Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 27 28 29 30 31
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
26.7. 27.7. 28.7. 29.7. 30.7. 31.7. 1.8.
6
06.00 Bing
06.05 Ri­ta­rip­rinsessa Nella
06.10 Hatchimals
06.25 Rusty Rivets
Kau­si 2. Rus­ty Ri­vets -ani­maa­tio­sar­jan taus­tal­la ovat su­per­suo­si­tun Ryh­mä Haun luojat!..
Kausi 2. Jaksot 5-9.
06.20 Ri­ta­rip­rinsessa Nella
06.40 Rusty Rivets
06.50 Py­jamasankarit
Kau­si 1. Ka­ve­rus­kopla Kolli,..
Kausi 1. Jaksot 5-9.
07.00 Py­jamasankarit
Kau­si 1. Ka­ve­rus­kopla Kolli,..
Kausi 1. Jaksot 10-11.
07.15 Ang­ry Birds Toons
07.25 K3
07.25 Ang­ry Birds Toons
07.35 LE­GO Friends: Tyt­tö­jen tär­keä tehtävä
07.35 Litt­lest Pet Shop: Mei­dän oma maailma
07.45 LE­GO Ci­ty Adventures
07.45 LE­GO Friends: Tyt­tö­jen tär­keä tehtävä
07.55 LEGO Ninjago
07.55 LE­GO Ci­ty Adventures
08.05 Ang­ry Birds Blues
08.10 Ba­ku­gan: Battle Planet
Kausi 1. Jaksot 40-44.
08.10 LEGO Ninjago
08.25 Hei­nä­hat­tu, Vilt­ti­tos­su ja är­häk­kä koululainen
08.25 LE­GO Star Wars
08.35 Tei­ni-ikäis­ten mu­tant­ti­nin­ja­kil­pi­konnien nousu
Kau­si 1. Rap­hael, Leo­nar­do, Do­na­tel­lo ja Mic­he­lan­ge­lo ovat täällä taas!..
08.50 Ang­ry Birds Blues
08.55 Ang­ry Birds Blues
9
09.00 Haus­kat kotivideot
Kau­si 17. Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jel­ma. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
ti: Täl­lä ker­taa ta­paam­me Pus­sy­cat Doll­sien jä­mäjäsenet,..
ke: Tä­nään pes­tään kä­det py­häl­lä vedellä,..
to: Haus­kat Ko­ti­vi­deot esit­tää Vam­ma­lan lam­mas­po­lii­sin arkea,..
pe: Täl­lä ker­taa mei­tä viih­dyt­tä­vät in­tia­lai­nen kuminainen,..
09.00 Farmi Suomi
Koti-ikävä. Ko­ti-ikä­vä kol­kut­te­lee ovel­la, mut­ta fi­naa­li­paik­ka mo­ti­voi jak­sa­maan. Nai­set lai­te­taan ul­ko­töi­hin ja mie­het si­sähommiin...
09.00 Haus­kat kotivideot
Haus­ko­jen ko­ti­vi­deoi­den uu­del­la kau­del­la näh­dään toi­nen tois­taan haus­kem­pia ko­ti­vi­deopätkiä...
10.00 Rem­palla tuloja
Kausi 11. Jaksot 11-1.
10.00 Jaksa paremmin
10.30 LI­VE: Onnenarpa
10.30 Mas­terC­hef Australia
Aust­ra­lia­lai­nen sarja. (51')
10.30: Suklaakeidas.
11.35: Peitetty ja läpinäkyvä. En­ti­set kil­pai­li­jat rat­kai­se­vat vii­mei­sen es­sun koh­ta­lon kak­sio­sai­ses­sa haasteessa...
10.30 Hu­vila & Huussi
Rantatontin uusi aika.
11.30 Mas­terC­hef Australia
Aust­ra­lia­lainen sarja.
11.30: Piinkova paluukamppailu.
13.00: Kolmen kierroksen kala. Ka­la­gu­ru Josh Ni­land pi­tää aluk­si ly­hyen op­pi­tun­nin ja te­kee yh­des­tä ka­las­ta kol­me ruokalajia.
12
12.30 LI­VE: Tie­dä ja Voita
Ko­ti­mai­nen vi­sai­luoh­jelma. (115')
ma: Kotimainen visailuohjelma.
12.40 Puu­tar­han pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
12.40: Viidakkotunnelma.
13.40: Kahden maan kauppa. Suun­nit­te­li­jat jou­tu­vat tyy­lil­li­sen haas­teen eteen,..
14.40: Hatunnosto historialle. Muo­don­muu­tok­sen tar­pees­sa on pie­ni ja kolk­ko puutarha,..
13.55 Haus­kat kotivideot
Kau­si 17. Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jel­ma. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
ti: Täl­lä ker­taa mei­tä viih­dyt­tä­vät in­tia­lai­nen kuminainen,..
to: Haus­kat ko­ti­vi­deot esit­tää Mup­pe­tin vii­me hetket,..
pe: Tä­nään et­si­tään mui­jaa seuraavaa,..
14.40 Puu­tar­han pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
14.40: Satoa ja järjestystä.
15.40: Makuja ja mielenrauhaa. Ca­te­ring-yri­tys­tä pyö­rit­tä­vä Deep ha­luaa vä­rik­kään puutarhan,..
14.55 Rem­palla tuloja
Kausi 11. Jaksot 13-2.
14.55 Hu­vila & Huussi
Forssellien unelmat toteen.
15
15.25 Diili
Ko­ti­mai­nen sar­ja. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
ma: Nyhjää tyhjästä.
ti: Markkinointia ja mainontaa.
15.25 Hu­vila & Huussi
Ellenin surffiparatiisi.
15.25 Hu­vila & Huussi
Koko suvun mökki.
15.40 I Feel Pretty
Amy Sc­hu­me­rin täh­dit­tä­mäs­sä ko­me­dias­sa huo­nos­ta it­se­tun­nos­ta kär­si­vä Re­nee saa täl­lin pää­hän­sä ja al­kaa näh­dä it­sen­sä hui­kea­na kau­not­ta­re­na. Pa­ran­tu­neen it­se­tun­non avul­la Re­nee to­teut­taa unel­miaan, mut­ta mi­ten käy, kun to­tuus valkenee?..
(I Feel Pretty 2018)
15.55 Puu­tar­han pelastajat
Makuja ja mielenrauhaa.
16.20 Onnenarpa
16.25 Onnenarpa
16.25 Puu­tar­han pelastajat
Satoa ja järjestystä.
16.30 Puu­tar­han pelastajat
Hatunnosto historialle.
16.40 Ho­bit­ti - Smau­gin au­tioittama maa
J.R.R. Tol­kie­nin klas­sik­ko­teok­seen pe­rus­tu­vas­sa seik­kai­lue­lo­ku­vat­ri­lo­gian toi­ses­sa osas­sa Bil­bo Rep­pu­li, Gan­dalf Har­maa ja Tho­rin Tam­mi­kil­ven joh­ta­ma kää­piö­jouk­ko läh­te­vät val­loit­ta­maan hir­mui­sen Smaug-lo­hi­käär­meen var­tioi­maa Ere­bo­ria. Mat­kal­laan he koh­taa­vat ve­ren­hi­moi­sia örk­ke­jä, jät­ti­mäi­siä hä­mä­häk­ke­jä ja mo­nia mui­ta vaa­ro­ja. Elo­ku­va sai par­hai­den eri­kois­te­hos­tei­den, par­haan ää­ni­tyk­sen ja par­hai­den ää­ni­te­hos­tei­den Os­car-eh­dok­kuu­den. Pääo­sis­sa: Mar­tin Freeman,..
(Hobbit, The: The Desolation of Smaug 2013)
16.50 Onnenarpa
16.55 Puu­tar­han pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
ma: Viidakkotunnelma.
ti: Kahden maan kauppa. Suun­nit­te­li­jat jou­tu­vat tyy­lil­li­sen haas­teen eteen,..
16.55 Onnenarpa
17.00 Remp­pa vai muutto
Yllättäviä ongelmia. Ahs­leyn ja Wil­lia­min kol­me poi­kaa kas­va­vat nopeasti,..
17.30 Remp­pa vai muutto
Ame­rik­ka­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
ke: Uima-altaasta kiinni.
to: Kylpyhuoneluksusta. Jill on to­taa­li­sen kyl­läs­ty­nyt kotiinsa,..
17.55 Remp­pa vai muutto
Ame­rik­ka­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
ma: Sijainti vs.
ti: Lisää tilaa.
18.00 Li­sää löy­lyä, Hjal­lis ja Jethro!
Tiina Jylhä ja Gettomasa. Ko­ro­na­ke­vään suu­rin ko­hu syntyi,..
17.55 Zoot­ro­po­lis - eläin­ten kaupunki
Haus­kas­sa seik­kai­lua­ni­maa­tios­sa jä­nis­kons­taa­pe­li jou­tuu to­dis­ta­maan ky­kyn­sä suur­kau­pun­gin po­lii­si­voi­mis­sa rat­kai­se­mal­la mys­ti­sen ka­toa­mis­ta­pauk­sen. Sii­hen jä­nö tar­vit­see suu­laan ja viek­kaan ke­tun apua. Suo­men­kie­li­sis­sä ää­ni­roo­leis­sa: Ii­na Kuus­to­nen, Saa­na Nor­ra, Walt­te­ri Helisalo,..
(Zootopia 2016)
18
18.30 Mas­terC­hef Australia
Aust­ra­lia­lainen sarja.
ke: Piinkova paluukamppailu.
to: Kolmen kierroksen kala. Ka­la­gu­ru Josh Ni­land pi­tää aluk­si ly­hyen op­pi­tun­nin ja te­kee yh­des­tä ka­las­ta kol­me ruokalajia.
18.55 Mas­terC­hef Australia
Aust­ra­lia­lai­nen sarja. (51')
ma: Suklaakeidas.
ti: Peitetty ja läpinäkyvä.
19.00 Mes­ta­reiden mestari
Ohut turvallisuuden tunne. Vii­mei­nen yh­tei­nen aa­mu val­ke­nee. Yk­si jouk­kue on jo vah­vis­ta­nut it­sen­sä jatkoon,..
19.55 Tulossa...
20.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sar­ja. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
ma: Markun ennätystehdas.
ti: Kätilö ja kalareissu.
20.00 Hu­vila & Huussi
Rantatontin uusi aika.
20.00 Poliisit 2021
Ansa viritetty.
20.00 Haus­kat kotivideot
Haus­ko­jen ko­ti­vi­deoi­den uu­del­la kau­del­la näh­dään toi­nen tois­taan haus­kem­pia ko­ti­vi­deopätkiä...
20.00 Poliisit 2021
Ansa viritetty.
20.00 Mes­ta­reiden mestari
Nopeita päätöksiä. Vä­ki vä­he­nee ja pi­dot pa­ra­nee. Päi­vän en­sim­mäi­nen kil­pai­lu an­taa edun seu­raa­vaan suo­ritukseen...
20.58 Ke­no ja Synttärit
21
21.00 007 - Erit­täin salainen
Kun brit­ti­läi­nen va­koi­lua­lus up­poaa kan­sain­vä­li­sil­le ve­sil­le Al­ba­nian edus­tal­le, Ja­mes Bond (Ro­ger Moo­re) lä­he­te­tään sel­vit­tä­mään sen kul­jet­ta­man kor­vaa­mat­to­man ar­vok­kaan las­tin koh­ta­loa. Aluk­sen mu­ka­na on upon­nut myös ydin­su­kel­lus­ve­nei­den oh­jaus­jär­jestelmä,..
(For Your Eyes Only/Britannia 1981)
21.00 Hu­vila & Huussi
Rantatontin uusi aika.
21.00 Oc­to­pus­sy - mustekala
Ja­mes Bon­din (Ro­ger Moo­re) agent­ti­kol­le­gan kuo­le­ma vää­ren­ne­tyn Fa­ber­ge-mu­nan vuok­si kul­jet­taa san­ka­ria­gen­tin In­tiaan, jos­sa prins­si Khan (Louis Jor­dan) pyö­rit­tää neu­vos­to­liit­to­lais­ten ar­voe­si­nei­den sa­la­kul­je­tu­so­pe­raa­tio­ta ku­van­kau­niin Oc­to­pus­syn (Maud Adams) avustuksella...
(Octopussy/Britannia-USA 1983)
21.00 Beck: Invaasio
Met­säs­tä löy­tyy ruu­mis, jo­ta ei saa­da tun­nis­tet­tua. Kun ruu­miin tas­kus­ta löy­ty­vän käyn­ti­kor­tin pe­rus­teel­la löy­tyy toi­nen­kin ruu­mis, vyyh­ti on val­mis. Jäl­kim­mäi­sen uh­rin naa­pu­ri pel­kää mus­li­mien val­taannousua,..
(Invasionen 2015)
21.00 Stand Up!
Stand Up! -oh­jel­man nel­jäs kau­si! Il­lan jak­sos­sa Pea­cock Klu­bin la­val­le nou­se­vat Anit­ta Ahonen,..
21.00 Hu­vila & Huussi
Rantatontin uusi aika. Kas­per ja Kii­ra yl­lät­tä­vät van­hem­pan­sa ja pyy­tä­vät Ka­tia rat­kai­se­maan suu­ren mök­ki­pi­han ongelmat...
21.00 Pearl Harbor
Os­ca­ril­la pal­kit­tu, ro­man­tii­kal­la maus­tet­tu toi­min­tad­raa­ma si­joit­tuu toi­seen maail­man­so­taan ja lai­vas­to­tu­ki­koh­ta Pearl Har­bo­riin, jon­ne ja­pa­ni­lai­set suun­nit­te­le­vat mas­sii­vis­ta il­mais­kua. Kes­kus­hen­ki­löi­tä ovat par­haat ys­tä­vät Dan­ny ja Ra­fe se­kä sai­raan­hoi­ta­ja Eve­lyn. Kun Ra­fe läh­tee brit­tien avuk­si Eng­lan­tiin, jää­vät hä­nen tyt­töys­tä­vän­sä Eve­lyn ja Dan­ny ase­ma­paik­kaan Ha­vai­jil­le. Kään­ne ta­pah­tuu, kun Ra­fe il­moi­te­taan ka­don­neek­si, ei­vät­kä Eve­lyn ja Dan­ny pys­ty vas­tus­ta­maan vä­lil­lään kas­va­vaa ve­to­voi­maa. Pääo­sis­sa: Ben Aff­leck, Josh Hartnett,..
(Pearl Harbor/USA 2001)
22.00 Tulossa...
22.00 007 - Erit­täin salainen
Kun brit­ti­läi­nen va­koi­lua­lus up­poaa kan­sain­vä­li­sil­le ve­sil­le Al­ba­nian edus­tal­le, Ja­mes Bond (Ro­ger Moo­re) lä­he­te­tään sel­vit­tä­mään sen kul­jet­ta­man kor­vaa­mat­to­man ar­vok­kaan las­tin kohtaloa...
(For Your Eyes Only/Britannia 1981)
22.00 Oc­to­pus­sy - mustekala
Ja­mes Bon­din (Ro­ger Moo­re) agent­ti­kol­le­gan kuo­le­ma vää­ren­ne­tyn Fa­ber­ge-mu­nan vuok­si kul­jet­taa san­ka­ria­gen­tin In­tiaan, jos­sa prins­si Khan (Louis Jor­dan) pyö­rit­tää neu­vos­to­liit­to­lais­ten ar­voe­si­nei­den sa­la­kul­je­tu­so­pe­raa­tio­ta ku­van­kau­niin Oc­to­pus­syn (Maud Adams) avustuksella...
(Octopussy/Britannia-USA 1983)
22.05 Mes­ta­reiden mestari
Ohut turvallisuuden tunne. Vii­mei­nen yh­tei­nen aa­mu valkenee...
22.50 Tulossa...
23.05 Stand Up!
Stand Up! -oh­jel­man nel­jäs kausi!..
22.55 Stand Up!
Stand Up! -oh­jel­man nel­jäs kausi!..
23.35 Tulossa...
23.40 Ar­man ja Suo­men ri­kosmysteerit
23.40 Tulossa...
23.45 Hu­vila & Huussi
23.55 Mes­ta­reiden mestari
0
00.05 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
00.40 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
00.35 Man of Steel
00.40 Mortdecai
John­ny Depp lois­taa vei­ja­ri­ko­me­dian pääo­sas­sa oma­laa­tui­se­na lor­di Char­lie Mortdecaina,..
(Mortdecai 2014)
00.40 Beck: Invaasio
Met­säs­tä löy­tyy ruu­mis, jo­ta ei saa­da tun­nistettua...
(Invasionen 2015)
00.45 Hy­vät ja huonot uutiset
00.55 Hy­vät ja huonot uutiset
01.05 El Chapo
01.40 Suo­men huu­to­kauppakeisari
02.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
01.45 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
01.55 Ar­man ja Suo­men ri­kosmysteerit
02.40 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
02.45 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
02.35 Hy­vät ja huonot uutiset
03.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
02.55 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
02.50 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
3
03.25 El Chapo
03.35 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
03.40 Astral-TV
04.00 Astral-TV
03.50 Astral-TV
04.20 Astral-TV
04.35 Astral-TV