Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
25.9. 26.9. 27.9. 28.9. 29.9. 30.9. 1.10.
6
04.20 Penn & Tel­ler: Naruta meitä
04.15 Kova laki
04.50 Kaap­paus keittiössä
04.05 Kova laki
Si­joi­tus­neu­vo­jaan koh­dis­tu­nei­ta syy­tök­siä tut­ki­nut uu­tis­toi­mit­ta­ja on murhattu...
04.00 The Beast Must Die
Fran­ces läh­tee pur­jeh­duk­sel­le syyl­li­sek­si epäi­le­män­sä mie­hen kanssa...
06.15 Aamusää
06.25 Huomenta Suomi
07.00 Unel­ma-asun­to auringon alta
Brit­ti­sar­jas­sa seu­ra­taan ih­mi­siä, jot­ka et­si­vät asun­toa läm­pi­mäm­mis­tä ja au­rin­koi­sem­mis­ta mai­se­mis­ta jo­ko lo­ma-asun­nok­si tai pi­tem­piai­kai­seen asumiseen.
08.00 Monchhichi
08.10 Muu­mi­laak­son tarinoita
Muumipeikko,..
08.55 Huomenta Suomi
9
10.00 Emmerdale
10.30 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
11.00 Baywatch
Le­gen­daa­ri­nen sar­ja San­ta Mo­ni­cas­sa si­jait­se­van vaa­ral­li­sen ran­nan hen­gen­pe­las­ta­jis­ta ja hei­dän elä­mästään.
ke: Ho­bien ihas­tus, Bridget,..
to: Bay­watc­hia uh­kaa­vat huonot ajat,..
12
12.00 Hää­päiväkirjat
12.00 Grand Designs Suomi
12.00 Hui­mat huushollit
Per­hee­näi­ti päät­tää ra­ken­nut­taa oman asun­tovaununsa,..
12.00 Yö­ky­läs­sä Maria Veitola
12.00 Suo­men kaunein koti
Pää­sem­me nä­ke­mään tuo­ma­rei­den mat­kas­sa eri vuo­sil­ta ra­ken­ne­tut talot,..
12.00 Maa­jus­sille morsian
Vap­pu lä­het­tää maa­jus­sit ja puo­li­soeh­dok­kaat naut­ti­maan ryh­mät­ref­feis­tä au­rin­koi­ses­sa Naantalissa...
12.30 Tans­sii Tähtien Kanssa
12.30 Ei saa nauraa
13.00 Tie­tä­jät tietää
Tie­tä­jät aut­ta­vat täs­sä jak­sos­sa Kert­tua, Juu­soa ja Vil­maa ta­voit­te­le­maan ra­ha­pot­tia itselleen.
13.00 Maa­jus­sil­le mor­sian: Kaikki tarinat
13.00 Ja­mie Oli­ver: Kaik­ki kokkaamaan
13.00 Tan­hu­pal­lon oma ohjelma
13.00 elokuva: Ozzy
Mar­ti­nin per­he on läh­dös­sä mat­kal­le Ja­pa­niin, ei­kä per­heen ra­kas­ta Oz­zy-koi­raa va­li­tet­ta­vas­ti huo­li­ta reis­suun mukaan...
13.00 Aarrepaja
Sil­ja saa kun­nos­tet­ta­vak­si reis­sus­sa räh­jään­ty­neen ys­tä­vyy­den symbolin,..
13.30 Mas­ked Singer Suomi
13.30 Tä­mä on tämä
Tä­mä on tä­mä on vuo­den haus­kin ohjelma,..
13.30 Mas­terC­hef Suo­mi: Professionals
14.00 Mas­terC­hef Suo­mi: Professionals
Kil­pai­li­jat saa­vat eteen­sä kau­den en­sim­mäi­sen mys­teeriboksin...
14.30 MTV Uutiset Live
14.50 Tan­hu­pal­lon oma ohjelma
15
15.00 Jokerit
Kol­mas erä: Pik­ku Pie­ta­rin pi­hal­la. Suo­mi käy Jo­ke­reil­le pieneksi,..
15.00 Maa­jus­sille morsian
15.00 Aarrepaja
Sil­ja saa kun­nos­tet­ta­vak­si reis­sus­sa räh­jään­ty­neen ys­tä­vyy­den symbolin,..
15.00 Grand Designs Suomi
15.00 Suo­men kaunein koti
Pää­sem­me nä­ke­mään tuo­ma­rei­den mat­kas­sa eri vuo­sil­ta ra­ken­ne­tut talot,..
15.00 St­rong­man Cham­pions Lea­gue: Joen­suu World Re­cord Breakers
15.20 Tä­mä on tämä
Tä­mä on tä­mä on vuo­den haus­kin ohjelma,..
16.00 Maa­jus­sil­le mor­sian: Kaikki tarinat
16.00 Sa­la­tut elämät
16.00 Tans­sii Tähtien Kanssa
16.20 Näin teh­tiin elokuva Spede
16.30 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
16.30 Hoc­key Night Live
16.58 Uutiset
17.04 Päivän sää
17.00 Jark­ko Tam­misen maailma
17.05 Vii­den jälkeen
17.25 Uutiset
17.30 Vii­den jälkeen
17.30 Tie­tä­jät tietää
Ant­ti, Kir­si ja Mat­ti ki­saa­vat tä­nään voi­tos­ta. Tie­tä­jien pyö­räs­sä näh­dään mm. Ila­ri Jo­hans­son, Siim Lii­vik ja Ei­ja Vil­pas. Ku­ka mah­taa ol­la las­ku­var­jo­hy­pyn asiantuntija?
17.55 Uutiset
18
18.00 Päivän sää
18.00 Mas­ked Singer Suomi
Jan­ne ar­vai­lee ih­mi­siä, joi­den ni­miä ei muis­ta ja ju­nio­ret­si­vät saa­vat lis­tan aiem­pien kau­sien esiintyjistä.
18.05 Vii­den jälkeen
18.30 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
19.00 Seit­se­män uutiset
19.00 Seit­se­män uutiset
19.10 Uutisextra
19.10 Tulosruutu
19.20 Päivän sää
19.20 Ralliextra
19.25 Tulosruutu
19.30 Sa­la­tut elämät
Pih­la­ja­ka­dun asuk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan asioi­ta kaihtamatta.
19.30 Maa­jus­sil­le mor­sian: Kaikki tarinat
19.30 Jark­ko Tam­misen maailma
19.30 Tans­sii Tähtien Kanssa
20.00 Maa­jus­sille morsian
Vap­pu lä­het­tää maa­jus­sit ja puo­li­soeh­dok­kaat naut­ti­maan ryh­mät­ref­feis­tä au­rin­koi­ses­sa Naantalissa...
20.00 Suo­men kaunein koti
Pää­sem­me nä­ke­mään tuo­ma­rei­den mat­kas­sa eri vuo­sil­ta ra­ken­ne­tut talot,..
20.00 Grand Designs Suomi
20.00 Mas­terC­hef Suo­mi: Professionals
Kil­pai­li­jat saa­vat eteen­sä kau­den en­sim­mäi­sen mys­teeriboksin...
20.00 Tie­tä­jät tietää
Ant­ti, Kir­si ja Mat­ti ki­saa­vat tä­nään voi­tos­ta. Tie­tä­jien pyö­räs­sä näh­dään mm. Ila­ri Jo­hans­son, Siim Lii­vik ja Eija Vilpas.
20.00 Mas­ked Singer Suomi
Jan­ne ar­vai­lee ih­mi­siä, joi­den ni­miä ei muis­ta ja ju­nio­ret­si­vät saa­vat lis­tan aiem­pien kau­sien esiintyjistä.
21
21.00 Kan­san vihollinen
Por­mes­ta­ri si­sä­pii­rei­neen päät­tää tu­ho­ta Kat­jan maineen.
21.00 Aarrepaja
Sil­ja saa kun­nos­tet­ta­vak­si reis­sus­sa räh­jään­ty­neen ys­tä­vyy­den symbolin,..
21.00 Asian ytimessä
21.00 Siltsu
. Ja­ri Sil­lan­pään ala­mä­ki saa en­tis­tä tum­mem­pia sävyjä...
21.00 Tä­mä on tämä
Ki­ti Kok­ko­nen ja Vi­ki Ee­rik­ki­lä se­kä Joo­nas Nord­man ja Lin­nea yrit­tä­vät Kir­si Alm-Sii­ran joh­dol­la par­haan­sa. Se ei riitä.
21.30 Ei saa nauraa
21.30 Jark­ko Tam­misen maailma
22.00 Kym­menen uutiset
22.00 Kym­menen uutiset
22.10 Lot­to ja Jokeri
22.15 Viikon sää
22.20 Päivän sää
22.25 Tulosruutu
22.35 Hoc­key Night - Tien päällä
22.35 Kan­san vihollinen
Por­mes­ta­ri si­sä­pii­rei­neen päät­tää tu­ho­ta Kat­jan maineen.
22.35 Rikospaikka
22.35 Rallisirkus
22.35 Ralliextra
22.35 Jokerit
Nel­jäs erä: pa­luu tu­le­vai­suu­teen. Ve­nä­jän hyök­käys Uk­rai­naan jär­kyt­tää myös Jokerit,..
22.45 elokuva: Olen suomalainen
Elo­ku­va on ta­ri­na elä­mää suu­rem­mas­ta rak­kau­des­ta, unel­mien ta­voit­te­lus­ta ja tais­te­lus­ta oman pai­kan löy­tä­mi­sek­si. Elo­ku­va ker­too it­sen­sä voit­ta­mi­ses­ta ja elä­män pet­ty­myksistä...
22.45 elokuva: Ter­mi­na­tor: Dark Fate
Nuo­ren Da­nin elä­mä mul­lis­tuu, kun tu­le­vai­suu­des­ta saa­puu nes­te­mäi­ses­tä me­tal­lis­ta val­mis­tet­tu robotti,..
23.05 Lii­ga doc: Porin Ässät
23.05 Mis­sä olit, kun Es­tonia upposi?
23.25 Siltsu
Ja­ri Sil­lan­pään suh­de me­diaan on hankala...
23.35 Tä­mä on tämä
23.35 Näin teh­tiin elokuva Spede
23.35 Asian ytimessä
23.35 St­rong­man Cham­pions Lea­gue: Joen­suu World Re­cord Breakers
23.45 Mas­terC­hef Suo­mi: Professionals
0
00.25 Veitola.doc
00.35 Tie­tä­jät tietää
Tie­tä­jät aut­ta­vat täs­sä jak­sos­sa Kerttua,..
00.35 Maa­jus­sille morsian
00.35 Des­pe­rate Measures
Ro­wa­nin ah­din­ko vain syvenee,..
00.45 Grand Designs Suomi
01.00 Ma­de in Finland
01.20 Tans­sii Tähtien Kanssa
01.20 Rikospaikka
01.30 Maa­jus­sil­le mor­sian: Kaikki tarinat
01.35 Bachelor Suomi
Nais­ten vil­lal­la koe­taan mel­koi­nen yllätys,..
01.40 Mas­ked Singer Suomi
02.05 Suur­mestari Ruotsi
02.00 Aarrepaja
02.05 Des­pe­rate Measures
Ro­wa­nin ah­din­ko vain syvenee,..
02.10 Siltsu
02.35 Suur­mestari Ruotsi
02.30 Olet mitä syöt
02.55 Hää­päiväkirjat
3
03.05 Kova laki
Yh­dys­val­ta­lai­nen rikossarja,..
03.05 Veitola.doc
On­ly­Fans on so­siaa­li­nen media,..
03.20 Kaap­paus keittiössä
03.15 Kaap­paus keittiössä
03.25 Kaap­paus keittiössä
Pu­he­lin pois ja keittiöön...
03.50 Kaap­paus keittiössä
03.55 Olet mitä syöt
04.15 Kova laki
04.10 Kova laki
04.00 The Beast Must Die
04.20 Penn & Tel­ler: Naruta meitä
04.45 Kova laki
04.50 Kaap­paus keittiössä