Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 17 18 19 20 21
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
17.5. 18.5. 19.5. 20.5. 21.5. 22.5. 23.5.
6
06.00 Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pelastajat
ma: Katse peruutuspeiliin.
ti: Tienristeys.
ke: Kun Don­ne­rin yli­tys­pai­kal­la py­ryt­tää lunta,..
06.00 Narco Wars
El Cha­po oli maail­man et­si­tyin huu­mei­den sa­la­kuljettaja,..
06.00 Sa­la­kau­pan julmat kasvot
Ma­ria­na lä­hes­tyy parittajia,..
06.45 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat: Poh­joi­nen vs Etelä
ma: Aika on rahaa, kun etsitään sinistä kultaa.
ti: Outer Bankseilla sää voi muuttua hetkessä.
ke: Kun huip­pua­luk­set vah­vis­ta­vat ase­miaan kärjessä,..
to: Tais­te­lu si­nie­vä­ton­ni­ka­las­ta tiukkenee,..
pe: FV-Tuna.
06.45 Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat: kaaos­ta valtateillä!
06.45 Au­tojen ensiapu
07.30 Elä­mää ää­ri­ra­joilla: Alaska
to: Kun ark­ti­sel­le alueel­le saa­puu talvi,..
07.30 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
Kes­ki-Mic­hi­ga­nis­sa on kesä,..
08.15 Food Factory
08.15 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
Ame­rik­ka­lai­nen to­si-tv-sar­ja. Na­tio­nal Geographic.
08.15: Voihan lepakkohyökkäys!
09.00: Mikä mamma!
08.15 Elä­mää ää­ri­ra­joilla: Alaska
9
09.00 Ro­mut­ta­mon superauto
Ralph ja hä­nen kak­si ryh­mään­sä ra­ken­ta­vat osis­ta autoja,..
09.00 Ih­meel­li­set superautot
to: Bent­ley Con­ti­nen­tal Gt on räp­pä­rei­den, ur­hei­lutähtien,..
pe: Lam­borg­hi­ni Aven­ta­dor SVJ on ko­vaäänisin,..
09.00 Run­ning Wild With Bear Grylls
09.50 Mor­gan Free­man: Ih­mi­syy­den äärellä
ma: Morgan yrittää ymmärtää vapauden käsitettä.
ke: Voiko rakkaus muuttaa maailmaa?
to: Voiko "meidän ja toisten" välistä kuilua ylittää?
pe: Mi­ten voim­me var­mis­taa, et­tä joh­ta­jat toi­mi­vat par­haaksemme?..
09.50 Eläin­tar­han sa­lai­suu­det: parhaat palat
09.50 Al­bert Lin ja ka­don­neet kaupungit
10.40 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-ohjelma.
Kausi 1. Jaksot 13-22.
10.40 Saa­ri ilman lakeja
10.40 Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat: kaaos­ta valtateillä!
11.35 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
ma: Kesän ensimerkit puskevat esiin Michiganin keskiosissa.
ti: Kiireiset kesäkuukaudet alkavat.
ke: Isänpäivä on aivan kulman takana.
to: Eläinvauvoja on kaikkialla Michiganissa. Tri Pol,..
pe: Tri Po­lin vauh­din­hi­mo syn­tyy tar­pees­ta se­kä intohimosta,
11.30 Len­to­turmatutkinta
Na­tio­nal Air­li­ne­sin len­to 102 is­key­tyi maa­han pian il­maan nou­sun­sa jälkeen.
su: North­west Air­lin­kin len­to 5719 te­ki pakkolaskun,.. Kun lä­hi­lii­ken­teen len­to Det­roi­tiin päät­tyi kaa­meaan syök­sy­kierteeseen,..
12
12.25 Buc­keye Bot­tom­sin seikkailut
12.25 Tri K:n ek­soot­ti­set eläimet
ke: Toh­to­rit K ja Diaz ovat eläin­lää­kä­rien ko­kouksessa,..
pe: Toh­to­ri Diaz hoi­taa kin­ka­jun hen­gi­tys­vaikeuksia,..
13.20 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat: Poh­joi­nen vs Etelä
ti: Mikä saa miehistön hermostumaan? Ke­tä voi syyttää,..
pe: Läh­de ai­ka­mat­kal­le kap­tee­ni Nick Go­witz­kan kanssa,..
13.20 Food Factory
13.45: Katso,..
14.15: Katso,..
14.40: Katso,..
15.10: Katso,..
15.35: Katso,..
13.20 Nat­sien jät­ti­mäi­set ra­ken­nu­su­ra­kat: Amerikan sota
14.15: Ke­sä­kuu 1944. Ja­pa­ni­lai­set ve­täy­ty­vät kaik­kial­la Tyy­nel­lä­me­rel­lä. Heil­lä on edes­sään rat­kai­se­va taistelu.
15.10: Ke­vät 1944. Liit­tou­tu­nei­den hyök­käys Hit­le­rin lin­noit­ta­maan Eu­roop­paan on enää ajankysymys...
16.05: Syys­kuu 1944. Ja­pa­ni­lai­set ovat kär­si­neet ka­tast­ro­faa­li­sia tap­pioi­ta kaik­kial­la Tyy­nel­lämerellä...
18.00: Ker­rom­me Ja­pa­nin kah­des­ta vii­mei­ses­tä kuu­kau­des­ta toi­sen maail­man­so­dan pyörteissä...
14.15 Ää­rim­mäi­nen selviytyjä
14.15 Per­pe­tual Pla­net: He­roes of the Oceans
14.15 Ää­rim­mäi­nen selviytyjä
Ha­zen Au­del käy ti­heän viidakon,..
14.15 Ää­rim­mäi­nen sel­viy­ty­jä - parhaat palat
pe: Hazen Audel matkustaa maailman vaarallisimpiin metsiin.
15
15.10 Food Factory
Jo­kai­sen sip­si­pus­sin, oluttölkin,..
to:
pe:
16.05 Mayo­jen ka­don­neet aar­teet: sa­lattu maailma
16.05 Muu­mioi­den valtakunta
16.05 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-ohjelma.
16.05: Arvokas Ferrari.
16.30: Eläviä paketteja.
17.00: Shoppailureissu.
17.30: Totuuden hetki. Uu­det ra­ja­tar­kas­tus­koi­rat suo­rit­ta­vat lop­pukokeita...
18.00: Kohtalokas virhe. Ken miet­tii vii­su­miasioitaan,..
18.30: Rasti ruutuun. Mic­hae­lin ko­tiin­pa­luu ei su­ju ongelmitta...
19.00: Piilovaluuttakriisi.
19.30: Maine meni.
17.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-ohjelma.
ma: Kohtalokas virhe. Rasti ruutuun.
ti: Piilovaluuttakriisi. Maine meni.
ke: Ankanmunia ja outoja jauheita. Vapaa sielu.
to: Vieras ystäväni. Romeo.
pe: Lemmen tuomaa. Salakuljetus. Me­ri­kon­tis­sa pi­täi­si olla lasia,..
18
18.00 Au­tojen ensiapu
ti: Tim ja Fuzz ot­ta­vat työn al­le vuo­den 1989 Peu­geot 205GTi:n, jo­ka kuu­luu eläin­lääkärille,
ke: Tim Shaw ja Fuzz Towns­hend nou­ta­vat Mat­tin vuo­den 1999 Su­ba­ru Imprezan.
to: Tim ja Fuzz ot­ta­vat työn al­le tä­hän men­nes­sä pie­nimmän auton,
pe: Tim Shaw ja Fuzz Towns­hend ryh­ty­vät kor­jaa­maan He­le­nin vuo­den 1974 Mk1 Ford Capria.
19.00 Yu­ko­nin kultamaat
ti: Tulviva puro aiheuttaa lisätöitä. Karl aloit­taa kau­den il­man kul­lan­huuh­don­taritilää,
ke: Ke­nis­tä ja Guil­lau­mes­ta tun­tuu, et­tä Moo­se Creek on ki­rot­tu, kun kul­lan­huuh­don­ta­rän­ni rikkoontuu.
to: On­gel­mat pii­naa­vat Ke­niä ja Guil­lau­mea, kun yk­si työn­te­ki­jä ka­toaa tär­keä työ­vä­li­ne mukanaan.
pe: Kauden puolivälissä kullankaivajilla riittää ongelmia. Ke­nin vai­mo ha­luaa teh­dä lei­ril­lä muutoksia,
19.00 Ton­ni­ka­lan saalistajat
Kun tais­te­lu si­nie­vä­ton­ni­ka­lois­ta kiih­tyy, kap­tee­nit luot­ta­vat on­nen­ka­lui­hin, jot­ta sai­si­vat ison ka­lan. Ty­ler McLaughlin,..
20.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-ohjelma.
ma: Kohtalokas virhe. Rasti ruutuun.
ti: Piilovaluuttakriisi. Maine meni.
ke: Ankanmunia ja outoja jauheita. Vapaa sielu.
to: Vieras ystäväni. Romeo.
20.00 Koirat kuriin
Matt ot­taa kä­sit­te­lyyn kak­si koi­ratapausta,..
20.00 Gat­hering Storm
Na­tio­nal Geog­rap­hi­cin ka­me­rat ovat mu­ka­na, kun aluk­set Ame­ri­kan koil­li­so­sis­ta tu­le­vat vaa­ral­li­sel­le ka­las­tus­kau­del­la Atlantille...
20.00 Len­to­turmatutkinta
Pot­ku­tur­bii­ni­ko­ne is­key­tyy pil­vien lä­pi Uu­den-See­lan­nin mä­ki­siin mai­se­miin vii­mei­sel­lä lä­hes­ty­mi­sosuudella...
21
21.00 Au­tojen ensiapu
Tim ja Fuzz työs­tä­vät rans­ka­lais­ta vuo­den 1972 ral­li­le­gen­daa eli Re­nault Al­pi­ne 110:ntä...
21.00 Ää­rim­mäi­nen selviytyjä
21.00 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
CBP et­sii Mia­mis­sa Su­per Bowl -ta­pah­tu­maan vir­taa­via bi­lehuumeita,..
21.00 Nat­sien jät­ti­mäi­set ra­ken­nu­su­ra­kat: Amerikan sota
21.00 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
Tä­mä viik­ko ei ole pelk­kää hu­pia ja tans­kandoggeja,..
21.00 Al­bert Lin ja ka­don­neet kaupungit
Na­tio­nal Geog­rap­hi­cin tut­ki­ja, Al­bert Lin, mat­kaa Mik­ro­ne­siaan Tyy­nen­me­ren sy­dämessä...
21.00 Run­ning Wild With Bear Grylls
Bear Grylls in­noit­taa Rainn Wil­so­nin raa­ta­maan La Sa­lin vuo­ril­la, kun he käy­vät lä­pi vanhoja,..
22.00 Su­pe­rau­to­jen rakentajat
22.00 Saa­ri ilman lakeja
22.00 Sa­la­kau­pan julmat kasvot
22.00 Yu­ko­nin kultamaat
Kun tal­vi on tulossa,..
22.00 Eläin­tar­han sa­lai­suu­det: parhaat palat
Co­lum­bus Zoon työn­te­ki­jöi­den sy­vä rak­kaus eläi­miin näkyy,..
22.00 Van­ki­las­sa ulkomailla
Kun ase­kaup­pias Pe­ter Bleac­hiä pyy­de­tään toi­mit­ta­maan asei­ta ter­ro­ris­te­ja vastaan,..
22.00 Eve­res­tille eksyneet
Kesäkuun 8. päi­vä 1924 brit­ti­tut­ki­mus­mat­kai­li­jat Geor­ge Mal­lo­ry ja And­rew ir­vi­ne ka­toa­vat Mount Eve­res­til­lä vain 240 met­riä hui­pus­ta. Uskotaan,..
23.00 Huumebisnes Oy
Na­tio­nal Geog­rap­hic Channel.
ma: Korkeajännite.
ti: PCP:tä DC:ssä. Yh­dys­val­tain mur­ha­pää­kaupungilla,..
ke: Mielipuoli-Molly.
to: Huumemaa. Port­land on Yh­dys­val­tain ko­dit­to­man nuo­ri­son mekka...
pe: Vasikoiden kaupungit.
23.00 Sa­la­kau­pan julmat kasvot
Ma­ria­na tut­kii fentanyliä,..
23.10 Alamaailma Oy
Elinkauppa.
0
00.00 Alas­kan poliisit
00.00 In­si­de: Ame­ri­kan mafia -kooste
00.00 Rajasota
Seu­raam­me ra­ja­var­tioi­ta ja poliiseja,..
00.55 Au­tojen ensiapu
00.55 Ää­rim­mäi­nen selviytyjä
00.55 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
00.55 Nat­sien jät­ti­mäi­set ra­ken­nu­su­ra­kat: Amerikan sota
00.55 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
00.55 Al­bert Lin ja ka­don­neet kaupungit
00.55 Run­ning Wild With Bear Grylls
01.45 Su­pe­rau­to­jen rakentajat
01.45 Saa­ri ilman lakeja
01.45 Sa­la­kau­pan julmat kasvot
01.45 Yu­ko­nin kultamaat
01.45 Eläin­tar­han sa­lai­suu­det: parhaat palat
01.45 Nat­sien jät­ti­mäi­set ra­ken­nu­su­ra­kat: Amerikan sota
01.45 Ka­tast­ro­fin todistajat
02.35 Aust­ra­lian rajalla
3
03.00 Len­to­turmatutkinta
03.00 Narco Wars
03.00 Van­ki­las­sa ulkomailla
03.00 Len­to­turmatutkinta
03.45 Food Factory
03.45 Van­ki­las­sa ulkomailla
03.45 Ka­tast­ro­fin todistajat
03.45 Food Factory
Jo­kai­sen sipsipussin,..
04.30 Saa­ri ilman lakeja
04.30 Ki­rot­tu­jen paikkojen atlas
04.30 Mui­nai­set sa­laiset kansiot
04.30 Saa­ri ilman lakeja
05.15 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat