Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 27 28 29 30 31
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
2.8. 3.8. 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8.
6
06.00 Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pelastajat
ma: Järkähtämättä.
ke: Katse peruutuspeiliin.
to: Tienristeys.
pe: Kun Don­ne­rin yli­tys­pai­kal­la py­ryt­tää lunta,..
06.00 Alamaailma Oy
Ihmislasti.
06.00 Narco Wars
06.45 Ton­ni­ka­lan saalistajat
ma: Kapteeni Dave Carraro ja FV-Tuna.
ke: Aika loppu!
06.45 Hur­jat ton­ni­ka­lat: parhaat palat
pe: Kauden ensimmäinen kala on aina iso juttu.
06.45 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat
06.45 Au­ton­raadot rahaksi
SuperMinit. Täl­lä ker­taa jouk­kueet kil­pai­le­vat siitä,..
07.30 Elä va­paa­na tai kuole
Na­tio­nal Geog­rap­hic Channel.
ma: Villisika.
ti: Kaninkolossa.
ke: Ikuisesti villi ja vapaa.
to: Nousuvesi.
pe: Luonnonvoimaa.
07.30 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
08.15 Food Factory
08.15 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
08.15: Kiireiset kesäkuukaudet alkavat.
09.00: Isänpäivä on aivan kulman takana.
08.15 Saa­ri ilman lakeja
Kun tal­vi ot­taa vallan,..
9
09.00 Maail­man ko­vim­mat kor­jaushankkeet
ma: Riley ostaa lipun ja liittyy yleisöön.
09.00 Poh­jo­lan villi luonto
Skan­dien vuo­ret Nor­jas­sa ja Ruot­sis­sa ovat lu­mi­peit­tei­siä, tuulisia,..
09.50 Me­ret ilman vettä
09.50 Lo­ne Sta­rin eläinlääkäri
Teksasissa ei ole koskaan tylsää, kun tri T.
09.50 Mayo­jen ka­don­neet aarteet
10.40 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-ohjelma.
Kausi 6. Jaksot 19-28.
10.40 Ää­rim­mäi­nen selviytyjä
10.40 Gor­don Ram­sayn ma­kuseikkailut
11.35 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
ti: Kyl­mäs­tä kär­si­vät ja vä­sy­neet eläin­lää­kä­rit ei­vät saa lepoa,..
ke: Vas­ta­syn­ty­nyt ori­var­sa, vai­keuk­sis­sa ole­va äitivuohi,..
to: Tällä kertaa Incredible Dr. Pol -oh­jel­mas­sa on ruuh­kai­nen viikko,..
pe: Tri Po­lil­la on kä­det täynnä,..
11.30 Len­to­turmatutkinta
Mat­kus­ta­ja­ko­ne, jo­ka on las­keu­tu­mas­sa yh­del­le kaik­kein haas­ta­vim­mis­ta len­to­kentistä,..
su: Kun len­to­ko­ne on mat­kal­la Shet­lan­nin saa­ril­le, sen pot­ku­tur­bii­niin osuu salama... Aa­mu­len­to Ken­tuc­kyn Le­xing­to­nis­ta päät­tyy ka­tast­ro­fiin, kun kak­si­moot­to­ri­ko­ne kaar­taa pois kentältä.
12
12.25 Yu­ko­nin eläinlääkäri
ti: Li­sään­ty­mi­sai­kaan pi­tää kiirettä,..
ke: En­nen kuin lu­mi­pei­te on liian paksu,..
to: Sää kyl­me­nee, ja Mic­hel­lel­lä pi­tää kiirettä,..
13.20 Hirviökala
ti: Zeb läh­tee et­si­mään yh­tä Poh­jois-Ame­ri­kan jo­kien hirviöistä,
13.20 Food Factory
13.45: Kur­kis­ta, mi­ten teh­dään ka­lapuikkoja,..
14.15: Kur­kis­ta, mi­ten teh­dään ham­pu­ri­laispihvejä,..
14.40: Kur­kis­ta, mi­ten teh­dään in­ki­vääriolutta,..
15.10: Kur­kis­ta ku­lis­sien taakse,..
15.35: Kur­kis­ta ku­lis­sien taak­se, mi­ten teh­dään Cho­coRockseja,..
13.20 Ää­rim­mäi­set pe­lastustarinat
15.10: Ää­rim­mäi­set pe­las­tus­ta­ri­nat ker­too dra­maat­ti­sia ja ai­to­ja ta­ri­noi­ta kaik­kial­ta maailmasta,..
18.00: Ää­rim­mäi­set pe­las­tus­ta­ri­nat ker­too dra­maat­ti­sia ta­ri­noi­ta kaik­kial­ta maail­mas­ta pe­las­ta­jien tal­len­tei­den avulla...
14.15 Saa­ri ilman lakeja
ma: Rikkinäiset putket.
ti: Pirunkerho. Ga­ry läh­tee pit­käs­tä ai­kaa kat­ka­ra­vun pyyntiin,..
ke: Petoja vastaan. Ke­vät on tullut,..
to: Veren perässä. Ga­ry käy Alas­kas­sa ha­ke­maan tarvikkeita,..
pe: Synkkyys saapuu.
15
15.10 Food Factory
16.05 Maail­man­his­to­rian upeimmat aarteet
16.05 Egyp­tin ka­don­neet aarteet
to: Seuraamme,..
16.05 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-ohjelma.
16.05: Nappikauppaa.
16.30: Kansallisherkku.
17.00: Pientä hiprakkaa. Maa­han­muut­to­vi­ras­to te­kee rat­sian tehtaalle,..
18.00: Vieraita Vietnamista.
19.00: Brittihuumoria. Eng­lan­ti­lais­mies haus­kuut­taa tullissa,..
19.30: Uu­den See­lan­nin kan­sa­lai­nen pyr­kii maa­han hä­mää­mällä tullia.
17.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-ohjelma.
ma: Pelleilyä haastatteluhuoneessa. Salakuljetus. Mat­kus­ta­ja nou­de­taan len­tokoneesta,..
ti: Saappaita ja suolavettä. Oudot hedelmät. Mat­kus­ta­ja ei osaa selittää,..
ke: Sylkeä ja soulia. Välipalat.
to: Pesiä ja huumeita. Opiskelupaikkaa etsimässä.
pe: Hälytystila. Monta työtä.
18
18.00 Au­tojen ensiapu
ma: Roverin paluu.
ti: Triumph Stagin voitto.
ke: Austin uusissa voimissaan.
to: Zodiakin takaisintulo. Po­jat mat­kus­ta­vat Nor­fol­kiin el­vyt­tä­mään ikään­ty­vää Ford Zodiakia...
pe: Lootuksen kukka.
19.00 Yu­ko­nin kultamaat
Na­tio­nal Geog­rap­hic Channel.
ma: Tarpeen tullen tiukkana.
ti: Puun ja kuoren välissä.
ke: Kaikki mikä kiiltää ei ole kultaa.
to: Voiton kiilto silmissä. Kai­vos­lai­sil­la on kii­re en­nen kuin tal­vi jää­tää maat...
pe: Loppurutistus. Yu­ko­nin ly­hyt kul­lan­kai­vuu­kau­si al­kaa ol­la ohitse...
19.00 Eve­res­tille eksyneet
Kesäkuun 8. päi­vä 1924 brit­ti­tut­ki­mus­mat­kai­li­jat Geor­ge Mal­lo­ry ja And­rew ir­vi­ne ka­toa­vat Mount Eve­res­til­lä vain 240 met­riä huipusta...
20.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-ohjelma.
ma: Pesiä ja huumeita. Opiskelupaikkaa etsimässä.
ti: Hälytystila. Monta työtä.
ke: Bilettäjät Balilta. Tekohampaita ja timantteja.
to: Tuoreita näkinkenkiä. Äidin neuvot.
20.00 Lo­ne Sta­rin eläinlääkäri
Tri T:llä on kä­det täyn­nä, kun hoi­det­ta­va­na on pii­ki­käs siil,..
20.00 Gor­don Ram­sayn ma­kuseikkailut
Ram­say suun­taa sy­väl­le Ete­lä-Ame­ri­kan sa­de­met­siin tut­ki­maan Guaya­nan ku­li­naa­ri­sia pe­rinteitä...
20.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta - eri­koisraportti
Jää saa kolme konetta putoamaan. Tut­ki­joi­den on pää­teltävä,..
21
21.00 Au­tojen ensiapu
Sy­dän­koh­tauk­sen jäl­keen John ei jak­sa­nut kun­nos­taa Mer­ce­des 230SL:ää...
21.00 Ää­rim­mäi­nen selviytyjä
Sel­viy­ty­jä Ha­zen Au­del läh­tee yk­sin haas­ta­val­le matkalle,..
21.00 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
JFK:n tulli kuulustelee vanhaa Perusta saapuvaa naista.
21.00 Toi­nen maail­man­so­ta: Pin­na­na­lai­nen helvetti
Jou­lukuu 1944...
21.00 Us­ko­ma­ton eläin­lää­käri Pol 10
Po­lin kli­ni­kal­la on kii­rei­nen viik­ko, kun jou­lu on ai­van nurkan takana.
21.00 Muu­mioi­den valtakunta
Toh­to­ri Ra­ma­dan Hus­sein tii­mei­neen työs­ken­te­lee äs­ket­täin löy­ty­nees­sä Saq­qa­ran hau­tapaikassa...
21.00 Poh­jo­lan villi luonto
Poh­jo­lan vil­li luon­to pal­jas­taa laa­jat, mui­nais­ten pe­rin­tei­den jäi­set erä­maat, jois­sa elää ai­nutlaatuisia,
22.00 Suu­ret ra­ken­teet: ra­ken­nus­tek­nii­kan ihmeitä
Sin­ga­po­ren kan­sal­liss­ta­dion on us­ko­ma­ton mo­der­nin in­si­nöö­ri­työn tulos...
22.00 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat
22.00 Narco Wars
Ker­rom­me, mi­ten yk­si huu­me­pa­ro­ni suos­tut­te­li so­ti­laat hyl­kää­mään armeijan,..
22.00 Yu­ko­nin kultamaat
Kau­den lo­pul­la jo­kai­nen kul­lan­kai­va­ja me­nee vii­mei­sil­lä voi­mil­laan en­tis­tä syvemmälle.
22.00 Eläin­tar­han salaisuudet
Kukapa olisi arvannut punapandojen olevan niin söpöjä?
22.00 Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la: Ri­kos ja rangaistus
Shaun Att­wood läh­tee Eng­lan­nis­ta ryh­tyäk­seen mek­la­rik­si Arizonassa,..
22.00 Bob Bal­lar­din matkassa
Bob Bal­lard on löy­tä­nyt Ti­ta­ni­cin, Bis­marc­kin ja kym­me­nit­täin mui­ta hylkyjä...
23.00 Huumebisnes Oy
ke: Tek­sa­sin Hous­to­nin vii­des kau­pun­gi­no­sa on osu­va esi­merkki siitä,
to: Kings­to­nis­sa re­hot­taa huu­memaailma,..
23.00 Alamaailma Oy
Elinkauppa. Maail­man­laa­juis­ta mus­tan pörs­sin mu­nuais­kaup­paa käy­vät epäi­lyt­tä­vät myyjät,
23.00 In­si­de: Amerikan mafia
Operaatio Donnie Brasco.
0
00.00 Rajasota
00.00 Ki­ven sisällä
Henkinen helvetti.
00.00 Alas­kan poliisit
Tä­mä tun­nin mit­tai­nen jak­so näyttää,..
00.55 Au­tojen ensiapu
00.55 Ää­rim­mäi­nen selviytyjä
00.55 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
00.55 Toi­nen maail­man­so­ta: Pin­na­na­lai­nen helvetti
00.55 Us­ko­ma­ton eläin­lää­käri Pol 10
00.55 Muu­mioi­den valtakunta
00.55 Poh­jo­lan villi luonto
01.45 Suu­ret ra­ken­teet: ra­ken­nus­tek­nii­kan ihmeitä
01.45 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat
01.45 Narco Wars
01.45 Yu­ko­nin kultamaat
01.45 Eläin­tar­han salaisuudet
01.45 Toi­nen maail­man­so­ta: Pin­na­na­lai­nen helvetti
01.45 Myrs­kyn jäljillä
02.35 Aust­ra­lian rajalla
3
03.00 Len­to­turmatutkinta
03.00 Ki­ven sisällä
03.00 Van­ki­las­sa ulkomailla
03.00 Len­to­turmatutkinta
03.45 Food Factory
03.45 Van­ki­las­sa ulkomailla
03.45 Myrs­kyn jäljillä
03.45 Food Factory
04.30 Elä va­paa­na tai kuole
Na­tio­nal Geog­rap­hic Channel.
04.30 Ufo­jen jäl­jil­lä Euroopassa
04.30 To­tuus tarun takana
04.30 Elä va­paa­na tai kuole
05.15 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat