Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 17 18 19 20 21
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
17.5. 18.5. 19.5. 20.5. 21.5. 22.5. 23.5.
6
06.00 Yle Uu­ti­set ja sää
06.00 Uutisohjelmia
23.10 Yöklassinen
Wagner: Faust-alkusoitto (Phi­la­delp­hian ork. . 23:23 Bocc­he­ri­ni: Duo kah­del­le viululle ..
06.15 Aamuhartaus
06.25 Aamusoitto
06.25 Aamusoitto
06.56 Päi­vän mietelause
06.59 Hy­vää huomenta
06.56 Päi­vän mietelause
06.59 Hy­vää huomenta
07.00 Yle Uu­ti­set ja sää
07.00 Uutisohjelmia
07.10 Har­tai­ta säveliä
07.15 Aamuhartaus
07.25 Hy­vää huomenta
07.25 Aamusoitto
07.30 Ykkösaamu
07.59 Hy­vää huomenta
08.00 Yle Uu­ti­set ja sää
08.00 Yle Uu­ti­set ja sää
08.10 Ykkösaamu
08.05 Kuu­si ku­vaa va­lo­ku­vaa­ja ja ku­va­tai­tei­li­ja Ul­la Jo­ki­sa­lon elämästä
08.50 Ei­li­sen ää­ni: Ter­veel­li­siä kasveja
9
09.00 Uutisohjelmia
09.00 Yle Uu­ti­set ja sää
09.05 Muis­to­jen bulevardi
ma: Warren: Chattanooga choo choo
to: Rodgers: The lady is a tramp (Sam­my Davis) ...
09.05 Eu­roo­pan kon­serttilavoilla
10.00 Ro­man Sc­hat­zin Maamme-kirja
10.00 Sari Valto
Sa­ri Val­ton oh­jel­mas­sa kes­kus­tel­laan ajan il­miöistä,..
10.00 Brysselin kone
Toimittajana Maija Elonheimo.
10.00 Blues-ju­ma­lan­pal­ve­lus Ha­mi­nas­ta Jo­han­nek­sen kirkosta
Liturgina ja saarnaajana vs. kirk­ko­her­ra An­na Kinnunen...
10.55 Yk­si on hy­vää seuraa
11.00 Välilevyjä
Taidemusiikin tarinoita kertoo ja purkaa Kare Eskola.
11.00 Kla­sariparatiisi
Eva Tigerstedt avaa polkuja musiikkiin.
11.00 Riston Valinta
Ris­to Nor­del­lin pu­het­ta ja mu­siik­kia asias­ta ja asian vierestä.
11.00 Uudet levyt
Maailman parhaat suomenkieliset taidemusiikin levyarviot.
11.00 Ri­ku Sii­vo­sen täy­del­li­nen elä­mä: Täy­del­li­nen hy­vin­vointitarina
11.00 Or­to­dok­si­nen li­tur­gia Kris­tuk­sen kir­kas­tu­mi­sen kir­kos­ta Varkaudesta
11.35 Kai­sa Pu­la­kan aikamatkat
11.57 Päi­vän mie­te­lau­se ja Tu­run tuo­mio­kir­kon kello lyö 12
12
12.00 Yle Uu­ti­set ja sää
12.00 Yle Uu­ti­set ja sää
12.10 Historiaa:
12.10 Tie­deyk­kö­nen - yk­si­näi­syys an­keut­taa elämää
12.10 Jour­na­lis­ti Jo­han­na: Ovat­ko ai­vot pu­don­neet ke­hityksestä?
12.10 Tiedeykkönen
12.05 Maail­man­po­li­tii­kan arkipäivää
12.05 Horisontti
Ohjelma uskonnoista ja elämänkatsomuksista.
12.30 Mo­niää­ni­nen Eurooppa
12.50 Yk­si on hy­vää seuraa
13.00 Klas­sinen kattaus
ma: Sveinbjörnsson: Pianotrio e-molli
ti: Levina: Fantasia bashkiirilaisista teemoista (Ju­ri Re­vitsh, viu­lu, ja Ma­ria Lett­berg, pia­no) . Men­dels­sohn: Ok­tet­to Es-duu­ri (Ju­pi­ter-kvar­tet­ti ja Jas­per-kvartetti) ...
to: Kansansäv. (sov. Sa­vall) : Els se­ga­dors . Far­renc: Ety­di pia­nol­le Des-duu­ri op. (Jean-Fre­de­ric Neu­bur­ger) . Ros­si­ni: Fa­got­ti­kon­sert­to (Jaak­ko Luo­ma ja Ta­pio­la Sin­fonietta) ...
13.00 Klas­sinen kattaus
la: Muffat: Sonaatti n:o 5 G-duuri
su: Schubert: Der Goldschmiedsgesell (Kul­ta­se­pän ki­säl­li) (Diet­rich Fisc­her-Dies­kau, baritoni,..
14.00 Näis­tä le­vyis­tä en luovu
Toimittajana Inari Tilli.
15
15.02 Kult­tuuriykkönen
Ren­toa pu­het­ta, kiin­nos­ta­vim­mat vie­raat ja kult­tuu­rin ajan­koh­tai­sai­heet de­ba­toi­ta­vi­na. Suo­ra­na maa­nan­tais­ta perjantaihin,
15.02 Kult­tuu­riyk­kö­nen: Kult­tuu­ria­lal­le lu­va­taa lai­ho­ja ai­ko­ja - val­tion avus­tuk­sia lei­ka­taan rajusti
15.02 Kult­tuuriykkönen
Ren­toa puhetta,..
15.00 Vai­na­ja kau­pan päälle 6/6.
15.00 Ra­dio­teat­te­ri esit­tää: Jos kos­ket­tai­sin toi­sen penistä
15.18 Mu­siikkikamari
15.30 Kir­joi­tuk­sia kung­fut­selaisuudesta
15.40 Ei­li­sen ää­ni: Ark­ti­sia lin­tu­ja ja laa­tokannorppia
15.55 Yle News
15.55 Yle News
16.00 Yle Uu­ti­set ja sää
16.00 Yle Uu­ti­set ja sää
16.10 Fau­nin iltapäivä
ma: Turina: Villi juhla
16.10 Fau­nin il­ta­päi­vän kuun­te­li­joi­den toiveita
16.10 Fau­nin iltapäivä
su: Kostiainen: Heilani on kuin helluntai . Dvo­rák: Larg­het­to (Isaac Stern,..
17.00 Yle Uu­ti­set ja sää
17.00 Yle Uu­ti­set ja sää
17.10 Eu­roopan valot
Eu­roop­pa­lai­nen mu­siik­ki tar­koit­taa yh­del­le chan­so­nia Ranskasta,..
17.10 Kai­sa Pu­la­kan aikamatkat
17.10 Aris­to­te­leen kantapää
17.10 Is­kel­mien maan­tie­de: Haa­re­min ris­ti­kon varjossa
17.10 Mielimaisema
Mi­tä aja­tuk­sia he­rät­tää kau­pan kas­sa­jo­nos­sa ohi­men­nen kuultu biisi?..
17.10 Historiaa:
17.10 Luomiskertomus
17.30 Ti­mant­te­ja ja ruostetta
17.35 Ti­mant­te­ja ja ruostetta
Alcazar: Crying at the discoteque. Ai­no Ven­na: Suzette...
18
18.05 Romano mirits
18.01 Iltahartaus
18.00 Fea­tu­re. Ihmisrihmasto
18.10 Äänitarina
18.10 Lauan­tain toivotut levyt
Kuun­te­li­joi­den suo­sik­ki­le­vyt ovat soi­neet ra­dios­sa syk­sys­tä 1935 lähtien...
18.15 Vii­kon luon­toää­ni: haarapääsky
18.15 Yle Uu­di­zet kar­ja­lak­se - kar­ja­lan­kie­li­nen viikkokatsaus
18.20 Orlando
18.30 Hen­gel­li­sen mu­sii­kin toivekonsertti
18.30 Har­tai­ta säveliä
18.50 Il­ta­har­taus: Näyt­te­li­jä Kris­ta Ko­so­nen lu­kee Mar­kuk­sen evan­ke­liu­min uut­ta käännöstä
18.50 Iltahartaus
18.50 Mu­siikkikamari
19.02 Ra­dio­teat­te­ri esit­tää: Kaik­kien ai­kojen orgasmi
19.02 Vai­na­ja kau­pan pääl­le, osa 5/6.
19.02 Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­rin konsertti
Joht. Han­nu Lin­tu, sol. Na­rek Hak­ha­na­za­ryan, sel­lo. - Ro­bert Sc­hu­mann: Sel­lo­kon­sert­to a-mol­li op. 129. Ar­nold Sc­hön­berg: Verk­lär­te Nacht op. 4. Suo­ran lä­he­tyk­sen Mu­siik­ki­ta­los­ta toi­mit­taa Lot­ta Emanuelsson.
19.02 Ta­pio­la Sin­fo­niet­tan konsertti
Kapellimestarina Tarmo Peltokoski. (Ää­ni­tet­ty tors­tai­na 13. 5. 2021)
19.02 Bai­ba Sk­ri­de ra­dio-or­kes­te­rin so­lis­ti­na Kölnissä
Kölnin radion sinfoniaorkesteri, joht. And­ris Po­ga, sol. Bai­ba Sk­ri­de, viu­lu. - Alf­red Sch­nitt­ke: Sar­ja van­haan tyyliin...
19.02 Sä­vel on va­paa / 09 - 144 800
Ohjelman suunnittelusta vastaa Inari Tilli.
19.02 Jazzklubi
Klubi-isäntänä Jan-Erik Holmberg.
19.22 Yk­si on hy­vää seuraa
19.30 Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­ri kon­serttilavalla
Narek Hakhnazaryanin kamarimusiikkikonsertti. Ää­ni­tet­ty Mu­siik­ki­ta­lon Paa­vo-sa­lissa 16. 5.
19.40 Ei­li­sen ää­ni: Ko­lib­rien elämää
20.00 Kei­nu­va ta­lo: Sa­len­ton hur­mas­ta New Yor­kiin ja mus­tikkamaalle&
Jak­son avaa maail­man­mu­sii­kin huip­pu-uutuus,..
20.00 Hän­de­lin Mes­sias-ora­to­rio Kal­lion kirkosta
Lau­lu­so­lis­tei­na lois­ta­vat Mar­juk­ka Tep­po­nen, sop­raa­no, Jen­ny Carls­tedt, alt­to, Tuo­mas Ka­ta­ja­la, te­no­ri, ja Aar­ne Pel­ko­nen, bas­so. Li­säk­si mu­ka­na lau­luyh­tye, soi­ti­nen­semb­le, ja Mar­kus Malmg­ren, urut. Suo­ran lä­he­tyk­sen toi­mit­taa Ai­no­mai­ja Pennanen.
20.45 Iltasoitto
21
21.00 Sy­dän­juu­ril­la: Kan­san­mu­sii­kin päi­vä - vuo­si­kym­men­ten parhaat biisit
21.40 Is­kel­mien maan­tie­de: Haa­re­min ris­ti­kon varjossa
22.00 Yle Uu­ti­set ja sää
22.00 Yle Uu­ti­set ja sää
22.05 Ääniversumi
22.05 Kuu­si ku­vaa mai­se­man­tut­ki­muk­sen pro­fes­so­ri Mau­nu Häy­ry­sen elämästä
22.05 Do­ku­ment­ti. Lo­hen sur­ma 5/5: Yh­teis­toi­min­ta­mie­het jatkavat
22.05 Ro­man Sc­hat­zin Maamme-kirja
22.05 Resonanssi
Toimittajana Topias Tiheäsalo.
23.00 Il­ta­har­taus: Näyt­te­li­jä Kris­ta Ko­so­nen lu­kee Mar­kuk­sen evan­ke­liu­min uut­ta käännöstä
23.00 Iltahartaus
23.10 Yöklassinen
Beethoven: Sonaatti viululle ja pianolle n:o 9 A-duuri (Kreut­zer-so­naat­ti) (Hen­ryk Sze­ryng ja Ar­tur Ru­bins­tein) . 23:44 Ber­lioz: Re­quiem . 01:08 Dvo­rák: Kvin­tet­to pia­nol­le ja jou­sil­le A-duu­ri (Eva Ber­nátho­vá ja Ja­nácek-kvar­tet­ti) . 01:41 Sa­ra­sa­te - Bi­zet: Car­men-fan­ta­sia . 01:53 Vi­val­di: Nel­jä vuo­de­nai­kaa (Gil Shaham,..
23.10 Yöklassinen&
S. Bach: Bran­den­bur­gi­lai­nen kon­sert­to n:o 6 B-duu­ri . 23:29 Bux­te­hu­de: Das jüngs­te Ge­richt, osia (Ul­ri­ke Hof­bauer, sop­raa­no, Mo­ni­ka Mauch, sop­raa­no, Marg­ret Hun­ter. . 00:48 Mol­ter: Trum­pet­ti­kon­sert­to n:o 1 D-duu­ri . 00:59 Saint-Saëns: Fan­ta­sia or­kes­te­ril­le bal. Ja­vot­te . 01:20 La­lo: Pia­not­rio n:o 1 c-mol­li (Trio Salomon)
23.10 Yöklassinen
ke: Grieg: Osia näytelmämus.
to: Respighi: Viisi kappaletta (Fa­bio Bion­di, viu­lu, ja Lui­gi Di Ilio, pia­no) . 23:31 Byrd: Mes­su, 5-ää­ni­nen a cap­pel­la . 23:54 M-A Char­pen­tier: Cir­cé, näy­tel­mä­mu­siik­kia . 00:14 Pop­per: Sar­ja sel­lol­le ja pia­nol­le (Wen­dy War­ner ja Ei­leen Buck) . 00:42 Grieg: Kak­si ele­gis­tä sä­vel­mää (Van­cou­ve­rin Ra­dio-ork. . 00:51 J. S. Bach: Gold­berg-muunnelmat ..
pe: Verdi: Trubaduuri, ooppera (Ma­ria Cal­las, sop­raa­no, Ro­lan­do Pa­ne­rai, ba­ri­to­ni, Fe­do­ra Bar­bie­ri, mez­zo­sop­raa­no, Giu­sep­pe di Ste­fa­no, te­no­ri, ja Lui­sa Vil­la, mez­zo­sop­raa­no, se­kä Mi­la­non La Sca­la -oop­pe­ran kuo­ro ja ork. . 01:22 Dvo­rák: Jou­sik­var­tet­to n:o 13 G-duu­ri (Emer­son-kvar­tet­ti) . 01:59 Sc­hu­bert: Pia­no­so­naat­ti n:o 15 (kes­ke­ne­räi­nen) (Ru­dolf Serkin) ...
la: Wagner: Faust-alkusoitto (Phi­la­delp­hian ork. . 23:23 Bocc­he­ri­ni: Duo kah­del­le viu­lul­le (Bo­ris Gar­lits­ki ja Ama­jak Dur­gar­jan) . 23:40 Chaus­son: An­dan­te ja al­leg­ro (Céles­te Ze­wald, kla­ri­net­ti, ja Da­vid Kuy­ken, pia­no) . 23:50 Le Jeu­ne: Mis­sa ad Pla­ci­tum . 00:29 Beet­ho­ven: Trio jou­sil­le n:o 3 D-duu­ri. (Jasc­ha Hei­fetz, viu­lu, Wil­liam Prim­ro­se, alttoviulu,..
su: Tulindberg: Viulukonsertto B-duuri . 23:32 Ts­hai­kovs­ki: Mos­ko­va-kan­taat­ti (Alek­san­te­ri III:n kruu­na­jais­kan­taat­ti) (Ni­na Te­rent­je­va, mez­zo­sop­raa­no, ja Ni­ko­lai Su­ri­kov, ba­ri­to­ni se­kä Mos­ko­van kuo­roa­ka­te­mian poi­ka- ja mies­kuo­ro ja ni­meä­mä­tön ork. . 23:56 Bois­sier-Bu­ti­ni: Pia­no­so­naat­ti n:o 2 (Edoar­do Tor­bia­nel­li) . 00:16 Svend­sen: Sin­fo­nia n:o 1 D-duuri ...
0
3