Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 27 28 29 30 31
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
26.7. 27.7. 28.7. 29.7. 30.7. 31.7. 1.8.
6
06.15 Aamusää
06.25 Uutisaamu
07.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
08.00 Muu­mi­laak­son tarinoita
la: Torkkuseitikit. Pyöreän saaren luola.
su: Koulunpenkille. Lumimiehen tarina.
08.50 Hor­se­land - heppajengi
9
09.05 Kesäterassi
Oh­jel­man juon­ta­vat Tui­ja Peh­ko­nen ja Lo­renz Backman.
Jaksot 5-5.
09.10 Palomies Sami
09.20 Al­vin ja pikkuoravat
09.35 Emmerdale
ma: Piippua tuijottamassa. Ei rikettä.
ti: Aina epätoivoinen. Lomatunnelmissa. Bel­le tajuaa,..
ke: Äitiyden iloja. Virkavallan väliintulo.
Sadismia ja vallanhimoa.
pe: Harhapoluilla. Luottamus ei palaa.
09.35 Paa­vo Pesusieni
09.35 Og­gi ja torakat
10.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
10.00 Il­lal­li­nen äidille
Joanna Kuvaja. Ita­lia val­taa Espoon,..
10.35 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
10.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
11.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
11.00 Suo­men kau­nein ko­ti: Kesämökit
Mökit upeilla rinnetonteilla. Han­na Sumari,..
11.00 Kokkisota
Maarit Poussa ja Pete Lattu.
12
12.00 Va­li­tut Pa­lat Collection
12.00 Suo­ma­lai­nen me­nestysresepti
Homma pakettiin.
12.00 Ko­ko Bri­tannia leipoo
Piiraat. Kun yh­dek­sän kil­pai­li­jaa on jäl­jel­lä, tis­kiin is­ke­tään haas­ta­via piiraita...
12.15 Pilanpäiten
12.30 Ja­mie Oli­ve­rin helpot herkut
13.00 Kaap­paus keittiössä
Aika kasvaa aikuiseksi.
13.00 Kokkisota
Johanna Rusanen ja Janina Frey.
13.00 Kaap­paus keittiössä
Hyvästit grillimausteelle.
13.00 Il­lal­li­nen äidille
Joanna Kuvaja. Ita­lia val­taa Espoon,..
13.00 Kaap­paus keittiössä
Syö ja voi paremmin.
13.00 Villi tusina 2
Villi tusina 2. Suur­per­heen isä Tom Ba­ker päät­tää vie­dä lap­si­kat­raan­sa vie­lä ker­ran yh­tei­sel­le lo­mal­le en­nen kuin van­him­mat len­tä­vät pe­säs­tä. Nos­tal­gi­ses­sa lo­ma­pai­kas­sa on myös van­ha vi­hol­li­nen Jim­my Mur­taugh pesueineen,..
Ohjaaja: Adam Shankman, USA 2005.
13.00 Koiralle koti
Kauniit kumppanuudet.
13.30 Lau­lu Rak­kau­del­le: Sec­ret Song Suomi
Älkää unohtako toisianne. Us­ko­mat­to­man mu­siik­kie­lä­myk­sen tä­nään saa­vat ko­kea mm. Mik­ko Lep­pi­lam­pi, Ilk­ka Alanko,..
14.00 Mas­terChef 2020
ma: Arriba!
ti: Joukkueiden taistelu.
ke: Melkoinen soppa. Kil­pai­li­jat lai­te­taan haasteeseen,..
to: Kauhujen kakku. Kil­pai­li­jat jou­tu­vat ison haas­teen eteen kak­ku­teh­tävässä...
pe: Villejä yrttejä.
15
15.00 Tut­tu Juttu Show
Lin­da Wik­lund ja Mik­ko Nou­siai­nen se­kä Pia Elo­nen ja To­mi Hirvonen...
15.00 Super-Jahti
15.00 Il­lal­li­nen äidille
Joanna Kuvaja. Ita­lia val­taa Espoon,..
15.00 Tut­tu Juttu Show
to: Mira ja Henri Potkonen sekä Suvi ja Matti Lamminaho.
pe: Kert­tu Nis­ka­nen ja Ju­ho Mik­ko­nen se­kä Hen­na-Riik­ka ja Mik­ko Ilmola...
15.00 For­mu­la 1 En­nakkotunnelmat
15.00 For­mu­la 1 En­nakkotunnelmat
15.30 Ta­lent Suo­mi: Parhaat hetket
Talentin parhaat hetket. Muis­tat­ko al­pak­ka-agi­li­tyn tai pe­ru­nan­soit­ta­jan? Vei­kö sy­dä­me­si Äi­jä­ba­let­ti tai nuo­ri tan­ko­tans­si­ja­vir­tuoosi Aino?
15.30 Koiralle koti
Gunner.
16.00 Kokkisota
Johanna Rusanen ja Janina Frey.
16.00 Selviytyjät
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
ti: Leveyssuuntainen läpikäynti.
ke: Heimojen rajat hämärtyvät, osa 1.
16.00 Täy­dellinen kesä
16.00: Vesiskootteri.
16.30: Kesäparatiisi.
16.00 Suo­ma­lai­nen me­nestysresepti
Homma pakettiin.
16.00 Agat­ha Ch­ristie: Ikiyö
Nei­ti Marp­len ta­paa­ma nuo­ri mies haa­vei­lee ra­ken­ta­van­sa ark­ki­teh­tiys­tä­vän­sä suun­nit­te­le­man mo­der­nin ta­lon ton­til­le, jo­ka mus­ta­lais­ten mu­kaan on ki­rot­tu. Va­rak­kaan mor­sia­men an­sios­ta unel­ma saat­taa to­teu­tua, mut­ta kai­ken yl­lä lei­juu uh­kaa­va pil­vi. Pääo­sis­sa: Ju­lia MzKenzie,
Ohjaus: David Moore, UK 2013
17.00 Kesäterassi
Oh­jel­man juon­ta­vat Tui­ja Peh­ko­nen ja Lo­renz Backman.
Jaksot 5-5.
17.00 Lau­lu Rak­kau­del­le: Sec­ret Song Suomi
Älkää unohtako toisianne. Us­ko­mat­to­man mu­siik­kie­lä­myk­sen tä­nään saa­vat ko­kea mm. Mik­ko Lep­pi­lam­pi, Ilk­ka Alan­ko, Pau­la Koi­vu­nie­mi ja Satu Silvo,
17.30 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
18
18.00 Emmerdale
ma: Aina epätoivoinen. Lomatunnelmissa. Bel­le tajuaa,..
ti: Äitiyden iloja. Virkavallan väliintulo.
Sadismia ja vallanhimoa. Ma­lo­ne ja Har­riet tapaavat,..
to: Harhapoluilla. Ma­lo­ne lä­hen­te­lee Harrietia,.. Luottamus ei palaa.
pe: Kompastuskiviä. Perhe ensin.
18.00 Amazing Race
Lehmäni on rikki! . Uu­den eta­pin alus­sa koe­taan en­nen­nä­ke­mä­tön U-kään­nö­säänestys,..
18.30 For­mu­la 1 Paalupaikka
19.00 Seit­se­män uutiset
19.00 Seit­se­män uutiset
19.10 Tulosruutu
19.20 Päivän sää
19.20 Pilanpäiten
19.20 F1 Extra
19.25 Tulosruutu
19.30 Kesäterassi
Oh­jel­man juon­ta­vat Tui­ja Peh­ko­nen ja Lo­renz Backman.
Jaksot 5-5.
19.30 Täy­dellinen kesä
la: Mökkiyhdistys.
su: Kesärevyy. Ter­je saa vihiä,..
20.00 Suo­men kau­nein ko­ti: Kesämökit
Mökit upeilla rinnetonteilla. Han­na Sumari,..
20.00 Il­lal­li­nen äidille
Joanna Kuvaja. Ita­lia val­taa Espoon,..
20.00 Su­pernanny Suomi
Parisuhde tuuliajolla.
20.00 Kokkisota
Maarit Poussa ja Pete Lattu. Keit­tiöön kil­pa­sil­le saa­pu­vat näyt­te­li­jät Maa­rit Pous­sa se­kä Pete Lattu.
20.00 Selviytyjät
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
20.00: Heimojen rajat hämärtyvät, osa 2.
21.00: Niin fiksuja että tyhmiä. Kah­dek­san jäl­jel­lä ole­vaa kil­pai­li­jaa saa­vat ti­lai­suu­den ta­va­ta lä­heisiään,..
20.00 Pöllötöllö
Arkistot auki! . Pöl­lö­töl­lön avaus­jak­sos­sa kat­so­taan mm. Vin­tiöi­tä, Na­pa­kymp­piä, Lauan­taitansseja,..
20.00 Agat­ha Ch­ris­tie: Ruu­mis kirjastossa
Nei­ti Marp­len ys­tä­vän kir­jas­tos­ta löy­tyy tun­te­mat­to­man nuo­ren nai­sen ruu­mis. Po­lii­si­pääl­lik­kö al­kaa sel­vit­tää ri­kos­ta, jon­ka jäl­jet joh­ta­vat hie­nos­to­ho­tel­liin ja erää­seen rik­kaa­seen vanhukseen.
Ohjaus: Andy Wilson, Iso-Britannia/USA 2005
21
21.00 Tans­sii Täh­tien Kans­sa - par­haat kautta aikojen
Sävähdyttävimmät hetket.
21.00 Kotoisa
Järjestystä vaatehuoneeseen. Jär­jes­tys­tä vaa­te­huoneeseen...
21.00 Suo­ma­lai­nen me­nestysresepti
Homma pakettiin.
21.00 Kotoisa
Rentoutumista ja sporttailua. Ren­tou­tu­mis­ta ja sport­tai­lua. Helga,..
21.00 Amazing Race
Lehmäni on rikki! . Uu­den eta­pin alus­sa koe­taan en­nen­nä­ke­mä­tön U-kään­nö­säänestys,..
22.00 Kym­menen uutiset
22.00 Kym­menen uutiset
22.10 Lot­to, Jo­ke­ri ja Lomatonni
22.15 Viikon sää
22.20 Päivän sää
22.25 Tulosruutu
22.35 Mur­ha Hel­singörissä
Kovaa peliä, osa 1. FC Hel­sin­gö­rin ra­ha-asioi­den hoi­ta­ja tapetaan,..
22.35 NCIS: New Orleans
Pedot. Ur­baa­ni­le­gen­dat saa­vat pontta,..
22.35 Her­cu­le Poi­rot: Ai­ka­tau­lu­kon arvoitus
22.35 Formulasirkus
22.35 F1 Extra
22.35 For­mu­la 1 koos­te: Un­ka­rin osakilpailu
Unkari.
22.45 S.W.A.T.
W. A. T. . Ame­rik­ka­lai­ses­sa toi­min­tae­lo­ku­vas­sa Los An­ge­le­sin par­haim­mis­ta eliit­ti­po­lii­seis­ta koot­tu ar­vos­tet­tu eri­kois­ryh­mä kul­jet­taa vaa­ral­lis­ta huu­me­po­moa liit­to­val­tion van­ki­laan. Po­mo on lu­van­nut suu­ren palk­kion va­pautuksestaan,
USA 2003
22.45 Wal­lan­der: Pilvilinna
Van­hus nos­taa ti­li­tään 20 mil­joo­naa kruu­nua. Pian hä­net löy­de­tään kuol­lee­na. Al­kaa ar­mo­ton ja vai­kea ajo­jah­ti se­kä syyl­lis­ten et­tä ra­ho­jen löy­tä­mi­sek­si. Pääo­sis­sa: Kris­ter Hen­riks­son, Jo­han­na Sällström,
Ohjaaja: Anders Engström, Ruotsi 2006,
23.05 ESPN do­ku­ment­ti: Tim Rich­mond - Elä­mä ohi­tuskaistalla
23.35 Suo­ma­lai­nen me­nestysresepti
Makujen metsästys.
23.30 Rou­va Ministeri
Suuri kokeilu.
23.35 Rou­va Ministeri
Parempi maailma.
23.35 Aallonmurtaja
Veri vetää. Tuu­la ha­luaa pyö­rit­tää ra­vi­tal­lia re­hellisesti,..
0
00.25 Kotoisa
Järjestystä vaatehuoneeseen.
00.15 Kotoisa
00.30 Po­mo piilossa UK
Kaupunkia kuntoon.
00.30 999: Mi­kä hätänä?
00.30 Kova laki
Koti kullan kallis.
00.35 Her­cu­le Poi­rot: Ai­ka­tau­lu­kon arvoitus
01.10 999: Mi­kä hätänä?
01.15 Rikospaikka
01.20 Il­lal­li­nen äidille
01.25 Fort Boyard Suomi
Takaisin linnakkeella!
01.25 Joo­nas Nordman Show
Ernest Lawson,..
01.30 Top Gear
01.30 Mur­ha Hel­singörissä
Kovaa peliä, osa 1.
01.45 AVA Ri­kosputki: Bull
02.05 Fort Boyard Suomi
Krokotiileja ja ketsuppia.
02.15 Re­mon­tilla rahoiksi
02.20 Ota ra­hat ja juokse
Välkyt insinöörikaksoset.
02.30 999: Mi­kä hätänä?
02.25 Bullets
Roza.
02.50 Re­mon­tilla rahoiksi
Haikeutta ilmassa.
02.40 Isän­maan puolesta
Merkkejä vilpistä.
3
03.25 Re­mon­tilla rahoiksi
03.10 Tut­tu Juttu Show
03.25 Re­mon­tilla rahoiksi
Maaliviiva häämöttää.
03.15 Tut­tu Juttu Show
03.20 NCIS: New Orleans
03.55 Kaap­paus keittiössä
Harmaata ruokaa.
03.45 Kaap­paus keittiössä
04.10 Kaap­paus keittiössä
03.55 Kova laki
04.05 Kova laki
Kaikki ei täsmää.
04.00 Olet mitä syöt
Lääketieteellinen Ihme.
04.30 Fi­tis­tä fä­tik­si ja takaisin
04.30 Olet mitä syöt
04.40 Tut­tu Juttu Show