Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 27 28 29 30 31
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
5.7. 6.7. 7.7. 8.7. 9.7. 10.7. 11.7.
6
06.00 Yle Uu­ti­set ja sää
23.10 Yöklassinen
Górecki: Good Night (Pat­ri­cia Ro­za­rio, sop­raa­no, Mic­hael Mc­Ha­le, pia­no, Vour­neen Ryan, alttohuilu,..
06.15 La­ti­na­lai­sen Ame­ri­kan hei­nä­kuun aamuhartaus
06.15 Aamuhartaus
06.15 La­ti­na­lai­sen Ame­ri­kan hei­nä­kuun aamuhartaus
06.15 Aamuhartaus
06.25 Aamusoitto
06.59 Hy­vää huomenta
07.00 Yle Uu­ti­set ja sää
07.00 Uutisohjelmia
07.02 Näis­tä le­vyis­tä en luo­vu: Mu­siik­ki­vie­raa­na ka­ma­ri­pia­nis­ti Nao­ko Ichihashi
07.10 Har­tai­ta säveliä
07.15 La­ti­na­lai­sen Ame­ri­kan hei­nä­kuun aamuhartaus
07.15 Aamuhartaus
07.15 La­ti­na­lai­sen Ame­ri­kan hei­nä­kuun aamuhartaus
07.15 Aamuhartaus
07.25 Aamusoitto
07.58 Hy­vää huomenta
08.00 Yle Uu­ti­set ja sää
08.10 Ykkösaamu
ti: 11 Poh­jois­mai­nen ro­ko­te­tuo­tan­to; mi­ten se toimisi...
08.05 Kuu­si ku­vaa La­ti­na­lai­sen Ame­ri­kan tut­ki­ja Jus­si Pak­kas­vir­ran elä­mäs­tä - La­ti­na­lai­sen Ame­ri­kan heinäkuu
08.05 Mais­te­ri Lindg­re­nin mu­siikkiesitelmä
08.50 Ei­li­sen ää­ni: No­be­lin rau­han­pal­kin­to on myön­net­ty Cos­ta Ri­can presidentille
9
09.00 Yle Uu­ti­set ja sää
09.05 Muis­to­jen bulevardi
. . . . . .
ma: Belmonte: Ecstasy
ti: Brown: Sentimental journey (Di­nah Sho­re) Tre­net: Voya­ge au Canada ..
ke: Hector: Heinäpellolla (Hec­tor) Pet­ters­son: Hil­jai­nen kesäyö ..
to: Shanklin:Chanson d'amour (The Man­hat­tan Trans­fer) Ca­pua­no: Tuuliviiri ..
pe: Delpech/Vincent: Pour un flirt (Mic­hel Del­pech) Bra­car­di: Ky­lähäät ..
la: Ellington: Caravan (El­la Fitz­ge­rald) Her­nan­dez: Ma­ro­kos­ta Sudaniin ..
09.05 Mu­siik­kia van­has­ta Euroopasta
Carulli: Kitarakonsertto A-duuri
10.00 Kol­mes­sa tun­nis­sa hal­ki Ete­lä-Ame­ri­kan. Pa­ra­tii­si­ran­to­ja, ka­tu­mel­la­koi­ta ja hy­viä viinejä
10.00 Il­mas­to on pe­to Happamat meret
10.00 Es­pan­jan kie­li syn­nyt­ti La­ti­na­lai­sen Amerikan
Maail­man toi­sek­si pu­hu­tuin kieli,..
10.00 Vir­ta­sen ta­lous­his­to­ria: Lii­ke­toi­min­taa La­ti­na­lai­ses­sa Amerikassa
10.00 La­ti­na­lai­sen Ame­ri­kan hei­nä­kuu: Kalle Haatanen
Fi­lo­so­fis­ta kes­kus­te­lua totuudesta,..
10.00 As­kel­ku­vioi­ta ja ryt­minvaihdoksia
Kun piru tanssitti ja virkavalta kielsi.
10.00 Mu­siik­ki­mes­su Vii­kin kirkosta
Musiikin,..
10.35 La­ti­na­lai­sen Ame­ri­kan hei­nä­kuu: Kur­kis­tus in­tiaa­ni­kie­liin - yleiskatsaus
10.45 Pi­run pols­kaa ja foxin hurmaa
10.00 Uutisohjelmia
10.55 Yk­si on hy­vää seuraa
11.00 Vä­li­le­vy­jä: Banc­het­to mu­si­ca­le sac­ro-pro­fanum primum!
11.00 As­kel­ku­vioi­ta ja ryt­minvaihdoksia
11.00 La­ti­na­lai­sen Ame­ri­kan mys­tinen ääni
11.00 Pert­tu Pölönen
11.00 Mais­te­ri Lindg­re­nin mu­siikkiesitelmä
11.00 Tun­te­ma­ton La­ti­na­lai­nen Ame­rik­ka: Pa­na­ma on riit­tä­vän läm­min paik­ka ja sii­hen kyl­lä tot­tuu, sa­noo mat­kai­lu­julk­kis Folke West
11.00 Suo­men Lu­te­ri­lai­sen Evan­ke­liu­miyh­dis­tyk­sen Evan­ke­liu­mi­juh­lat Tu­run Mi­kaelinkirkosta
11.30 Mu­siik­kia Ko­lum­buk­sen jälkeen
11.35 Kai­sa Pu­la­kan aikamatkat
11.45 Pi­run pols­kaa ja foxin hurmaa
11.57 Päi­vän mie­te­lau­se ja Tu­run tuo­mio­kir­kon kello lyö 12
12
12.00 Yle Uu­ti­set ja sää
12.10 La­ti­na­lai­sen Ame­ri­kan hei­nä­kuu: Haa­lis­tu­va val­lankumous 1/3.
12.10 La­ti­na­lai­sen Ame­ri­kan Tie­deyk­kö­nen: Mek­si­kon kuo­le­mankulttuuri
12.10 Lu­ku­ja ra­sis­min his­to­rias­ta: Bra­si­lian his­to­rias­sa or­ja­kau­pal­la on Yh­dys­val­to­ja­kin suurempi rooli
12.10 Ki­veen ha­ka­tut: Sep­po Nuut­ti­la - val­men­ta­ja, ker­ta kaikkiaan
12.10 Tie­deyk­kö­nen: Ama­zo­nias­sa kai­vok­set ja kar­ja­pa­ro­nit kaap­paa­vat maa­ta al­ku­pe­räiskansoilta
12.05 Maail­man­po­li­tii­kan arkipäivää
12.05 Ho­ri­sont­ti: Iso­rok­ko, ko­ro­na ja kirkko
12.30 Lat­ta­reis­ta lakeuksille
12.40 Tuo­kio­ku­via nel­jän sei­nän sisältä
12.50 Kuu­lut­ta­jan vie­ras: toi­mit­ta­ja-tie­to­kir­jai­li­ja Pert­tu Pölönen
12.50 Ää­ni­ta­ri­na: Mitä jos?
12.50 Kuu­lut­ta­jan vie­ras: toi­mit­ta­ja-tie­to­kir­jai­li­ja Pert­tu Pölönen
13.00 Klas­sinen kattaus
ma: Hummel: Tirolilaislaulu ja muunnelmia
ti: Leppänen: Näin unta kesästä kerran . Jär­ne­felt: Sin­fo­ni­nen fan­ta­sia . Me­lar­tin: So­naat­ti hui­lul­le ja har­pul­le (Il­po Mans­ne­rus ja Mar­jat­ta Haah­ti) . Kuu­la: Me­ren­kyl­pi­jäneidot ...
ke: Mo­rel: So­na­tii­ni ki­ta­ral­le (Ri­car­do Gal­lén) . Berns­tein (sov. Ra­min - Kos­tal) : West Si­de sto­ry, sin­fo­ni­sia tans­se­ja mu­si­kaa­lis­ta . Ries: So­naat­ti kla­ri­ne­til­le ja pia­nol­le g-molli ..
to: Martini: Lemmen onni (Jou­ko Har­jan­ne, trum­pet­ti, ja Ka­ri Hän­ni­nen, pia­no) . Go­mes: So­naat­ti jou­sil­le D-duu­ri (Bess­ler-Reis-kvar­tet­ti) . Tun­te­ma­ton: No me pre­gun­teis a mis males ..
13.00 Klas­sinen kattaus
la: Schubert: Fantasia C-duuri
su: Josef Strauss: Moulinet, polkka Fau­ré: Si­ci­lien­ne (Em­ma­nuel Pa­hud, hui­lu, ja Ma­ri­ko An­ra­ku, harppu)..
14.00 Kuu­ma kuu­si­kym­men­lu­ku: Passit palavat
Teryleeni vaihtuu farkkuun, kauluspaidat poolopaitoihin.
14.00 La­ti­na­lai­sen Ame­ri­kan mys­tinen ääni
14.30 Mu­siik­kia Ko­lum­buk­sen jälkeen
15
15.02 Kult­tuu­riyk­kö­nen: Maa­nan­tai­vie­raa­na Aku An­kan pää­toi­mit­ta­ja Aki Hyyppä
15.02 Kult­tuu­riyk­kö­nen: Va­paa­pai­nia hul­mua­vas­sa ha­mees­sa ja fe­mi­nis­tis­tä ka­tu­tai­det­ta - maa­ta pit­kin mat­kal­la Bo­li­vias­sa ja Paraguayss
15.02 Kult­tuu­riyk­kö­nen: Quen­tin Ta­ran­ti­no ha­luaa lo­pet­taa oh­jaa­mi­sen hui­pul­la - he­ti seu­raa­van elo­ku­vansa jälkeen
15.02 Kult­tuu­riyk­kö­nen: Kik­ka ja Ar­mi - nais­po­we­ria vai traa­gisia uhreja?
15.02 Kult­tuuriykkönen
Ren­toa puhetta,..
15.00 Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja maail­mal­la, osa 7/10: Kar­ja­lan­pais­tia Italiassa.
15.00 Ra­dio­teat­te­ri esit­tää: Mat­kal­la äidin kanssa
15.20 Mu­siikkikamari
15.30 Kir­joi­tuk­sia kung­fut­selaisuudesta
15.35 Mu­siikkikamari
15.55 Yle News
16.00 Yle Uu­ti­set ja sää
16.10 Fau­nin iltapäivä
ma: Lecuona: Andalucia pianosarj.
ti: Han­ni­kai­nen: Rau­ha (Tuu­li Ta­ka­la, sopraano,..
ke: Arolas: El Marne (Os­val­do Pug­lie­se y su Or­ques­ta Tipica)..
to: Grétry: Alkusoitto oopp.
16.10 Fau­nin il­ta­päi­vän kuun­te­li­joi­den toiveita
16.10 Fau­nin iltapäivä
. . . . . . . . . . .
la: Palmgren: Suvinen saari
su: Offenbach: Alkusoitto operetista Le Roi carotte Ros­si­ni: Pompadour,..
17.00 Yle Uu­ti­set ja sää
17.10 Eu­roopan valot
Eu­roop­pa­lai­nen mu­siik­ki tar­koit­taa yh­del­le chan­so­nia Ranskasta,..
17.10 Kai­sa Pu­la­kan aikamatkat
17.10 P.S. Kir­joi­ta pian: Kir­je nuo­ruu­den ys­tä­väl­le – oli­ko kaik­ki en­nal­laan 30 vuo­den jälkeen?
17.10 Ete­lä-Ame­rik­kaa et­si­mäs­sä. Amazonia-talo
17.10 Mes­ta­rit: Kantele
Kotikanteleista konserttilavoille.
17.10 La­ti­na­lai­sen Ame­ri­kan hei­nä­kuu: Haa­lis­tu­va val­lankumous 1/3.
17.10 Tun­te­ma­ton Ve­nä­jä: Ve­nä­läi­syys on mer­kin­nyt sy­vää sel­viy­ty­mis­tä vai­keis­ta ajois­ta, ko­kee Ma­ria Guzenina
17.30 Ti­mant­te­ja ja ruostetta
17.30 Har­ri Tuo­mi­sen maail­man­mu­siik­kioh­jel­ma: sam­bas­ta bos­sa no­vaan ja tro­pi­cálias­ta lambadaan
17.30 Venäjä soi
17.35 Ti­mant­te­ja ja ruostetta
Aswad: Shine.
17.35 P.S. Kir­joi­ta pian: Kir­je nuo­ruu­den ys­tä­väl­le – oli­ko kaik­ki en­nal­laan 30 vuo­den jälkeen?
17.52 8 kla­sa­ria: Mau­ri­ce Ra­velin Bolero
18
18.05 Romano mirits
18.01 Iltahartaus
18.00 Do­ku­ment­ti. Täyt­tä ym­mär­rystä vailla.
On­ko va­ka­viin ri­kok­siin syyl­lis­ty­neen oi­kea paik­ka van­ki­la vai hoitolaitos?..
18.10 Ää­ni­ta­ri­na: Mitä jos?
18.10 Lauan­tain toivotut levyt
Kuun­te­li­joi­den suo­sik­ki­le­vyt ovat soi­neet ra­dios­sa syk­sys­tä 1935 lähtien...
18.15 Vii­kon luon­toääni: ruokki
18.15 Vii­kon luon­toääni: ruokki
18.20 Alas­talon salissa
18.30 Hen­gel­li­sen mu­sii­kin toivekonsertti
18.30 Har­tai­ta säveliä
18.50 Il­ta­har­taus: Näyt­te­li­jä Kris­ta Ko­so­nen lu­kee Mar­kuk­sen evan­ke­liu­min uut­ta käännöstä
18.50 Iltahartaus
18.50 Mu­siikkikamari
19.02 Ra­dio­teat­te­ri esit­tää: Päi­vänkakkarat
28.
19.02 Ra­dio­teat­te­ri esit­tää: Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja maail­mal­la, osa 6/10: Ju­nal­la Milanoon.
19.02 Ur­kuyö ja Aa­ria: Fan­tas­ti­sia kon­sert­to­ja ba­rokin ajalta
Ben­ja­min Alard, urut ja cem­ba­lo, Aa­po Häk­ki­nen, cem­ba­lo, ja Hel­sin­gin Ba­rok­kior­kes­te­rin yh­tye - Bach - Reinc­ken. (Kon­sert­ti on nau­hoi­tettu 1. 7. )
19.02 Ralf Got­hónin 75-vuo­tis­juhlakonsertti
Ralf Got­hóni, pia­no, Mark Got­hóni, viu­lu, Mar­ko Ylö­nen, sel­lo. - W. A. Mo­zart: Pia­nok­var­tet­to g-mol­li KV 478 A. Dvo­rak: Pia­nok­vin­tet­to A-duu­ri Op. 81. Sa­vonlinnassa 3.
19.02 Nur­mek­sen ke­sä­konsertit 2021
Nurmeksen kesäkonsertit: Kohti valoa. - Ila­ri Laak­so: To­wards the light (Mark­ku Mä­ki­nen, urut) . Lud­wig van Beet­ho­ven: Pia­nok­var­tet­to nro 1 Es-duu­ri (Tui­ja Hak­ki­la, for­te­pia­no, Sirk­ka-Lii­sa Kaa­ki­nen-Pilch, viu­lu, Lil­li Mai­ja­la, alt­to­viu­lu, ja Lau­ri Angervo,..
19.02 Sel­lis­ti Sol Ga­bet­ta ys­tä­vi­neen esiintyy
Arensky: Pianotrio nro 1 in d-molli, op. 32 (Bai­ba Sk­ri­de, viu­lu, Sol Ga­bet­ta, sel­lo, ja Iri­na Zah­ha­ren­ko­va, pia­no) . Enes­cu: Ménétrier teok­ses­ta Lap­suus­ku­via op. 28 ..
19.02 La­ti­na­lai­sen Ame­ri­kan Jazzk­lu­bi. Bossa nova!
Bossa nova! Klu­bi-isän­tä­nä Jan-Erik Holmberg.
19.22 Yk­si on hy­vää seuraa
19.30 Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­ri kon­serttilavalla
George Benjamin: Canon & fugue. Györ­gy Li­ge­ti: Kuu­si ba­ga­tel­lia pu­hal­link­vintetille...
19.52 Mu­siikkikamari
20.00 Kei­nu­va ta­lo: Lat­ta­ri­mu­siik­ki syk­kii Euroopassakin
Ei se ole vaan lattaria! Se on so­nia, rum­baa, mam­boa ja tan­goa, se on timbaa,..
20.00 Jazzk­lu­bin illan keikka
Jazzlegendat Suomessa: Oscar Peterson Trio feat. Clark Ter­ry Kult­tuu­ri­ta­lol­la 23. 3. 1965.
20.25 Iltasoitto
Haydn: Kon­sert­to sel­lol­le ja or­kes­te­ril­le n:o 1 C-duu­ri . Bruch: Kol Nid­rei op. 47 . Brahms: Kon­sert­to viu­lul­le ja or­kes­te­ril­le D-duu­ri op. 77 . Hän­del: What pas­sion can­not Mu­sic rai­se and quell . Vi­val­di: Di ver­de ulivo .
20.40 Iltasoitto
20.45 Iltasoitto
21
21.00 Sy­dän­juu­ril­la: La­ti­na­lai­sen Ame­ri­kan ryt­mit Suo­mes­sa - haas­tat­te­lus­sa Vi­li Mustalampi
21.00 La­ti­na­lai­sen Ame­ri­kan mu­sii­kin al­ku­juu­ret: Bra­silian sielu
21.00 Jazzk­lu­bin kolmas setti
Tomas R Einarsson Reykjavik Jazz Festivalilla. Ää­ni­tet­ty kon­sert­ti­ta­lo Har­pas­sa 29. 8. 2020.
21.30 Iltasoitto
21.20 Iltasoitto
21.40 Ete­lä-Ame­rik­kaa et­si­mäs­sä. Amazonia-talo
22.00 Yle Uu­ti­set ja sää
22.05 Ajassa soi
22.05 Ke­vyet mul­lat: Pahkasika
22.05 Kuu­si ku­vaa An­ni Val­to­sen elä­mäs­tä - La­ti­na­lai­sen Ame­ri­kan heinäkuu
22.05 Fea­tu­re. Mi­nä, Buenos Aires.
22.05 La­ti­na­lai­sen Ame­ri­kan hei­nä­kuu: Kalle Haatanen
Fi­lo­so­fis­ta kes­kus­te­lua to­tuu­des­ta, kauneudesta,
22.05 Kol­mes­sa tun­nis­sa hal­ki Ete­lä-Ame­ri­kan. Pa­ra­tii­si­ran­to­ja, ka­tu­mel­la­koi­ta ja hy­viä viinejä
22.05 Ava­ruus­ro­mua: Tun­nis­ta­ma­ton trum­pet­ti ku­vi­tel­lusta paikasta
Toimittajana Jukka Mikkola.
22.50 Mum­mo vas­taan muu maail­ma: Mi­kä on mum­mon äidinkieli?
22.55 Ää­ni­ta­ri­na: Mitä jos?
23.00 Il­ta­har­taus: Näyt­te­li­jä Kris­ta Ko­so­nen lu­kee Mar­kuk­sen evan­ke­liu­min uut­ta käännöstä
23.00 Iltahartaus
23.10 Yöklassinen
. . . . . . . .
ma: d'Albert: Sarja pianolle d-molli
ti: J. Rom­berg: Das Lied von der Gloc­ke (Lau­lu kel­los­ta) 00:05 Me­lar­tin: Sin­fo­nia n:o 5 a-mol­li (Sin­fo­nia bre­vis) 00:41 de Séve­rac: En Lan­gue­doc (Lan­gue­do­cis­sa) (Izu­mi Ta­te­no, pia­no) 01:14 Grain­ger: Green bus­hes 01:22 Koech­lin: So­naat­ti oboel­le ja pia­nol­le (Matt­hias Ar­ter ja Ma­nuel Bärtsch)..
ke: Venturini: Sonaatti n:o 9 g-molli 23:27 Ma­de­to­ja: Väi­nä­möi­sen kyl­vö (Tuo­mas Ka­ta­ja­la, te­no­ri, ja Ou­lun kau­pun­gi­nork. 23:39 Sc­hu­bert: Vä­li­soit­to n:o 3 B-duu­ri näyt. Ro­sa­mun­de 23:44 Giu­lia­ni: Muun­nel­mia Hän­de­lin tee­mas­ta (John Wil­liams, ki­ta­ra) 23:51 S. Ta­ne­jev: Osia teok­ses­ta Kak­si­tois­ta lau­lua Ja­kov Po­lons­kin 00:09 J. C...
to: Sterkel: Sonaatti viululle ja pianolle F-duuri (Me­ret Lüthi, viu­lu, ja Els Bie­se­mans, for­te­pia­no) 23:31 Bus­nois: Mis­sa O crux lig­num triump­ha­le, 4-ää­ni­nen mes­su 00:01 Fau­ré: Mas­ques et ber­ga­mas­ques (Rans­kan­kie­li­sen Sveit­sin ork. 00:16 Beet­ho­ven: Pia­not­rio D-duu­ri (Aa­vet­rio) (Mi­re­court-trio)..
pe: Schreker: Die Gezeichneten (Mer­ki­tyt) , oop­pe­ra (An­ja Kam­pe, sop­raa­no, Ro­bert Bru­ba­ker, te­no­ri, Mar­tin Gant­ner, te­no­ri, Ja­mes John­son, ba­ri­to­ni, Wolf­gang Sc­hö­ne, bas­so ym. se­kä Los An­ge­le­sin oop­pe­ran kuo­ro ja ork. 02:02 von Zem­lins­ky: Sin­fo­niet­ta 02:25 Res­pig­hi: Ada­gio ja muun­nel­mia sel­lol­le ja or­kesterille ..
la: Górecki: Good Night (Pat­ri­cia Ro­za­rio, sop­raa­no, Mic­hael Mc­Ha­le, pia­no, Vour­neen Ryan, alt­to­hui­lu, ja Step­hen Kel­ly, lyö­mä­soit­ti­met) 23:39 A. J. Rom­berg: Viu­lu­kon­sert­to n:o 4 C-duu­ri (Chouc­ha­ne Si­ra­nos­sian ja Cap­ric­cio-ba­rok­kiork. ) 00:07 Ber­lioz: Gran­de symp­ho­nie fu­nèbre et triomp­ha­le 00:45 I. Han­ni­kai­nen: Or­kes­te­ri­sar­ja laulunäyt...
23.10 La­ti­na­lai­sen Ame­ri­kan Yöklassinen
Anonyymi 1700-luvun Boliviasta: In hac mensa novi Regis
0
3