Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 17 18 19 20 21
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
17.5. 18.5. 19.5. 20.5. 21.5. 22.5. 23.5.
6
06.00 Uutisohjelmia
06.02 Juuso Pekkinen
Kohtaamisia syvässä päässä.
05.00 Arkisto: WTC-iskut
Päivän peili.
(ote, 2002)
06.35 Aktia aamuun
06.59 Puheen Aamu
He­rää uu­teen päi­vään An­na Ca­dian, Ju­ha­ni Kent­tä­maan ja Ali­na Ku­lon seurassa.
ma: Puheen aamu - aina kiinnostava.
ti: What­sApp: 040 163 8586
ke:
to:
pe:
07.00 Puheen Viikko
08.04 Pu­heen Viikonloppu
08.05 Tii­na Lund­ber­gin huoltamo
Tii­na Lund­berg esit­te­lee ja tut­kii tarinoita,..
08.05 Kir­ja vs. Lef­fa: Rea­dy Player One
9
09.03 Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaartamo &
09.03 Pert­tu Häkkinen(?)(?)
Virukset. Haas­ta­tel­ta­va­na vi­ro­lo­gian do­sent­ti Mat­ti Ja­las­vuo­ri. Hän on kir­joit­tanut kirjan
10.02 Akti
Asial­li­nen kan­sa­lais­kes­kus­te­lu on mah­dol­lis­ta. Soi­ta tai lä­he­tä What­sApp-vies­ti 040 163 8586 / Twit­ter #ak­ti Toi­mit­ta­ji­na Jus­si Put­ko­nen ja Jus­tus Laitinen.
ma: Mikään inhimillinen ei ole vierasta.
10.00 Ruben Stiller
Ru­ben Stil­le­rin kes­kus­te­luoh­jel­mas­sa pu­hu­taan ar­vok­kaas­ti Suo­men arvoista,..
10.00 Vam­mais­kult­ti: Voi­ko vam­mai­nen ol­la tai­tei­li­ja il­man etuliitteitä?
11.00 Po­litiikkaradio
Po­li­tiik­ka­ra­dio on myös oh­jel­ma yh­teis­kun­nas­ta, sen kiin­nos­ta­vis­ta il­miöis­tä ja ih­mi­sis­tä meil­lä ja maail­mal­la. Toi­mit­ta­ji­na Lin­da Pel­ko­nen ja Ta­pio Pajunen.
12
12.00 Uutisohjelmia
12.13 Pu­heen Aamusta
12.08 #akti
12.30 Po­litiikkaradio
Po­li­tiik­ka­ra­dio on myös oh­jel­ma yh­teis­kun­nas­ta, sen kiin­nos­ta­vis­ta il­miöis­tä ja ih­mi­sis­tä meil­lä ja maailmalla.
12.30 Miia Krause
Ma­sen­nus­lääk­kei­tä syö jo Suo­mes­sa yli puo­li mil­joo­naa ihmistä...
12.30 Ky­sy mitä vaan
Ky­sy mi­tä vaan -oh­jel­mas­sa eri alo­jen am­mattilaiset,..
13.02 Vam­mais­kult­ti: Voi­ko vam­mai­nen ol­la tai­tei­li­ja il­man etuliitteitä?
13.02 Pert­tu Häkkinen(?)(?)
Virukset. Haas­ta­tel­ta­va­na vi­ro­lo­gian do­sent­ti Mat­ti Jalasvuori.
13.02 Pörssipäivä
Pörs­si­päi­vä sum­maa mark­ki­na­ta­pah­tu­mat ja kat­soo osa­ke­kurs­sien taakse...
13.02 As­ta Lep­pä ja köyhä Suomi
13.02 Ruben Stiller
Ru­ben Stil­le­rin kes­kus­te­luoh­jel­mas­sa pu­hu­taan ar­vok­kaas­ti Suo­men arvoista,..
13.30 Poliklinikka
13.30 Kupla
14.02 Juuso Pekkinen
Kohtaamisia syvässä päässä.
14.02 Tii­na Lund­ber­gin huoltamo
Tii­na Lund­berg esit­te­lee ja tut­kii tarinoita,..
14.02 Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaartamo &
14.02 Kir­ja vs. Lef­fa: Rea­dy Player One
14.02 Lindgren &
Tom­my Lindg­ren ja Pet­te­ri Sih­vo­nen täh­dit­tä­vät hu­moristista,..
14.00 Suo­ma­lai­sen elä­män­ta­van jäl­jil­lä. Kou­lu ja luokka
14.25 Lastenohjelmia
Urheiluhullut
14.20 As­ta Lep­pä ja köyhä Suomi
15
15.02 Ky­sy mitä vaan
Ky­sy mi­tä vaan -oh­jel­mas­sa eri alo­jen am­mattilaiset,..
15.02 Kupla
15.02 Poliklinikka
15.02 Miia Krause
Ma­sen­nus­lääk­kei­tä syö jo Suo­mes­sa yli puo­li mil­joo­naa ihmistä...
15.02 Pyö­reä pöytä
15.00 Lindgren &
Tom­my Lindg­ren ja Pet­te­ri Sih­vo­nen täh­dit­tä­vät hu­moristista,..
15.15 Ha­vain­to­ja ihmisestä
15.30 Suo­ma­lai­sen elä­män­ta­van jäl­jil­lä. Kou­lu ja luokka
15.35 Aris­to­te­leen kantapää
15.50 Kuuntelijaklubi
15.45 Kuuntelijaklubi
12.07 Pu­heen Viikonloppu
16.00 Uutisohjelmia
16.13 Pu­heen Il­ta­päiväkerho
Juon­ta­ji­na Han­na Ka­ta­ja-Rah­ko ja Juha Valvio.
ma: Vähän erilainen iltapäiväkerho.
ti: What­sApp: 040 163 8586
ke:
to:
pe:
16.14 Yle Puhe
16.14 Pu­heen Viikonloppu
16.15 Puheen Viikko
16.15 Juuso Pekkinen
Kohtaamisia syvässä päässä.
16.30 Ur­heilukierros
17.13 Tiedeykkönen
Nojatuolimatka tieteen kiinnostavimpiin virtauksiin. Tie­deyk­kös­tä toi­mit­ta­vat Sis­ko Loik­ka­nen, Leena Mattila,
18
18.02 Ha­vain­to­ja ihmisestä
18.02 Ky­sy mitä vaan
Ky­sy mi­tä vaan -oh­jel­mas­sa eri alo­jen am­mattilaiset,..
18.02 Kupla
18.02 Poliklinikka
18.02 Miia Krause
Ma­sen­nus­lääk­kei­tä syö jo Suo­mes­sa yli puo­li mil­joo­naa ihmistä...
18.00 Pörssipäivä
Pörs­si­päi­vä sum­maa mark­ki­na­ta­pah­tu­mat ja kat­soo osa­ke­kurs­sien taakse...
18.35 Aris­to­te­leen kantapää
18.30 Suo­ma­lai­sen elä­män­ta­van jäl­jil­lä. Kou­lu ja luokka
18.50 Kuuntelijaklubi
19.00 Arkisto: Tom­mi Län­ti­nen ja Pertti Sveholm
Miten minusta tuli minä. Tom­mi Län­ti­nen (1995) . Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. Pert­ti Sve­holm (2004) .
19.00 Arkisto: Pertti
Miten minusta tuli minä. Velt­to Vir­ta­nen (1994) . Syn­ty­mä­päi­vä­san­ka­ri. Velt­to Vir­ta­nen. (2012)
19.00 Arkisto: Atik Is­mail ja Matti Vanhanen
Miten minusta tuli minä. Atik Is­mail (1995) . Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. Mat­ti Van­ha­nen (2005) .
19.00 Arkisto: A. W. Yrjänä
Miten minusta tuli minä. Yr­jä­nä (1995) . Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. A. W. Yr­jä­nä (2007) .
19.00 Arkisto: Ko­jo ja Jaakko Selin
Miten minusta tuli minä. Ko­jo (1995) . Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. Jaak­ko Se­lin (2005) .
19.00 Mikä maksaa?
Mikä maksaa? et­sii vas­tauk­sia ta­val­lis­ta kan­sa­lais­ta as­kar­rut­ta­viin ta­lou­den ky­sy­myk­siin. Min­ne ra­ham­me menevät?..
20.00 Pu­heen Viikonloppu
19.55 Ruben Stiller
Ru­ben Stil­le­rin kes­kus­te­luoh­jel­mas­sa pu­hu­taan ar­vok­kaas­ti Suo­men ar­vois­ta, ar­vo­joh­ta­jis­ta ja ar­vottomista...
16.14 Pu­heen Viikonloppu
21
21.02 Urheiluradio
21.12 Puheen Ilta
21.12 Kalle Haatanen
Val­tio­tie­tei­den toh­to­ri Kal­le Haa­ta­sen oh­jel­mis­sa ä­lyl­li­sis­tä­kin asiois­ta on mah­dol­lis­ta pu­hua kevyesti,..
21.12 Brysselin kone
Suo­ma­lai­set vir­ka­mie­het, poliitikot,..
21.35 Vam­mais­kult­ti: Voi­ko vam­mai­nen ol­la tai­tei­li­ja il­man etuliitteitä?
21.35 Pert­tu Häkkinen(?)(?)
Virukset. Haas­ta­tel­ta­va­na vi­ro­lo­gian do­sent­ti Mat­ti Ja­las­vuo­ri. Hän on kir­joit­tanut kirjan
21.35 Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaartamo &
21.35 As­ta Lep­pä ja köyhä Suomi
21.35 Ruben Stiller
Ru­ben Stil­le­rin kes­kus­te­luoh­jel­mas­sa pu­hu­taan ar­vok­kaas­ti Suo­men arvoista,..
22.05 Sari Valto
Sa­ri Val­ton oh­jel­mas­sa kes­kus­tel­laan ajan il­miöis­tä, ar­jen pu­hee­nai­heis­ta ja jos­kus ki­peis­tä­kin ih­mi­se­lä­män ongelmista...
22.05 Ro­man Sc­hat­zin Maamme-kirja
Kes­kus­te­luoh­jel­ma, jos­sa suo­ma­laisuutta,..
22.32 Juuso Pekkinen
Kohtaamisia syvässä päässä.
22.32 Tii­na Lund­ber­gin huoltamo
Tii­na Lund­berg esit­te­lee ja tut­kii tarinoita,..
22.32 Pörssipäivä
Pörs­si­päi­vä sum­maa mark­ki­na­ta­pah­tu­mat ja kat­soo osa­ke­kurs­sien taakse...
22.32 Kir­ja vs. Lef­fa: Rea­dy Player One
22.32 Lindgren &
Tom­my Lindg­ren ja Pet­te­ri Sih­vo­nen täh­dit­tä­vät hu­moristista,..
23.00 Arkisto: Päivi Istala
Henkilökuva. Päi­vi Is­ta­la (1990) . Tä­nään il­ta­päi­väl­lä. SNS:n koh­ta­lo (1990) ...
23.00 Lindgren &
Tom­my Lindg­ren ja Pet­te­ri Sih­vo­nen täh­dit­tä­vät hu­moristista,..
23.30 Po­litiikkaradio
Po­li­tiik­ka­ra­dio on myös oh­jel­ma yh­teis­kun­nas­ta, sen kiin­nos­ta­vis­ta il­miöis­tä ja ih­mi­sis­tä meil­lä ja maailmalla.
0
00.00 Arkisto: Pu­he­lin­tek­niikan kehitys
Tänään kymmeneltä.
00.00 Arkisto: Ta­lousrikollisuus
Tänään kymmeneltä.
00.00 Arkisto: Vies­tin­tä­tek­niikan kehitys
Tulevaisuuden tietotekniikka.
00.00 Arkisto: Graf­fi­te­ja ja muu­ta ilkivaltaa
Tänään iltapäivällä.
00.00 Arkisto: Tosi-tv(?)(?)
Kulttuuriuutiset. To­del­li­suus on muo­tia me­dias­sa (2003) ...
00.00 Arkisto: Jus­si Par­viai­nen, Tee­mu Mä­ki ja Arto Melleri
01.00 Arkisto: Ber­lii­nin muuri murtuu
Muurin molemmilla puolilla (1988) . Päi­vän Peili...
02.00 Arkisto: An­neli Tempakka
Tutustumisen arvoinen nuori (1983) ...
02.00 Arkisto: Pai­kallisradiot
Tänään iltapäivällä.
02.00 Arkisto: Vih­reitä arvoja
(1980) . Meil­le­kö vih­reä puolue? ..
02.00 Arkisto: Flirtaten
Tänään iltapäivällä. Kuin­ka mies is­ke­tään (1989) ...
02.00 Arkisto: Harry
Harry Harkimon puhelinhaastattelu veneeseen (1987) ...
02.00 Arkisto: Jää­kie­kon olym­pia­ho­pea 1988 ja maail­man­mestaruus 1995
3
03.00 Arkisto: Kau­ris­mäen vel­jekset(?)(?)
04.00 Arkisto: Ju­ma­lan teat­te­ri ja Jouko Turkka
04.00 Arkisto: Isän muuttuva rooli
04.00 Arkisto: AIDS
04.00 Arkisto: Veikko Neuvonen
04.00 Arkisto: Pankkikriisi
04.00 Arkisto: Vuo­sikatsauksia
05.00 Arkisto: WTC-iskut
(ote, 2002)