Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 17 18 19 20 21
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
17.5. 18.5. 19.5. 20.5. 21.5. 22.5. 23.5.
6
06.15 Aamusää
06.25 Uutisaamu
07.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
08.00 Puuha-Pete
08.10 Muu­mi­laak­son tarinoita
la: Taidenäyttely hiekkarannalla. Vieraita rannalla.
su: Muumiperhe autiolla saarella. Pikku Myy riutuu rakkaudesta.
9
09.05 Mi­tä tä­nään syötäisiin?
09.05 Emmerdale
09.00 Mansikka Marja
09.10 Emmerdale
09.20 Palomies Sami
09.40 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
09.35 Paa­vo Pesusieni
Kausi 8. Jaksot 6-7.
10.05 Kokkisota
Janne Kataja ja Kiti Kokkonen.
10.05 Grand De­signs - unelma-asunnot
Brit­ti­läi­nen ra­ken­ta­mi­sen ohjelma.
ti: Kalliolle, kukkulalle.
ke: Historiallista ja modernia.
to: Ulkorakennuksen hengessä.
10.05 Kenen kotona?
Ke­nel­lä on mah­ta­va ken­kä­ko­koel­ma, ke­nen ko­to­na asuu pie­niä ku­nin­kaallisia?..
10.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
10.00 Ex-Onnelliset
Takakuristus. Lau­ra häm­men­tyy tör­mä­tes­sään mie­hiin men­nei­syy­destään...
10.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
11.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
11.00 Suo­men kau­nein ko­ti: Kesämökit
Näyttävät julkisivut.
11.00 Il­lal­li­nen äidille
Veronica Verho. Ve­ro­ni­ca Ver­ho pyy­tää Ka­pe Ai­hi­sel­ta apua An­ne­li-äi­tin­sä yl­lät­tämisessä...
12
12.00 Va­li­tut Pa­lat Collection
12.00 Sta­di vs. Lande
Kuinka monta nakkia? . Kuin­ka mon­ta nakkia?..
12.00 Kokkisota
Ville Haapasalo ja Antti Reini.
12.16 olo.fit
12.15 Pilanpäiten
12.30 Ko­dis­ta puutarhaan
Valoa hämärään . Per­heen ko­dik­si muu­tet­tu van­ha na­vet­ta on tun­nelmallinen,..
12.30 Vil­lien jäljillä
Oranki. Pir­jon ja Kim­mon ta­voit­tee­na on aut­taa uha­na­lai­sen oran­gin suojelussa...
12.30 Ko­dis­ta puutarhaan
Tuplasti tilaa. De­vo­nis­sa lap­si­per­heen ta­lo si­jait­see hie­nol­la pai­kal­la rannikolla,..
12.30 Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jimmy
Eng­lan­ti­lai­nen ruokaohjelma.
to: Claudia Winkleman.
pe: Saoirse Ronan. Kup­pi­laan saa­puu vie­raak­si Hol­ly­wood-täh­ti Saoirse Ronan,..
13.00 Yk­sin kotona 4
Yksin kotona 4. Ko­ko per­heen hit­ti­ko­me­dian nel­jän­nes­sä seik­kai­lus­sa Ke­vin Mc­Cal­lis­te­rin van­hem­mat ovat eron­neet, ja Ke­vin asus­taa äi­tin­sä kanssa...
Ohjaaja: Rod Daniel, USA 2002.
13.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Jukka Jalonen. Val­ta­kun­nan yk­kös­coac­hit Jen­ni Pääskysaari,..
13.30 Kenen kotona?
Tä­nään suun­taam­me koh­ti jär­vi­mai­se­mia ja kurkistamme,..
13.30 Kokkisota
Janne Kataja ja Kiti Kokkonen.
13.30 Suurmestari
Luo dominoefekti. Luo do­minoefekti...
13.30 Il­lal­li­nen äidille
Veronica Verho.
13.30 Kotoisa
Arkkitehdin talossa.
14.00 Pöllötöllö
Puhtaat valkeat hyvät herrat! . Tä­nään Pöl­lö­töl­lös­sä kat­so­ta­na muun muas­sa Hy­viä Herroja,..
14.30 MTV Uutiset Live
15
15.00 Sta­di vs. Lande
Hämmentävä tilanne. . Häm­men­tä­vä tilanne...
15.00 Ko­dis­ta puutarhaan
Valoa hämärään . Per­heen ko­dik­si muu­tet­tu van­ha na­vet­ta on tun­nelmallinen,..
15.00 Il­lal­li­nen äidille
Veronica Verho.
15.00 Super-Jahti
15.00 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
15.00 Penn & Tel­ler: Na­ruta meitä!
Kova kovaa vastaan.
15.00 Suurmestari
Tee siluetti. Tee si­luet­ti. Kum­pi miel­lyt­tää Suur­mes­ta­ria enemmän,..
15.30 Sa­la­tut elämät
16.00 Sa­la­tut elämät
16.00 Kau­niit ja rohkeat
16.00 MM-kisastudio
16.10 Jääkiekon MM
la: Suomi - USA.
su: Kazakstan - Suomi.
16.30 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
16.30 Emmerdale
16.55 Uutiset
17.04 Päivän sää
17.06 Vii­den jälkeen
17.25 Uutiset
17.30 Vii­den jälkeen
17.55 Uutiset
18
18.00 Päivän sää
18.05 Vii­den jäl­keen: eri­koishaastattelu
18.25 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
18.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
18.35 MM-kisastudio
18.45 Pilanpäiten
18.55 Mi­tä tä­nään syötäisiin?
19.00 Seit­se­män uutiset
19.00 Seit­se­män uutiset
19.10 Uutisextra
19.10 Tulosruutu
19.20 Päivän sää
19.20 Tulosruutu
19.20 F1 Extra
19.25 Tulosruutu
19.30 Sa­la­tut elämät
Pih­la­ja­ka­dun asuk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan asioi­ta kaihtamatta.
19.30 MM-kisastudio
19.30 Mis­sä olit, kun Ts­her­no­by­lis­sä räjähti?
20.00 Suo­men kau­nein ko­ti: Kesämökit
Näyttävät julkisivut.
20.00 Il­lal­li­nen äidille
Veronica Verho. Ve­ro­ni­ca Ver­ho pyy­tää Ka­pe Ai­hi­sel­ta apua An­ne­li-äi­tin­sä yl­lät­tämisessä...
20.00 Sta­di vs. Lande
Kuinka monta nakkia? . Kuin­ka mon­ta nakkia?..
20.00 Kokkisota
Ville Haapasalo ja Antti Reini.
20.00 Super-Jahti
On­ko Kok­ki Har­ri Syr­jä­nen laa­ti­kon te­rä­vin veit­si ¿ vai on­ko Te­rä­vä kui­ten­kin te­rävämpi?..
20.00 Suurmestari
Tee siluetti. Tee si­luet­ti. Kum­pi miel­lyt­tää Suur­mes­ta­ria enem­män, laa­mat maail­man­pyö­räs­sä vai kau­hu­si­luettikuvaelma?
20.00 Pöllötöllö
Pöl­lö­töl­lö on oh­jel­ma jo­ka pen­koo ja näyt­tää MTV:n ar­kis­ton par­haat, iki­muis­toi­sim­mat ja eh­kä unoh­tu­neet­kin ohjelmat.
21
21.00 Ex-Onnelliset
Takakuristus. Lau­ra häm­men­tyy tör­mä­tes­sään mie­hiin men­nei­syy­destään...
21.00 Super-Jahti
On­ko Kok­ki Har­ri Syr­jä­nen laa­ti­kon te­rä­vin veit­si ¿ vai on­ko Te­rä­vä kui­ten­kin te­rävämpi?..
21.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Jukka Jalonen. Val­ta­kun­nan yk­kös­coac­hit Jen­ni Pääskysaari,..
21.00 Pen­kin­lämmittäjät
Pa­rin pom­pun kaut­ta maa­liin lau­ko­va ur­hei­lun viih­deohjelma...
21.00 Selviytyjät
Ulkonäkö voi pettää, osa 1.
21.00 Joo­nas Nordman Show
Tuomas Kyrö, Lotta Kaihua ja Sanni. Me­no ei hyy­dy täl­lä­kään vii­kol­la. Joo­nak­sen vie­rai­na kir­jai­li­ja Tuomas Kyrö,
21.00 Suurmestari
Tee siluetti. Tee si­luet­ti. Kum­pi miel­lyt­tää Suur­mes­ta­ria enem­män, laa­mat maail­man­pyö­räs­sä vai kau­hu­si­luettikuvaelma?
22.00 Kym­menen uutiset
22.00 Kym­menen uutiset
22.10 Lot­to, Jo­ke­ri ja Lomatonni
22.15 Viikon sää
22.20 Päivän sää
22.25 Tulosruutu
22.25 Tulosruutu
22.25 Tulosruutu
22.35 Joo­nas Nordman Show
Krisse Salminen, Ressu Redford ja Eero Ritala.
22.35 NCIS: New Orleans
Sovitus. Pri­de jou­tuu pinteeseen,..
22.35 Pen­kin­lämmittäjät
Ur­hei­lun viih­deohjelma,..
22.35 F1 Extra
22.35 MM Extra
22.45 MM Extra
22.50 For­mu­la 1 koos­te: Mo­na­con osakilpailu
Monaco.
22.55 Formulasirkus
23.00 Ghostbusters II
Ghostbusters II.
Ohjaaja: Ivan Reitman, USA 1989.
23.00 Wal­lan­der: Surulintu
Wallander: Surulintu. Ys­ta­din po­lii­si on lak­kau­tu­su­han al­la, ja tun­nel­ma jou­lun lä­he­tes­sä on sen mu­kai­nen. Wal­lan­der ryh­tyy tut­ki­maan tun­ne­tun ra­vin­to­loit­si­jan sieppausta,..
Ohjaus: Lisa Ohlin, Ruotsi 2013
23.30 Il­lal­li­nen äidille
Veronica Verho.
23.35 Joo­nas Nordman Show
Krisse Salminen, Ressu Redford ja Eero Ritala.
23.25 Pöllötöllö
Puhtaat valkeat hyvät herrat!
23.35 Suurmestari
23.50 Super-Jahti
0
00.20 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
00.30 Ulosottomiehet
Do­ku­men­taa­ri­nen rea­li­ty­sar­ja brit­ti­läi­sis­tä ulo­sot­tomiehistä.
00.55 NCIS: New Orleans
Sovitus. Pri­de jou­tuu pinteeseen,..
00.50 Hitlist
01.15 Sta­di vs. Lande
01.20 Hävyttömät
Lopullisia päätöksiä.
01.25 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
01.25 Grand De­signs - unelma-asunnot
Brit­ti­läi­nen ra­ken­ta­mi­sen ohjelma.
01.50 C.S.I.
Ame­rik­ka­lai­nen ri­kosd­raa­ma, jos­sa C. S. I. -tii­mi sel­vit­tää Las Ve­ga­sin vä­ki­val­ta­ri­kok­sia ja ryös­tö­jä vii­mei­sim­min tie­teel­li­sin metodein.
01.45 Huuma
Huumassa kaikki on mahdollista.
02.10 Grand De­signs - unelma-asunnot
02.20 Vil­lien jäljillä
02.20 Re­mon­tilla rahoiksi
Aust­ra­lia­lai­nen rea­litysarja,..
02.25 Kenen kotona?
3
03.15 Re­mon­tilla rahoiksi
03.05 Re­mon­tilla rahoiksi
Vierashuoneiden paljastus.
03.05 Alasti-klubi
Vesala.
03.15 Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jimmy
Eng­lan­ti­lai­nen ruokaohjelma.
03.20 Mökkireissu
04.10 Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jimmy
04.00 Ota ra­hat ja juokse
Kihlapari.
04.15 112
Kausi 3. Jaksot 1-2. (Kausi alkaa!)
04.15 112
04.25 112
04.35 112