Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
4.9. 5.9. 6.9. 7.9. 8.9. 9.9. 10.9.
6
06.00 Bing
06.00 Bing
06.10 Tui­re ja Sa­teenkaarimaa
Kun Sa­tee­naa­ri­maas­sa on jo­ta­kin vialla,..
06.10 My Litt­le Po­ny: Pony Life
06.25 Ha­li­nal­let: Ter­ve­tu­loa Halimaahan
06.35 Smurffit
06.45 Mi­ra­cu­lous: La­dy­bu­gin ja Cat Noi­rin seikkailut
06.45 Tui­re ja Sa­teenkaarimaa
Kau­si 2. Kun Sa­tee­naa­ri­maas­sa on jo­ta­kin vialla,..
07.10 LE­GO Friends: Tyt­tö­jen tär­keä tehtävä
07.10 Mi­ra­cu­lous: La­dy­bu­gin ja Cat Noi­rin seikkailut
07.20 LE­GO Nin­ja­go: Lo­hi­käär­meiden nousu
Kau­si 1. Maail­mat ovat yh­dis­ty­neet epä­va­kaa­seen liittoon,..
07.35 To­bot Ga­la­xy Detectives
07.45 Tara Duncan
07.50 LE­GO Ju­ras­sic World: Is­la Nub­larin legenda
Kau­si 1. Las­te­noh­jelma. (21')..
07.55 Ang­ry Birds Toons
08.00 Koti koiralle
08.00 Remp­pa vai muutto
Ame­rik­ka­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
ke: Anun ja Sa­mi­rin ta­lo on suu­ri mut­ta epä­käy­tän­nöllinen...
to: Me­ga­nin ja Jef­fin ko­ti ei enää vas­taa per­heen tarpeita...
08.10 LE­GO Ci­ty Adventures
08.25 Art­hur ja minimoit
Kau­si 1. (23')..
08.50 Ang­ry Birds Stella
08.50 HS Lasten uutiset
9
09.00 An­nan her­kul­li­set leivonnaiset
09.00 Koti koiralle
Sar­jas­sa seu­ra­taan ko­din­vaih­ta­ja­koi­rien ta­ri­noi­ta. Oh­jel­man juon­taa Jan­ni Hus­si ja joh­ta­va­na koi­ra-asian­tun­ti­ja­na on Tom­my Wi­rén. Ko­ti­mai­nen eläi­noh­jel­ma. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
09.00 Vain elä­mää: Saa­pu­mi­nen Satulinnaan
Hy­vää matkaa!..
09.00 Haus­kat kotivideot
Tar­jol­la iki­muis­toi­sia het­kiä, jol­loin huo­ma­taan karvaasti,..
09.30 Amis­päiväkirjat
Ko­ti­mai­nen rea­li­tyoh­jel­ma. Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sar­ja. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
10.00 Amis­päiväkirjat
10.00 Amis­päiväkirjat
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sar­ja. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
10.00 Mas­terC­hef Australia
Jouk­kue­haas­tees­sa su­kel­le­taan Krei­kan makuihin...
10.00 Jaksa paremmin
10.30 Jaksa paremmin
10.30 Mas­terC­hef Australia
Kos­ke­mat­to­muus­haas­tees­sa ko­ka­taan kah­vis­ta ja tees­tä ja ta­voi­tel­laan tur­va­paik­kaa seu­raa­val­ta pu­do­tus­haasteelta...
11.00 LI­VE: Onnenarpa
11.05 An­nan her­kul­li­set leivonnaiset
11.35 Remp­pa vai muutto
Da­nan ja Da­ven ta­lo on sa­ta­vuo­tias, ja sen Hi­la­ry saa tu­ta re­montissaan...
11.35 Po­liisikoira Rex
Vau­nu­kä­ve­lyl­lä ole­va nuo­ri äi­ti huo­maa pu­si­kos­sa kuo­le­maa te­ke­vän naisen...
12
12.30 Haus­kat kotivideot
Tyh­miä ih­mi­siä on help­po höy­näyt­tää, mut­ta en­täs sit­ten, kun ih­mi­nen on niin tyhmä,..
12.35 Lei­jo­nan luola USA
Tar­jol­le tuo­daan muu­tok­sen tuu­lia pe­rin­tei­siin ta­poi­hin teh­dä asioita,..
13.30 Po­liisikoira Rex
Kont­ti­sa­ta­man po­mo jää pu­toa­van kon­tin al­le, ei­kä ta­pauk­ses­sa ole syy­tä epäil­lä on­nettomuutta...
13.35 elokuva: Kum­me­li esit­tää: Kon­tio & Parmas
(Kum­me­li esit­tää: Kon­tio & Par­mas 2020) ...
13.55 Remp­pa vai muutto
Ame­rik­ka­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
ti: Anun ja Sa­mi­rin ta­lo on suu­ri mut­ta epä­käy­tän­nöllinen...
ke: Me­ga­nin ja Jef­fin ko­ti ei enää vas­taa per­heen tarpeita...
to: Ja­mel­le ra­kas­taa per­heen­sä per­soo­nal­lista taloa,..
14.30 Lei­jo­nan luola USA
Ame­rik­ka­lai­nen sarja. (43')
15.30: Luo­las­sa pol­te­taan isoa liekkiä,..
14.55 Amis­päiväkirjat
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sar­ja. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
15
15.15 Ennakkostudio
15.40 Ko­ri­pallon MM LIVE
Näl­käi­nen Su­si­jen­gi jat­kaa nyt saa­lis­tus­taan 25. 8. - 10. 9. pe­lat­ta­vis­sa ko­ri­pal­lon MM-ki­sois­sa! Ruu­tu esit­tää MM-ki­sois­ta kaik­ki Suo­men ot­te­lut stu­dio­lä­he­tyk­si­nä se­kä mui­ta huip­pu­mai­den koh­taa­mi­sia suo­ra­na se­kä tal­len­tee­na! Ur­hei­luoh­jelma. (135')
15.55 Hu­vi­la & Huus­si Asuntomessuilla
Ko­ti­mai­nen si­sus­tusohjelma...
15.55 Extreme Run
15.55 Po­liisikoira Rex
Vau­nu­kä­ve­lyl­lä ole­va nuo­ri äi­ti huo­maa pu­si­kos­sa kuo­le­maa te­ke­vän naisen...
15.55 Nyt jos koskaan
Kun Ja­ri Toi­vo­la koh­taa Ro­zan, yh­tei­siä asioi­ta pul­pah­te­lee heti esiin...
16.30 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Mu­ka­na me­nos­sa Ja­ni Hal­me, he­vo­sen pää ja Tu­ro’s He­vi Geen Ha­ra Laukkanen...
16.55 Veik­kaus­lii­ga - Oletko valmis?
16.55 Onnenarpa
17.00 Onnenarpa
17.00 Po­liisikoira Rex
Kont­ti­sa­ta­man po­mo jää pu­toa­van kon­tin al­le, ei­kä ta­pauk­ses­sa ole syy­tä epäil­lä on­nettomuutta...
17.00 Lei­jo­nan luola USA
Ame­rik­ka­lai­nen sarja. (43')
to: Tar­jol­le tuo­daan muu­tok­sen tuu­lia pe­rin­tei­siin ta­poi­hin teh­dä asioita,..
17.05 Tulossa...
17.10 Lei­jo­nan luola USA
Lei­jo­nil­le esi­tel­lään uu­si ta­pa tul­la vauh­dik­kaas­ti las­ket­te­lu­rin­nettä alas...
17.30 Petolliset
UU­SI SAR­JA! 18 kil­pai­li­jaa saa­puu Va­na­jan­lin­naan pe­laa­maan elä­män­sä jän­nit­tä­vin­tä pe­liä, jos­sa ei voi luot­taa ke­neen­kään. Ket­kä kil­pai­li­jois­ta Ch­ris­tof­fer va­lit­see petollisiksi,
18
18.10 Mas­terC­hef Australia
Aust­ra­lia­lai­nen viihdeohjelma.
ti: Kos­ke­mat­to­muus­haas­tees­sa ko­ka­taan kah­vis­ta ja tees­tä ja ta­voi­tel­laan tur­va­paik­kaa seu­raa­val­ta pu­do­tus­haasteelta...
18.00 Ch­ris­tof­fer St­randberg Show
Club Tof­fe­ril­la on tä­nään kuu­ma tun­nel­ma he­ti alus­ta lähtien,..
18.00 Haus­kat kotivideot
Tyh­miä ih­mi­siä on help­po höy­näyt­tää, mut­ta en­täs sit­ten, kun ih­mi­nen on niin tyhmä,..
18.10 Veik­kaus­lii­ga - Oletko valmis?
18.15 Tulossa...
18.20 Tulossa...
18.25 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Mu­ka­na me­nos­sa Ja­ni Hal­me, he­vo­sen pää ja Tu­ro’s He­vi Geen Ha­ra Lauk­ka­nen. Mar­kun kel­lo kul­kee takaperin.
19.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
UU­SI KAU­SI! Mu­ka­na me­nos­sa Jani Halme,..
19.00 Hu­vi­la & Huus­si Asuntomessuilla
Ko­ti­mai­nen si­sus­tu­soh­jel­ma. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
19.00 Vain elä­mää: Saa­pu­mi­nen Satulinnaan
Hy­vää mat­kaa! Vain elä­mää mu­siik­ki­lei­ril­le suun­taa kah­dek­san tun­net­tua ar­tis­tia - toi­set konkareina,..
19.20 Tulossa...
19.15 elokuva: Pert­sa ja Ki­lu - Faaraon sormus
(Pert­sa ja Ki­lu - Faa­raon sor­mus 2021) . Vauh­dik­kaas­sa ko­ko per­heen seik­kai­lus­sa Pert­sa (Pau­li Ke­sä­lä) , Ki­lu (Leon Ruo­ko­la) ja Pirkko ..
19.25 Sel­viy­tyjät Suomi
Puu­pos­ti tuo mu­ka­naan haas­teen, jon­ka voit­ta­ja saa hal­tuun­sa jo­tain mul­lis­ta­vaa. Pe­te­tyk­si tul­lut kil­pai­li­ja päät­tää ot­taa pe­lin jäl­leen haltuunsa,
19.25 Tulossa...
19.30 Sel­viy­tyjät Suomi
Uu­si jak­so! Hei­mo­jen se­koi­tus lait­taa pa­kan täy­sin uu­sik­si, ja al­kaa rai­vo­kas tais­te­lu uu­sis­ta liit­to­lai­sis­ta. Sa­mal­la nais­ten yh­tei­nen sa­lai­suus uh­kaa pal­jas­tua, ja aiem­min so­vi­tut lii­tot rakoilevat.
20.00 Hu­vi­la & Huus­si Asuntomessuilla
Ko­ti­mai­nen si­sus­tu­soh­jelma. (22')..
20.00 Petolliset
UU­SI SAR­JA AL­KAA! 18 kil­pai­li­jaa saa­puu Va­na­jan­lin­naan pe­laa­maan elä­män­sä jän­nit­tä­vin­tä pe­liä, jos­sa ei voi luot­taa ke­neenkään...
20.00 elokuva: Kum­me­li esit­tää: Kon­tio & Parmas
(Kum­me­li esit­tää: Kon­tio & Par­mas 2020) . Sa­man­ni­mi­seen te­le­vi­sio­sar­jaan poh­jau­tu­van ri­kos­ko­me­dian alus­sa le­gen­daa­ri­nen van­hem­pi kons­taa­pe­li Ot­so Kon­tio (Heik­ki Sil­vennoinen)..
20.58 Ke­no ja Synttärit
20.58 Ke­no ja Synttärit
21
21.00 elokuva: Kum­me­li esit­tää: Kon­tio & Parmas
(Kum­me­li esit­tää: Kon­tio & Par­mas 2020) ...
21.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Mu­ka­na me­nos­sa Ja­ni Hal­me, he­vo­sen pää ja Tu­ro’s He­vi Geen Ha­ra Laukkanen...
21.00 elokuva: Bumblebee
(Bumb­le­bee 2018) . Suo­si­tun Trans­for­mers-elo­ku­va­sar­jan esio­sas­sa Bumb­le­bee lä­he­te­tään 1980-lu­vul­la Maa­han pa­koon so­taa, ja hän ys­tä­vys­tyy omas­ta au­tos­ta haa­vei­le­van nuo­ren ty­tön (Hai­lee Stein­feld) kanssa...
21.00 elokuva: Men in Black: International
(Men in Black: In­ter­na­tio­nal 2019) . Tes­sa Thomp­son esit­tää sci­fi-toi­min­ta­ko­me­dian pääo­sas­sa Mol­lyä, jo­ka on ol­lut kiin­nos­tu­nut ava­ruu­des­ta sii­tä as­ti, kun hän koh­ta­si lap­se­na ava­ruu­so­len­non. Lo­pul­ta hän pää­see sa­lai­sen MIB-jär­jes­tön agen­tik­si ja lyöt­täy­tyy yh­teen yli­mie­li­sen agentti H:n
21.35 Ke­no ja Synttärit
21.40 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Mu­ka­na me­nos­sa Ja­ni Hal­me, he­vo­sen pää ja Tu­ro’s He­vi Geen Ha­ra Laukkanen...
21.50 Tulossa...
21.55 Ke­no ja Synttärit
22.05 Koskinen
Ran­kois­ta ai­heis­taan tunnettu,..
22.00 elokuva: Nui­ja ja to­sinuija kaks
(Dumb and Dum­ber To 2014) . On ku­lu­nut 20 vuot­ta Lloy­din (Jim Car­rey) ja Har­ryn (Jeff Da­niels) edel­tä­vis­tä seik­kailuista,..
22.40 Tu­los­sa elo­ku­va­teat­te­rei­hin: Mic­hael Mon­roe -do­ku­menttielokuva
22.45 Tulossa...
22.45 Veik­kaus­lii­ga - Oletko valmis?
22.45 elokuva: Vaa­ral­li­nen tehtävä II
22.50 Veik­kaus­lii­ga - Oletko valmis?
22.50 Koskinen
Ran­kois­ta ai­heis­taan tunnettu,..
22.55 elokuva: Lento
23.05 Tu­los­sa elo­ku­va­teat­te­rei­hin: Mic­hael Mon­roe -do­ku­menttielokuva
23.10 Sel­viy­tyjät Suomi
Puu­pos­ti tuo mu­ka­naan haas­teen, jon­ka voit­ta­ja saa hal­tuun­sa jo­tain mullistavaa...
23.20 Veik­kaus­lii­ga - Oletko valmis?
23.20 Veik­kaus­lii­ga - Oletko valmis?
23.25 elokuva: Kum­me­li esit­tää: Kon­tio & Parmas
23.25 elokuva: Vaa­ral­li­nen tehtävä II
. Vaa­ral­li­nen teh­tä­vä -elo­ku­vas­ta tu­tun huip­pua­gent­ti Et­han Hun­tin (Tom Cruise)..
23.50 Poliisit 2021
0
00.15 elokuva: Kou­ral­li­nen dollareita
(A Fist­ful of Dol­lars 1964) . Län­ne­ne­lo­ku­vas­sa tun­te­ma­ton ase­san­ka­ri (Clint Eastwood)..
00.40 Erikoisjoukot
01.15 Erikoisjoukot
01.15 Koskinen
01.45 Poliisit 2021
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sar­ja. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
01.40 Alas­kan jää­lentokenttä
01.55 Bur­ge­ri­mie­het Pohjolassa
Ko­ti­mai­nen ruo­kaoh­jel­ma. (41') Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
02.55: Bur­ge­ri­mies­ten Is­lan­nin seik­kai­lu jatkuu...
02.15 Narcos: Mexico
Félix ta­paa Pac­hon ja esit­tää pla­zo­jen joh­ta­jil­le uu­den suun­ni­tel­man­sa, mut­ta on­ko hän yhä mui­den luot­ta­muk­sen arvoinen?
02.15 Alas­kan jää­lentokenttä
02.20 Piiritys
Jak­sot ei­vät siir­ry Ruu­dus­sa il­mais­kat­se­luun tv-esi­tyk­sen tah­dis­sa, ko­ko kau­si on kat­sot­ta­vis­sa vain Ruu­tu+-ti­lauksella...
02.40 Ar­man Poh­jan­tähden alla
3
03.45 Ar­man Poh­jan­tähden alla