Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 27 28 29 30 31 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
5.7. 6.7. 7.7. 8.7. 9.7. 10.7. 11.7.
6
06.00 Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pelastajat
ti: Talvimyrskyt raivoavat,..
06.00 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
06.00 Narco Wars
Kerromme,..
06.30 Ää­rim­mäi­nen selviytyjä
06.45 Ton­ni­ka­lan saalistajat
ti: Sinievää on paljon markkinoilla,
to: Kun yk­si si­nie­vä voi kään­tää kauden,..
pe: Kun tais­te­lu si­nie­vä­ton­ni­ka­lois­ta kiihtyy,..
06.40 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat
06.45 Au­to­jen en­sia­pu: parhaat palat
Anglofiilit ja autointoilijat huomio!
07.15 Food Factory
Jo­kai­sen sip­si­pus­sin, oluttölkin,..
07.25 Ää­rim­mäi­nen selviytyjä
ke: Ha­zen mat­kaa Su­ri­na­miin ta­paa­maan sa­ra­maccaheimoa,..
07.30 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
08.00 Ro­mut­ta­mon superauto
08.10 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
08.10: On helmikuu.
08.55: Vilttipossut.
08.10 Food Factory
08.15 Food Factory
08.10 Elä­mää ää­ri­ra­joilla: Alaska
08.50 Me­ret ilman vettä
Meret ilman vettä (DRAIN THE OCEAN)..
08.55 Ro­mut­ta­mon superauto
ke: Ralph ja kak­si ryh­mää ai­ko­vat ra­ken­taa osis­ta autoja,..
to: Ralph ja hä­nen kak­si ryh­mään­sä ra­ken­ta­vat osis­ta autoja,..
08.55 Myrs­kyn jäljillä
En­nä­tys­maastopalot,..
9
09.00 Maail­man ko­vim­mat kor­jaushankkeet
09.40 Aust­ra­lian rajalla
09.45 Al­bert Lin ja Raa­ma­tun hau­da­tut salaisuudet
So­do­man ja Go­mor­ran tu­ho on Raa­ma­tun suu­rin ka­tast­ro­fikertomus...
09.50 Me­ret ilman vettä
09.50 Koirat kuriin
10.35 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
10.40 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-ohjelma.
ti: Eläimiä ja asiakirjoja. Seurapiirimies.
ke: Painia ja pajunköyttä.
to: Porua pähkinöistä.
pe: Evakuointi Brisbanessa. Mutkikas juttu.
10.40 Saa­ri ilman lakeja
Vaik­ka he ovat val­mis­tau­tu­neet Alas­kan ar­mot­to­miin tal­vi­kuukausiin,..
10.35 Ää­rim­mäi­nen selviytyjä
Ää­rim­mäi­nen sel­viy­jä Ha­zen Au­del paljastaa,..
11.25 Tri K:n ek­soot­ti­set eläimet
11.30 Len­to­turmatutkinta
su: Bra­si­lian jal­ka­pal­lo­jouk­kue Cha­pe­coen­se on kyy­dis­sä, kun La­Mian len­to 2933 lä­hes­tyy Me­delliniä... Uni­ted Exp­res­sin len­to 6291 on tu­los­sa Was­hing­to­nis­ta Ohion Co­lumbukseen...
11.35 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
12
12.20 Hirviökala
Fish biologist Dr.
12.25 Tri K:n ek­soot­ti­set eläimet
ke: Kyyhkyllä on outo massa, fretissä on vieras esine.
to: Au­ton al­le jää­nyt kil­pi­kon­na, tus­kis­saan ole­va minipossu,..
13.15 Ää­rim­mäi­nen sel­viy­ty­jä - parhaat palat
13.20 Hirviökala
to: Zeb Ho­gan tut­kii Mur­ray-joes­ta lä­hes ka­don­nut­ta Mur­ray cod -kalaa.
pe: Tyy­nen me­ren luo­tei­so­sis­sa asuu har­vi­nai­nen sampi,..
13.20 Food Factory
13.45: Katso,..
14.15: Katso,..
14.40: Katso,..
13.15 Su­pe­rau­to­jen rakentajat
13.15: Aston Martin Vantage.
14.10: Rolls Royce Silver Shadow. Kha­nin tii­mi saa to­del­li­sen haasteen,..
15.10: Range Rover Evoque. Af­zal Kahn tii­mei­neen te­kee Ran­ge Ro­ver Evo­que -maas­tu­ris­ta maas­to­ne­livetopelin,
16.05: Mercedes G-Wagen.
17.00: Jeep Wrangler. Af­zal an­taa in­si­nöö­ri­ryh­mäl­leen tä­hän men­nes­sä han­ka­lim­man haas­teen - hei­dän on luotava Jeep,
18.00: Nissan GT-R. Af­zal Kahn haas­taa in­si­nöö­rit Ralp­hin ja Ra­ne­nin luomaan auton,
19.00: Porsche Panamera. Au­to­mo­gu­li Af­zal Kahn valvoo,..
14.10 Food Factory
Jo­kai­sen sip­si­pus­sin, oluttölkin,..
14.20 Ää­rim­mäi­nen sel­viy­ty­jä - parhaat palat
ti: Hazen Audel matkustaa maailman vaarallisimpiin metsiin.
to: Hazen Audel ottaa selviytymishaasteita vastaan.
pe: Ym­pä­ris­tö­nä ovat maail­man ka­ruim­mat aavikot,..
15
15.05 Mayo­jen ka­don­neet aarteet
Ku­kaan ei tiedä,..
15.15 Food Factory
Vilkaise,..
ke: Tutustu,..
to: Näe kulissien takana,.. Kurkista,..
pe: Kurkista,.. Kurkista,..
15.10 Ch­ris Hems­worth: Hairanta
16.00 Hai­hyök­käysten taustat
16.10 Mayo­jen ka­don­neet aarteet
ke: Al­bert Lin tut­kii Gua­te­ma­lan viidakossa,..
16.05 Mayat: käär­me­ku­nin­kai­den ka­don­neet aarteet
16.05 Hur­ja härkähai
17.00 Ch­ris Hems­worth: Hairanta
17.05 Hai­hyök­käysten taustat
ke: Elä­män ja kuo­le­man voi erot­taa vain muu­ta­ma se­kun­tia hai­hyök­käyksessä...
to: Yk­si suu­ri hai on jo hir­vit­tä­vä, mut­ta ku­vit­te­le­pa nii­tä kaksi...
17.00 Hain hampaissa
Tek­sa­sin Gal­ves­to­nin saa­rel­la ter­veh­di­tään vuo­sit­tain jo­pa 5 mil­joo­naa ran­tavierasta...
17.00 Hai vs. krokotiili
Mi­tä ta­pah­tuu, kun kak­si maail­man vaa­ral­li­sin­ta ja mui­nai­sin­ta pe­toa ot­taa yhteen?..
18
18.00 Yu­ko­nin kultamaat
Do­ku­ment­ti­sar­jas­sa seu­ra­taan Ka­na­dan poh­joi­so­sas­sa mer­kit­tä­viä per­hey­rityksiä,..
18.05 Hur­ja härkähai
18.00 Hai vs. krokotiili
Mi­tä ta­pah­tuu, kun kak­si maail­man vaa­ral­li­sin­ta ja mui­nai­sin­ta pe­toa ot­taa yhteen?..
18.00 Maail­man vaa­rallisin hai
18.00 Sar­jamurhaajahai
Lo­ka­kuus­sa 2018 Aust­ra­lian syr­jäi­sil­lä Whit­sun­dayn saa­ril­la jär­ky­tyt­tiin hai­hyök­käys­ten sarjasta...
18.00 Maail­man vaa­rallisin hai
19.00 Aust­ra­lian rajalla
Epäi­lyt­tä­vien ta­paus­ten tun­nis­ta­mi­ses­sa on tär­kein­tä am­mat­ti­lai­sen vainu,..
19.00 Yu­ko­nin kultamaat
to: Veteraanin kosto. Karl tar­vit­si­si apua mut­tei pää­se ta­voit­teeseensa...
pe: Loppukiri. Ni­kan ve­li ot­taa lo­pa­rit ja jät­tää muut pu­laan. Karl tah­too kun­non tuloksen,
19.00 Sar­jamurhaajahai
Lo­ka­kuus­sa 2018 Aust­ra­lian syr­jäi­sil­lä Whit­sun­dayn saa­ril­la jär­ky­tyt­tiin hai­hyök­käys­ten sarjasta...
20.00 Au­to­jen en­sia­pu: parhaat palat
Hyppää kyytiin!
20.00 Aust­ra­lian rajalla
ti: Kevyet kantamukset. Sak­sa­lais­mies pyr­kii töi­hin Australiaan,..
ke: Näkymätön kätkentä. Kuntoilijan pillerit.
to: Kantonilainen juttu.
20.00 Koirat kuriin
20.30: Matt aut­taa kaunista,..
20.00 Gor­don Ram­sayn ma­kuseikkailut
Kok­ki Ram­say tut­kii Aust­ra­lian lä­hel­lä si­jait­se­vaa Tasmaniaa...
20.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta - eri­koisraportti
Len­tä­jil­lä on edes­sään krii­si il­mas­sa, ja hei­dän on teh­tä­vä päätöksiä,..
21
21.00 Suu­ret ra­ken­teet: ra­ken­nus­tek­nii­kan ihmeitä
Upouu­si sar­ja pal­jas­taa us­ko­mat­to­mia in­si­nöö­ri­tai­don­näytteitä,..
21.00 Ää­rim­mäis­tä sel­viy­ty­mis­tä: toi­nen maailmasota
Sel­viy­ty­mi­sen mes­ta­ri Ha­zen Au­del on Sa­lo­monsaarilla,..
21.00 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
Agen­tit saa­vat mah­ta­van voiton,..
21.00 Toi­nen maail­man­so­ta: Pin­na­na­lai­nen helvetti
Syyskuu 1939...
21.00 Us­ko­ma­ton eläin­lää­käri Pol 10
Mo­nen­lai­sia eläi­miä tu­lee Po­lin eläink­li­ni­kal­le jo­ka päivä...
21.00 Mayo­jen ka­don­neet aarteet
Uu­si aar­re­kart­ta pal­jas­taa py­ra­mi­di­ra­kennelman,..
21.00 Myrs­kyn jäljillä
Mek­si­kos­sa Reed ja Mi­ke saa­vut­ti­vat pai­kan, jos­sa Del­ta-hur­ri­kaa­ni kos­ki maa­ta en­sim­mäi­sen kerran...
22.00 Huumebisnes Oy
Grim Reaper sheds light on the dark side of the drug trade.
22.00 Saa­ri ilman lakeja
Vaik­ka he ovat val­mis­tau­tu­neet Alas­kan ar­mot­to­miin tal­vi­kuukausiin,..
22.00 Narco Wars
Kerromme,..
22.00 Yu­ko­nin kultamaat
Kar­lil­la me­ne­vät ys­tä­vän ja po­mon roo­lit sekaisin.
22.00 Eläin­tar­han salaisuudet
22.00 Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la: Ri­kos ja rangaistus
22.00 Ki­rot­tu­jen paikkojen atlas
Sam suun­taa Län­si-Vir­gi­niaan sel­vit­tääk­seen Moth­ma­nin eli Koi­mie­hen kirousta...
23.00 Ki­ven sisällä
23.00 Huumebisnes Oy
ti: Jouludiilerit.
ke: Crack. Crack ai­heut­taa enem­män vä­ki­val­taa kuin mi­kään muu huume...
to: Autovarkaudet. Yh­dys­val­lois­sa va­ras­te­taan au­to puo­len mi­nuu­tin välein...
pe: Ketamiini.
23.00 Alamaailma Oy
Väärennöslääkkeet. Jäl­ji­tel­mä­lääk­keet te­ke­vät isom­paa bis­nes­tä kuin lää­ke­teollisuus,..
23.00 Huu­me­bis­nes: Maail­man kuo­let­ta­vimmat huumeet
Olemme metamfetamiiniepidemian keskellä.
23.55 Au­to­jen en­sia­pu: parhaat palat
0
00.00 Ki­ven sisällä
00.55 Au­to­jen en­sia­pu: parhaat palat
00.55 Ää­rim­mäis­tä sel­viy­ty­mis­tä: toi­nen maailmasota
00.55 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
00.55 Toi­nen maail­man­so­ta: Pin­na­na­lai­nen helvetti
00.55 Us­ko­ma­ton eläin­lää­käri Pol 10
00.55 Mayo­jen ka­don­neet aarteet
01.50 Suu­ret ra­ken­teet: ra­ken­nus­tek­nii­kan ihmeitä
01.45 Saa­ri ilman lakeja
01.45 Narco Wars
01.45 Yu­ko­nin kultamaat
01.50 Eläin­tar­han salaisuudet
01.45 Toi­nen maail­man­so­ta: Pin­na­na­lai­nen helvetti
02.40 Aust­ra­lian rajalla
3
03.05 Len­to­turmatutkinta
03.00 In­si­de: Amerikan mafia
03.05 Van­ki­las­sa ulkomailla
03.50 Food Factory
03.45 Van­ki­las­sa ulkomailla
03.50 Ää­rim­mäi­set pe­lastustarinat
04.30 Yu­ko­nin jouksuilla
Na­tio­nal Geog­rap­hic Channel.
04.30 Sa­lattu historia
04.30 X-sukupolvi
X-politiikka. Jak­sos­sa pa­neu­du­taan siihen,..
05.15 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat