Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 10 11 12 13 14 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
6.3. 7.3. 8.3. 9.3. 10.3. 11.3. 12.3.
6
06.00 Bing
06.00 Kindi Kids
06.10 Tui­re ja Sa­teenkaarimaa
06.10 Ha­li­nal­let: Ter­ve­tu­loa Halimaahan
06.15 My Litt­le Po­ny: Pony Life
06.35 Smurffit
06.30 CoComelon
06.45 Mi­ra­cu­lous: La­dy­bu­gin ja Cat Noi­rin seikkailut
06.55 Tui­re ja Sa­teenkaarimaa
Kau­si 1. Kun Sa­tee­naa­ri­maas­sa on jo­ta­kin vialla,..
07.10 LE­GO Friends: Tyt­tö­jen tär­keä tehtävä
07.20 LEGO Ninjago
07.20 Mi­ra­cu­lous: La­dy­bu­gin ja Cat Noi­rin seikkailut
07.35 Tara Duncan
07.45 S.M.A.S.H!
07.45 K3
08.00 Korkeasaari
08.00 Puu­tar­han pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
08.00 Tashi
08.15 LE­GO Ci­ty Adventures
08.25 LE­GO Ju­ras­sic World: Is­la Nub­larin legenda
Kau­si 1. Las­te­noh­jelma. (21')..
08.50 Sunny Bunnies
08.50 HS Lasten uutiset
9
09.00 Koti koiralle
Aust­ra­lian­pai­men­koi­ra Vel­ho et­sii ak­tii­vis­ta ja har­ras­ta­vaa kotia...
09.00 Haus­kat kotivideot
Tä­nä il­ta­na käym­me Ur­po­seu­ran vuo­si­ko­kouksessa,..
09.00 Haus­kat kotivideot
09.00 Haus­kat kotivideot
09.00 Haus­kat kotivideot
09.00 Koti koiralle
Pe­lo­kas Lo­ve-koi­ra kär­sii kau­pun­gin vils­kees­sä ja tar­vit­see uu­den ko­din rau­hal­li­sel­ta alueelta...
09.00 Luokan edessä
Luo­kan edes­sä tä­nään vih­rei­den pu­heen­joh­ta­ja Ma­ria Ohisalo...
09.55 Tulossa...
09.55 Tulossa...
10.00 Suo­rinta reittiä
Suo­rin­ta reit­tiä -oh­jel­man pää­tös­jak­sos­sa seik­kail­laan Hä­meenlinnassa...
10.00 Hui­keat kakkutaiturit
10.00 Nyt jos koskaan
Sa­mi Ku­ro­nen on kut­su­nut avuk­seen va­lo­voi­mai­sen näyt­te­li­jän Kir­si Ylijoen,..
10.00 Koti koiralle
10.00 Luokan edessä
Luo­kan edes­sä tä­nään vih­rei­den pu­heen­joh­ta­ja Ma­ria Ohisalo...
10.00 Farmi Suomi
. Far­min hiek­ka­tie­tä pit­kin as­te­lee jäl­leen ko­mea jouk­ko jul­ki­suu­des­ta tut­tu­ja hen­ki­löi­tä, jot­ka ovat roh­keas­ti vas­tan­neet maa­seu­dun kutsuun...
10.00 Jaksa paremmin
10.30 Jaksa paremmin
10.30 The Voi­ce of Finland
Jak­sos­sa kuu­si duet­to­pa­ria lau­laa vas­ta­pe­lu­riaan suo­hon. Voit­ta­jat saa­vat suo­ran jat­ko­pai­kan, ja hä­viä­jät va­pau­tu­vat kaap­pauk­sil­le. Mu­ka­na apu­val­men­ta­jat Vil­le Galle, Viivi,
11.00 LI­VE: Onnenarpa
11.30 Diili
Pe­li al­kaa ja jouk­kueet suun­taa­vat maa­seu­dun ”rau­haan” myy­mään ka­laa. Va­paa­mat­kus­ta­jil­le ei ole ti­laa kun ka­las­tus­ve­neet ir­toa­vat laiturista...
12
12.05 Tulossa...
12.10 Po­liisikoira Rex
Brandt­ne­rin tii­mi aloit­taa vaa­ral­li­sen pei­te­teh­tä­vän löy­tääk­seen pom­mi-is­kuis­ta tuo­mi­tun vii­meisen pommin.
12.55 Va­li­tut Pa­lat Collection
Va­li­tut Pa­lat Col­lec­tion on os­tos-tv oh­jel­ma, jos­sa esi­tel­lään ja myy­dään mie­len­kiin­toi­sia ko­tiin, hy­vin­voin­tiin ja muo­tiin liit­ty­viä tuot­tei­ta. Ko­ti­mai­nen oh­jelma. (60')
13.00 Po­liisikoira Rex
Ten­nis­hal­lil­la pei­tel­lään synk­kää sa­lai­suut­ta, jo­ka al­kaa hil­jal­leen val­je­ta kah­den mur­han myötä.
13.15 Elokuva: Bob & Max - Kar­vai­set sankarit
(Two Tails 2018) . Ko­ko per­heen ani­maa­tioe­lo­ku­vas­sa Bob-ma­ja­va ja Max-kis­sa jou­tu­vat elä­män­sä seikkailuun,..
13.55 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (44')
ti: Gai­lin ja Mi­ken lap­set ovat jo aikuisia,..
13.55 Remp­pa vai muut­to Australia
Aust­ra­lia­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
pe: Mar­kin ja Aman­dan ta­lo on epä­käy­tän­nöl­li­nen, ja Mark ha­luaa muuttaa,..
14.00 An­nan her­kul­li­set leivonnaiset
14.30 Tulossa...
14.35 Elokuva: Pik­ku Del­fii­ni - unel­mien laineilla
. Suo­mek­si pu­hu­tus­sa upeas­sa ani­maa­tioe­lo­ku­vas­sa näh­dään us­ko­ma­ton ta­ri­na Da­niel-del­fiinistä,..
14.50 Tulossa...
14.55 Tulossa...
14.55 Sa­ve the Date Suomi
14.55 Elokuva: Ju­man­ji: The Next Level
(Ju­man­ji: The Next Le­vel 2019) . Ju­man­ji- ja Ju­man­ji: Wel­co­me to the Jung­le -seik­kai­lue­lo­ku­vien jat­ko-osas­sa Spen­cer Gil­pin (Alex Wolff) al­kaa kai­va­ta Ju­man­ji-vi­deo­pe­lin maail­maa ja siel­lä esit­tä­män­sä toh­to­ri Smol­der Bra­vestonen ..
15
15.00 Sa­ve the Date Suomi
Katariina,..
15.00 Tulossa...
15.00 An­nan her­kul­li­set leivonnaiset
15.05 Rik­kaat ja rahattomat
15.30 Brit­tien ö­kyim­mät myyntikohteet
15.30 Rik­kaat ja rahattomat
. Ra­ha­ton Sa­tu viet­tää vii­kon naut­tien kai­kes­ta siitä,..
16.00 Onnenarpa
15.55 Po­liisikoira Rex
Ten­nis­hal­lil­la pei­tel­lään synk­kää sa­laisuutta,..
16.05 Tulossa...
16.05 Onnenarpa
16.10 Haus­kat kotivideot
Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jel­ma. (38') Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
16.10 Po­liisikoira Rex
16.25 Onnenarpa
16.25 Luokan edessä
Luo­kan edes­sä tä­nään vih­rei­den pu­heen­joh­ta­ja Ma­ria Ohisalo...
16.30 Onnenarpa
16.30 Nyt jos koskaan
Vi­ki Ee­rik­ki­lä tuo ko­van luo­kan julk­kik­sia jäälle,..
16.35 Haus­kat kotivideot
16.55 Onnenarpa
17.00 Farmi Suomi
. Far­min hiek­ka­tie­tä pit­kin as­te­lee jäl­leen ko­mea jouk­ko jul­ki­suu­des­ta tut­tu­ja hen­ki­löi­tä, jot­ka ovat roh­keas­ti vas­tan­neet maa­seu­dun kutsuun...
17.15 Haus­kat kotivideot
Näem­me ot­tei­ta Hä­mä­häk­ki­nai­sen no­lois­ta tei­ni­vuo­sis­ta ja Lean kei­kah­duk­sen. Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jelma. (38')
17.30 Diili
Pe­li al­kaa ja jouk­kueet suun­taa­vat maa­seu­dun ”rau­haan” myy­mään ka­laa. Va­paa­mat­kus­ta­jil­le ei ole ti­laa kun ka­las­tus­ve­neet ir­toa­vat laiturista...
17.30 Luokan edessä
Luo­kan edes­sä tä­nään vih­rei­den pu­heen­joh­ta­ja Ma­ria Ohi­sa­lo. Il­mas­ton­muu­tok­sen py­säyt­tä­mi­nen kiinnostaa,..
17.25 Koti koiralle
Pe­lo­kas Lo­ve-koi­ra kär­sii kau­pun­gin vils­kees­sä ja tar­vit­see uu­den ko­din rau­hal­li­sel­ta alueelta...
17.25 Nyt jos koskaan
Vi­ki Ee­rik­ki­lä tuo ko­van luo­kan julk­kik­sia jääl­le, kun ra­dio­juon­ta­jan työs­tä haa­vei­le­van Ii­ron unel­mia to­teutetaan...
18
18.10 Tulossa...
18.15 The Voi­ce of Finland
En­sim­mäis­tä ker­taa täh­ti­val­men­ta­jat koh­taa­vat lau­la­jat in­tii­mis­sä koe­lau­lus­sa, jos­ta vain 12 kus­ta­kin tii­mis­tä pää­see jat­koon. Isoil­ta yl­lä­tyk­sil­tä ei vältytä,
18.15 The Voi­ce of Finland
En­sim­mäis­tä ker­taa täh­ti­val­men­ta­jat koh­taa­vat lau­la­jat in­tii­mis­sä koe­lau­lus­sa, jos­ta vain 12 kus­ta­kin tii­mis­tä pää­see jat­koon. Isoil­ta yl­lä­tyk­sil­tä ei vältytä,
18.25 Tulossa...
18.25 Tulossa...
18.30 Nyt jos koskaan
Vi­ki Ee­rik­ki­lä tuo ko­van luo­kan julk­kik­sia jäälle,..
18.30 Diili
Pe­li al­kaa ja jouk­kueet suun­taa­vat maa­seu­dun ”rau­haan” myy­mään ka­laa. Va­paa­mat­kus­ta­jil­le ei ole ti­laa kun ka­las­tus­ve­neet ir­toa­vat laiturista...
18.30 The Voi­ce of Finland
Jak­sos­sa kuu­si duet­to­pa­ria lau­laa vas­ta­pe­lu­riaan suo­hon. Voit­ta­jat saa­vat suo­ran jat­ko­pai­kan, ja hä­viä­jät va­pau­tu­vat kaap­pauk­sil­le. Mu­ka­na apu­val­men­ta­jat Vil­le Gal­le, Vii­vi, Ar­ja Ko­ri­se­va ja Vicky Rosti.
18.30 Farmi Suomi
Kar­sin­nat ovat käyn­nis­sä ja osa on jo on­nis­tu­nut var­mis­ta­maan paik­kan­sa far­mi­lai­si­na. Kil­pai­lun tuok­si­nas­sa tep­po­set voi­vat teh­dä niin teh­tä­vien haas­ta­vuus kuin paah­ta­va au­rin­ko­kin, ja tä­mä yh­tä­lö varmistaa sen,
19.00 Koti koiralle
Pe­lo­kas Lo­ve-koi­ra kär­sii kau­pun­gin vils­kees­sä ja tar­vit­see uu­den ko­din rau­hal­li­sel­ta alueelta...
19.30 Diili
Pe­li al­kaa ja jouk­kueet suun­taa­vat maa­seu­dun ”rau­haan” myy­mään ka­laa. Va­paa­mat­kus­ta­jil­le ei ole ti­laa kun ka­las­tus­ve­neet ir­toa­vat laiturista...
19.55 Tulossa...
19.55 Tulossa...
20.00 Nyt jos koskaan
Vi­ki Ee­rik­ki­lä tuo ko­van luo­kan julk­kik­sia jäälle,..
20.00 Koti koiralle
20.00 Luokan edessä
Luo­kan edes­sä tä­nään vih­rei­den pu­heen­joh­ta­ja Ma­ria Ohisalo...
20.00 The Voi­ce of Finland
Jak­sos­sa kuu­si duet­to­pa­ria lau­laa vas­ta­pe­lu­riaan suo­hon. Voit­ta­jat saa­vat suo­ran jat­ko­pai­kan, ja hä­viä­jät va­pau­tu­vat kaap­pauk­sil­le. Mu­ka­na apu­val­men­ta­jat Vil­le Galle, Viivi,
20.00 Farmi Suomi
Uu­si jak­so! Kar­sin­nat ovat käyn­nis­sä ja osa on jo on­nis­tu­nut var­mis­ta­maan paik­kan­sa far­mi­lai­si­na. Kil­pai­lun tuok­si­nas­sa tep­po­set voi­vat teh­dä niin teh­tä­vien haas­ta­vuus kuin paah­ta­va au­rin­ko­kin, ja tä­mä yh­tä­lö varmistaa sen,
20.00 The Voi­ce of Finland
Jak­sos­sa näh­dään mie­let­tö­mät duet­to­ver­siot mm. BES­Sin Ram pam pa­mis­ta ja Bru­no Mar­sin When I Was Your Man -kap­pa­lees­ta. Täh­ti­val­men­ta­jien li­säk­si mu­ka­na myös upea kaar­ti apu­val­men­ta­jia. Ko­ti­mai­nen mu­siik­kioh­jelma. (65')
20.58 Ke­no ja Synttärit
21
21.00 Diili
Pe­li al­kaa ja jouk­kueet suun­taa­vat maa­seu­dun ”rau­haan” myy­mään ka­laa. Va­paa­mat­kus­ta­jil­le ei ole ti­laa kun ka­las­tus­ve­neet ir­toa­vat laiturista...
21.00 Koskinen
Tam­pe­reen te­ko­saar­ta vas­tus­ta­vat mie­le­no­soit­ta­jat koh­taa­vat yl­lät­tä­vän pal­jon vastustusta,..
21.00 Temp­ta­tion Island Suomi
Lee­nu ja Art­tu ovat pit­kin mat­kaa tutkineet,..
21.00 Ar­man ja vii­mei­nen ristiretki
Maail­ma muut­tuu, so­siaa­li­nen me­dia muut­tuu ja asen­teet muuttuvat...
21.35 Ke­no ja Synttärit
21.40 Elokuva: Ju­man­ji: The Next Level
(Ju­man­ji: The Next Le­vel 2019) . Ju­man­ji- ja Ju­man­ji: Wel­co­me to the Jung­le -seik­kai­lue­lo­ku­vien jat­ko-osas­sa Spen­cer Gil­pin (Alex Wolff) al­kaa kai­va­ta Ju­man­ji-vi­deo­pe­lin maail­maa ja siel­lä esit­tä­män­sä toh­to­ri Smol­der Bra­vestonen ..
21.40 Elokuva: Hercules
(Her­cu­les 2014) . Dway­ne John­son esit­tää eep­pi­ses­sä toi­min­tae­lo­ku­vas­sa mur­tu­nut­ta Her­ku­les­ta, jo­ka joh­taa kul­lan­hi­mois­ten palk­ka­so­tu­rien jouk­koa. Kun Traa­kian ku­nin­gas pyy­tää hä­nel­tä apua raa? an so­ta­her­ran ku­kis­ta­mi­ses­sa, Her­ku­les jou­tuu pohtimaan,
21.40 Elokuva: Ho­bit­ti - Odot­tamaton matka
. Seik­kai­lue­lo­ku­vien sar­jan en­sim­mäi­nen osa seu­raa Bil­bo Rep­pu­lia (Mar­tin Free­man) , jo­ka saa teh­tä­väk­seen Ere­bo­rin kää­piö­val­ta­kun­nan pe­las­ta­mi­sen lo­hi­käär­me Smau­gin hir­mu­val­las­ta. Hän saa avuk­seen vel­ho Gan­dal­fin (Ian Mc­Kel­len) ja 13 kää­piön jou­kon. J. R. R. Tol­kie­nin ro­maa­niin perustuvan,
22.00 Tulossa...
22.00 Elokuva: Ju­man­ji: The Next Level
(Ju­man­ji: The Next Le­vel 2019) . Ju­man­ji- ja Ju­man­ji: Wel­co­me to the Jung­le -seik­kai­lue­lo­ku­vien jat­ko-osas­sa Spen­cer Gil­pin (Alex Wolff)..
22.05 Elokuva: Van Helsing
(Van Hel­sing 2004) . Fan­ta­sia­toi­min­tae­lo­ku­vas­sa hir­viön­met­säs­tä­jä Van Hel­sing (Hugh Jack­man) mat­kaa Tran­sil­va­niaan ja saa vas­taan­sa le­gen­daa­ri­sen krei­vi Draculan,..
22.05 Koskinen
Tam­pe­reen te­ko­saar­ta vas­tus­ta­vat mie­le­no­soit­ta­jat koh­taa­vat yl­lät­tä­vän pal­jon vastustusta,..
22.35 Tulossa...
22.40 Stand Up!
-oh­jel­man nel­jäs kausi!..
23.05 Ar­man ja vii­mei­nen ristiretki
23.40 Nyt jos koskaan
23.40 Elokuva: Lucy
(Lu­cy 2014) . Luc Bes­so­nin oh­jaa­mas­sa toi­min­tae­lo­ku­vassa Lucy ..
0
00.05 NCIS Los Angeles
00.30 Keihäsmatkat
00.40 Poliisit 2022
01.05 Suo­men huu­to­kauppakeisari
01.00 Ar­man ja vii­mei­nen ristiretki
01.30 Suo­men huu­to­kauppakeisari
01.30 Stand Up!
-oh­jel­man nel­jäs kausi!..
01.40 NCIS Los Angeles
02.05 4D: Sho­kee­raa­vat vartalot
02.00 Alas­kan jää­lentokenttä
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
02.30 Narcos: Mexico
02.30 Alas­kan jää­lentokenttä
02.40 Suo­men huu­to­kauppakeisari
3
03.05 Ame­ri­kan rajavartijat
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
03.40 Ame­ri­kan rajavartijat
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
03.45 Ame­ri­kan rajavartijat
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
03.30 4D: Syön 3000 ka­lo­ria minuutissa