Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
2.10. 3.10. 4.10. 5.10. 6.10. 7.10. 8.10.
6
06.00 Bing
06.05 Py­jamasankarit
06.15 Ha­li­nal­let: Ter­ve­tu­loa Halimaahan
06.05 CoComelon
06.30 Smurffit
06.35 Py­jamasankarit
Kau­si 1. Ka­ve­rus­kopla Kolli,..
06.40 Mi­ra­cu­lous: La­dy­bu­gin ja Cat Noi­rin seikkailut
07.00 Mi­ra­cu­lous: La­dy­bu­gin ja Cat Noi­rin seikkailut
07.05 LE­GO Friends: Tyt­tö­jen tär­keä tehtävä
07.15 LEGO Ninjago
07.20 Tashi
07.30 Sonic Boom
07.30 Tara Duncan
07.35 To­bot Ga­la­xy Detectives
Kau­si 1. Las­te­noh­jelma. (12')..
07.40 S.M.A.S.H!
07.40 Sonic Boom
07.55 Ang­ry Birds Toons
07.50 LE­GO Ju­ras­sic World: Kak­sin­ker­tainen ongelma
08.00 Korkeasaari
08.00 Puu­tar­han pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
ke: Pa­ris­kun­nan puu­tar­ha on eri­koi­sen muotoinen,..
08.15 LE­GO Ci­ty Adventures
08.25 Art­hur ja minimoit
(23') Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
08.50 Ang­ry Birds Stella
08.50 HS Lasten uutiset
9
09.00 Hu­vila & Huussi
Ko­ti­mai­nen li­fes­ty­leoh­jel­ma. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
09.00 Vain elämää
Ton­neit­tain tun­nel­maa! Hä­tä-Miik­ka on yk­si vuon­na 2008 pe­rus­te­tun ja jo kah­dek­san stu­dioal­bu­mia jul­kais­seen suo­mi­rä­pin kär­ki­ni­miin kuu­lu­van Ga­sel­lit-yh­tyeen jä­se­nis­tä. Ruu­dus­sa on raju,..
09.00 Haus­kat kotivideot
Pää­siäi­se­nä on hy­vä het­ki rauhoittua,..
10.00 Rik­kaat ja rahattomat
10.00 An­nan her­kul­li­set leivonnaiset
10.00 Rik­kaat ja rahattomat
Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sar­ja. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
10.00 Jaksa paremmin
10.30 Jaksa paremmin
10.30 Mas­terC­hef Australia
Uu­del­la kau­del­la on lu­vas­sa en­tis­tä enem­män kään­tei­tä ja jän­ni­tys­tä. Tuo­ma­rin pai­koil­la nähdään 4...
11.00 LI­VE: Onnenarpa
11.05 Mas­terC­hef Australia
Uu­del­la kau­del­la on lu­vas­sa en­tis­tä enem­män kään­tei­tä ja jän­ni­tys­tä. Tuo­ma­rin pai­koil­la nähdään 4...
11.35 Puu­tar­han pelastajat
En­nen muut­toaan Yorks­hi­reen Ad­rian ja Gail asui­vat vii­si vuot­ta Australiassa...
12
12.10 An­nan her­kul­li­set leivonnaiset
12.40 100 Places to Be
12.35 elokuva: Näin kou­lu­tat lo­hi­käärmeesi 2
(How to Train Your Dra­gon 2 2014) . Ani­maa­tioe­lo­ku­va­sar­jan toi­ses­sa osas­sa Öys­ti­lä elää so­pu­soin­nus­sa lo­hi­käär­mei­den kanssa,..
12.55 Super Deals
12.50 Haus­kat kotivideot
Pomp­pi­mi­nen on ai­na haus­kaa, mut­ta vä­lil­lä sen kat­se­le­mi­nen on vie­lä hauskempaa...
13.55 Puu­tar­han pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
ti: Pa­ris­kun­nan puu­tar­ha on eri­koi­sen muotoinen,..
13.55 Lo­mai­le kuin ökyrikas
13.50 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Voit­taa­ko Aki vai Mark­ku rak­to­rien kiih­dytyskisat?..
14.35 Po­liisikoira Rex
Sa­la­suh­teen toi­nen osa­puo­li kuo­lee epäi­lyt­tä­vis­sä olo­suh­teis­sa. Itä­val­ta­lai­nen ri­kos­sarja. (46')
14.55 Rik­kaat ja rahattomat
Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sar­ja. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
14.55 An­nan her­kul­li­set leivonnaiset
14.55 Lei­jo­nan luola USA
Luo­las­sa hie­rais­taan silmiä,..
14.50 Po­liisikoira Rex
Huu­me­kau­pas­ta ulos ha­lua­va nuo­ri­mies te­kee epä­toi­voi­sen pank­ki­ryös­tön. Itä­val­ta­lai­nen rikossarja.
15
15.00 elokuva: Her­ra Pea­bo­dy & Sherman
(Mr. Pea­bo­dy & Sher­man 2014) ...
15.25 100 Places to Be
15.35 Lei­jo­nan luola USA
Tar­jol­la luo­las­sa on mm. uu­den­lai­sia au­to­raikastimia,..
15.40 elokuva: Pertsa ja Kilu
(Pert­sa ja Ki­lu 2021) ...
15.55 An­nan her­kul­li­set leivonnaiset
15.55 Haus­kat kotivideot
Pomp­pi­mi­nen on ai­na haus­kaa, mut­ta vä­lil­lä sen kat­se­le­mi­nen on vie­lä hauskempaa...
15.50 Petolliset
Maail­man­laa­jui­seen hit­ti­for­maat­tiin pe­rus­tu­va Pe­tol­li­set on uu­den­lai­nen psy­ko­lo­gi­nen kamp­pai­lu, jos­sa ku­kaan ei voi luot­taa ke­neenkään...
16.25 100 Places to Be
16.25 100 Places to Be
16.30 Onnenarpa
16.35 Veik­kaus­lii­ga - Oletko valmis?
16.35 Onnenarpa
16.40 elokuva: Ris­to Räp­pää­jä ja Pullistelija
(Ris­to Räp­pää­jä ja Pul­lis­te­li­ja 2018) . Se­los­te: Si­nik­ka ja Tii­na No­po­lan kir­jaan pe­rus­tu­vas­sa vä­rik­kääs­sä las­te­ne­lo­ku­vas­sa Ris­to Räppääjä,..
16.45 Onnenarpa
16.40 Po­liisikoira Rex
Sa­la­suh­teen toi­nen osa­puo­li kuo­lee epäi­lyt­tä­vis­sä olo­suh­teis­sa. Itä­val­ta­lai­nen ri­kos­sarja. (46')
16.50 Po­liisikoira Rex
Huu­me­kau­pas­ta ulos ha­lua­va nuo­ri­mies te­kee epä­toi­voi­sen pank­ki­ryös­tön. Itä­val­ta­lai­nen ri­kos­sarja. (45')
16.50 Onnenarpa
16.55 Onnenarpa
16.55 Veik­kaus­lii­ga - Oletko valmis?
17.00 Ha­luat­ko mil­jonääriksi?
Da­tain­si­nöö­ri Paa­vo ar­vos­taa hy­vää ruo­kaa ja matkustelua...
17.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Voit­taa­ko Aki vai Mark­ku rak­to­rien kiih­dytyskisat?..
17.20 Vain elämää
Ton­neit­tain tun­nel­maa! Hä­tä-Miik­ka on yk­si vuon­na 2008 pe­rus­te­tun ja jo kah­dek­san stu­dioal­bu­mia jul­kais­seen suo­mi­rä­pin kär­ki­ni­miin kuu­lu­van Ga­sel­lit-yh­tyeen jä­se­nis­tä. Ruu­dus­sa on ra­ju, rou­hea ja ro­mant­ti­nen ret­ki räp­pä­rin rem­mil­lä, jo­hon kuu­lu­vat Jan­na, Ro­bin Pac­ka­len, El­li­noo­ra, A. W. Yr­jä­nä, Virve Rosti,
17.25 Veik­kaus­lii­ga - Oletko valmis?
17.30 Ha­luat­ko mil­jonääriksi?
Da­tain­si­nöö­ri Paa­vo ar­vos­taa hy­vää ruo­kaa ja matkustelua...
17.45 Veik­kaus­lii­ga - Oletko valmis?
17.55 Mas­terC­hef Australia
Uu­del­la kau­del­la on lu­vas­sa en­tis­tä enem­män kään­tei­tä ja jän­ni­tys­tä. Tuo­ma­rin pai­koil­la nähdään 4...
17.50 Se­songin salat
18
18.00 Ch­ris­tof­fer St­randberg Show
Ke­tä pää­dy­tään pök­ki­mään ja kel­le kai­ve­taan hauta?..
18.00 Vain elämää
Per­ho­sia ja vä­ri­käs­tä sie­lun­mai­se­maa. El­li­noo­ra on uu­den su­ku­pol­ven ar­tis­ti, lau­lun­te­ki­jä ja vi­suaa­li­nen ta­ri­nan­ker­to­ja, jo­ka tä­nään on kat­ta­nut pöy­dän seit­se­mäl­le upeal­le lei­ri­ka­verilleen...
18.00 Haus­kat kotivideot
Pää­siäi­se­nä on hy­vä het­ki rauhoittua,..
18.25 Mas­terC­hef Australia
Uu­del­la kau­del­la on lu­vas­sa en­tis­tä enem­män kään­tei­tä ja jän­ni­tys­tä. Tuo­ma­rin pai­koil­la nähdään 4...
18.30 Duud­so­nit tuli taloon
Duud­so­nit on hä­ly­tet­ty pe­las­tus­teh­tä­viin Loh­jal­le, jos­sa per­heen Jim-poi­ka on lu­kit­tau­tu­nut huo­nee­seen­sa pelaamaan...
19.00 Lei­jo­nan luola Suomi
Py­hät lu­pauk­set ja pe­riaat­teet ovat koetuksella,..
19.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Voit­taa­ko Aki vai Mark­ku rak­to­rien kiih­dytyskisat?..
19.00 Duud­so­nit tuli taloon
Duud­so­nit on hä­ly­tet­ty pe­las­tus­teh­tä­viin Lohjalle,..
19.30 Sel­viy­tyjät Suomi
Haas­te­saa­rel­ta voi­tet­tu etu tuo roh­keut­ta pe­la­ta ris­kil­lä, ja van­hat val­heet pa­laa­vat sot­ke­maan yh­den kil­pai­li­jan pelin...
19.30 Ama­zing Race Suomi
Kaik­kien ai­ko­jen suu­rin seik­kai­luoh­jel­ma Ama­zing Ra­ce ran­tau­tuu vii­mein Suo­meen!   Yli 20 vuot­ta maail­mal­la me­nes­tys­tä niit­tä­nyt le­gen­daa­ri­nen viih­deoh­jel­ma vie 12 jul­ki­suu­des­ta tun­net­tua ja toi­sis­taan poik­kea­vaa kah­den hen­gen tii­miä elä­män­sä seikkailuun...
19.30 Sel­viy­tyjät Suomi
Uu­si jak­so! On­ne­na­vai­met näyt­te­le­vät suur­ta roo­lia, kun toi­ses­sa lei­ris­sä läh­de­tään kaik­kien ai­ko­jen ka­lan­saa­liin pe­rään. Mut­ta pi­laa­ko mö­läy­tys hy­vän suun­ni­tel­man? Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sarja. (66')
20.00 Ha­luat­ko mil­jonääriksi?
20.00 Duud­so­nit tuli taloon
Duud­so­nit on hä­ly­tet­ty pe­las­tus­teh­tä­viin Lohjalle,..
20.00 Petolliset
Maail­man­laa­jui­seen hit­ti­for­maat­tiin pe­rus­tu­va Pe­tol­li­set on uu­den­lai­nen psy­ko­lo­gi­nen kamp­pai­lu, jos­sa ku­kaan ei voi luot­taa ke­neenkään...
20.00 Vain elämää
Ton­neit­tain tun­nel­maa! Hä­tä-Miik­ka on yk­si vuon­na 2008 pe­rus­te­tun ja jo kah­dek­san stu­dioal­bu­mia jul­kais­seen suo­mi­rä­pin kär­ki­ni­miin kuu­lu­van Ga­sel­lit-yh­tyeen jä­se­nis­tä. Ruu­dus­sa on ra­ju, rou­hea ja ro­mant­ti­nen ret­ki räp­pä­rin remmillä,
20.58 Ke­no ja Synttärit
20.58 Ke­no ja Synttärit
21
21.00 Lei­jo­nan luola Suomi
Py­hät lu­pauk­set ja pe­riaat­teet ovat koe­tuk­sel­la, kun uu­det yrit­tä­jät saa­te­taan kriit­ti­sen lei­jo­na­lau­man eteen...
21.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Voit­taa­ko Aki vai Mark­ku rak­to­rien kiih­dytyskisat?..
21.00 Ha­luat­ko mil­jonääriksi?
Uu­si jak­so! Da­tain­si­nöö­ri Paa­vo ar­vos­taa hy­vää ruo­kaa ja matkustelua...
21.00 Ama­zing Race Suomi
Kaik­kien ai­ko­jen suu­rin seik­kai­luoh­jel­ma Ama­zing Ra­ce ran­tau­tuu vii­mein Suo­meen!   Yli 20 vuot­ta maail­mal­la me­nes­tys­tä niit­tä­nyt le­gen­daa­ri­nen viih­deoh­jel­ma vie 12 jul­ki­suu­des­ta tun­net­tua ja toi­sis­taan poik­kea­vaa kah­den hen­gen tii­miä elä­män­sä seikkailuun...
21.35 Ke­no ja Synttärit
21.35 Ke­no ja Synttärit
21.40 Lei­jo­nan luola Suomi
Py­hät lu­pauk­set ja pe­riaat­teet ovat koetuksella,..
21.40 Ha­luat­ko mil­jonääriksi?
Da­tain­si­nöö­ri Paa­vo ar­vos­taa hy­vää ruo­kaa ja matkustelua...
22.05 Los An­ge­le­sin kuningas
22.05 Koskinen
Tam­pe­ret­ta kiu­saa­vat nuo­ri­so­jen­gin te­ke­mät ka­tu­ryöstöt,..
22.05 Ama­zing Race Suomi
Kaik­kien ai­ko­jen suu­rin seik­kai­luoh­jel­ma Ama­zing Ra­ce ran­tau­tuu vii­mein Suomeen!..
22.10 Ke­no ja Synttärit
22.15 Petolliset
Maail­man­laa­jui­seen hit­ti­for­maat­tiin pe­rus­tu­va Pe­tol­li­set on uu­den­lai­nen psy­ko­lo­gi­nen kamp­pai­lu, jos­sa ku­kaan ei voi luot­taa ke­neenkään...
22.35 Petolliset
Aa­miais­pöy­däs­sä jää jäl­leen yk­si tuo­li tyh­jäk­si, mut­ta si­tä ei ole ai­kaa jää­dä suremaan...
22.40 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Voit­taa­ko Aki vai Mark­ku rak­to­rien kiih­dytyskisat?..
22.40 Los An­ge­le­sin kuningas
23.05 Sel­viy­tyjät Suomi
Haas­te­saa­rel­ta voi­tet­tu etu tuo roh­keut­ta pe­la­ta ris­kil­lä, ja van­hat val­heet pa­laa­vat sot­ke­maan yh­den kil­pai­li­jan pelin...
23.00 elokuva: Hy­vät, pa­hat ja rumat
(The Good, the Bad and the Ug­ly 1966) . "Dol­la­rit­ri­lo­gian" päät­tä­vä le­gen­daa­ri­nen ita­lo­wes­tern kol­men an­ti­san­ka­rin kul­ta­jah­dis­ta kes­kel­lä raa­dol­lis­ta si­säl­lis­so­taa. Pääo­sis­sa: Clint East­wood, Lee Van Cleef,
23.10 elokuva: Jack Reac­her: Pa­luu päämajaan
(Jack Reac­her: Ne­ver Go Back 2016) ...
23.40 Koskinen
23.45 elokuva: Jack Reac­her - Tap­pa­jan jäljillä
0
00.05 Poliisit 2022
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sar­ja. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
00.05 Veik­kaus­lii­ga - Oletko valmis?
00.10 Lei­jo­nan luola USA
00.35 Alas­kan jää­lentokenttä
00.40 Duud­so­nit tuli taloon
01.10 Ar­man ja Suo­men ri­kosmysteerit
Itä­hel­sin­ki­läi­nen per­hee­näi­ti oli kuol­lut ko­to­naan ta­pa­tur­mai­ses­ti. Vas­ta noin kym­me­nen vuot­ta myö­hem­min ta­pauk­sen yk­si­tyis­koh­dat al­koi­vat val­je­ta poliisille.
01.35 Ar­man ja Suo­men ri­kosmysteerit
Itäi­sel­lä Uu­del­la­maal­la ka­to­si van­hem­pien kans­sa asu­va, omas­sa huo­nees­saan viih­ty­vä 27-vuo­tias mies...
01.40 Lei­jo­nan luola USA
01.35 Piiritys
Es­ko Hei­no­sel­le avau­tuu yl­lät­täen ti­lai­suus yrit­tää pe­las­taa pant­ti­van­git, mut­ta on­ko ris­ki liian suu­ri? Va­jaa vuo­si aiem­min Il­po aloit­taa elin­kau­tis­tuo­mion­sa Ka­ta­ja­no­kal­la, mut­ta van­noo pa­ke­ne­van­sa en­si tilassa...
02.05 Ar­man ja Suo­men ri­kosmysteerit
02.20 Koskinen
02.40 Poliisit 2022
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sar­ja. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
02.35 Bur­ge­ri­mie­het Poh­jois-Amerikassa
Ko­ti­mai­nen ruo­kaoh­jel­ma. (42') Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
3
03.20 Alas­kan jää­lentokenttä
Alas­kan tal­vi on pit­kä ja ankara,..