Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 17 18 19 20 21
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
26.4. 27.4. 28.4. 29.4. 30.4. 1.5. 2.5.
6
06.00 Uutisohjelmia
23.10 Sy­ven­tä­vää klassista
) ) . . . . . . . . . ) . . . S. . . . Klas­sis­ta mu­siik­kia. Yle Klas­si­sen ja Yle Ra­dio 1:n Yök­las­si­nen. Tuot­ta­ja on Ja­ri Rantschukoff.
pe: Kevään ääniä
la: Toukokuun ensimmäinen
06.15 Hartaudet
06.25 Aamusoitto
06.56 Päi­vän mietelause
06.59 Yk­si on hy­vää seuraa
07.00 Uutisohjelmia
07.02 Näis­tä le­vyis­tä en luovu
Musiikkivieraan valinnat Toi­mit­ta­ja­na Inari Tilli...
07.10 Har­tai­ta säveliä
07.15 Hartaudet
07.25 Yk­si on hy­vää seuraa
07.25 Aamusoitto
Kevätväreilyä Kuu­la: Vap­pulaulu ...
07.30 Ykkösaamu
07.59 Yk­si on hy­vää seuraa
08.00 Uutisohjelmia
08.10 Ykkösaamu
08.05 Kuusi kuvaa
Kuusi kuvaa museonjohtaja Kalle Kallion elämästä
08.05 Nar­rin aamulaulu
Suoneniskentää ja lihalientä 1/2
08.50 Ei­lisen ääni
9
09.00 Uutisohjelmia
09.05 Muis­to­jen bulevardi
. . . . . . Muis­to­jen bu­le­var­dil­la soi­vat nos­tal­giaa kaih­ta­mat­ta ra­kas­te­tut iki­vih­reät klas­si­kot. (maa­nan­tai­sin ja tors­tai­sin) (tiis­tai­sin) (kes­ki­viik­koi­sin) (jo­ka toi­nen per­jan­tai) . Lauan­tai­sin kuul­laan Muis­to­jen bu­le­var­de­ja vuo­sien var­rel­ta. Oh­jel­man tuot­taa An­ni­na Aho. Yle Ra­dio 1 maa­nan­tais­ta lauan­tai­hin klo 9. 05 - 9. 58.
09.05 Eu­roo­pan kon­serttilavoilla
10.00 Ro­man Sc­hat­zin Maamme-kirja
Muodin ja muotoilun tulevaisuus
10.00 Sari Valto
Onnellisuuspaine tekee meistä onnettomia
10.00 Brysselin kone
Toimittajana Maija Elonheimo. Suo­ma­lai­set vir­ka­mie­het, poliitikot,..
10.00 Mikä maksaa?
10.00 Tai­tei­li­jatapaaminen
Ona Kamun ja Samuli Kosmisen merkilliset ja merkitykselliset äänet.
10.00 Ju­ma­lan­pal­ve­luk­set radiossa
00. Or­to­dok­si­nen li­tur­gia jo­ka toi­nen sun­nun­tai klo 11. 00. Va­pai­den kirk­ko­jen tai ka­to­li­sen kir­kon ju­ma­lan­pal­ve­luk­sia jo­ka toi­nen sun­nun­tai klo 11. 00.
10.55 Yk­si on hy­vää seuraa
11.00 Välilevyjä
Välilevyjä huvittelee
11.00 Kla­sariparatiisi
Eva Tigerstedt avaa polkuja musiikkiin.
11.00 Riston Valinta
Ris­to Nor­del­lin pu­het­ta ja mu­siik­kia asias­ta ja asian vierestä...
11.00 Uudet levyt
Maailman parhaat suomenkieliset taidemusiikin levyarviot.
11.00 Nar­rin aamulaulu
Suoneniskentää ja lihalientä 1/2
11.00 Ri­ku Sii­vo­sen täy­del­linen elämä
11.35 Mo­net ovat mi­nulta kysyneet
11.57 Päi­vän mietelause
12
12.00 Uutisohjelmia
12.00 Uutisohjelmia
12.10 Pa­ha imperiumi
Mo­ni brit­ti näyt­tää kai­paa­van Bri­tan­nian imperiumia...
12.10 Pie­leen men­nyt historia
Pieleen mennyt historia...
12.10 Jour­na­listi Johanna
Voiko ihminen elää ilman peiliä?
12.10 Ha­vain­to­ja ihmisestä
12.10 Tiedeykkönen
12.05 Maail­man­po­li­tii­kan arkipäivää
12.05 Horisontti
Ohjelma uskonnoista ja elämänkatsomuksista. Uskon,..
12.30 Mo­niää­ni­nen Eurooppa
12.50 Yk­si on hy­vää seuraa
12.50 Kuu­lut­tajan vieras
12.50 Äänitarina
12.50 Kuu­lut­tajan vieras
13.00 Klas­sinen kattaus
Kat­tauk­ses­ta löy­tyy nau­tit­ta­vaa ai­na ly­hyis­tä vo­kaa­li- ja inst­ru­men­taa­li­teok­sis­ta pi­dem­piin sä­vel­lyk­siin. Jo­kai­nen kat­taus on mu­siik­ki­toi­mit­ta­jan kä­si­työ­nä val­mis­ta­ma juu­ri Sinulle.
ma: Englundin musiikkia Blombergin elokuvaan Valkoinen peura
ti: Pelimannin kevät Lin­na­la: Suo­ma­lai­nen sar­ja n:o 1 (Ra­dio-ork. Grieg: So­naat­ti viu­lul­le ja pia­nol­le n:o 1 F-duuri ..
ke: Terveisiä Wienistä Cla­ra Sc­hu­mann: Sou­ve­nir de Vien­ne (Su­san­ne Grütz­mann, pia­no) Le Beau: Nel­jä kap­pa­let­ta (Tho­mas Blees, sello,..
to: Rakastunut satakieli mor­sius­pols­ka. (Kree­ta-Ma­ria Ken­ta­la, viu­lu, ja Tea Pol­so, cem­ba­lo) Cou­pe­rin: Ra­kas­tu­nut sa­ta­kie­li (Eli­na Mus­to­nen, cembalo)..
pe: Vappupöydän musiikillisia huijauksia Kreis­ler: La Chas­se (Met­säs­tys) , kap­rii­si 'Car­tie­rin tyy­liin' (Itz­hak Perl­man, viu­lu ja Sa­muel San­ders, piano)..
13.00 Klas­sinen kattaus
. . . . . Kat­tauk­ses­ta löy­tyy nau­tit­ta­vaa ai­na ly­hyis­tä vo­kaa­li- ja inst­ru­men­taa­li­teok­sis­ta pi­dem­piin sä­vel­lyk­siin. Jo­kai­nen kat­taus on mu­siik­ki­toi­mit­ta­jan kä­si­työ­nä val­mis­ta­ma juu­ri Sinulle.
14.00 Ko­ti­mai­sia konsertteja
Helsingin kaupunginorkesterin vappumatinea
15
15.02 Kult­tuuriykkönen
Kiin­nos­ta­vim­mat vie­raat ja kult­tuu­rin ajan­koh­tai­sai­heet kes­kus­te­lus­sa ei­kä klas­sik­ko­ja­kaan unoh­de­ta. Kult­tuu­riyk­kö­nen suo­ra­na lä­he­tyk­se­nä Yle Ra­dio 1:ssä maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin klo 15. 02 - 15. 55. Kes­ki­viik­koi­sin suo­ra lä­he­tys Hel­sin­gin Mu­siikkitalosta.
15.00 Ra­dio­teat­te­ri esit­tää: Sauna
15.15 Vai­na­ja kau­pan päälle
15.35 Yk­kösmusiikkia
15.35 Ei­lisen ääni
16.00 Uutisohjelmia
16.10 Fau­nin iltapäivä
ma: Lemmenriemua ja sydänhaavoja
ti: Säveliä veteraaneille
ke: Turturikyyhkyn kujerrusta Of­fen­bach: Al­ku­soitto oper...
to: Runoelma eräästä päivästä Puc­ci­ni: Al­ku­soit­to oopp. Edgar ...
pe: Kuuntelijoiden toivemusiikkia
la: Kevään ääniä P. J. Han­ni­kai­nen: Ke­vät­sointuja ...
17.00 Uutisohjelmia
17.10 Eu­roopan valot
Printemps 1. Jean-Paul Mau­ric: Prin­temps 2. Lill-Babs: Ap­ril, april 3...
17.10 Mo­net ovat mi­nulta kysyneet
17.10 Aris­to­te­leen kantapää
17.10 Is­kel­mien maantiede
17.10 Mielimaisema
Riikan ja Ahdin mielimaisemassa ollaan vapputunnelmissa
17.10 Kir­joi­tuk­sia kung­fut­selaisuudesta
17.10 Luomiskertomus
17.30 Ti­mant­te­ja ja ruostetta
17.35 Ti­mant­te­ja ja ruostetta
Vappumarssi Ai­ka­ko­ne: Kel­tai­nen. Lau­ra Moi­sio: Metsä...
17.30 Tuu­li Sak­salan keidas
Tuuli Saksalan Keidas Toi­mit­ta­ja­na Tuu­li Saksala...
17.35 Ei­lisen ääni
17.50 Mu­siikkikamari
18
18.05 Romano mirits
18.01 Hartaudet
18.00 Lohen surma
Kansa vaikeni Ke­mi­joen lo­hi ei ol­lut vain ka­la tai elin­kei­no. Jo­ki­var­ti­sen ar­kipäivät,..
18.10 Äänitarina
18.10 Lauan­tain toivotut levyt
Kuun­te­li­joi­den suo­sik­ki­le­vyt ovat soi­neet ra­dios­sa syk­sys­tä 1935 lähtien...
18.15 Vii­kon luontoääni
18.15 Yle Uu­di­zet karjalakse
18.20 Or­lan­do osa 27/70
18.20 Or­lan­do osa 28/70
18.20 Or­lan­do osa 29/70
18.20 Or­lan­do osa 30/70
18.20 Or­lan­do osa 31/70
18.30 Har­tai­ta säveliä
Maa­nan­tai-il­tai­sin kuul­laan kuun­te­li­joi­den toi­ve­musiikkia...
18.50 Hartaudet
18.50 Mu­siikkikamari
19.02 Ero­tii­kan ke­vään kuun­nelma: Sidos
19.02 Vai­na­ja kau­pan päälle
19.02 Iltasoitto
19.02: Musiikkia
19.45: Ennen illan konserttia
19.02 Konsertteja
Tampere Filharmonian konsertti An­na-Ma­ria Helsing,..
19.02 Jazzklubi
Vappuaaton konsertissa UMO ja M. A. Numminen Ka­pel­li­mes­ta­ri­na Mark­ku Veijonsuo...
19.02 Työ­väenmusiikkia
Me­ri­kan­to: Työ­väen mars­si (Uu­si Kuk­ka) . Pok­rass (sov. Kur­tak­ko) : Nuo­ri­son mars­si (Yö­työ­väen Or­kesteri) ...
19.02 Jazzklubi
Jaz­zin uu­det le­vyt, jazz­ken­tän ajan­koh­tai­set asiat, huip­pu­kon­ser­tit ja eri­lai­set tee­maoh­jel­mat. Jo­ka sun­nun­tai kol­me eri settiä.
19.02: Klubi-isäntänä Juhani Kansi
20.00: UMO & Mikko Innanen: Five for Ferlinghetti feat. Sanni Orasmaa Ää­ni­tet­ty Sa­voy-teat­te­ris­sa 2. 10. 2018.
21.00: Live-special: Joonas Haavisto Trio ja Pauli Lyytinen Magnetia Orkesteri Jazzaheadissa
19.22 Yk­si on hy­vää seuraa
19.32 Mu­siikkikamari
19.30 RSO Mu­siikkitalossa
Radion sinfoniaorkesteri konserttilavalla Joht. Erk­ki La­son­pa­lo, sol. Lil­ja Haa­tai­nen, viu­lu, Ilo­na Tur­ria­go, trum­pet­ti, Venla Lahti,..
19.47 Ei­lisen ääni
20.00 Et­nokonsertteja
Juhlitaan! Romanimusiikkia ympäri Eurooppaa kansallispäivän kunniaksi ja JuuriJuhla RotFestin lavalla Värttinä sekä Paleface Huh­ti­kuun juh­lat soi­vat Et­no­konsertissa!..
20.00 Konsertteja
Radion sinfoniaorkesterin konsertti Da­lia Sta­sevs­ka, ka­pel­li­mes­ta­ri Pet­ri Ku­me­la, ki­ta­ra Ant­ti Au­vi­nen: An­da­lu­sian Pan­zer­wagen Jazz,..
20.00 Ko­ti­mai­sia konsertteja
Verneri Pohjola Yle Olohuoneessa Vap­puaa­ton il­las­sa kuul­laan sy­käh­dyt­tä­vä muis­to tou­ko­kuulta 2020...
20.00 Konsertteja
Suomalaisen barokkiorkesterin konsertti: Ikuisesti sinun Suo­ma­lai­nen ba­rok­kior­kes­te­ri: Ikui­ses­ti si­nun Lo­ren­zo Cop­po­la, kla­ri­net­ti ja lii­daus Wolf­gang Ama­deus Mo­zart (1756–1791) : Se­re­na­di c-mol­li (K. 388) 1. Allegro 2...
20.20 Iltasoitto
20.45 Iltasoitto
Debussy: Kevät . Fau­ré: Kvin­tet­to pia­nol­le ja jou­sil­le n:o 1 d-mol­li (Cris­ti­na Or­tiz ja Fi­ne Arts -kvar­tet­ti) . Brid­ge: Meri .
21
21.00 Iltasoitto
21.15 Iltasoitto
Vi­val­di: Kon­sert­to kah­del­le viu­lul­le, jou­sil­le ja con­ti­nuol­le G-duuri ..
21.30 Iltasoitto
21.40 Is­kel­mien maantiede
22.00 Uutisohjelmia
22.05 Ajassa soi
Nykymusiikki ottaa kantaa 3 Ajas­sa soi Cor­ne­lius Car­dew'n laa­ja teos The Great Learning...
22.05 Sari Valto
Onnellisuuspaine tekee meistä onnettomia
22.05 Kuusi kuvaa
Kuusi kuvaa nykytaiteilija Tellervo Kalleisen elämästä
22.05 Lohen surma
Yhtiö surmasi Puu­ta­va­ra­ka­pi­ta­lis­mi syn­tyi Ke­mi­joen suul­le 1860-luvulla...
22.05 Tai­tei­li­jatapaaminen
Ona Kamun ja Samuli Kosmisen merkilliset ja merkitykselliset äänet. Ve­de­na­lai­set äänet,..
22.05 Ro­man Sc­hat­zin Maamme-kirja
Muodin ja muotoilun tulevaisuus Ei ole sel­lais­ta ko­tia täs­sä maassa,..
22.05 Frekvenssi
Martina Bertoni, Valentina Magaletti & Marlene Ribeiro, Carl Stone, Jake Muir, Mika Vainio
22.50 Kuuntelijaklubi
22.55 Äänitarina
23.00 Hartaudet
23.10 Sy­ven­tä­vää klassista
. . . . . . Klas­sis­ta mu­siik­kia. Yle Klas­si­sen ja Yle Ra­dio 1:n Yök­las­si­nen. Tuot­ta­ja on Ja­ri Rantschukoff.
ma: Maahisten tanssi
ti: Faurén Requiem Fau­ré: Re­quiem 23:47 Car­cas­si: Airs de bal­lets n:o 1 (Ilk­ka Vir­ta, ki­ta­ra, ja Mik­lós Spányi, for­te­pia­no) 23:56 Bruck­ner: Sin­fo­nia n:o 4 Es-duu­ri (Ro­mant­ti­nen) 01:06 Beet­ho­ven: Jou­sik­var­tet­to n:o 12 Es-duu­ri ja n:o 14 cis-mol­li (To­kio-kvar­tet­ti) 02:24 Mas­cag­ni: Zanetto,..
ke: Händelin oratorio Theodora De­bus­sy: So­naat­ti sel­lol­le ja pia­nol­le d-mol­li (Da­niil Shaf­ran ja An­ton Ginz­burg) 23:21 Ber­lioz: Osia draa­mal­li­ses­ta sinf. Ro­meo ja Ju­lia (Ams­ter­da­min Con­cert­ge­bouw-ork. 00:05 Sc­hu­bert: Ar­peg­gio­ne-so­naat­ti (John Wil­liams, ki­ta­ra, ja Aust­ra­lian ka­ma­riork. ) 00:28 Beet­ho­ven: Sin­fo­nia n:o 5 c-molli ..
to: Apostolien rakkaudenateria Ro­man: Con­cer­to gros­so B-duu­ri (Drott­ning­hol­min ba­rok­kiyh­tye) 23:20 Liszt (sov. St­ra­dal) : Berg­symp­ho­nie, sin­fo­ni­nen ru­no n:o 1 (Ris­to-Mat­ti Ma­rin, pia­no) 23:54 J. S. Bach: So­naat­ti hui­lul­le ja kla­vee­ril­le n:o 3 A-duu­ri (Marc Beau­coud­ray, hui­lu, ja Wil­liam Ch­ris­tie, cembalo)..
pe: Kevään ääniä J. St­rauss (nuor. ) : Le­pak­ko, ope­ret­ti (Eli­sa­beth Sch­warz­kopf, sop­raa­no, Ni­co­lai Ged­da, te­no­ri, Hel­mut Krebs, te­no­ri, Ri­ta St­reich, sop­raa­no, Karl Dönch, bas­so, Erich Kunz, ba­ri­to­ni, Ru­dolf Ch­rist, bas­so, Erich Maj­kut, te­no­ri ja Phil­har­mo­nia-kuo­ro ja -ork. ) 01:02 Gersh­win: Rhap­so­dy in Blue pia­nol­le ja jaz­zor­kesterille ..
la: Toukokuun ensimmäinen Leon­ca­val­lo: Nuit de mai (Tou­ko­kuun yö) 23:51 Liszt: Gau­dea­mus igi­tur (Les­lie Ho­ward, pia­no) 00:01 Kraus: Sin­fo­nia buf­fa (Ruot­sa­lai­nen ka­ma­riork. 00:18 Berg­man: Förs­ta maj, sar­ja te­no­ril­le ja mies­kuo­rol­le 00:31 Shos­ta­ko­vitsh: Sin­fo­nia n:o 3 Es-duu­ri (Tou­ko­kuun en­simmäinen)..
su: Sibeliuksen Kullervo-sinfonia Bux­te­hu­de: Ich ha­be Lust ab­zusc­hei­den (Ha­lu mi­nul­la on tääl­tä eri­tä) (Su­zie LeB­lanc ja Em­ma Kirk­by, sop­raa­no, ja Pe­ter Har­vey, bas­so, se­kä Pur­cell-kvar­tet­ti) 23:21 Dett: Tro­pic win­ter (Clip­per Erick­son, pia­no) 23:44 Hän­del: Trio­so­naat­ti g-mol­li 23:56 Mo­re­no: Sin­fo­nia Es-duu­ri (Miek­kailukoulu) ..
0
3