Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 27 28 29 30 31
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
5.7. 6.7. 7.7. 8.7. 9.7. 10.7. 11.7.
6
06.00 Su­sa­ni Ma­ha­du­ra - mie­len jäl­jil­lä: Mie­len mysteeri
Edel­leen em­me täy­sin tiedä,..
06.00 Ky­sy mi­tä vaan ku­nin­kaal­li­sis­ta: Ovat­ko kes­ke­nään avioi­tu­neet ku­nin­gas­huo­nei­den jä­se­net jo­ten­kin ä­lyl­li­ses­ti­kin ylivoimaisia ?
06.00 12 dik­taat­to­ria: Ma­don­na. mart­tyy­ri Eva Peron
06.00 Koi­ria ja ihmisiä
06.00 Miia Krause
Mai­non­nal­ta vaa­di­taan ny­kyään ta­sa­puo­li­suut­ta ja mo­niää­nisyyttä...
06.02 Juu­so Pek­ki­nen: Juu­so Pek­ki­nen Frees­ty­le: “Juok­set­ko pa­koon vai vapauteen?”
05.00 Arkisto: Aki ja Tu­ro - Antti ja Ville
06.30 Saar­naa­jat: Me­ga­pas­to­ri Joel Osteen
06.59 Pu­heen Kesäaamu
He­rää hei­nä­kuun ar­kiaa­mui­hin yh­des­sä Ka­ta Sa­las­pu­ron ja Ka­ti Lah­ti­sen kans­sa. Jo­ka aa­mu Vaa­te­kaa­pis­sa ker­ro­taan yh­den vaa­te­kap­pa­leen ta­ri­na, 9 jäl­keen soi An­na Ca­dian va­lit­se­ma An­nan ke­säklassikko.
ma: Puheen Kesäaamu - koko kesä kolmessa viikossa.
ti: What­sApp: 040 163 8586
ke:
to:
pe:
07.00 On­nel­lis­ten maa? On­ko on­nel­li­suus vain asenne?
07.02 On­nel­lis­ten maa? Tar­vi­taan­ko on­nel­li­suu­teen hy­vin­voin­tiyhteiskunta?
07.35 Drag-Suo­mi: Dra­gin his­to­ria Suomessa
07.35 Drag-Suo­mi: Drag pop-kulttuurissa
08.04 Pu­heen Viikonloppu
08.05 Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo: Pie­ti Poi­ko­la me­di­toi ja kes­kit­tyy het­keen - ja on sen kaut­ta löy­tä­nyt tien on­nellisuuteen
08.05 Puik­ko ja Kouk­ku: Vie­raa­na Kai­sa Mäkäräinen
Ko­ro­na sai suo­ma­lai­set neu­loo­sin valtaan,..
9
09.03 Ka­ri Ka­na­la eu­ro­fu­tik­sen jäl­jil­lä: "Ita­lias­sa vain jal­ka­pal­lo on jär­jes­telmällistä"
09.03 Puik­ko ja Kouk­ku: Vie­raa­na keh­rää­möy­rit­tä­jä San­ni Kaitamäki
Ko­ro­na sai suo­ma­lai­set neu­loo­sin valtaan,..
10.02 Tui­ja Peh­ko­nen: Ja­ni Toi­vo­la: ”Mä osaan, kuu­lun jouk­koon ja riitän”
10.02 Tui­ja Peh­ko­nen:Juk­ka Haa­pa­lai­nen ja Sir­pa Suu­ta­ri-Jääs­kö: ”Asiat saa muut­tua, ja oma olo saa muuttua”
10.02 Tui­ja Peh­ko­nen: Ve­ro­ni­ca Ver­ho: ”Se on pa­hin asia, mi­tä mul­le voi sanoa”
10.02 Tui­ja Peh­ko­nen: Tee­mu Laa­ja­sa­lo: ” Rak­kaus on lah­ja ja toi­saal­ta tehtävä”
10.02 Tui­ja Peh­ko­nen: Pi­rit­ta Hag­man: ” Elin äi­tiy­den kaut­ta ja ra­kas­tin jo­ka so­lul­la­ni olla äiti”
10.00 Val­lat­to­mia suh­tei­ta: Hi­mo ei sy­ty työ­tä tekemällä
Parisuhde vaatii työtä, väitetään.
10.00 Vam­mais­kult­ti: Muut­taa­ko me­dia­nä­ky­vyys ko­ke­mus­ta vam­maisuudesta?
11.02 Puik­ko ja Kouk­ku: Vie­raa­na Kai­sa Mäkäräinen
Ko­ro­na sai suo­ma­lai­set neu­loo­sin valtaan,..
11.02 Puik­ko ja Koukku
11.02 On­nellisten maa?
Toi­mit­ta­ja on Salme Unkuri.
11.00 Nuk­ku­ma­tin kylmä sota
11.00 Val­lat­to­mia suh­tei­ta: Syr­jä­hyp­py on ihanaa!
11.00 Pert­tu Häkkinen
Eksopolitiikka. Mi­ten saa­daan yh­teys maa­pal­lon ul­ko­puo­li­siin si­vi­li­saatioihin?..
11.35 Drag-Suomi
11.40 Mo­net ovat mi­nulta kysyneet
12
12.00 Uutisohjelmia
12.13 Ina Mik­ko­la: Ti­li­päi­vä jak­so 4 "Koh­ta jo­ku huo­maa et­ten osaa mitään"
12.13 Ina Mik­ko­la: Ti­li­päi­vä jak­so 7 "Me­nin suo­raan jat­koil­ta töi­hin - päissäni"
12.13 Ina Mik­ko­la: Ti­li­päivä jakso 1
12.13 Ina Mik­ko­la: Tilipäivä
12.13 Mi­tä ih­met­tä, Japani?
12.08 Aris­to­te­leen kan­ta­pää: Mi­tä Kek­ko­nen sa­noi­si? – po­liit­ti­sel­la pu­heel­la on yhä vahva vaikutus
12.08 Aris­to­te­leen kan­ta­pää: Fli­pil­lä bäk­ki tei­liin – skeit­ti­kie­li muo­vaa eng­lan­tia suomeksi
12.30 Miia Krause
Mai­non­nal­ta vaa­di­taan ny­kyään ta­sa­puo­li­suut­ta ja mo­niää­nisyyttä...
12.30 Ky­sy mi­tä vaan ku­nin­kaal­li­sis­ta: Ovat­ko kes­ke­nään avioi­tu­neet ku­nin­gas­huo­nei­den jä­se­net jo­ten­kin ä­lyl­li­ses­ti­kin ylivoimaisia ?
12.45 Yle Puhe
13.02 Vam­mais­kult­ti: Muut­taa­ko me­dia­nä­ky­vyys ko­ke­mus­ta vam­maisuudesta?
13.02 Pert­tu Häkkinen
Eksopolitiikka. Mi­ten saa­daan yh­teys maa­pal­lon ul­ko­puo­li­siin si­vi­li­saatioihin?..
13.02 Vir­ta­sen ta­loushistoria
13.02 Val­lat­to­mia suh­tei­ta: Hi­mo ei sy­ty työ­tä tekemällä
13.02 Val­lat­to­mia suh­tei­ta: Syr­jä­hyp­py on ihanaa!
13.30 Tui­ja Peh­ko­nen: Ja­ni Toi­vo­la: ”Mä osaan, kuu­lun jouk­koon ja riitän”
13.30 Tui­ja Peh­ko­nen: Ve­ro­ni­ca Ver­ho: ”Se on pa­hin asia, mi­tä mul­le voi sanoa”
14.02 Juu­so Pek­ki­nen: Juu­so Pek­ki­nen Frees­ty­le: “Juok­set­ko pa­koon vai vapauteen?”
14.02 Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo: Pie­ti Poi­ko­la me­di­toi ja kes­kit­tyy het­keen - ja on sen kaut­ta löy­tä­nyt tien on­nellisuuteen
14.02 Ka­ri Ka­na­la eu­ro­fu­tik­sen jäl­jil­lä: "Ita­lias­sa vain jal­ka­pal­lo on jär­jes­telmällistä"
14.02 Kir­ja vs. Lef­fa: Blade Runner
Philip K.
14.02 Ka­ri Ka­na­la eu­ro­fu­tik­sen jäl­jil­lä: "Mo­ni­kult­tuu­ri­suus on Ranskan valtti"
14.25 Tui­ja Peh­ko­nen:Juk­ka Haa­pa­lai­nen ja Sir­pa Suu­ta­ri-Jääs­kö: ”Asiat saa muut­tua, ja oma olo saa muuttua”
14.25 Tui­ja Peh­ko­nen: Tee­mu Laa­ja­sa­lo: ” Rak­kaus on lah­ja ja toi­saal­ta tehtävä”
15
15.02 Ky­sy mi­tä vaan ku­nin­kaal­li­sis­ta: Ovat­ko kes­ke­nään avioi­tu­neet ku­nin­gas­huo­nei­den jä­se­net jo­ten­kin ä­lyl­li­ses­ti­kin ylivoimaisia ?
15.02 12 dik­taat­to­ria: Ma­don­na. mart­tyy­ri Eva Peron
15.02 Koi­ria ja ihmisiä
15.02 Miia Krause
Mai­non­nal­ta vaa­di­taan ny­kyään ta­sa­puo­li­suut­ta ja mo­niää­nisyyttä...
15.02 Su­sa­ni Ma­ha­du­ra - Mie­len jäljillä
15.30 Saar­naa­jat: Me­ga­pas­to­ri Joel Osteen
15.25 Urheiluhullut
15.25 Puheen Viikko
16.00 Uutisohjelmia
16.13 Pu­heen Il­ta­päiväkerho
Juon­ta­ji­na Han­na Ka­ta­ja-Rah­ko ja Jus­tus Laitinen.
ma: Vähän erilainen iltapäiväkerho.
ti: What­sApp: 040 163 8586
ke:
to:
16.13 Pu­heen Il­ta­päiväkerho
Vähän erilainen iltapäiväkerho. Juon­ta­ji­na Han­na Ka­ta­ja-Rah­ko ja Jus­tus Lai­ti­nen. What­sApp: 040 163 8586
16.14 Yle Puhe
16.14 Pu­heen Viikonloppu
16.15 Puheen Viikko
16.15 Juu­so Pek­ki­nen: Juu­so Pek­ki­nen Frees­ty­le: “Juok­set­ko pa­koon vai vapauteen?”
17.00 KC Karemo
17.13 Tiedeykkönen
Nojatuolimatka tieteen kiinnostavimpiin virtauksiin.
17.50 Ur­heilukierros
Urheilukierros. Toi­mit­ta­ja Ma­tias St­ro­zyk. Su­per­pe­sis­tä. Vim­pe­li-Pat­ti­jo­ki, Lap­peen­ran­ta-My­nä­mä­ki, Pori-Rauma.
18.00 Ur­heilukierros
Urheilukierros. Toi­mit­ta­ja Ma­tias St­ro­zyk. Ha­ka-KuPS, Hon­ka-AC Ou­lu, HJK-TiPS (n) .
18
18.02 Tui­ja Peh­ko­nen: Ja­ni Toi­vo­la: ”Mä osaan, kuu­lun jouk­koon ja riitän”
Näyttelijä,..
18.02 Tui­ja Peh­ko­nen:Juk­ka Haa­pa­lai­nen ja Sir­pa Suu­ta­ri-Jääs­kö: ”Asiat saa muut­tua, ja oma olo saa muuttua”
18.02 Tui­ja Peh­ko­nen: Ve­ro­ni­ca Ver­ho: ”Se on pa­hin asia, mi­tä mul­le voi sanoa”
18.02 Tui­ja Peh­ko­nen: Tee­mu Laa­ja­sa­lo: ” Rak­kaus on lah­ja ja toi­saal­ta tehtävä”
18.00 Hy­vät, pa­hat ajattelijat
18.35 Sa­la­tut eläimet
19.00 Arkisto: Pel­le Mil­joo­na ja Lee­na Lehtolainen
Miten minusta tuli minä. Pel­le Mil­joo­na (1993) . Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. Lee­na Leh­to­lai­nen (2005) .
19.00 Arkisto: Pek­ka Myl­ly­kos­ki ja Si­nikka Nopola
Miten minusta tuli minä. Pek­ka Myl­ly­kos­ki (1995) . Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. Si­nik­ka No­po­la (2005) .
19.00 Arkisto: Ta­pio Lii­no­ja ja Mark­ku Paretskoi
Miten minusta tuli minä. Ta­pio Lii­no­ja (1994) . Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. Mark­ku Pa­rets­koi (2003) .
19.00 Arkisto: Has­se Wal­li ja Jaak­ko Heinimäki
Miten minusta tuli minä. Has­se Wal­li (1994) . Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. Jaak­ko Hei­ni­mä­ki (2003) .
18.55 Jari Sarasvuo
20.50 Yle Puhe
21
21.00 Puik­ko ja Kouk­ku: Vie­raa­na Kai­sa Mäkäräinen
Ko­ro­na sai suo­ma­lai­set neu­loo­sin valtaan,..
21.00 Puik­ko ja Koukku
21.00 On­nellisten maa?
Toi­mit­ta­ja on Salme Unkuri.
21.00 Nuk­ku­ma­tin kylmä sota
21.00 Kalle Haatanen
Val­tio­tie­tei­den toh­to­ri Kal­le Haa­ta­sen oh­jel­mis­sa ä­lyl­li­sis­tä­kin asiois­ta on mah­dol­lis­ta pu­hua kevyesti,..
21.00 Tom­mi Lii­ma­tan suu­ri serkkuteoria
21.35 Drag-Suomi
21.40 Mo­net ovat mi­nulta kysyneet
21.55 Vam­mais­kult­ti: Muut­taa­ko me­dia­nä­ky­vyys ko­ke­mus­ta vam­maisuudesta?
21.55 Pert­tu Häkkinen
Eksopolitiikka. Mi­ten saa­daan yh­teys maa­pal­lon ul­ko­puo­li­siin si­vi­li­saatioihin?..
21.55 Vir­ta­sen ta­loushistoria
21.55 Val­lat­to­mia suh­tei­ta: Hi­mo ei sy­ty työ­tä tekemällä
Parisuhde vaatii työtä,
22.00 Val­lat­to­mia suh­tei­ta: Syr­jä­hyp­py on ihanaa!
21.55 Il­masto on peto
21.55 Ri­ku Sii­vo­sen täy­del­linen elämä
22.30 Ki­ris­tys, lah­jon­ta ja uh­kai­lu - huo­non van­hem­muu­den kult­tuurihistoriaa
22.30 Ve­nuk­sen kou­lu - kult­tuu­rin seksihistoria
22.55 Juu­so Pek­ki­nen: Juu­so Pek­ki­nen Frees­ty­le: “Juok­set­ko pa­koon vai vapauteen?”
22.55 Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo: Pie­ti Poi­ko­la me­di­toi ja kes­kit­tyy het­keen - ja on sen kaut­ta löy­tä­nyt tien on­nellisuuteen
22.55 Ka­ri Ka­na­la eu­ro­fu­tik­sen jäl­jil­lä: "Ita­lias­sa vain jal­ka­pal­lo on jär­jes­telmällistä"
22.55 Kir­ja vs. Lef­fa: Blade Runner
Philip K.
22.55 Ka­ri Ka­na­la eu­ro­fu­tik­sen jäl­jil­lä: "Mo­ni­kult­tuu­ri­suus on Ranskan valtti"
22.50 Yle Puhe
22.50 Kevyet mullat
23.00 Arkisto: Va­ka­vas­ti otet­ta­via naurattajia
Tänään iltapäivällä. La­pin­lah­den lin­nut (1989) . Kämp...
21.00 Pu­heen Viikonloppu
23.50 Yle Puhe
23.50 Puheen Viikko
23.55 Yle Puhe
0
00.00 Arkisto: Mies­ten­vuoro - taas
Miestenvuoro.
00.00 Arkisto: Mies­ten­vuo­ro - vielä kerran
Miestenvuoro.
00.00 Arkisto: Pahuus
Pastan jauhajat. Pa­huus (1990) ...
00.00 Arkisto: Mi­kä mei­tä naurattaa?
Välikysymyksiä.
00.00 Arkisto: Vaih­toeh­to­lo­mai­lua- ja matkailua
Tänään iltapäivällä. Eko­mat­kai­lua var­hais­nuo­ril­le (1990)..
01.00 Arkisto: Matkaradio
Matkaradio: Lukijamatkat (2005) . Kar­tat. Mat­ka­seu­raa in­ter­ne­tis­tä. New York. Myrs­kybongaus...
02.00 Arkisto: Lää­kä­rin­työn murros
Me hyvin toimeentulevat lääkärit
02.00 Arkisto: Ruo­ka­pe­rin­tei­tä ja perinneruokia
(2000) . Tä­nään il­ta­päivällä...
02.00 Arkisto: Keit­to­kir­jo­ja moneen makuun
Tänään iltapäivällä.
02.00 Arkisto: Ruo­ka­kult­tuu­rin muutoksia
Pastan jauhajat.
02.00 Arkisto: Opinportti
Opinportti. Mai­nio vai mah­do­ton yh­tä­lö: luo­ka­ton yläas­te ja ny­ky­tei­ni (2001) . Opinportti...
3
03.00 Arkisto: 40 ja risat
04.00 Arkisto: Tee­ma­na näyt­telijän työ
04.00 Arkisto: Huumori kukkii
04.00 Arkisto: Heikki Kinnunen
04.00 Arkisto: Lem­mik­ke­jä siasta siiliin
04.00 Arkisto: Nuo­ri taiteilija
04.00 Arkisto: Mu­na­mark­ki­noil­ta Potsipäiville
05.00 Arkisto: Aki ja Tu­ro - Antti ja Ville