Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 27 28 29 30 31 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
5.7. 6.7. 7.7. 8.7. 9.7. 10.7. 11.7.
6
06.00 Bing
06.05 Ri­ta­rip­rinsessa Nella
06.10 Hatchimals
06.25 Rusty Rivets
Kau­si 2. Rus­ty Ri­vets -ani­maa­tio­sar­jan taus­tal­la ovat su­per­suo­si­tun Ryh­mä Haun luojat!..
Kausi 2. Jaksot 10-14.
06.20 Ri­ta­rip­rinsessa Nella
06.40 Rusty Rivets
06.50 Py­jamasankarit
Kau­si 1. Ka­ve­rus­kopla Kolli,..
Kausi 1. Jaksot 10-14.
07.00 Py­jamasankarit
Kau­si 1. Ka­ve­rus­kopla Kolli,..
Kausi 1. Jaksot 15-16.
07.15 Ang­ry Birds Toons
07.25 My Litt­le Po­ny: Pony Life
07.25 K3
07.25 Ang­ry Birds Toons
07.35 LE­GO Friends: Tyt­tö­jen tär­keä tehtävä
07.35 Litt­lest Pet Shop: Mei­dän oma maailma
07.45 LE­GO Ci­ty Adventures
07.45 LE­GO Friends: Tyt­tö­jen tär­keä tehtävä
07.55 LEGO Ninjago
07.55 LE­GO Ci­ty Adventures
08.05 Ang­ry Birds Blues
08.10 Ba­ku­gan: Battle Planet
Kau­si 1. Las­te­noh­jel­ma. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
08.10 LEGO Ninjago
08.25 Ang­ry Birds Blues
08.35 Tei­ni-ikäis­ten mu­tant­ti­nin­ja­kil­pi­konnien nousu
Kau­si 1. Rap­hael, Leo­nar­do, Do­na­tel­lo ja Mic­he­lan­ge­lo ovat täällä taas!..
08.35 LE­GO Ju­ras­sic World: Is­la Nub­larin legenda
Kau­si 1. Las­te­noh­jelma. (21')..
9
09.00 Ha­luat­ko mil­jonääriksi?
Ko­ti­mai­nen vi­sai­luoh­jel­ma. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
ma: MM95 never forget?
ti: Hermostuttaa kuin golfkentällä.
ke: Munkkeja alikersantille? . Kes­ki­pen­kil­lä pär­jää tiedolla!..
to: Riskillä syke taivaisiin.
pe: Jännitystä hotseatilla.
09.00 Farmi Suomi
Yllätys Tampereelta. Far­mi­lai­set he­rää­vät uu­teen aa­mun, kun hiek­ka­tie­tä pit­kin tal­lus­taa yl­lä­tys Tam­pe­reel­ta. Pak­kaa se­koi­te­taan kunnolla,..
09.00 Haus­kat kotivideot
Haus­ko­jen ko­ti­vi­deoi­den uu­del­la kau­del­la näh­dään toi­nen tois­taan haus­kem­pia ko­ti­vi­deopätkiä...
10.00 Rem­palla tuloja
Kausi 10. Jaksot 20-24. (kausi loppuu)
10.00 Jaksa paremmin
10.30 LI­VE: Onnenarpa
10.30 Mas­terC­hef Australia
Aust­ra­lia­lainen sarja.
10.30: Ruhonosia ja ruokabravuureita.
12.00: Curry vastaan curry. Täl­lä vii­kol­la kil­pai­li­jat kok­kaa­vat tii­meis­sä Mel­bour­nen kär­ki­ra­vin­to­loi­den am­mat­ti­lai­sia vastaan...
10.30 Hu­vila & Huussi
Epäkäytännöllisestä ihanaksi. Si­sa­rus­ten yh­teis­mö­kil­lä ei toi­mi mikään...
11.30 Mas­terC­hef Australia
Aust­ra­lia­lainen sarja.
11.30: MoVidan keittiössä.
12.35: Aasia vastaan Eurooppa.
12
12.00 LI­VE: Tie­dä ja Voita
Ko­ti­mai­nen vi­sai­luoh­jelma. (115')
ma: Kotimainen visailuohjelma.
13.05 Puu­tar­han pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
13.05: Maustetta väreillä.
14.05: New Yorkin High Line. Ric­hard ja Dar­ren ihas­tui­vat hää­mat­kal­laan New Yor­kin High Lineen,..
15.00: Vauhdin hurmaa. Suun­nit­te­lun al­la on as­tet­ta eri­koi­sem­pi unel­mapuutarha,..
13.40 Rem­palla tuloja
13.55 Haus­kat ko­ti­vi­deot 10 vuotta
Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jel­ma. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
ma: 10.
13.55 Haus­kat kotivideot
Kau­si 17. Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jel­ma. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
Kausi 17. Jaksot 535-538.
14.10 Puu­tar­han pelastajat
Kuusikulmiot. Gem­ma ja Ro­bert ha­lua­vat eroon muun muas­sa nokkosista,..
14.55 Hu­vila & Huussi
Annin ja Nikon kesäparatiisi.
14.55 Rem­palla tuloja
Kausi 11. Jaksot 2-4.
14.55 Hu­vila & Huussi
Sukumökin päivitys.
15
15.05 The Butler
To­si­ta­ri­naan pe­rus­tu­va draa­ma puu­vil­lap­lan­taa­sil­la vart­tu­vas­ta or­ja­po­jas­ta, jo­ka pää­tyy mo­nen mut­kan kaut­ta Val­koi­sen ta­lon ho­vi­mes­ta­rik­si ja pal­ve­lee kah­dek­saa pre­si­dent­tiä Ei­sen­ho­we­ris­ta Rea­ga­niin. Pääo­sis­sa: Fo­rest Whi­ta­ker, Op­rah Winf­rey, Cu­ba Goo­ding Jr., Len­ny Kra­vitz, Da­vid Oye­lo­wo, Ter­rence Howard.
(Butler, The 2013)
15.25 Hu­vila & Huussi
(41') Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
ti: Kartanon aarre.
ke: Pienen pihan tilaratkaisu.
to: Sauna kallellaan.
15.55 Puu­tar­han pelastajat
Maustetta väreillä.
15.55 Puu­tar­han pelastajat
Välimerellinen keidas.
16.00 Nuo­tin vierestä
Lau­ri Nurk­sen oh­jaa­mas­sa draa­ma­ko­me­dias­sa Ar­to Mul­kon­saa­ri (Ri­ku Nie­mi­nen) läh­tee Lee­na-äi­tin­sä (Lee­na Uo­ti­la) kans­sa koh­ti Kot­kas­sa jär­jes­tet­tä­viä ka­rao­ken SM-kil­pai­lu­ja. Aluk­si Ar­to pa­nee ko­ko hank­keel­le vas­taan mut­ta hel­tyy pik­ku hiljaa,..
(Nuotin vierestä 2014)
16.20 Onnenarpa
16.25 Puu­tar­han pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
ti: New Yorkin High Line.
ke: Vauhdin hurmaa.
to: Kuusikulmiot.
16.55 Onnenarpa
16.55 Onnenarpa
17.00 Remp­pa vai muutto
Budjetit uusiksi. Bec­ky ja Mic­hael ovat va­ran­neet 70-lu­vun ta­lon­sa re­mont­tiin huo­mat­ta­van sum­man rahaa,..
17.00 Remp­pa vai muutto
Toimivampaan kotiin. Me­ga­nin ja Jef­fin ko­ti ei enää vas­taa per­heen tarpeita...
17.25 Remp­pa vai muutto
Ame­rik­ka­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
ti: Golfkentältä kaupunkiin.
ke: Sadan vuoden ongelmat. Da­nan ja Da­ven ta­lo on sa­ta­vuo­tias, ja sen Hi­la­ry saa tu­ta re­montissaan...
to: Tilaa isovanhemmille. Anun ja Sa­mi­rin ta­lo on suu­ri mut­ta epä­käy­tän­nöllinen...
17.45 Lii­san seik­kai­lut pei­limaailmassa
Le­wis Car­rol­lin hah­moi­hin pe­rus­tu­va fan­ta­sia­seik­kai­lu on jat­ko-osa elo­ku­val­le Lii­sa ih­me­maas­sa. Lii­sa (Mia Wa­si­kows­ka) on pa­lan­nut me­ril­tä ja löy­tää sat­tu­mal­ta tai­ka­pei­lin, jo­ka vie hä­net ta­kai­sin Ali­maail­maan. Lu­vas­sa on vaa­ral­li­nen teh­tä­vä yrit­tää pe­las­taa Ha­tun­te­ki­jän (Johnny Depp)..
(Alice Through the Looking Glass 2016)
18
18.00 Mas­terC­hef Australia
Ruhonosia ja ruokabravuureita. Nau­dan­li­ha on pääo­sas­sa Cur­tis Sto­nen pu­do­tus­haasteessa...
18.00 Li­sää löy­lyä, Hjal­lis ja Jethro!
Teuvo Hakkarainen & Kaisa Liski.
18.00 Tankkaustarinat
Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sar­ja. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
18.00: Yllätys Heimolle ja jäämoottoripyöriä.
18.30: Teetä, kukkoja ja viulisteja.
19.00: Aaveenmetsästystä ja rekkakuski.
19.30: Potkukelkkailua ja melonikukkanen.
18.25 Mas­terC­hef Australia
Aust­ra­lia­lainen sarja.
ti: Curry vastaan curry.
ke: MoVidan keittiössä.
to: Aasia vastaan Eurooppa.
19.00 Mes­ta­reiden mestari
Selkä seinää vasten. Yk­si ur­hei­li­jois­ta jät­tää ki­san, ja muut jou­tu­vat poh­ti­maan uut­ta taktiikkaa...
19.30 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sar­ja. (42') Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
ma: Ummikot Ruotsissa.
ti: Muumien tilipäivä.
19.30 Hu­vila & Huussi
Epäkäytännöllisestä ihanaksi. Si­sa­rus­ten yh­teis­mö­kil­lä ei toi­mi mikään...
19.30 Poliisit 2021
Häiriökäyttäytymistä. Häi­riö­käyt­täytymistä...
20.00 Haus­kat kotivideot
Haus­ko­jen ko­ti­vi­deoi­den uu­del­la kau­del­la näh­dään toi­nen tois­taan haus­kem­pia ko­ti­vi­deopätkiä...
20.00 Poliisit 2021
Häiriökäyttäytymistä. Häi­riö­käyt­täy­ty­mis­tä. Hel­sin­gis­sä jouk­ko­tap­pe­lu saa sil­mät­kin kir­velemään...
20.00 Mes­ta­reiden mestari
Yhteistyö on avain voittoon.
20.30 Tankkaustarinat
Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sar­ja. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
Kausi 2. Jaksot 13-16.
20.58 Ke­no ja Synttärit
21
21.00 007 - Hä­nen ma­jes­teet­tin­sa sa­lai­ses­sa palveluksessa
Sa­lai­nen agent­ti Ja­mes Bond (Geor­ge La­zen­by) saa teh­tä­väk­seen so­lut­tau­tua Sveit­siin, jon­ne Spect­re-joh­ta­ja Ernst Stav­ro Blo­fel­din (Tel­ly Sa­va­las) epäil­lään pii­lou­tu­neen. Hän saa ai­sa­pa­rik­seen mää­rä­tie­toi­sen ja seik­kai­lun­ha­lui­sen Te­re­san (Dia­na Rigg). Blo­feld löy­tyy Alpeilta,..
(On Her Majesty's Secret Service/Britannia 1969)
21.00 Hu­vila & Huussi
Epäkäytännöllisestä ihanaksi. Si­sa­rus­ten yh­teis­mö­kil­lä ei toi­mi mikään...
21.00 007 - Ti­man­tit ovat ikuisia
Sean Con­ne­ry te­kee ko­mean pa­luun Ja­mes Bon­din roo­liin sar­jan seit­se­män­nes­sä seik­kai­lus­sa, jos­sa sa­lai­nen agent­ti sel­vit­tää sa­la­pe­räis­tä ti­mant­tien sa­la­kul­je­tusvyyhtiä...
(Diamonds Are Forever/Britannia 1971)
21.00 Beck: Pa­ho­lai­sen asianajaja
Ra­vin­to­loit­si­jan mur­han sil­min­nä­ki­jät vai­ke­ne­vat ei­kä tut­kin­ta ete­ne. Alex jou­tuu poh­ti­maan asia­na­ja­ja­vel­jen­sä yh­teyk­siä tut­kin­taan, mut­ta pi­tää ha­vain­ton­sa salassa...
(Beck 38: Djävulens advokat 2018)
21.00 Stand Up!
Stand Up! -oh­jel­man nel­jäs kau­si! Il­lan jak­sos­sa Pea­cock Klu­bin la­val­le nou­se­vat Mik­ko Kauppinen,..
21.00 Hu­vila & Huussi
Epäkäytännöllisestä ihanaksi. Si­sa­rus­ten yh­teis­mö­kil­lä ei toi­mi mikään...
21.00 Eat Pray Love
Ne­wyor­ki­lai­nen Liz Gil­bert (Ju­lia Ro­berts) ha­vah­tuu ole­van­sa on­ne­ton avio­lii­tos­saan ja tyy­ty­mä­tön elä­mään­sä ja läh­tee maail­ma­nym­pä­rys­mat­kal­le et­si­mään it­seään. Ita­lias­ta hän löy­tää syö­mi­sen nau­tin­non, In­tias­ta ru­koi­lun voi­man ja Ba­lil­ta si­säi­sen rau­han ja mah­dol­li­ses­ti jo­pa uu­den rak­kau­den. Pääo­sis­sa: Ju­lia Ro­berts, Ja­mes Fran­co, Ric­hard Jen­kins, Vio­la Da­vis, Bil­ly Cru­dup, Ja­vier Bar­dem. Oh­jaa­ja: Ryan Murphy (134')..
(Eat Pray Love 2010)
22.00 Sy­ke-elo­ku­van tun­nus­bii­si: Ans­si Ke­la - Sut puhallan pois
22.00 007 - Hä­nen ma­jes­teet­tin­sa sa­lai­ses­sa palveluksessa
Sa­lai­nen agent­ti Ja­mes Bond (Geor­ge La­zen­by) saa teh­tä­väk­seen so­lut­tau­tua Sveit­siin, jon­ne Spect­re-joh­ta­ja Ernst Stav­ro Blo­fel­din (Tel­ly Sa­va­las) epäil­lään pii­loutuneen...
(On Her Majesty's Secret Service/Britannia 1969)
22.00 007 - Ti­man­tit ovat ikuisia
Sean Con­ne­ry te­kee ko­mean pa­luun Ja­mes Bon­din roo­liin sar­jan seit­se­män­nes­sä seik­kai­lus­sa, jos­sa sa­lai­nen agent­ti sel­vit­tää sa­la­pe­räis­tä ti­mant­tien sa­la­kul­je­tusvyyhtiä...
(Diamonds Are Forever/Britannia 1971)
22.05 Mes­ta­reiden mestari
Selkä seinää vasten. Yk­si ur­hei­li­jois­ta jät­tää kisan,..
23.05 Tankkaustarinat
22.55 Tankkaustarinat
23.35 Stand Up!
Stand Up! -oh­jel­man nel­jäs kausi!..
23.25 Tankkaustarinat
23.25 Stand Up!
Stand Up! -oh­jel­man nel­jäs kausi!..
23.45 Tankkaustarinat
23.50 Beck: Pa­ho­lai­sen asianajaja
Ra­vin­to­loit­si­jan mur­han sil­min­nä­ki­jät vai­ke­ne­vat ei­kä tut­kinta etene...
(Beck 38: Djävulens advokat 2018)
23.55 Hu­vila & Huussi
0
00.15 Ar­man ja Suo­men ri­kosmysteerit
00.25 Mes­ta­reiden mestari
00.25 Cap­tain Ame­ri­ca: Civil War
00.35 Kum­me­li esit­tää: Kon­tio & Parmas
00.45 No Es­ca­pe - Ei pakotietä
In­si­nöö­ri Jack Dwyer (Owen Wilson)..
(No Escape 2015)
00.55 Hy­vät ja huonot uutiset
01.15 Kum­me­li esit­tää: Kon­tio & Parmas
01.25 Hy­vät ja huonot uutiset
01.35 Poliisit 2021
01.45 Hy­vät ja huonot uutiset
01.55 Poliisit 2021
02.15 Poliisit 2021
02.25 Poliisit 2021
Häiriökäyttäytymistä.
02.35 El Chapo
02.55 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
02.55 El Chapo
02.45 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
Kausi 14. Jaksot 18-20. (kausi loppuu)
3
03.15 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sarja. (42')..
03.25 Ar­man ja Suo­men ri­kosmysteerit
03.25 Hy­vät ja huonot uutiset
03.55 Aust­ra­lian rajalla
04.15 Aust­ra­lian rajalla
04.30 Astral-TV
04.50 Astral-TV