Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 27 28 29 30 31
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
2.8. 3.8. 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8.
6
06.00 Bing
06.05 Ri­ta­rip­rinsessa Nella
06.10 Hatchimals
06.25 Rusty Rivets
Kau­si 2. Rus­ty Ri­vets -ani­maa­tio­sar­jan taus­tal­la ovat su­per­suo­si­tun Ryh­mä Haun luojat!..
Kausi 2. Jaksot 12-16.
06.20 Ri­ta­rip­rinsessa Nella
06.40 Rusty Rivets
06.50 Py­jamasankarit
Kau­si 1. Ka­ve­rus­kopla Kolli,..
Kausi 1. Jaksot 12-16.
07.00 Py­jamasankarit
Kau­si 1. Ka­ve­rus­kopla Kolli,..
Kausi 1. Jaksot 17-18.
07.15 Ang­ry Birds Toons
07.25 K3
07.25 Ang­ry Birds Toons
07.35 LE­GO Friends: Tyt­tö­jen tär­keä tehtävä
07.35 Litt­lest Pet Shop: Mei­dän oma maailma
07.45 LE­GO Ci­ty Adventures
07.45 LE­GO Friends: Tyt­tö­jen tär­keä tehtävä
07.55 LEGO Ninjago
07.55 LE­GO Ci­ty Adventures
08.05 Ang­ry Birds Blues
08.05 Ang­ry Birds Toons
08.10 Ba­ku­gan: Battle Planet
Kausi 1. Jaksot 45-49.
08.10 LEGO Ninjago
08.25 LE­GO Star Wars
Kausi 1. Jaksot 2-3.
08.35 Tei­ni-ikäis­ten mu­tant­ti­nin­ja­kil­pi­konnien nousu
Kau­si 1. Rap­hael, Leo­nar­do, Do­na­tel­lo ja Mic­he­lan­ge­lo ovat täällä taas!..
08.50 Ang­ry Birds Blues
9
09.00 Haus­kat kotivideot
Kau­si 17. Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jel­ma. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
ti: Haus­kat ko­ti­vi­deot esit­tää Mup­pe­tin vii­me hetket,..
ke: Tä­nään et­si­tään mui­jaa seuraavaa,..
to: Il­lan jak­sos­sa te­räk­si­set imp­lan­tit kyl­vä­vät tuhoa,..
pe: Tä­nään api­nat hyok­kää­vat taivaalta,..
09.00 Farmi Suomi
Pudotuksia ja kolmiotteluita. Po­ruk­ka vä­he­nee ko­vaa vauh­tia ja far­mi­lai­set koh­taa­vat tup­la­pu­do­tuk­sen ja iso­ja kak­sin­tais­te­lui­ta. Ki­sa ko­ve­nee ja lop­pu hää­möttää...
09.00 Haus­kat kotivideot
09.00: Kaksin verroin koiria.
09.30: Pieleen menee. Näem­me mo­nen­lai­sia tempauksia,..
10.00 Rem­palla tuloja
Kausi 10. Jaksot 2-6.
10.00 Jaksa paremmin
10.30 LI­VE: Onnenarpa
10.30 Mas­terC­hef Australia
Aust­ra­lia­lainen sarja.
10.30: Rapuralli.
11.35: Kasvimaasta pöytään. Pu­do­tuk­ses­sa ko­ka­taan Al­la Wolf-Tas­ke­rin kau­niil­la Dai­ry Flat Farmilla...
10.30 Hu­vila & Huussi
Ripaus Amerikkaa maailmanmestarille.
11.30 Mas­terC­hef Australia
Aust­ra­lia­lainen sarja.
11.30: Kuvia Melbournesta.
12.40: Lehteviä luomuksia.
12
12.30 LI­VE: Tie­dä ja Voita
Ko­ti­mai­nen vi­sai­luoh­jelma. (115')
ma: Kotimainen visailuohjelma.
12.40 Rem­palla tuloja
12.40: Asbestia ja muurahaisia.
13.10: Katastrofikellari.
13.40 Puu­tar­han pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
13.40: Bilepuutarha.
14.40: Lomakohde kotona. Pat ja Je­re­my ra­kas­ta­vat mat­kai­lua Vä­limerellä,..
15.40: Esteetöntä iloa. Al­ler­giois­ta kär­si­vä Pau­li­ne ha­luaa vil­liin­ty­neen ta­ka­pi­han­sa ti­lal­le ren­non puutarhan,
13.45 Puu­tar­han pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
13.45: Toipilaan toivepuutarha.
14.45: Kaaoksen kesytys.
13.55 Haus­kat kotivideot
Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jel­ma. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
ti: Tä­nään api­nat hyok­kää­vat taivaalta,..
ke: St­res­sin­hoi­to­muo­toi­na tä­nään on mm. ta­ka­tuk­ka­riipuntaa,..
13.55 Rem­palla tuloja
14.25 All To­get­her Now Suomi
Unohda päivätyöt! . All To­get­her Now Suo­men kol­mas al­kukarsinta...
14.55 Rem­palla tuloja
Kausi 10. Jaksot 3-6.
15
15.25 Diili
Ko­ti­mai­nen sar­ja. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
ma: Product is now, brand is forever.
ti: Asiakas on aina oikeassa. Jaa­jo ha­luaa näh­dä, mi­ten pit­käl­le jouk­kueet ovat val­mii­ta menemään,..
15.25 All To­get­her Now Suomi
Sa­ta­sen kap­tee­ni­na toi­mii Lau­ra Vou­ti­lai­nen ja oh­jel­man juon­taa Jaa­na Pel­ko­nen. Ko­ti­mai­nen vi­sai­luoh­jel­ma. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
ke: Täydellinen yllättäjä.
to: Koko Satanen liekeissä.
15.45 Sooloilua
Her­sy­vä draa­ma­ko­me­dia kol­me­kymp­pi­ses­tä toi­mit­ta­jas­ta Em­mas­ta (Sai­ja Len­to­nen), jo­ka lä­he­te­tään yl­lät­täen haas­tat­te­le­maan huip­pu­ka­pel­li­mes­ta­ri Joel Ab­ra­hams­so­nia (Ka­ri-Pek­ka Toi­vo­nen). Em­ma huo­maa pian ihas­tu­van­sa Joeliin...
(Sooloilua/Suomi 2007)
15.55 Puu­tar­han pelastajat
Kaaoksen kesytys.
16.40 Ho­bit­ti - Smau­gin au­tioittama maa
J.R.R. Tol­kie­nin klas­sik­ko­teok­seen pe­rus­tu­vas­sa seik­kai­lue­lo­ku­vat­ri­lo­gian toi­ses­sa osas­sa Bil­bo Rep­pu­li, Gan­dalf Har­maa ja Tho­rin Tam­mi­kil­ven joh­ta­ma kää­piö­jouk­ko läh­te­vät val­loit­ta­maan hir­mui­sen Smaug-lo­hi­käär­meen var­tioi­maa Ere­bo­ria. Mat­kal­laan he koh­taa­vat ve­ren­hi­moi­sia örk­ke­jä, jät­ti­mäi­siä hä­mä­häk­ke­jä ja mo­nia mui­ta vaa­ro­ja. Elo­ku­va sai par­hai­den eri­kois­te­hos­tei­den, par­haan ää­ni­tyk­sen ja par­hai­den ää­ni­te­hos­tei­den Os­car-eh­dok­kuu­den. Pääo­sis­sa: Mar­tin Free­man, Ian McKellen,..
(Hobbit, The: The Desolation of Smaug 2013)
16.50 Onnenarpa
16.55 Onnenarpa
16.55 Puu­tar­han pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
ke: Esteetöntä iloa.
to: Toipilaan toivepuutarha. Kee­ley ja Bru­ce toi­vo­vat puutarhaa,..
16.55 Onnenarpa
17.00 Puu­tar­han pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
ma: Bilepuutarha.
ti: Lomakohde kotona.
17.00 Remp­pa vai muutto
Muutosvastarintaa. Lau­ra ja Da­ve kai­paa­vat li­sää ti­laa it­sel­leen ja lapsilleen...
17.55 Remp­pa vai muutto
Ame­rik­ka­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
ma: Avaraa alakertaa etsimässä.
ti: Korisäidin unelma. Da­nan ja Bria­nin lap­set pe­laa­vat ko­ris­ta olo­huoneessa,..
ke: Kattopulmia. Da­niel­le ja Eli ovat pien­ten kak­sos­poi­kien ja 2-vuo­tiaan tyt­tä­ren vanhempia...
to: Pieni talo hevostilalla. He­vos­hul­lu Tra­cy ra­kas­taa asua maa­ti­lal­la nel­jän he­vo­sen­sa kanssa,..
17.50 Viidakkokirja
Seik­kai­lue­lo­ku­va ra­kas­te­tus­ta klas­si­kos­ta ker­too ih­mis­pen­tu Mowg­lin ta­ri­nan upeil­la eri­kois­te­hos­teil­la ryy­di­tet­ty­nä. Pääo­sis­sa: Neel Set­hi, Ben Kings­ley, Id­ris El­ba, Bill Mur­ray, Ch­ris­top­her Wal­ken, Scar­lett Jo­hans­son. Oh­jaus: Jon Fav­reau. (101') Pääo­sis­sa: Neel Set­hi, Ben Kings­ley, Id­ris El­ba, Bill Mur­ray, Ch­ris­topher Walken,
(The Jungle Book 2016)
18
18.00 Li­sää löy­lyä, Hjal­lis ja Jethro!
Timo Jutila ja Kalervo Kummola.
18.55 Mas­terC­hef Australia
Aust­ra­lia­lainen sarja.
ma: Rapuralli.
ti: Kasvimaasta pöytään. Pu­do­tuk­ses­sa ko­ka­taan Al­la Wolf-Tas­ke­rin kau­niil­la Dai­ry Flat Farmilla...
ke: Kuvia Melbournesta. Täl­lä ker­taa yl­lä­tys­laa­ti­kos­ta pal­jas­tuu mat­ka­pu­he­lin ja kartta...
to: Lehteviä luomuksia.
18.55 Tulossa...
19.00 Mes­ta­reiden mestari
Nopeita päätöksiä. Vä­ki vä­he­nee ja pi­dot paranee...
20.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sar­ja. (42') Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
ma: Markun mehuautomaatti.
ti: Ministeritason siivous.
20.00 Hu­vila & Huussi
Ripaus Amerikkaa maailmanmestarille.
20.00 Poliisit 2021
Ninja varkaissa.
20.00 Haus­kat kotivideot
20.00: Kaksin verroin koiria.
20.30: Pieleen menee. Näem­me mo­nen­lai­sia tempauksia,..
20.00 Poliisit 2021
Ninja varkaissa. Hel­sin­gin rat­su­par­tio tur­vaa pai­kal­lis­ta jal­ka­pal­lo-ot­te­lua ja Raa­se­po­ris­sa tut­ki­taan var­kauk­sien sarjaa...
20.00 Mes­ta­reiden mestari
Äitiä ikävä. Kak­si vii­meis­tä jouk­kuet­ta ot­ta­vat mit­taa toi­sis­taan pe­las­tus­teh­tävissä...
20.58 Ke­no ja Synttärit
21
21.00 007 - Ä­lä kiel­täydy kahdesti
Sean Con­ne­ry pa­laa san­ka­ria­gent­ti Ja­mes Bon­din roo­liin 12 vuo­den tauon jäl­keen vauh­dik­kaas­sa seik­kai­lus­sa, jo­ka saa al­kun­sa SPECT­RE-agent­tien ryös­täes­sä kak­si ydin­kär­jil­lä va­rus­tet­tua ris­tei­lyoh­jus­ta Yh­dys­val­tain il­ma­voi­mien tu­ki­koh­das­ta Bri­tanniassa...
(Never Say Never Again/Britannia-USA-Länsi-Saksa 1983)
21.00 Hu­vila & Huussi
Ripaus Amerikkaa maailmanmestarille.
21.00 007 ja kuoleman katse
Ro­ger Moo­re saa vii­mei­sen Bond-seik­kai­lun­sa pääo­sas­sa vas­taan­sa häi­käi­le­mät­tö­män teol­li­suus­mil­jo­nää­ri Max Zo­ri­nin (Ch­ris­top­her Wal­ken), jo­ka pyr­kii hal­lit­se­maan ko­ko maail­man mik­ro­si­ru­tuo­tan­toa ja tu­hoa­maan Ka­li­for­nian Pii­laak­son kä­ty­rin­sä May Dayn (muu­sik­ko­täh­ti Gra­ce Jo­nes) avustuksella...
(A View to a Kill/Britannia-USA 1985)
21.00 Beck: Sairaalamurhat
ALS-tau­tia sai­ras­ta­va nai­nen kuo­lee sai­raa­las­sa. Huo­nees­ta löy­tyy tyh­jä mor­fii­ni­ruis­ke, ja nai­sen poi­ka ha­luaa syyl­li­sen vas­tuu­seen. Kuin­ka pit­käl­le kos­ton­hi­moi­nen poi­ka on val­mis menemään?..
(Sjukhusmorden 2015)
21.00 Stand Up!
Stand Up! -oh­jel­man nel­jäs kau­si! Il­lan jak­sos­sa Pea­cock Klu­bin la­val­le nou­se­vat Pe­te Kosonen,..
21.00 Hu­vila & Huussi
Ripaus Amerikkaa maailmanmestarille. Jaa­na ja Je­re Leh­ti­sen pi­ha uu­sit­tiin Hu­vi­la & Huus­sis­sa muu­ta­ma vuo­si sitten...
21.00 Na­pa­pii­rin sankarit 2
Me­nes­tys­ko­me­dian jat­ko-osas­sa Jan­ne ja Ina­ri ovat saa­neet lap­sen. Jan­ne nap­paa yk­si­vuo­tiaan Lu­min mu­kaan ja läh­tee ka­ve­rin­sa kans­sa Yl­läk­sel­le häi­hin, mut­ta reis­suun tu­lee pa­ri muut­tu­jaa. Sa­maan ai­kaan Ina­ri viet­tää tyt­tö­je­nil­taa exän­sä omis­ta­mas­sa lois­to­hotellissa,..
(Napapiirin sankarit 2 2014)
22.00 Tulossa...
22.00 007 - Ä­lä kiel­täydy kahdesti
Sean Con­ne­ry pa­laa san­ka­ria­gent­ti Ja­mes Bon­din roo­liin 12 vuo­den tauon jäl­keen vauh­dik­kaas­sa seikkailussa,..
(Never Say Never Again/Britannia-USA-Länsi-Saksa 1983)
22.00 007 ja kuoleman katse
Ro­ger Moo­re saa vii­mei­sen Bond-seik­kai­lun­sa pääo­sas­sa vas­taan­sa häi­käi­le­mät­tö­män teol­li­suus­mil­jo­nää­ri Max Zo­ri­nin (Ch­ris­top­her Wal­ken), jo­ka pyr­kii hal­lit­se­maan ko­ko maail­man mik­ro­si­ru­tuo­tan­toa ja tu­hoa­maan Ka­li­for­nian Pii­laak­son kä­ty­rin­sä May Dayn (muu­sik­ko­täh­ti Gra­ce Jo­nes) avustuksella...
(A View to a Kill/Britannia-USA 1985)
22.05 Mes­ta­reiden mestari
Nopeita päätöksiä. Vä­ki vä­he­nee ja pi­dot paranee...
22.50 Tulossa...
22.50 Beck: Sairaalamurhat
ALS-tau­tia sai­ras­ta­va nai­nen kuo­lee sai­raa­las­sa. Huo­nees­ta löy­tyy tyh­jä mor­fii­ni­ruis­ke, ja nai­sen poi­ka ha­luaa syyl­li­sen vas­tuu­seen. Kuin­ka pit­käl­le kos­ton­hi­moi­nen poi­ka on val­mis menemään?..
(Sjukhusmorden 2015)
23.05 Stand Up!
Stand Up! -oh­jel­man nel­jäs kausi!..
22.55 Stand Up!
Stand Up! -oh­jel­man nel­jäs kausi!..
23.40 Ar­man ja Suo­men ri­kosmysteerit
23.40 Hu­vila & Huussi
23.55 Mes­ta­reiden mestari
0
00.05 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
00.40 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
00.40 Hy­vät ja huonot uutiset
00.40 Empire State
(Empire State/USA 2013)
00.40 Pacific Rim
(Pa­ci­fic Rim 2013) ...
00.40 Hy­vät ja huonot uutiset
Ko­ti­mai­nen kes­kus­te­luoh­jel­ma. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
00.55 Hy­vät ja huonot uutiset
01.05 El Chapo
01.40 Suo­men huu­to­kauppakeisari
01.40 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
02.05 Suo­men huu­to­kauppakeisari
01.55 Ar­man ja Suo­men ri­kosmysteerit
02.30 El Chapo
02.40 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
02.40 Aust­ra­lian rajalla
02.40 Aust­ra­lian rajalla
03.05 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
02.55 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
3
03.20 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
03.40 Astral-TV
03.40 Astral-TV
03.30 Astral-TV
03.40 Astral-TV
04.05 Astral-TV
03.55 Astral-TV
04.20 Astral-TV