Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 17 18 19 20 21
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
17.5. 18.5. 19.5. 20.5. 21.5. 22.5. 23.5.
6
06.00 Rusty Rivets
Kausi 2. Jaksot 5-8.
06.00 Ri­ta­rip­rinsessa Nella
Kausi 1. Jaksot 26-28.
06.25 Bing
06.35 Ha­li­nal­let: Ter­ve­tu­loa Halimaahan
Nal­let kut­su­vat mu­kaan jän­nit­tä­viin seik­kaai­lui­hin, jos­sa opim­me tär­kei­tä taitoja!..
Kausi 1. Jaksot 15-21.
07.00 Py­jamasankarit
Kau­si 1. Ka­ve­rus­kop­la Kol­li, Pöl­lö ja Gek­ko muut­tu­vat yön pi­mei­nä tun­tei­na roh­keik­si py­ja­ma­sankareiksi,..
07.25 My Litt­le Po­ny: Pony Life
07.25 Litt­lest Pet Shop: Mei­dän oma maailma
07.25 Art­hur ja Minimoit
07.25 Art­hur ja minimoit
07.25 My Litt­le Po­ny: Pony Life
07.40 Sonic Boom
07.40 LE­GO Friends: Tyt­tö­jen tär­keä tehtävä
07.55 LEGO Ninjago
07.50 LEGO Ninjago
07.55 Sonic Boom
08.05 Ang­ry Birds Toons
08.10 Pac-Ma­nin aa­ve­mai­set seikkailut
Kau­si 2. Pac yrit­tää ys­tä­vi­neen suo­jel­la kau­pun­ki­lai­sia aa­ve­jengiltä,..
08.10 LEGO Ninjago
08.25 Ang­ry Birds Toons
08.25 Pac-Ma­nin aa­ve­mai­set seikkailut
08.35 Tei­ni-ikäis­ten mu­tant­ti­nin­ja­kil­pi­konnien nousu
Kau­si 1. Rap­hael, Leo­nar­do, Do­na­tel­lo ja Mic­he­lan­ge­lo ovat täällä taas!..
08.35 Pac-Ma­nin aa­ve­mai­set seikkailut
08.50 HS Lasten uutiset
9
09.00 The Wall Suomi
Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jel­ma. (42') Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
ma: Pariskunta yhteistä aikaa jahtaamassa.
ti: Sairaanhoitajakaverit testaavat tietonsa.
ke: Isä ja tytär Savosta.
to: Ystävykset unelmajahdissa.
pe: Isän ja pojan kiekkounelmia.
09.00 Farmi Suomi
Koti-ikävä. Ko­ti-ikä­vä kol­kut­te­lee ovel­la, mut­ta fi­naa­li­paik­ka mo­ti­voi jak­sa­maan. Nai­set lai­te­taan ul­ko­töi­hin ja mie­het si­sähommiin...
09.00 Haus­kat kotivideot
Haus­kat ko­ti­vi­deot -sar­jan syys­kau­si hui­pen­tuu jou­lus­pesiaaliin,..
10.00 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Rem­pal­la uuteen kotiin
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (42')
ma: Kahden sukupolven koti.
ti: Salainen puutarha.
ke: Budjettistressi. Ky­lah ja Jon ha­lua­vat tyt­tä­ri­neen isom­paan taloon,..
to: Koti ja päiväkoti.
pe: Lasten valtakunta. Da­nal­la ja Ter­ryl­lä on ti­lava talo,..
10.00 Jaksa paremmin
10.30 Hu­vila & Huussi
Ripaus Amerikkaa maailmanmestarille.
10.30 Rem­palla tuloja
10.30: Eläketurvaa.
11.00: Kaatopaikka.
11.30: Asunto vanhemmille. Liza,..
11.00 LI­VE: Onnenarpa
11.30 Pientä pilaa
11.45 Tans­sin superäidit
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
11.45: Nousu tuhkasta.
12.45: Mestaruus häämöttää. ALDC:n eliit­ti­tii­min kau­si hui­pen­tuu New Yor­kis­sa pi­det­tä­viin kan­sal­li­siin kisoihin,..
13.45: Parhaat poistot. Eri­kois­jak­sos­sa käy­dään lä­pi TV:ssä esit­tä­mät­tä jä­tet­ty­jä tans­se­ja ja kohtauksia...
12
12.00 LI­VE: Tie­dä ja Voita
Ko­ti­mai­nen vi­sai­luoh­jelma. (115')
ma: Kotimainen visailuohjelma.
12.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Epärealistisia odotuksia.
13.00 Pientä pilaa
13.15 Tans­sin superäidit
Eri­kois­jak­sos­sa sar­jan 8. Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (38')
13.15: Jälleennäkeminen, osa 1.
14.10: Jälleennäkeminen, osa 2.
13.55 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sarja. (43')
ma: Epärealistisia odotuksia.
ti: Perhettä perustamassa.
ke: Remontti saa riittää.
to: Yhtä upea kuin uima-allas.
pe: Pienempään ja lähemmäs.
14.55 Tans­sin superäidit
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
ma: Nousu tuhkasta.
ti: Mestaruus häämöttää.
ke: Parhaat poistot.
to: Jälleennäkeminen, osa 1. Eri­kois­jak­sos­sa sarjan 8...
pe: Jälleennäkeminen, osa 2. Eri­kois­jak­sos­sa sarjan 8...
14.45 Do­ria etsimässä
Me­nes­ty­sa­ni­maa­tio Ne­moa et­si­mäs­sä saa jat­koa huo­no­muis­ti­sen väls­kä­ri­ka­la Do­rin omas­sa seik­kai­lus­sa. Do­ri muis­taa yh­täk­kiä jou­tu­neen­sa eroon per­hees­tään ja läh­tee ys­tä­vi­neen pit­käl­le mat­kal­le et­si­mään lä­heisiään...
(Finding Dory 2016)
15
15.10 Madagascar
Alex-lei­jo­na (Pet­te­ri Sum­ma­nen), Mar­ty-seep­ra (Mik­ko Lep­pi­lam­pi), Mell­man-ki­rah­vi (Jan­ne Rei­ni­kai­nen) ja vir­ta­he­po Glo­ria (Lau­ra Vou­ti­lai­nen) asus­te­le­vat ne­wyor­ki­lai­ses­sa eläintarhassa...
(Madagascar 2005)
15.55 Ha­luat­ko mil­jonääriksi?
Pesämuna talotyömaalle.
15.55 Haus­kat kotivideot
Kau­si 17. Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jel­ma. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
Kausi 17. Jaksot 545-546.
15.55 Haus­kat kotivideot
Täl­lä ker­taa Kat­ri-He­le­na ylit­tää joen,..
15.55 Rem­palla tuloja
15.55 Haus­kat kotivideot
Tä­nään al­tis­tum­me ma­te­riaa­lil­le Ker­mi­tin ko­ti­vi­deoar­kistoista,..
16.25 Onnenarpa
16.30 Kup­pi­lat kun­toon, Hans Välimäki!
Selittelyä ja sekavuutta. Mes­ta­ri­kok­ki Vä­li­mäen her­mo on koetuksella,..
16.45 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Keisarillinen moottoripyörä. Miss Suo­mi Vir­pi Miet­ti­nen tin­kaa taiteestaan...
16.55 Onnenarpa
16.55 Onnenarpa
16.55 Onnenarpa
17.00 Haus­kat kotivideot
Kau­si 17. Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jel­ma. (20') Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
17.00 Kup­pi­lat kun­toon, Hans Välimäki!
Sarja alkaa!
17.00 Men­tal Samurai Suomi
Onko Mensan jäsenistä vastusta Evalle?
17.00 Mes­ta­reiden mestari
Finaalipäivä. Fi­na­lis­tit he­rää­vät tyh­jäs­sä ta­los­sa. Olo tun­tuu hai­keal­ta ja jän­nit­tyneeltä...
17.25 Onnenarpa
17.30 Mes­ta­reiden mestari
Äitiä ikävä. Kak­si vii­meis­tä jouk­kuet­ta ot­ta­vat mit­taa toi­sis­taan pe­las­tus­teh­tävissä...
17.30 Farmi Suomi
Koti-ikävä. Ko­ti-ikä­vä kol­kut­te­lee ovel­la, mut­ta fi­naa­li­paik­ka mo­ti­voi jak­sa­maan. Nai­set lai­te­taan ul­ko­töi­hin ja mie­het si­sähommiin...
17.45 Viidakkokirja
Seik­kai­lue­lo­ku­va ra­kas­te­tus­ta klas­si­kos­ta ker­too ih­mis­pen­tu Mowg­lin ta­ri­nan upeil­la eri­kois­te­hos­teil­la ryy­di­tet­ty­nä. Pääo­sis­sa: Neel Set­hi, Ben Kings­ley, Id­ris El­ba, Bill Mur­ray, Ch­ris­top­her Wal­ken, Scar­lett Jo­hans­son. Oh­jaus: Jon Fav­reau. (101') Pääo­sis­sa: Neel Set­hi, Ben Kings­ley, Id­ris El­ba, Bill Mur­ray, Ch­ris­top­her Wal­ken, Scar­lett Johansson.
(The Jungle Book 2016)
18
18.00 Bur­ge­ri­mies Suomessa
Bur­ge­ri­kei­sa­ri Ak­se­li Her­le­vi läh­tee löy­tö­mat­kal­le hal­ki ko­ti­maan et­sien täy­del­li­sen bur­ge­rin reseptiä.
18.00 Su­perkauppiaat
Su­per­kaup­piaat sar­jas­sa su­kel­le­taan K-Su­per­mar­ket -kaup­piai­den elä­mään ym­pä­ri Suomen...
18.00 Kup­pi­lat kun­toon, Hans Välimäki!
Kuka tätä paikkaa johtaa?
18.00 Sel­viy­tyjät Suomi
Myrsky iskee. Sa­de piek­see saar­ta, ja lei­ris­sä kär­si­tään kyl­myy­des­tä. Apea tun­nel­ma saa äk­ki­kään­teen, kun pal­kin­to­pöy­däl­lä odot­taa ter­vei­set ko­toa. Voit­ta­jat pää­se­vät lu­ke­maan lä­heis­ten kirjeet,..
18.30 Sel­viy­tyjät Suomi
Vuosisadan vedätys. Kauan odo­tet­tu ruo­ka­huu­to­kaup­pa saa­puu Poh­jo­laan, ja lu­vas­sa on niin suur­ta rie­mua kuin kar­vai­ta pet­ty­myk­siä. Isoil­la pa­nok­sil­la pe­la­taan myös saarella,
19.00 Su­perkauppiaat
Su­per­kaup­piaat sar­jas­sa su­kel­le­taan K-Su­per­mar­ket -kaup­piai­den elä­mään ym­pä­ri Suomen...
19.00 Hu­vila & Huussi
Ripaus Amerikkaa maailmanmestarille.
19.00 Bur­ge­ri­mies Suomessa
Bur­ge­ri­kei­sa­ri Ak­se­li Her­le­vi läh­tee löy­tö­mat­kal­le hal­ki ko­ti­maan et­sien täy­del­li­sen bur­ge­rin reseptiä.
19.00 Hu­vila & Huussi
Ripaus Amerikkaa maailmanmestarille.
19.30 Farmi Suomi
Pudotuksia ja kolmiotteluita. UU­SI JAK­SO! Po­ruk­ka vä­he­nee ko­vaa vauh­tia ja far­mi­lai­set koh­taa­vat tup­la­pu­do­tuk­sen ja iso­ja kak­sin­tais­te­lui­ta. Ki­sa ko­ve­nee ja lop­pu hää­möt­tää. On­ko farmilla joku,
20.00 Hu­vila & Huussi
Ripaus Amerikkaa maailmanmestarille. UUSI JAKSO!..
20.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Keisarillinen moottoripyörä.
20.00 Mes­ta­reiden mestari
Finaalipäivä. Fi­na­lis­tit he­rää­vät tyh­jäs­sä talossa...
20.00 Big Brother Suomi
Big Brot­her -ta­lo avaa oven­sa täl­lä ker­taa julk­ki­sa­suk­kail­le! Ko­ti­mai­nen rea­li­tyoh­jel­ma. (86') Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
20.00 Haus­kat kotivideot
Haus­kat ko­ti­vi­deot -sar­jan syys­kau­si hui­pen­tuu jou­lus­pesiaaliin,..
20.00 Sel­viy­tyjät Suomi
Myrsky iskee. UU­SI JAK­SO! Sa­de piek­see saar­ta, ja lei­ris­sä kär­si­tään kyl­myy­des­tä. Apea tun­nel­ma saa äk­ki­kään­teen, kun pal­kin­to­pöy­däl­lä odot­taa ter­vei­set ko­toa. Voit­ta­jat pää­se­vät lu­ke­maan lä­heis­ten kirjeet,..
20.58 Ke­no ja Synttärit
20.58 Ke­no ja Synttärit
20.58 Ke­no ja Synttärit
21
21.00 Big Brother Suomi
Big Brot­her -ta­lo avaa oven­sa täl­lä ker­taa julk­ki­sa­suk­kail­le! Ko­ti­mai­nen rea­li­tyoh­jel­ma. (66') Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
21.00 Big Brother Suomi
Big Brot­her -ta­lo avaa oven­sa täl­lä ker­taa julk­ki­sa­suk­kail­le! Ko­ti­mai­nen rea­li­tyoh­jel­ma. (86') Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
21.00 Big Brother Suomi
Big Brot­her -ta­lo avaa oven­sa täl­lä ker­taa julk­ki­sa­suk­kail­le! Ko­ti­mai­nen rea­li­tyoh­jel­ma. (66') Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
21.00 Yösyöttö
Eve Hie­ta­mie­hen ro­maa­niin pe­rus­tu­vas­sa ko­me­dias­sa toi­mit­ta­ja­na työs­ken­te­le­vä Ant­ti (Pet­te­ri Sum­ma­nen) jää yl­lät­täen vau­van kans­sa kak­sin. Hy­väs­ti sek­si, baa­ri-il­lat ja jut­tu­kei­kat, ja ter­ve­tu­loa puklurätti,..
(Yösyöttö 2016)
21.00 Na­pa­pii­rin sankarit 3
Jus­si läh­tee tun­tu­ri­vael­luk­sel­le et­si­mään elä­mä­ni­loa ja vas­tauk­sia elä­män suu­riin ky­sy­myk­siin. Mu­kaan tun­kee mui­ta­kin, jo­ten yl­lät­täen suun­ni­tel­miin tu­lee jäl­leen pa­ri muut­tu­jaa. Ina­ril­le au­keaa ura­mah­dol­li­suus suo­pot­ku­pal­lo­ki­sois­sa, mut­ta jouk­kuee­seen kuu­lu­va Pik­ku-Mik­ko on ar­vaa­ma­ton ris­kitekijä...
(Napapiirin sankarit 3 2016)
21.30 Sel­viy­ty­jät Suomi Extra
22.00 Ke­no ja Synttärit
22.00 Ke­no ja Synttärit
22.05 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Keisarillinen moottoripyörä.
22.05 Juice
Vä­ke­vä hen­ki­lö­ku­va tai­tei­li­ja Jui­ce Les­ki­ses­tä, jo­ka kuu­lui Suo­men tun­ne­tuim­piin muu­si­koi­hin. Elo­ku­va kes­kit­tyy niin Jui­cen yk­si­tyi­se­lä­mään kuin hä­nen uraan­sa­kin, ja se pal­kit­tiin kol­mel­la Jus­sil­la vuo­den 2019 gaa­las­sa. Pääo­sis­sa: Ri­ku Nieminen,..
(Juice 2018)
22.30 Vaientamattomat
22.30 Vel­jeni vartija
Elä­mä­ker­ral­li­nen draa­mae­lo­ku­va su­per­täh­ti Ja­re Tii­ho­sen elä­mäs­tä ja hä­nen suh­tees­taan kak­sois­ve­li Jereen...
(Veljeni vartija 2017)
22.40 Ar­man ja Suo­men ri­kosmysteerit
Murha Hyrylässä.
22.50 Tulossa...
23.00 Tulossa...
22.55 Vel­jeni vartija
Elä­mä­ker­ral­li­nen draa­mae­lo­ku­va su­per­täh­ti Ja­re Tii­ho­sen elä­mäs­tä ja hä­nen suh­tees­taan kak­sois­ve­li Jereen...
(Veljeni vartija 2017)
23.05 Hu­vila & Huussi
Ripaus Amerikkaa maailmanmestarille.
23.05 Ar­man ja Suo­men ri­kosmysteerit
Murha Hyrylässä.
23.10 Ant-Man
Mar­ve­lin su­per­san­ka­riu­ni­ver­su­miin si­joit­tu­vas­sa toi­min­ta­ko­me­dias­sa mur­to­va­ras Scott Lang (Paul Rudd) va­pau­tuu van­ki­las­ta ja yrit­tää py­syä kai­dal­la tiellä,..
(Ant-Man 2015)
23.40 Ka­nadan rajalla
0
00.05 Bur­ge­ri­mies Suomessa
00.05 Ka­nadan rajalla
00.20 300: Im­pe­riumin nousu
Suur­suo­sion saa­vut­ta­neen sar­ja­ku­va­fil­ma­ti­soin­ti 300:n jat­ko-osas­sa seu­ra­taan The­mis­tok­les Atee­na­lai­sen (Sul­li­van Stapleton)..
(300: Rise of an Empire 2014)
00.40 Narcos: Mexico
Virhe järjestelmässä.
00.35 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
01.05 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
01.05 48 tun­tia rikoksesta
Ei tunnontuskia.
01.00 El Chapo
01.35 48 tun­tia rikoksesta
01.35 Narcos: Mexico
Virhe järjestelmässä. Pre­si­den­tin­vaa­lit alkavat,..
01.50 Po­lii­sit - kotihälytys
01.55 Keisari Aarnio
02.10 El Chapo
02.05 Po­lii­sit - kotihälytys
02.35 Po­lii­sit - kotihälytys
02.25 Keisari Aarnio
02.50 Ame­ri­kan rajavartijat
02.55 Ame­ri­kan rajavartijat
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (22')
02.45 Keisari Aarnio
3
03.05 Po­lii­sit - kotihälytys
03.05 Astral-TV
03.25 Ame­ri­kan rajavartijat
03.50 Astral-TV
03.35 Ame­ri­kan rajavartijat
03.45 Astral-TV
04.05 Astral-TV
03.55 Astral-TV