Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 27 28 29 30 31
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
26.7. 27.7. 28.7. 29.7. 30.7. 31.7. 1.8.
6
06.00 Yle Uu­ti­set ja sää
23.10 Yöklassinen
Carulli: Duo kahdelle kitaralle G-duuri (Ju­lian Bream ja John Williams) ...
06.15 La­ti­na­lai­sen Ame­ri­kan hei­nä­kuun aamuhartaus
06.15 Aamuhartaus
06.25 Aamusoitto
06.59 Hy­vää huomenta
07.00 Yle Uu­ti­set ja sää
07.00 Uutisohjelmia
07.02 Näis­tä le­vyis­tä en luovu.
07.10 Har­tai­ta säveliä
07.15 La­ti­na­lai­sen Ame­ri­kan hei­nä­kuun aamuhartaus
07.15 Aamuhartaus
07.25 Aamusoitto
07.58 Hy­vää huomenta
08.00 Yle Uu­ti­set ja sää
08.10 Ykkösaamu
08.05 Kuu­si ku­vaa elo­ku­vaoh­jaa­ja Mark­ku Leh­mus­kal­lion elämästä
08.05 Mais­te­ri Lindg­re­nin mu­siikkiesitelmä
08.50 Mu­siikkikamari
9
09.00 Yle Uu­ti­set ja sää
09.05 Muis­to­jen bulevardi
ma: Putman: Les grilles de ma maison
ti: Smith: That lucky old sun (Ray Char­les) . Bur­ke: Black coffee ..
to: Rodgers: With a song in my heart (Sam­my Da­vis Jr. ) ...
pe: Gershwin: A Foggy day (Ju­lian 'Can­non­ball' Adderley) ...
la: Nygård: Tiistai (Sä­vel­ra­dion viih­deor­kesteri) ...
09.05 Mu­siik­kia van­has­ta Euroopasta
(Ben Jacks ja Vic­to­ria-ork. . Tun­te­ma­ton (1500-l...
10.00 Ma­ria Pet­ters­son ja his­to­rian nai­set: Urheilijat
10.00 Il­mas­to on pe­to Il­mas­to­he­rä­tys ja skep­ti­koiden vitsaus
10.00 Brysselin kone
Toimittajana Maija Elonheimo.
10.00 Vir­ta­sen ta­lous­his­to­ria: Päi­vä pa­ra­tii­sis­sa – ta­va­ra­ta­lot va­paut­ti­vat nai­set vel­vollisuuksista
10.00 Kalle Haatanen
Fi­lo­so­fis­ta kes­kus­te­lua to­tuu­des­ta, kau­neu­des­ta, hy­väs­tä ja pahasta.
10.00 As­kel­ku­vioi­ta ja ryt­minvaihdoksia
Tässä teille balettia Neuvostoliitosta!
10.00 Ju­ma­lan­pal­ve­lus Nur­mon kirkosta
Liturgina pastori Marjo Niskanen. Saar­naa­ja­na kap­pa­lai­nen Ant­ti Maunumaa...
10.35 La­ti­na­lai­sen Ame­ri­kan hei­nä­kuu: Kur­kis­tus in­tiaa­ni­kie­liin - mayakielet
10.50 Mu­siikkikamari
10.45 Spar­ta­cuk­sen ja Fryy­gian ada­gio Aram Hats­ha­tur­ja­nin ba­le­tis­ta Spartacus
10.00 Uutisohjelmia
10.55 Yk­si on hy­vää seuraa
11.00 Välilevyjä
Taidemusiikin tarinoita kertoo ja purkaa Kare Eskola.
11.00 As­kel­ku­vioi­ta ja ryt­minvaihdoksia
11.00 La­ti­na­lai­sen Ame­ri­kan mys­tinen ääni
11.00 Pert­tu Pölönen
Vaik­ka et lu­ki­si­kaan self help -opuk­sia niin kuun­te­le tä­mä jakso...
11.00 Mais­te­ri Lindg­re­nin mu­siikkiesitelmä
11.00 Tun­te­ma­ton La­ti­na­lai­nen Ame­rik­ka: Af­rob­ra­si­lia­lai­ses­sa maail­man­ku­vas­sa nä­ky­vä ja nä­ky­mä­tön to­dell­li­suus kie­tou­tuvat yhteen
11.00 Pe­las­tu­sar­mei­jan ju­ma­lan­pal­ve­lus Helsingistä
Li­tur­gi­na kap­tee­ni Esa Ne­no­nen, saar­naa­ja­na ma­ju­ri Sa­ga Lip­po. Virsi 454...
11.30 Mu­siik­kia Ko­lum­buk­sen jälkeen
11.35 Pat­sas­te­lua: Kontula
11.45 Spar­ta­cuk­sen ja Fryy­gian ada­gio Aram Hats­ha­tur­ja­nin ba­le­tis­ta Spartacus
11.57 Päi­vän mie­te­lau­se ja Tu­run tuo­mio­kir­kon kello lyö 12
12
12.00 Yle Uu­ti­set ja sää
12.10 Puh­dis­tus Pet­ros­kois­sa: Osa1 Ame­ri­kan­suo­ma­lai­set tuo­vat muo­ti­tans­sit Neu­vos­to-Karjalaan
12.10 Tie­deyk­kö­nen: Ho­mo sa­pien­sin mut­ki­kas evo­luu­tio - meil­lä on kir­ja­va jouk­ko su­kulaislajeja
12.10 Lu­ku­ja ra­sis­min his­to­rias­ta: Tie­de on oi­keut­ta­nut ra­sis­tis­ta ajattelua
12.10 Ki­veen ha­ka­tut: Toi­vo Lou­ko­la - Paa­vo Nur­men kukistaja
12.10 Tie­deyk­kö­nen: Ih­mi­sen evo­luu­tio jat­kuu - so­siaa­li­nen ym­pä­ris­tö te­ki ih­mi­sai­vois­ta ylivertaiset
12.05 Maail­man­po­li­tii­kan arkipäivää
12.05 Ho­ri­sont­ti: Nai­sen kas­vot kir­kon johdossa
12.30 Lat­ta­reis­ta lakeuksille
12.40 Tuo­kio­ku­via nel­jän sei­nän sisältä
12.50 Ää­ni­ta­ri­na: Cassiopeia
13.00 Klas­sinen kattaus
ti: Grétry: (sov. Mottl) : Or­kes­te­ri­sar­ja oopp. Cépha­le et Proc­ris (Bre­tag­nen ork. . Hän­del: Aa­ria "Sc­her­za in­fi­da! " oopp Ario­dan­te . Lo­ca­tel­li: Kon­sert­to (ja 2 kap­rii­sia) viululle,..
ke: Gardel (sov. Be­net­ti) : Vol­ver . Kraus: Kvin­tet­to hui­lul­le ja jou­sil­le D-duu­ri (Mar­tin Sand­hoff, tra­ver­so, ja Sc­hup­pan­zigh-kvar­tet­ti) . Ra­meau: Sar­ja oopp. Les Fêtes d'Hébé ..
to: Haydn: Duo kah­del­le viu­lul­le B-duu­ri (Da­vid ja Igor Oist­rah) . Hoff­meis­ter: Hui­lu­kon­sert­to n:o 24 D-duu­ri (Pra­han ka­ma­riork. . Lou­rié: Mas­ques (Ten­ta­tions) (Mo­ritz Ernst, piano) ...
13.00 La­ti­na­lai­sen Ame­ri­kan Klas­sinen kattaus
Kansansävelmä Perusta 1700-luvulta: La Lata (Miekka) ...
13.00 Klas­sinen kattaus
Pisendel: Sonaatti viululle ja continuolle D-duuri (Trio Set­te­cen­to) . Kuu­la: Tui­jo­tin tu­le­hen kauan ..
14.00 Kuu­ma kuu­si­kym­men­lu­ku: Ke­nen jou­koissa seisot?
A. Num­mi­nen är­syt­tää hy­vän­tah­toi­sen ä­lykkäästi,..
14.00 La­ti­na­lai­sen Ame­ri­kan mys­tinen ääni
14.30 Mu­siik­kia Ko­lum­buk­sen jälkeen
15
15.02 Kult­tuu­riyk­kö­nen: Maa­nan­tai­vie­raa­na Sis­ko Savonlahti
15.02 Kult­tuuriykkönen
Ren­toa pu­het­ta, kiin­nos­ta­vim­mat vie­raat ja kult­tuu­rin ajan­koh­tai­sai­heet de­ba­toi­ta­vi­na. Suo­ra­na maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin, kes­ki­viik­koi­sin Hel­sin­gin Mu­siikkitalosta.
15.00 Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja maail­mal­la, osa 10/10: Py­hä ih­me Au­rin­korannikolla.
15.00 Ra­dio­teat­te­ri esittää: Puu
15.20 Mu­siikkikamari
15.30 Kir­joi­tuk­sia kung­fut­selaisuudesta
15.55 Yle News
16.00 Yle Uu­ti­set ja sää
16.10 Fau­nin iltapäivä
Berwald: Alkusoitto oper. Mo­de­handlerskan ..
16.10 Uni­keon­päi­vän Fau­nin iltapäivä
16.10 Fau­nin iltapäivä
. . (sov. . . . . . . . . .
ke: Giuliani: Etydi e-molli
to: Verdi: Alkusoitto oopp.
16.10 Fau­nin il­ta­päi­vän kuun­te­li­joi­den toiveita
16.10 Fau­nin iltapäivä
. . . . . . . . . . . .
su: Vaughan Williams: Merilauluja De­bus­sy: Beau soir (Ma­ri­na Piccinini,..
17.00 Yle Uu­ti­set ja sää
17.10 Eu­roopan valot
Eu­roop­pa­lai­nen mu­siik­ki tar­koit­taa yh­del­le chan­so­nia Ranskasta,..
17.10 Pat­sas­te­lua: Kontula
17.10 P.S. Kir­joi­ta pian: Tyt­tä­ren kir­je van­ki­laan mul­lis­ti Tai­jan loppuelämän
17.10 Ete­lä-Ame­rik­kaa et­si­mäs­sä: Mah­ta­va Inkavaltio
17.10 Mes­ta­rit: Ki­tara ja basso
17.10 Puh­dis­tus Pet­ros­kois­sa: Osa1 Ame­ri­kan­suo­ma­lai­set tuo­vat muo­ti­tans­sit Neu­vos­to-Karjalaan
17.10 Tun­te­ma­ton Venäjä
17.30 Ti­mant­te­ja ja ruostetta
17.30 Har­ri Tuo­mi­sen maail­man­mu­siikkiohjelma
17.30 Venäjä soi
17.35 Ti­mant­te­ja ja ruostetta
Simon & Garfunkel: My Little Town.
17.35 P.S. Kir­joi­ta pian: Tyt­tä­ren kir­je van­ki­laan mul­lis­ti Tai­jan loppuelämän
17.50 8 kla­sa­ria: Györ­gy Li­ge­tin Atmospheres
18
18.05 Romano mirits
18.01 Iltahartaus
18.00 Fea­tu­re. Kat­soo­ko met­sä ihmistä.
18.10 Ää­ni­ta­ri­na: Cassiopeia
18.10 Lauan­tain toivotut levyt
Kuun­te­li­joi­den suo­sik­ki­le­vyt ovat soi­neet ra­dios­sa syk­sys­tä 1935 lähtien...
18.15 Vii­kon luon­toää­ni: nuolihaukka
18.15 Vii­kon luon­toää­ni: nuolihaukka
18.20 Alas­talon salissa
18.30 Hen­gel­li­sen mu­sii­kin toivekonsertti
18.30 Har­tai­ta säveliä
18.43 Mu­siikkikamari
18.50 Il­ta­har­taus: Näyt­te­li­jä Kris­ta Ko­so­nen lu­kee Mar­kuk­sen evan­ke­liu­min uut­ta käännöstä
18.50 Iltahartaus
19.02 Ra­dio­teat­te­ri esit­tää: Kilpasaunojat.
Kestääkö liha kun löylyn henki lyö aineen yli?
19.02 Ra­dio­teat­te­ri esit­tää: Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja maail­mal­la, osa 9/10: Vii­me het­kel­lä Fuengirolassa.
19.02 Kuh­mon Ka­ma­ri­mu­siik­ki 2021: Sc­hu­bert, Beet­ho­ven ja Weber
Franz Schubert: Erlkönig. Lud­wig van Beet­ho­ven: Sin­fo­nia nro 7 A-duu­ri op. 92 ..
19.02 Ko­ti­mai­nen konsertti
19.02 Cru­sell-viik­ko 2021: Uu­den­kau­pun­gin rau­han 300v. & Cru­sell-vii­kon 40-vuo­tis­juhlakonsertti
Kes­ki-Poh­jan­maan Ka­ma­rior­kes­te­ri ja kont­ra­te­no­ri Va­ler Sa­ba­dus esit­tä­vät Ma­lin Bro­ma­nin joh­dol­la Hän­de­lin ja Vi­val­din aa­rioi­ta rau­han sol­mi­misen ajalta.
19.02 Cru­sell-viik­ko 2021: Kla­ri­net­ti­kil­pailun finaali
Finalistit esittävät valitsemansa B. H. Cru­sel­lin kla­ri­net­ti­kon­ser­ton se­kä Ma­til­da Sep­pä­län sä­vel­tä­män ti­laus­teok­sen. Kes­ki-Poh­jan­maan Ka­ma­rior­kes­te­ria joh­taa Jaak­ko Kuu­sis­to. Aiem­min lauan­tai­na 31. 7. ää­ni­te­tyn kil­pai­lu­lä­he­tyk­sen Uu­den­kau­pun­gin Uu­des­ta kir­kos­ta toi­mit­taa Inari Tilli.
19.02 Jazzklubi
klubi-isäntänä Jan-Erik Holmberg.
19.22 Yk­si on hy­vää seuraa
19.30 Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­ri kon­serttilavalla
Joht. Han­nu Lin­tu, sol. Na­rek Hakh­na­za­ryan, sel­lo, And­rè Sc­huen, ba­ri­to­ni, se­kä Jus­si Nik­ki­lä, kertoja...
20.00 Et­nokonsertteja
20.00 Jazzk­lu­bin illan keikka
Jazz­le­gen­dat Suo­mes­sa: Count Ba­sie and His Orc­hest­ra Kult­tuu­ri­ta­lol­la 25. 4. 1962
20.15 Iltasoitto
21
21.10 Iltasoitto
21.00 Iltasoitto
21.00 Jazzk­lu­bin kolmas setti
Billie Holiday elämäkertojen ja uuden elokuvan valossa. Toi­mit­ta­ja­na Markku Salo
21.20 Iltasoitto
21.40 Ete­lä-Ame­rik­kaa et­si­mäs­sä: Mah­ta­va Inkavaltio
22.00 Yle Uu­ti­set ja sää
22.05 Ajassa soi
22.05 Ke­vyet mul­lat: Tie­tosanakirjat
22.05 Kuu­si ku­vaa toi­mit­ta­ja ja tie­to­kir­jai­li­ja Jaa­na Kan­ni­sen elä­mäs­tä - La­ti­na­lai­sen Ame­ri­kan heinäkuu
22.05 Do­ku­ment­ti. Mau­no, tyt­tö ja Diego.
Mau­no Oit­ti­nen oli suo­ma­lai­nen ku­van­veistäjä,..
22.05 Kalle Haatanen
Fi­lo­so­fis­ta kes­kus­te­lua to­tuu­des­ta, kau­neu­des­ta, hy­väs­tä ja pahasta.
22.05 Ma­ria Pet­ters­son ja his­to­rian nai­set: Urheilijat
22.05 Ava­ruus­ro­mua: Maail­man kos­mi­sin autotalli
Maailman kosmisin autotalli. Toi­mit­ta­ja­na Juk­ka Mikkola.
22.50 Mum­mo vas­taan muu maail­ma: Mum­mo on uusavuton
22.55 Ää­ni­ta­ri­na: Cassiopeia
22.55 Mu­siikkikamari
23.00 Il­ta­har­taus: Näyt­te­li­jä Kris­ta Ko­so­nen lu­kee Mar­kuk­sen evan­ke­liu­min uut­ta käännöstä
23.00 Iltahartaus
23.10 Yöklassinen
ti: Ark­ki­hert­tua Ru­dolf: Muun­nel­mia viu­lul­le ja pia­nol­le F-duu­ri (Jo­sef Suk ja Su­san Ka­gan) . 23:29 De­lius: In­ter­mez­zo oopp. Fen­ni­mo­re ja Ger­da . 23:35 Sc­hu­bert: Joh­dan­to ja muun­nel­mia e-mol­li (Rac­hel Brown, hui­lu, ja Si­mon Nic­holls, pia­no) . 23:57 Kar­lo­wicz: Viu­lu­kon­sert­to A-duu­ri . 00:25 Ra­meau: Sar­ja cem­ba­lol­le n:o 4 a-mol­li (Mir­ka Vii­ta­la, piano)..
ke: J. Rom­berg: Viu­lu­kon­sert­to n:o 12 g-mol­li (Chouc­ha­ne Si­ra­nos­sian ja ba­rok­kiork. Cap­ric­cio) . 23:39 Ne­po­mu­ce­no: Nok­tur­no pia­nol­le (Ma­ria Inês Gui­ma­rães) . 23:47 Hei­nic­hen: Se mai, Tir­si, mio be­ne (Ma­rie Frie­de­ri­ke Sch­rö­der, sop­raa­no, ja Ter­ry Wey, kont­ra­te­no­ri, se­kä Batz­dor­fer Hof­ka­pel­le) . 00:07 Me­lar­tin: Sin­fo­nia n:o 2 e-mol­li . 00:36 M. B...
to: S. Bach: Die Kunst der Fu­ge (Gri­go­ri So­ko­lov, pia­no) . 00:42 Do­ni­zet­ti: Lu­cian mie­li­puo­li­suus­koh­taus oopp. Lu­cia di Lam­mer­moor (Joan Sut­her­land, sop­raa­no, Ce­sa­re Sie­pi, bas­so, Ro­bert Mer­rill, ba­ri­to­ni, ja Ri­nal­do Pe­liz­zo­ni, te­no­ri, se­kä Roo­man San­ta Ce­ci­lia -aka­te­mian kuo­ro ja ork. . 01:01 Gla­zu­nov: Sin­fo­nia n:o 2 fis-molli ...
pe: Rossini: Turkkilainen Italiassa, ooppera (Ma­ria Cal­las, sop­raa­no, Ni­co­la Ros­si-Le­me­ni, bas­so, Ni­co­lai Ged­da, te­no­ri, Fran­co Ca­la­ba­re­se, bas­so, Jo­lan­da Gar­di­no, mez­zo­sop­raa­no, Pie­ro De Pal­ma, te­no­ri, ja Ma­ria­no Sta­bi­le, bas­so, se­kä Mi­la­non La Sca­la -oop­pe­ran kuo­ro ja ork. . 01:05 La­lo: Pia­not­rio n:o 3 a-mol­li. (Trio Salomon) ...
la: Carulli: Duo kahdelle kitaralle G-duuri (Ju­lian Bream ja John Wil­liams) . 23:17 Vil­la-Lo­bos: Pia­no­sar­ja Ci­ran­das bra­si­lia­lais­ten kan­san­sä­vel­mien mu­kaan (So­nia Ru­bins­ky) . 00:00 Vils­mayr: Par­ti­ta n:o 2 B-duu­ri (Gu­nar Letz­bor, viu­lu) . 00:13 C. P. E. Bach: So­naat­ti hui­lul­le ja kla­vee­ril­le g-mol­li. (Mi­kael He­las­vuo, hui­lu, ja Mar­jat­ta Haah­ti, harppu) ...
su: Klassista musiikkia.
0
3