Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
11.9. 12.9. 13.9. 14.9. 15.9. 16.9. 17.9.
04.02 Ra­dio Suo­men Varhaisaamu
6
06.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
06.02 Ra­dio Suo­men Var­hai­saamu. Sää
06.05 Ra­dio Suo­men Aa­mu: Helsinki
Soi­ta p. 09 14 55 66 tai lä­he­tä What­sApp-vies­ti nu­me­roon 044 421 5656.
07.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
07.03 Onnen sävel.
07.03 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
07.13 Ra­dio Suo­men Aa­mu: Helsinki
Soi­ta p. 09 14 55 66 tai lä­he­tä What­sApp-vies­ti nu­me­roon 044 421 5656.
08.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
08.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
08.05 Onnen sävel.
On­nit­te­le ys­tä­vää ja toi­vo muis­to­ja he­rät­tä­viä kap­pa­lei­ta. Mai­ja Salminen yle.
08.05 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
08.13 Ra­dio Suo­men Aa­mu: Helsinki
Soi­ta p. 09 14 55 66 tai lä­he­tä What­sApp-vies­ti nu­me­roon 044 421 5656.
08.10 Ju­ha Laak­so­sen luontoretki.
08.22 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
08.30 Min­na Pyy­kön maailma.
08.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
9
09.00 Yle Uutiset.
09.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
09.05 Urheiluradio.
09.10 Ra­dio Suo­men Aa­mu: Hel­sinki. Sää
Soita p...
09.10 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
09.10 Tar­ja När­hin Is­kelmäradio.
Toi­mit­ta­ja­na Tarja Närhi.
09.30 Yle Uu­ti­set alueeltasi
09.35 Ra­dio Suo­men Aa­mu: Helsinki
Soi­ta p. 09 14 55 66 tai lä­he­tä What­sApp-vies­ti nu­me­roon 044 421 5656.
10.02 Ra­dio Suomen Päivä
10.02 Ra­dio Suomen päivä
10.02 Ra­dio Suomen Päivä
10.33: Twit­ter: #rspäivä
11.02:
11.33:
10.00 Yle Uutiset.
10.05 Kan­sa­kun­nan kahvitunti
0203-17600, What­sApp -vies­ti 040 14 55 666. Juon­ta­ja­na on Sa­mu­li Aaltonen.
10.05 Van­ha rok­kis­ta­ra - Jus­si Rait­ti­nen 80 vuotta
10.33 Ra­dio Suomen Päivä
11.02: Twit­ter: #rspäivä
11.33:
12
12.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
12.13 Ra­dio Suomen Päivä
ti: Twit­ter: #rspäivä
ke:
to:
pe:
12.08 Poppikoulu.
yle.
12.08 Kan­san­ra­dio: Lait­ta­kaa ne ham­paat suu­hun, kun soi­tat­te Kansanradioon!
12.38 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
12.45 Merisää.
12.55 Ra­dio Suomen Päivä
12.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
13.02 Paik­ka auringossa
ti: Han­na Kataja-Rahko
ke: Kai Antero
to: Han­na Kataja-Rahko
pe: Olga Ketonen
13.02 Le­vylautakunta.
Nuo­ri pop­pa­ri Alii­sa Syr­jä se­kä blues­mie­het Mic­ke Björk­löf ja Lef­ty Lep­pä­nen vieraina.
13.15 Blo­miksen luonto
13.20 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
13.30 Maail­man­po­li­tii­kan arkipäivää
13.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
14.02 Ra­dio Suo­men Il­ta­päi­vä: Helsinki
09 14 55 66 tai lä­he­tä What­sApp-vies­ti nu­me­roon 044 421 5656.
Soi­ta studioon, p.
ti: Soi­ta studioon p.
ke:
to: Soita p.
pe:
14.02 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
Toi­mit­ta­ja­na Jyr­ki Hakanen...
15
15.02 En­tis­ten nuor­ten sävellahja.
(vä­li) oma toi­ve tai haas­te 16149 (0,40 e) . yle. fi/ens
15.20 Sun­nun­tai­vie­ras: Roni Alho
15.30 Yle Uu­ti­set alueeltasi
15.35 Ra­dio Suo­men Il­ta­päi­vä: Helsinki
09 14 55 66 tai lä­he­tä What­sApp-vies­ti nu­me­roon 044 421 5656.
15.43 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
16.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
16.13 Ra­dio Suo­men Il­ta­päi­vä: Helsinki
09 14 55 66 tai lä­he­tä What­sApp-vies­ti nu­me­roon 044 421 5656.
16.10 Urheiluradio.
16.15 En­tis­ten nuor­ten sävellahja.
ENS (väli)..
16.15 Sun­nuntailöylyt
17.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
17.13 Ra­dio Suo­men Il­ta­päi­vä: Helsinki
09 14 55 66 tai lä­he­tä What­sApp-vies­ti nu­me­roon 044 421 5656.
ti: Soi­ta studioon p.
17.13 Ra­dio Suomen Ilta.
17.13 Ra­dio Suo­men Il­ta­päi­vä: Helsinki
Soi­ta p. 09 14 55 66 tai lä­he­tä What­sApp-vies­ti nu­me­roon 044 421 5656.
17.10 Urheiluradio.
17.15 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
17.15 Sun­nuntailöylyt
Näil­lä lau­teil­la jut­tu len­tää ar­ki­sis­ta ajan­koh­tai­siin ja jou­ta­vis­ta tär­kei­siin tai tär­keil­tä tun­tu­viin ai­hei­siin. Osal­lis­tu kes­kus­te­luun ja lii­ty sun­nun­tai­sau­no­jien kas­va­vaan jouk­koon! What­sApp -vies­ti stu­dioon 040 14 55 666.
17.30 Pyö­reä pöy­tä: Suo­raa pu­het­ta joh­taa Ma­ria Pettersson
18
18.02 Ra­dio Suo­men Il­ta: San­na Pirk­ka­lai­nen ja Matti Ylönen
18.02 Ra­dio Suo­men Musiikki-ilta
18.02 Luon­toil­ta 0203-17600
Asian­tun­ti­joi­na Hei­di Kin­nu­nen, Jaak­ko Kull­berg, Ju­ha Laaksonen,
18.02 Ra­dio Suo­men Il­ta: Ol­ga Ke­to­nen ja An­na Ke­rä­nen. Rock-pio­nee­ri Jus­si Rait­ti­nen täyt­tää 80-vuotta.
18.02 Pu­he­lin­langat laulaa.
Puh. 0203-17600 ) Teks­ti­vies­til­lä RS (väli)
18.02 Se­ka­ha­ku - Tarja Närhi.
18.08 Ur­heiluhullut.
18.46 Ra­dio Suo­men Il­ta: San­na Pirk­ka­lai­nen ja Matti Ylönen
18.50 Merisää.
18.55 Ra­dio Suo­men Il­ta: San­na Pirk­ka­lai­nen ja Matti Ylönen
18.55 Ra­dio Suo­men Musiikki-ilta
18.55 Luon­toil­ta 0203-17600
18.55 Ra­dio Suo­men Il­ta: Ol­ga Ke­to­nen ja Anna Keränen
18.55 Pu­he­lin­langat laulaa.
18.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
19.02 Urheiluradio.
19.05 Ra­dio Suo­men Il­ta: San­na Pirk­ka­lai­nen ja Mat­ti Ylö­nen. Ter­ve­tu­loa Tal­lin­nan laivalle!
19.05 Ra­dio Suo­men Musiikki-ilta
19.05 Luon­toil­ta 0203-17600
Asian­tun­ti­joi­na Hei­di Kin­nu­nen, Jaak­ko Kull­berg, Ju­ha Laak­so­nen, Ari Sau­ra ja Henry Väre.
19.05 Ra­dio Suo­men Il­ta: Ol­ga Ke­to­nen ja An­na Ke­rä­nen. Haas­tat­te­lus­sa Al­ma Pöys­ti ja Jussi Vatanen.
19.05 Pu­he­lin­langat laulaa.
Puh. 0203-17600 (Pu­he­lun hin­ta on 8,35 snt/pu­he­lu + 16,69 snt/min. ) Teks­ti­vies­til­lä RS (vä­li) LAN­GAT toi­ve­le­vyn ni­mi nu­me­roon 16149 (0,40 e/vies­ti) yle. fi/pu­he­lin­langatlaulaa
19.07 To­ni Laak­so­sen Lauantaitanssit
19.07 Kis­san­keh­to - Su­san­na Vainiola.
Hem­mot­te­lu­mu­siik­kia ja lau­lun mit­tai­sia ta­ri­noi­ta tar­joi­lee mu­siik­ki­toi­mit­ta­ja Su­san­na Vainiola.
20.03 Ra­dio Suo­men Il­ta: San­na Pirk­ka­lai­nen ja Matti Ylönen
20.03 Metsäradio.
Ju­ha Blomberg
20.03 Ra­dio Suo­men Il­ta: Ol­ga Ke­to­nen ja An­na Ke­rä­nen. Haas­tat­te­lus­sa Pa­te Mustajärvi.
What­sApp -vies­ti stu­dioon 040 14 55 666.
20.02 Urheiluradio.
20.08 To­ni Laak­so­sen Lauantaitanssit
20.08 Tis­ki­jor­ma - Jor­ma Hietamäki
1. SA­KA­RI KUOS­MA­NEN Frank Ar­mo­ton 2. HAU­LI BROS Jo­tain niin tut­tuu 3. AMU­RI Pa­ta­kakkonen 4...
20.20 Sa­no­jen ta­ka­na: Anna Puu
20.45 Ra­dio Suo­men Musiikki-ilta
21
21.02 Urheiluradio.
21.12 Yle Uu­ti­set selkosuomeksi.
21.17 Ra­dio Suomen Ilta
21.17 Ra­dio Suo­men Il­ta - Pu­he­lin­lan­gat laulaa jatkot
21.20 Poppikoulu.
yle.
21.17 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
21.50 Merisää.
21.55 Ra­dio Suomen Ilta.
21.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
22.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
22.08 Yö­ra­dio - toiveiden yö.
22.08 Pop­pi­jor­ma - Jor­ma Hietamäki
LU­LU Shout 2. EP­PU NOR­MAA­LI Mo­pol­la täh­tiin 3. JOHN FO­GER­TY Rock and roll girls 4...
22.08 Kait­sun nurk­ka - Kai Ulmanen.
23.02 Yö­ra­dio - toiveiden yö.
0
00.02 Yöradio.
00.02 Yöradio.
00.02 Yöradio.
01.02 Paik­ka auringossa
01.02 Le­vylautakunta.
01.10 Ju­ha Laak­so­sen luontoretki.
01.22 Yöradio.
01.30 Min­na Pyy­kön maailma.
01.55 Yöradio.
01.55 Yöradio.
01.55 Yöradio.
02.02 Lais­kan­lin­na - Tero Liete
02.02 En­tis­ten nuor­ten sävellahja.
02.02 To­ni Laak­so­sen Lauantaitanssit
02.02 Kait­sun nurk­ka - Kai Ulmanen.
02.02 Tar­ja När­hin Is­kelmäradio.
02.15 Pyö­reä pöy­tä: Suo­raa pu­het­ta joh­taa Ma­ria Pettersson
02.55 Yöradio.
02.54 Yöradio.
02.51 Yöradio.
3
03.02 Se­ka­ha­ku - Hei­di Pakarinen
03.02 To­ni Laak­so­sen Lauantaitanssit
03.02 Kis­san­keh­to - Su­san­na Vainiola.
03.02 Tis­ki­jor­ma - Jor­ma Hietamäki
03.20 Sun­nun­tai­vie­ras: Roni Alho
03.50 Yöradio.
03.43 Yöradio.