Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 27 28 29 30 31 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
5.7. 6.7. 7.7. 8.7. 9.7. 10.7. 11.7.
6
06.15 Aamusää
06.25 Uutisaamu
25 Aa­mun ot­si­kot 6. 48 Pe­rin­töa­siat hakusessa?..
07.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
08.00 Muu­mi­laak­son tarinoita
la: Etelä kutsuu. Niiskuneiti ennustajana.
su: Vedenhengetär. Äidillinen rakkaus.
08.50 Hor­se­land - heppajengi
9
09.05 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
09.05 Kesäterassi
09.10 Palomies Sami
09.20 Al­vin ja pikkuoravat
09.35 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
09.35 Paa­vo Pesusieni
Kausi 8. Jaksot 20-21.
10.05 Kau­niit ja rohkeat
10.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
10.00 Il­lal­li­nen äidille
Jaakko Parkkali.
10.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
10.35 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
10.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
11.00 For­mu­la 1: Itä­val­lan osakilpailu
Itävalta 2.
11.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
11.00 Suo­men kau­nein ko­ti: Kesämökit
Runsaudella sisustetut.
11.00 Kokkisota
Jenni Poikelus ja Ali Jahangiri.
12
12.00 Va­li­tut Pa­lat Collection
12.00 Suo­ma­lai­nen me­nestysresepti
Konseptit kuntoon.
12.00 Ko­ko Bri­tannia leipoo
Kakut.
12.15 Pilanpäiten
12.30 Ri­ma­kau­hua ja rakkautta
Haaveista totta.
12.30 Kokkisota
Helena Ahti-Hallberg ja Janne Virtanen.
12.30 Kaap­paus keittiössä
to: Perusasioiden äärellä.
pe: Lapsi keittiössä. Lap­si keittiössä...
13.00 Smurffit
Smurffit.
13.00 Ja­mien par­haat kasvisruoat
Rastat heilumaan.
13.30 Kokkisota
Helena Ahti-Hallberg ja Janne Virtanen.
13.30 Il­lal­li­nen äidille
Annimari Korte.
13.30 Myyrä
ke: Kourua alas.
to: Helikopteri vs. vankila...
pe: Sano se kukkasin. Osa kil­pai­li­jois­ta yrit­tää tun­nis­taa va­lehtelijan,..
14.00 Yö­ky­läs­sä Maria Veitola
Saimi Hoyer. Yrittäjä,..
14.30 Sta­di vs. Lande
Anoppi sinappihunnulla. . Anop­pi si­nap­pihunnulla...
14.30 Selviytyjät
Ovatpa Brochachot herttaisia. Vuku,..
14.30 Il­lal­li­nen äidille
Jaakko Parkkali.
14.30 Super-Jahti
Raija Pelli,..
14.30 Suo­ma­lai­nen me­nestysresepti
Konseptit kuntoon.
15
15.00 Mr. Bean
Brittikomedia.
15.00: Mr.
15.30: Tee se itse, Mr. Bean.
15.10 Pilanpäiten
15.30 Putous
ti: Pu­touk­ses­sa näh­dään en­sim­mäis­tä ker­taa his­to­rial­li­nen Jo­ke­ri-kier­ros, jos­sa la­val­le as­tuu nel­jä täy­sin uut­ta sketsihahmoa.
ke: Lauan­tai-il­to­jen kes­to­suo­sik­ki Pu­tous mars­sit­taa ruu­tuun rop­pa­kau­pal­la huu­mo­ria, täh­ti­sa­det­ta se­kä uu­sia yllätyksiä.
to:
pe: Pu­touk­sen 13. kau­si päät­tyy jän­nit­tä­vään fi­naa­lijaksoon,..
15.30 Kai­ken maail­man ennätykset
16.00 Koiralle koti
Ame­rik­ka­lai­nen koiraohjelma.
16.00: Maddie.
16.30: Henry.
16.00 Agat­ha Ch­ris­tie: Tui­jottava katse
Ame­rik­ka­lai­nen elo­ku­va­täh­ti on muut­ta­nut vii­den­nen avio­mie­hen­sä kans­sa os­ta­maan­sa kar­ta­noon St. Ma­ry Mea­dis­sa. Hän kut­suu ky­län­vä­keä juh­liin, jois­sa sat­tuu mer­kil­li­nen kuo­le­man­ta­paus. Nei­ti Marp­le (Ju­lia McKenzie)
17.00 Täy­dellinen kesä
Nor­ja­lai­ses­sa ko­me­dia­sar­jas­sa ta­voi­tel­laan täy­del­lis­tä ke­säi­dyl­liä per­heen ja su­vun kans­sa tai heis­tä huolimatta.
Kausi 4. Jaksot 6-10. (kausi loppuu)
17.00 Mr. Bean
Hauskaa joulua, Mr. Bean.
17.30 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
17.30 Pu­touksen parhaat
Tää oli kiusallista! . Tää oli kiusallista!..
18
18.00 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
Archie ottaa ohjat.
ti: Ovela ovelaa vastaan. Äitejä ja poikia.
ke: Pahimpaan varautuva potilas. Sydän kovilla, osa 1.
to: Sydän kovilla, osa 2. Kerrankos sitä.
pe: Kolmoiskaste. Ky­läl­lä vie­te­tään Even,.. Vanhemmuus puntarissa.
18.00 Super-Jahti
Rai­ja Pel­li, Po­lii­si-TV:n le­gen­daa­ri­nen juon­ta­ja ai­koo ha­kea Jah­taa­jil­ta ra­haa veneeseen...
18.00 Amazing Race
Pettymys ja hyvitys. Ki­sa siir­tyy Per­sian­lah­den Du­bai­hin, mis­sä yl­lät­tä­vä jouk­kue jou­tuu tais­te­le­maan pu­toa­mis­ta vastaan...
19.00 Seit­se­män uutiset
19.00 Seit­se­män uutiset
19.10 Tulosruutu
19.20 Päivän sää
19.20 Pilanpäiten
19.20 Urheiluextra
19.25 Tulosruutu
19.30 Kesäterassi
19.30 Ter­ve­tu­loa Sjölyckaniin
Ruot­sa­lai­ses­sa ko­me­dia­sar­jas­sa eri su­ku­pol­vet viet­tä­vät ke­sää saa­ris­to­paratiisissa,
20.00 Suo­men kau­nein ko­ti: Kesämökit
Runsaudella sisustetut.
20.00 Il­lal­li­nen äidille
Jaakko Parkkali. Ka­pe Ai­hi­nen suun­taa Lah­teen aut­ta­maan Jaak­ko Park­ka­lia Sa­tu-äi­tin­sä yl­lät­tämisessä...
20.00 Sta­di vs. Lande
Onko tämä deittiohjelma? . Mi­tä ta­pah­tuu, kun stu­dios­sa on si­ti­ka­nit, missejä,..
20.00 Kokkisota
Jenni Poikelus ja Ali Jahangiri.
20.00 Super-Jahti
Rai­ja Pel­li, Po­lii­si-TV:n le­gen­daa­ri­nen juon­ta­ja ai­koo ha­kea Jah­taa­jil­ta ra­haa veneeseen...
20.00 Mr. Bean
Brittikomedia.
20.00: Mr.
20.30: Tee se itse, Mr. Bean.
20.00 Agat­ha Ch­ris­tie: Lo­ma­ho­tellin murhat
Neiti Marple on päässyt lomailemaan Karibialle St. Ho­no­rén saa­rel­le. Ho­tel­lis­sa sat­tuu kuo­le­man­ta­paus - on­ko ky­se sai­raus­koh­tauk­ses­ta, mus­tas­ta ma­gias­ta vai mur­has­ta? Pääo­sis­sa Ju­lia Mc­Ken­zie, Pip­pa Ben­nett-War­ner, Cha­ri­ty Wa­ke­field, Ro­bert Webb, Her­mione Norris,
Ohjaus: Charlie Palmer, UK 2013
21
21.00 Tans­sii Täh­tien Kans­sa - par­haat kautta aikojen
Voittajat.
21.00 Super-Jahti
Rai­ja Pel­li, Po­lii­si-TV:n le­gen­daa­ri­nen juon­ta­ja ai­koo ha­kea Jah­taa­jil­ta ra­haa veneeseen...
21.00 Suo­ma­lai­nen me­nestysresepti
Konseptit kuntoon.
21.00 Kotoisa
Luksusta kodin arkeen. Luk­sus­ta ko­din arkeen...
21.00 Selviytyjät
Kyyneleitä vuodatetaan. Kaik­kien odot­ta­ma het­ki koit­taa, kun hei­mot yh­distyvät...
21.00 Amazing Race
Pettymys ja hyvitys. Ki­sa siir­tyy Per­sian­lah­den Du­bai­hin, mis­sä yl­lät­tä­vä jouk­kue jou­tuu tais­te­le­maan pu­toa­mis­ta vastaan...
22.00 Kym­menen uutiset
22.00 Kym­menen uutiset
22.10 Lot­to, Jo­ke­ri ja Lomatonni
22.15 Viikon sää
22.20 Päivän sää
22.25 Tulosruutu
22.35 Mur­ha Hel­singörissä
Lottovoittaja, osa 2. Sar­ja­hui­ja­rin met­säs­tys jatkuu,..
22.35 NCIS: New Orleans
Vihan luodit. Ro­tu­jän­nit­teet ki­ris­ty­vät New Or­leansissa,..
22.35 Her­cu­le Poi­rot: Ai­ka­tau­lu­kon arvoitus
Her­cu­le Poi­rot saa ou­to­ja kirjeitä,..
22.35 Mis­sä olit, kun kou­luis­kut jä­risyttivät?
22.35 Api­noi­den pla­neetan synty
Apinoiden planeetan synty. Lää­ke­la­bo­ra­to­rion koe-eläin­sim­pans­sin poi­ka­nen pää­tyy tut­ki­jan ko­tiin lem­mi­kik­si. Pian selviää,..
USA, 2011.
22.35 Wal­lan­der: Mastermind
Wallander: Mastermind. Lin­da Wal­lan­der te­kee kar­mai­se­van löy­dön. Ker­ros­ta­loa­sun­non ka­tos­ta roik­kuu ylö­sa­lai­sin nai­sen ruu­mis, ve­ret va­lu­tet­tu­na. Tä­mä on vas­ta al­ku­soit­toa pi­rul­li­sel­le ja kel­lon­tar­kas­ti laa­di­tul­le suunnitelmalle,
Ruotsi, 2005
22.35 Super-Jahti
Rai­ja Pel­li, Po­lii­si-TV:n le­gen­daa­ri­nen juon­ta­ja ai­koo ha­kea Jah­taa­jil­ta ra­haa veneeseen...
23.05 Ulosottomiehet
Yllättävä lopputulos. Pa­ris­kun­ta jou­tuu koh­taa­maan ulo­sottomiehet,..
23.35 Ulosottomiehet
Sotkua ja velkaa.
23.30 Rou­va Ministeri
Ame­rik­ka­lai­nen draa­ma­sar­ja, jo­ka liik­kuu po­li­tii­kan ja kan­sain­vä­lis­ten suh­tei­den jän­nit­tä­väs­sä maail­mas­sa. Pääo­sas­sa Tea Leoni.
23.35 Yö­ky­läs­sä Maria Veitola
Saimi Hoyer. Yrittäjä,..
0
00.00 Kotoisa
00.30 Suo­ma­lai­nen me­nestysresepti
00.25 Ulosottomiehet
Kausi 5. Jaksot 27-28.
00.30 Hitlist
00.40 Mur­ha Hel­singörissä
Lottovoittaja, osa 2.
00.55 Myyrä
00.50 Rikospaikka
01.20 999: Mi­kä hätänä?
01.20 Il­lal­li­nen äidille
01.25 999: Mi­kä hätänä?
01.25 Huuma
Huu­maa­vis­sa tun­nel­mis­sa Joo­nas Nord­man, Jorma Uotinen,
01.50 999: Mi­kä hätänä?
Naapurikiistoja.
01.35 Her­cu­le Poi­rot: Ai­ka­tau­lu­kon arvoitus
01.45 AVA Ri­kosputki: Bull
02.15 Ulosottomiehet
02.15 Super-Jahti
02.20 Myyrä
02.35 The Litt­le Drummer Girl
02.30 Bullets
Zara.
02.45 Re­mon­tilla rahoiksi
02.50 Alasti-klubi
Tuure Kilpeläinen.
3
03.10 Re­mon­tilla rahoiksi
03.15 Re­mon­tilla rahoiksi
03.30 Ulosottomiehet
03.25 NCIS: New Orleans
03.55 Sa­mas­sa liemessä
Kausi 1. Jaksot 7-8.
03.40 Sa­mas­sa liemessä
03.45 Ulosottomiehet
04.00 Sa­mas­sa liemessä
04.15 Myyrä
04.10 Metsästäjät
04.30 Mökkireissu
INKOO - Mökkikauden lopetus. Elias,..