Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 10 11 12 13 14 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
6.3. 7.3. 8.3. 9.3. 10.3. 11.3. 12.3.
6
06.15 Aamusää
06.25 Huomenta Suomi
6. 45 Mi­ten ruo­ka saa­daan maail­mas­sa riit­tä­mään? 7...
ke: 6. 45 Un­ka­rin Na­to-sel­vi­tys­ryh­mä Suo­mes­sa 7. 15 Po­lii­si va­rau­tuu häi­rin­tä­toi­mintaan 7...
to: 6. 45 Ve­typ­ro­fes­so­ri ja vih­reä tek­no­lo­gia 7. 15 Po­lii­sin ri­kos­tut­kin­ta ruuhkautui 7...
07.00 Unel­ma-asun­to auringon alta
Brit­ti­läi­nen li­fes­tyleohjelma.
07.55 Puuha-Pete
08.05 Palomies Sami
08.15 Ik­ku-Pikku Ritari
08.30 Muu­mi­laak­son tarinoita
08.55 Huomenta Suomi
su: 05 Is­kel­mä­le­gen­da Mei­ju Su­vas 9. 35 Huip­pu­muo­ti kaik­kien ulot­tu­vil­le 9. 48 Elo­ku­va-asian­tun­ti­jan tär­pit Os­car-gaa­laan 10. 05 Ves­te­ri­nen Yh­tyei­neen 10. 35 Am­mat­ti­jär­jes­tä­jän vin­kit 10. 48 Mint­tu Räik­kö­sen vauh­di­kas elä­mä 11. 05 Kat­ja Ståhl - Suo­men suo­si­tuin juon­ta­ja 11. 35 Huip­pu­ka­pel­li­mes­ta­ri Da­lia Sta­sevs­ka 11. 48 Pu­touk­sen voittaja
9
10.00 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
10.30 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
11.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
12
12.00 Il­lal­li­nen äidille
Rok­kis­ta­ra Mic­hael Mon­roe koh­taa kok­kis­ta­ra Ka­pe Aihisen...
12.01 Muo­din huipulle
Suun­nit­te­li­jat yl­lä­te­tään pi­ka­teh­tävällä,..
12.00 Ja­mie Oli­ver: Hel­pot arkiruoat
Eng­lan­ti­lai­nen ruokaohjelma.
12.00 Lau­lu Rak­kau­del­le: Sec­ret Song Suomi
Yl­lä­tet­tä­väk­si saa­puu näyt­te­li­jä, jo­ka fa­nit­taa Da­vid Bo­wie­ta se­kä suo­ma­lai­nen räp-legenda,..
12.00 Mas­terChef Suomi
Kil­pai­li­joi­den tu­lee vi­rit­tää ma­ku­nys­tyränsä,..
12.00 Yö­ky­läs­sä Maria Veitola
Ma­ria saa kut­sun Sa­mi Uo­ti­lan ja Kert­tu Ris­sasen luo...
12.30 Kuutamolla
. Ar­ja Koriseva,..
12.30 10 vuot­ta nuo­rem­mak­si 10 päivässä
13.00 Putous
Kau­den suu­res­sa se­mi­fi­naa­li­lä­he­tyk­ses­sä rat­ko­taan sket­si­hah­mo­kil­pai­lun fi­naa­likaksikko,..
13.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Tä­nään töis­sä jut­te­lim­me ja nauroimme...
13.00 Elokuva: Smurffit 2
13.00 Muo­din huipulle
Tip­pu­neet suun­nit­te­li­jat saa­pu­vat suo­rit­ta­maan pa­ri­tehtävää...
13.30 Grand De­signs Ruotsi
13.30 Ota ra­hat ja juokse
13.30 Unel­ma-asun­to Espanjassa
14.00 Korvaamattomat
14.00 10 vuot­ta nuo­rem­mak­si 10 päivässä
Van­gin­var­ti­ja Ade­li­ne pi­tää uni­vor­muaan kuin haarniskaa,..
14.30 MTV Uutiset Live
15
15.00 10 vuot­ta nuo­rem­mak­si 10 päivässä
15.00 Kämppikset
Kämp­pis­ten ro­mant­ti­set suh­teet ot­ta­vat osu­maa yh­den vaa­tes­kandaalin,..
15.00 Mas­terChef Suomi
Kil­pai­li­joi­den tu­lee vi­rit­tää ma­ku­nys­tyränsä,..
15.00 Bachelor Suomi
Il­ma­pii­ri nais­ten vil­lal­la on jännittynyt,..
15.00 Yö­ky­läs­sä Maria Veitola
15.00 Sta­di vs. Lande
Tä­nään ote­taan sel­vää muun muas­sa vä­li-il­man­suun­nis­ta ja Tu­run kaduista.
15.15 Best of Posse
15.30 Hoc­key Night Live
16.00 Sa­la­tut elämät
Pih­la­ja­ka­dun asuk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan asioi­ta kaihtamatta.
15.55 Lii­ga: Ilves - HPK
(11. 03. 2023) .
17.00: Il­ves - HPK, Nokia Arena
17.55:
16.00 Lau­lu Rak­kau­del­le: Sec­ret Song Suomi
Yl­lä­tet­tä­väk­si saa­puu näyt­te­li­jä, jo­ka fa­nit­taa Da­vid Bo­wie­ta se­kä suo­ma­lai­nen räp-legenda,..
16.30 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
16.58 Uutiset
17.04 Päivän sää
17.05 Vii­den jälkeen
17.25 Uutiset
17.30 Vii­den jälkeen
17.30 Putous
Pu­touk­sen kau­si päät­tyy jän­nit­tä­vään fi­naa­liin, jos­sa sket­si­hah­mo­kil­pai­lun voi­tos­ta tais­te­le­vat Ka­ri Mu­ta­nen ja Har­ri "mai­nos-Har­ri Moi­la­nen. Täh­ti­vie­rai­na näh­dään muun muas­sa le­gen­daa­ri­set Mat­ti ja Teppo!
17.55 Uutiset
18
18.00 Päivän sää
18.05 Vii­den jäl­keen eri­koishaastattelu
18.30 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
19.00 Seit­se­män uutiset
19.00 Seit­se­män uutiset
19.10 Uutisextra
19.10 Tulosruutu
19.20 Päivän sää
19.20 Tulosruutu
19.20 Urheiluextra
19.25 Tulosruutu
19.30 Sa­la­tut elämät
Pih­la­ja­ka­dun asuk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan asioi­ta kaihtamatta.
19.30 Putous
Pu­touk­sen kau­si päät­tyy jän­nit­tä­vään fi­naa­liin, jos­sa sket­si­hah­mo­kil­pai­lun voi­tos­ta tais­te­le­vat Ka­ri Mu­ta­nen ja Har­ri "mai­nos-Har­ri Moi­la­nen. Täh­ti­vie­rai­na näh­dään muun muas­sa le­gen­daa­ri­set Mat­ti ja Teppo!
19.30 Lau­lu Rak­kau­del­le: Sec­ret Song Suomi
Täs­sä jak­sos­sa iko­ni­nen Idols- kap­pa­le he­rää uu­del­leen hen­kiin, Res­su Red­ford her­kis­tyy iha­nan yl­lä­tyk­sen ää­rel­lä ja Leo-Pek­ka Täh­ti vie­dään vuoteen 2004,
20.00 Sta­di vs. Lande
Jäl­leen jouk­kueet ki­saa­vat Suo­men her­ruu­des­ta ja mah­ta­vis­ta mat­ka­palkinnoista.
20.00 Mas­terChef Suomi
Kil­pai­li­joi­den tu­lee vi­rit­tää ma­ku­nys­tyränsä,..
20.00 Unel­ma-asun­to Espanjassa
20.00 Muo­din huipulle
Tip­pu­neet suun­nit­te­li­jat saa­pu­vat suo­rit­ta­maan pa­ri­tehtävää...
20.00 Ota ra­hat ja juokse
21
21.00 Kämppikset
Kämp­pis­ten ro­mant­ti­set suh­teet ot­ta­vat osu­maa yh­den vaa­tes­kandaalin,..
21.00 Bachelor Suomi
Il­ma­pii­ri nais­ten vil­lal­la on jän­nit­ty­nyt, ei­vät­kä yk­si­löt­ref­fi­va­lin­nat auta asiaa...
21.00 Suu­ri Jour­na­lis­ti­pal­kinto -gaala
Vuo­den 2022 par­haat jour­na­lis­tit pal­ki­taan Van­hal­la Yliop­pi­lastalolla...
21.00 Yö­ky­läs­sä Maria Veitola
Ma­ria saa kut­sun Sa­mi Uo­ti­lan ja Kert­tu Ris­sasen luo...
21.00 Harjunpää
Ta­pah­tu­mat ko­to­na häi­rit­se­vät Har­jun­pään kes­kit­ty­mis­tä tutkintaan,..
21.00 Sta­di vs. Lande
Tä­nään ote­taan sel­vää muun muas­sa vä­li-il­man­suun­nis­ta ja Tu­run ka­duis­ta. Kil­pai­lun isän­ti­nä Jaak­ko Saa­ri­luo­ma ja Kal­le Lamberg.
21.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Tä­nään­kin oh­jel­mas­sa an­ka­raa pa­ne­loin­tia. Mu­ka­na: Jen­ni Pääs­ky­saa­ri, Mii­ka Nousiainen,
22.00 Kym­menen uutiset
22.00 Kym­menen uutiset
22.10 Lot­to ja Jokeri
22.15 Viikon sää
22.20 Päivän sää
22.25 Tulosruutu
22.25 Tulosruutu
22.25 Tulosruutu
22.35 Hoc­key Night - Tien päällä
22.35 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Tä­nään töis­sä jut­te­lim­me ja nauroimme...
22.35 Rikospaikka
22.35 Elokuva: Full Metal Jacket
Stan­ley Kub­ric­kin elo­ku­va on ar­mo­ton ku­vaus nuor­ten mies­ten kou­lut­ta­mi­ses­ta so­ti­laik­si ja hei­dän an­ka­ris­ta ko­ke­muk­sis­taan Viet­na­min viidakoissa...
22.35 Elokuva: Wal­lan­der: Perintö
Asia­kas­ti­lai­suus Brä­dan sii­de­ri­teh­taal­la kes­key­tyy, kun teh­taan pe­ri­neen Clai­ren avio­mies Manf­red puu­ko­te­taan kuo­liaak­si. Teos­ta epäil­lään työmiestä,..
22.35 Korvaamattomat
. Edes­sä on maail­man­laa­jui­nen hoitajapula,..
22.55 Unel­ma-asun­to Espanjassa
23.05 Ota ra­hat ja juokse
23.05 Sta­di vs. Lande
Tä­nään ote­taan sel­vää muun muas­sa vä­li-il­man­suun­nis­ta ja Tu­run kaduista.
23.20 Harjunpää
23.35 Lau­lu Rak­kau­del­le: Sec­ret Song Suomi
23.55 Mas­terChef Suomi
0
00.05 Korvaamattomat
00.05 Yö­ky­läs­sä Maria Veitola
00.15 Bachelor Suomi
00.35 Em­ma Wil­lis: Syntymän ihme
00.30 Metsästäjät
Poh­jois-Ruot­siin si­joit­tu­va ruot­sa­lai­nen jän­nityssarja,..
00.50 Uu­si elä­mä etelässä
01.10 Uu­si elä­mä etelässä
01.00 Muo­din huipulle
01.30 Uu­si elä­mä etelässä
01.40 10 vuot­ta nuo­rem­mak­si 10 päivässä
01.50 Myy­tin­mur­ta­jat: Sii­näpä pulma!
02.00 Mur­ha Hel­singörissä
02.20 10 vuot­ta nuo­rem­mak­si 10 päivässä
02.10 Veriveljet
02.30 Aarrepaja UK
02.50 Suur­mes­ta­ri UK: Cham­pion of Champions
02.45 True cri­me: Mur­haa­ja nurkan takana
3
03.00 Kova laki
03.10 Ulo­sot­to­mie­het: Aika maksaa
03.20 Il­lal­li­nen äidille
03.40 Myy­tin­mur­ta­jat: Sii­näpä pulma!
03.40 Il­lal­li­nen äidille
03.50 Maal­la, me­rel­lä ja lautasella
04.00 Sta­di vs. Lande
04.10 Mur­ha Hel­singörissä
04.30 Wayne