Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 27 28 29 30 31 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
12.7. 13.7. 14.7. 15.7. 16.7. 17.7. 18.7.
6
06.15 Aamusää
06.25 Uutisaamu
48 Pel­le Her­man­nis­ta elo­ku­va ¿ Ti­mo Koi­vu­sa­lo ker­too unel­map­ro­jek­tis­taan 7. 18 & 7...
07.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
08.00 Muu­mi­laak­son tarinoita
la: Hienot naamiaiset. Vampyyri hukassa.
su: Hirmuinen Pikku Myy. Muumipeikko povaa tulevaisuutta.
08.50 Hor­se­land - heppajengi
9
09.05 Kesäterassi
Oh­jel­man juon­ta­vat Tui­ja Peh­ko­nen ja Lo­renz Backman.
Kausi 5. Jaksot 5-9.
09.10 Palomies Sami
09.20 Al­vin ja pikkuoravat
09.35 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
09.35 Paa­vo Pesusieni
Sar­jan on luo­nut me­ri­bio­lo­gi Step­hen Hillenburg.
10.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
10.00 Ja­mien par­haat kasvisruoat
Fiksua ja terveellistä. Ja­mie tu­tus­tuu kok­kauskouluun,..
10.35 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
10.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
11.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
11.00 Suo­ma­lai­nen me­nestysresepti
Tarinan lähteillä.
11.00 Ko­ko Bri­tannia leipoo
Leipä. Ma­keis­ta her­kuis­ta siir­ry­tään toi­ses­sa jak­sos­sa su­ju­vas­ti toi­sen­lai­siin jau­ho­luomuksiin,..
12
12.00 Va­li­tut Pa­lat Collection
12.00 Yö­ky­läs­sä Maria Veitola
Anssi Kela.
12.00 Koiralle koti
Geo.
12.15 Pilanpäiten
12.30 Kokkisota
Jenni Poikelus ja Ali Jahangiri.
12.30 Ja­mien par­haat kasvisruoat
Rastat heilumaan.
12.30 Kaap­paus keittiössä
ke: Tuplakaappaus.
to: Keitto, kiusaus ja kastike. Keit­to, kiu­saus ja kas­ti­ke. Sii­nä pää­tavoitteet,..
pe: Levikset repee. Le­vik­set repee...
12.30 Lau­lu Rak­kau­del­le: Sec­ret Song Suomi
Laulu rakkaudelle. Mar­ja Hin­ti­kan juon­ta­ma uu­si iha­na mu­siik­kioh­jel­ma al­kaa! Lu­vas­sa on lii­kut­ta­via kohtaamisia,..
13.00 Smurffit 2
Smurffit 2.
13.30 Myyrä
ma: Pelkkää kulissia.
ti: Peli kovenee. Haas­tee­na on ben­ji­hyp­py köy­siradalta...
ke: Ihmeelliset ihmissoihdut. Kil­pai­li­jat ko­ke­vat kom­mu­ni­kaa­tio­vaikeuksia...
to: Voittaja ja Myyrä. Kil­pai­li­jat ko­koon­tu­vat Hel­sin­kiin ja vih­doin paljastuu,..
13.30 Il­lal­li­nen äidille
Jaakko Parkkali.
14.00 Agat­ha Ch­ris­tie: Lo­ma­ho­tellin murhat
Neiti Marple on päässyt lomailemaan Karibialle St. Ho­no­rén saa­rel­le. Ho­tel­lis­sa sat­tuu kuo­le­man­ta­paus - on­ko ky­se sai­raus­koh­tauk­ses­ta, mus­tas­ta ma­gias­ta vai mur­has­ta? Pääo­sis­sa Ju­lia McKenzie,
Ohjaus: Charlie Palmer, UK 2013
14.30 Tut­tu Juttu Show
Jutta ja Juha Larm sekä Henna ja Ilkka Antikainen.
14.30 Selviytyjät
Kyyneleitä vuodatetaan. Kaik­kien odot­ta­ma het­ki koittaa,..
14.30 Kokkisota
Jenni Poikelus ja Ali Jahangiri.
14.30 Tut­tu Juttu Show
Saara Aalto ja Meri Sopanen sekä Jenny ja Anton Holmberg.
14.30 Suo­ma­lai­nen me­nestysresepti
Tarinan lähteillä.
15
15.10 Pilanpäiten
15.30 Suo­men surkein kuski
ma: Surkeimmista surkeimmat.
ti: Kipin kapin kapealla radalla.
ke: Häiritty ajo.
to: Tuplamäkilähtö. Kyt­ki­met käryävät,..
pe: Keljuimmat klassikot.
15.30 Kai­ken maail­man ennätykset
16.00 Lau­lu Rak­kau­del­le: Sec­ret Song Suomi
Laulu rakkaudelle. Mar­ja Hin­ti­kan juon­ta­ma uu­si iha­na mu­siik­kioh­jel­ma al­kaa! Lu­vas­sa on lii­kut­ta­via kohtaamisia,..
16.00 For­mu­la 1 En­nakkotunnelmat
16.30 Kesäterassi
Oh­jel­man juon­ta­vat Tui­ja Peh­ko­nen ja Lo­renz Backman.
Kausi 5. Jaksot 5-9.
16.30 Koiralle koti
Korkeampi tarkoitus.
17.00 Täy­dellinen kesä
ma: Täydellinen kesä 1.
ti: Lörppö ja parittaja.
ke: Liputuspäivä ja teinibileet.
to: Salavieraita ja tekosynttärit.
pe: Aaveita ja hummerinkalastusta.
17.00 Mr. Bean
Brittikomedia.
17.00: Takaisin kouluun, Mr. Bean.
17.30: Lyö tiiltä, Mr. Bean.
17.30 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
17.30 For­mu­la 1 En­nakkotunnelmat
18
18.00 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
ma: Niin makaa kuin petaa. Bren­dan an­ti­met ovat koi­tua Da­nin kohtaloksi...
Jännitystä ilmassa.
ke: Kalvava syyllisyys. Uhkavaatimus.
to: Virheliike. Savuna ilmaan. Ma­lo­ne ti­vaa vastauksia,..
pe: Lain kiero koura. Eron hetki.
18.00 Koiralle koti
18.00: Dean.
18.30: Rainey. Bran­don et­sii vas­tuul­lis­ta omis­ta­jaa kil­til­le koiralle,..
18.00 Amazing Race
Sateita Afrikassa. Ama­zing Ra­ce vie­rai­lee en­sim­mäis­tä ker­taa Ugandassa,..
19.00 Seit­se­män uutiset
19.00 Seit­se­män uutiset
19.10 Tulosruutu
19.20 Päivän sää
19.20 Pilanpäiten
19.20 F1 Extra
19.25 Tulosruutu
19.30 Kesäterassi
Oh­jel­man juon­ta­vat Tui­ja Peh­ko­nen ja Lo­renz Backman.
Kausi 5. Jaksot 6-10.
19.30 Ter­ve­tu­loa Sjölyckaniin
Ruot­sa­lai­ses­sa ko­me­dia­sar­jas­sa eri su­ku­pol­vet viet­tä­vät ke­sää saa­ris­to­paratiisissa,
20.00 Suo­miA­ree­na: Po­li­tii­kan pu­heet kesäillassa
Ni­na Rah­ko­la ja Ee­va Leh­ti­mä­ki käy­vät kiin­ni po­li­tii­kan ko­vaan ytimeen,..
20.00 Suo­miA­ree­na: Pu­heen­johtajatentti
Edus­kun­ta­puo­luei­den pu­heen­joh­ta­jat nou­se­vat la­val­la ja ker­to­vat min­kä­lai­nen syk­sy Suo­mel­la on edes­sään an­ka­ran tal­ven ja hel­tei­sen ke­sän jäl­keen. Kes­kus­te­lua ve­tä­vät An­to­nia Berg ja Jaak­ko Loikkanen
20.00 Suo­miA­ree­na: Po­li­tii­kan pu­heet kesäillassa
Ni­na Rah­ko­la ja Ee­va Leh­ti­mä­ki käy­vät kiin­ni po­li­tii­kan ko­vaan yti­meen, kun pu­heen­joh­ta­jat pi­tä­vät pu­heen­sa ja vas­taa­vat sa­nois­taan. Il­lan mit­taan myös muu­ta ajan­koh­taista asiaa.
20.00 Suo­miA­ree­na: Ta­sa­val­lan pre­si­den­tin kyselytunti
20.00 Mr. Bean
Brittikomedia.
20.00: Takaisin kouluun, Mr. Bean.
20.30: Lyö tiiltä, Mr. Bean.
20.00 Agat­ha Ch­ris­tie: Greens­haw'n kartano
Nei­ti Marp­le aut­taa nuor­ta äi­tiä saa­maan tur­va­pai­kan ja työn kar­ta­nos­sa, jos­sa al­kaa ta­pah­tua ou­to­ja. Kum­mit­te­lee­ko siel­lä, ja oli­ko kuo­le­maan joh­ta­nut on­net­to­muus pelk­kä ta­pa­tur­ma? Pääo­sis­sa: Ju­lia Mc­Ken­zie, Kim­ber­ly Ni­xon, Bob­by Smalld­rid­ge, Mar­tin Comps­ton, Fiona Shaw,
Ohjaus: Sarah Harding, UK 2013
21
21.00 Tans­sii Täh­tien Kans­sa - par­haat kautta aikojen
Hahmot ja ilmiöt.
21.00 Suo­ma­lai­nen me­nestysresepti
Tarinan lähteillä. On ai­ka pa­la­ta tuot­teen ta­ri­nan al­ku­läh­teil­le ja sinne,..
21.00 Kotoisa
Vanhemmille makuuhuone. Van­hem­mil­le ma­kuu­huo­ne. Ko­toi­san tii­mi lait­taa olo­huo­neen uusiksi,..
21.00 Selviytyjät
Ansionsa mukaan. Yh­dis­ty­neen hei­mon liit­to­lais­suh­teet jou­tu­vat koetukselle,..
21.00 Amazing Race
Sateita Afrikassa. Ama­zing Ra­ce vie­rai­lee en­sim­mäis­tä ker­taa Ugandassa,..
22.00 Kym­menen uutiset
22.00 Kym­menen uutiset
22.10 Lot­to, Jo­ke­ri ja Lomatonni
22.15 Viikon sää
22.20 Päivän sää
22.25 Tulosruutu
22.35 Mur­ha Hel­singörissä
Piiri pieni pyörii, osa 1.
22.35 NCIS: New Orleans
Muuttunut nainen.
22.35 Her­cu­le Poi­rot: Ai­ka­tau­lu­kon arvoitus
Her­cu­le Poi­rot saa mur­haa­jal­ta li­sää kirjeitä,..
22.35 Formulasirkus
22.35 F1 Extra
22.35 For­mu­la 1 Paalupaikka
22.35 For­mu­la 1 koos­te: Bri­tan­nian osakilpailu
Britannia.
22.45 Hud­son Hawk - var­kaista parhain
Hudson Hawk - varkaista parhain. Toi­min­ta­ko­me­dia, jos­sa Bru­ce Wil­lis on Hud­son Hawk, mes­tarivaras,..
Ohjaaja: Michael Lehmann, USA 1991, 97'.
23.05 Mis­sä olit, kun po­li­tii­kassa rytisi?
23.05 Wal­lan­der: Valokuvaaja
Wallander: Valokuvaaja. Tun­net­tu so­ta­ku­vaa­ja pi­tää näyt­te­lyn Ystadissa...
Ohjaus: Jonas Grimås, Ruotsi 2005
23.30 Elo­ku­vat­rai­le­ri: Luok­ka­ko­kous 3 - sinkkuristeily
23.35 Ulosottomiehet
23.35 Rou­va Ministeri
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja,..
23.35 ESPN do­ku­ment­ti: Se­re­na vas­taan tuomari
23.35 Top Gear
0
00.30 Suo­ma­lai­nen me­nestysresepti
00.30 Ulosottomiehet
00.30 Myyrä
00.40 Kotoisa
00.40 999: Mi­kä hätänä?
Kanta-asiakkaat.
00.55 Rikospaikka
01.00 Mur­ha Hel­singörissä
Piiri pieni pyörii, osa 1.
01.25 Suo­men surkein kuski
01.25 Myyrä
01.25 Suo­men surkein kuski
01.30 Myyrä
01.35 Joo­nas Nordman Show
Jukka Lindström,..
02.00 AVA Ri­kosputki: Bull
01.55 Her­cu­le Poi­rot: Ai­ka­tau­lu­kon arvoitus
02.20 Myyrä
02.20 Suo­men surkein kuski
02.20 999: Mi­kä hätänä?
02.25 Suo­men surkein kuski
02.30 Huuma
Kau­den pää­tös­tä mu­ka­na täh­dit­tä­mäs­sä Saara Aalto,
02.55 The Litt­le Drummer Girl
02.50 Bullets
3
03.15 Re­mon­tilla rahoiksi
03.10 Re­mon­tilla rahoiksi
03.15 Re­mon­tilla rahoiksi
03.15 Re­mon­tilla rahoiksi
Takapihojen paljastus.
03.40 Suo­men surkein kuski
03.45 NCIS: New Orleans
03.55 Tut­tu Juttu Show
03.50 Tut­tu Juttu Show
04.10 Ulosottomiehet
04.00 Ulosottomiehet
04.25 Ulosottomiehet
04.25 Olet mitä syöt
Kihti kuriin.