Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 17 18 19 20 21 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
26.4. 27.4. 28.4. 29.4. 30.4. 1.5. 2.5.
6
06.00 Aamusää
06.10 olo.fit
06.25 Uutisaamu
25 Aa­mun otsikot 6...
07.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
08.00 Puuha-Pete
08.10 Muu­mi­laak­son tarinoita
la: Taianomainen auringonpimennys. Primadonna ja voimamies.
su: Palaa kotiin Nuuskamuikkunen! Uniloitsu.
9
09.05 Mi­tä tä­nään syötäisiin?
09.05 Emmerdale
09.00 Mansikka Marja
09.10 Emmerdale
09.20 Palomies Sami
09.40 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
09.35 Paa­vo Pesusieni
Sar­jan on luo­nut me­ri­bio­lo­gi Step­hen Hillenburg.
10.05 Sukuni salat
Anne Kukkohovi. Ko­va­non­nen naiset...
10.05 Kokkisota
Mikko Nousiainen ja Eero Ritala.
10.05 Selviytyjät
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
ke: Pelko pitää skarppina.
to: Merietanaa mahan täydeltä.
pe: Täydellinen rikos.
10.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
10.00 Ex-Onnelliset
Elämän beta-testaaja. Sar­ja pa­laa tauol­ta! Uu­si vuo­si tuo Eroa­sun­toi­hin Jo­han­nan ja Kir­sin lapsineen,..
10.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
11.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
11.00 MasterChef VIP
Potut pottuina. Kär­ki­kol­mik­ko koh­taa toi­sen­sa kak­sio­sai­ses­sa mys­tee­ri­laa­tik­ko­teh­tävässä,..
11.00 Yö­ky­läs­sä Maria Veitola
Jukka Rintala.
12
12.00 Va­li­tut Pa­lat Collection
12.00 Kenen kotona?
Si­sus­tus­suun­nit­te­li­ja, brän­di­ke­hittäjä,..
12.00 Sukuni salat
Hjallis Harkimo. Po­lii­ti­kot ja liikemiehet...
12.15 olo.fit
12.30 Olet mitä syöt
Sanna Kiiski - Syömishäiriö.
12.30 Ko­ko Suomi leipoo
Makumatka Aasiaan. Lei­pu­rit loih­ti­vat aa­sia­lai­sia ma­ku­ja ja on­nis­tu­vat upeasti!..
12.30 Asian yti­mes­sä, Jaak­ko Loikkanen
12.30 Ko­ko Suomi leipoo
Sisältää yllätyksen! . Kil­pai­li­jat jou­tu­vat koh­taa­maan suu­rim­man pelkonsa,..
12.30 Kokkisota
Sami Uotila ja Johanna Puhakka.
13.00 Teknavi
13.00 Riku Rikas
Riku Rikas. Vauh­dik­kaas­sa per­he­ko­me­dias­sa maail­man rik­kaim­mal­la pik­ku­po­jal­la Ric­hiel­lä on kaik­kea muu­ta pait­si ka­ve­rei­ta. Kun po­jan van­hem­mat jou­tu­vat sa­la­juo­nen koh­teek­si, po­jal­le löy­tyy ys­tä­viä yl­lin kyl­lin. (91')..
Ohjaaja: Donald Petrie, USA 1994.
13.00 Maa­jus­sil­le mor­sian maailmalla
Kenen kanssa matka jatkuu? . Ke­nen kans­sa mat­ka jatkuu?..
13.30 Kenen kotona?
Si­sus­tus­suun­nit­te­li­ja, brän­di­ke­hittäjä,..
13.30 Sukuni salat
Hjallis Harkimo. Po­lii­ti­kot ja liikemiehet...
13.30 Suurmestari
Älä räpäytä silmiä. Ä­lä rä­päy­tä silmiä...
13.30 MasterChef VIP
Potut pottuina.
13.30 Kotoisa
Ja­nak­ka­las­sa Sei­jal­la ja Vil­lel­lä on edes­sään kau­den suu­rin haaste,..
14.00 Pöllötöllö
Arkistot auki! . Pöl­lö­töl­lön avaus­jak­sos­sa kat­so­taan mm. Vin­tiöi­tä, Na­pa­kymp­piä, Lauan­taitansseja,..
14.30 MTV Uutiset Live
15
15.00 Sta­di vs. Lande
Kaikki on tosi isoa. . Kaik­ki on tosi isoa...
15.00 MasterChef VIP
Jauhopeukaloiden taisto.
15.00 Maa­jus­sil­le mor­sian maailmalla
Vauhtia ja jäätävää menoa.
15.00 Myyrä
Ihmeelliset ihmissoihdut. Kil­pai­li­jat ko­ke­vat kom­mu­ni­kaa­tio­vaikeuksia...
15.00 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
15.00 Sta­di vs. Lande
Vanhaa klassismia. . Van­haa klas­sis­mia. Vas­taus­ten myö­tä Sta­diin saa­daan uusi puisto.
15.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Jarkko Tamminen. Taas­kaan ei ku­mo­ta val­taa, mut­ta eh­kä vesilasit...
15.30 Sa­la­tut elämät
16.00 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
16.00 Sa­la­tut elämät
16.00 Kau­niit ja rohkeat
16.00 For­mu­la 1 En­nakkotunnelmat
16.30 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
16.30 Emmerdale
16.30 Pen­kin­lämmittäjät
Sään­tö­jä ve­nyt­tä­vää ur­hei­lun ilo­tu­li­tus­ta tar­joi­le­vat va­kio­pa­ne­lis­teis­ta Vil­le Myl­ly­rin­ne, Tom­my Lindgren,..
16.30 Teknavi
16.55 Uutiset
17.04 Päivän sää
17.00 Suurmestari
No hands! . No hands! Kauan­ko Akul­la kes­tää saa­da ko­ri­pal­lo ko­riin kä­siä käyt­tä­mät­tä? En­tä mi­ten hou­sut saa jal­kaan il­man käsiä?
17.06 Vii­den jälkeen
17.25 Uutiset
17.30 Vii­den jälkeen
17.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
17.30 Joo­nas Nordman Show
Krista Kosonen, Köpi Kallio ja Samu Haber. Joo­nak­sen ju­tu­tet­ta­vi­na ja pe­li­ka­ve­rei­na näyt­te­li­jä Krista Kosonen,
17.55 Uutiset
18
18.00 Päivän sää
18.00 Hoc­key Night Live
18.00 Myyrä
Ihmeelliset ihmissoihdut. Kil­pai­li­jat ko­ke­vat kom­mu­ni­kaa­tio­vai­keuk­sia. Ko­ko ki­sa hui­pen­tuu his­to­rial­li­sen hur­jaan temppuun,
18.05 Vii­den jäl­keen: eri­koishaastattelu
18.25 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
18.25 Lii­gan Playoffs
18.30 For­mu­la 1 Paalupaikka
18.55 Mi­tä tä­nään syötäisiin?
19.00 Seit­se­män uutiset
19.00 Seit­se­män uutiset
19.00 Seit­se­män uutiset
19.15 Päivän sää
19.10 Seit­se­män uu­ti­set ja sää
19.10 Uutisextra
19.10 Tulosruutu
19.20 Tulosruutu
19.20 Päivän sää
19.20 Lii­gan Playoffs
19.20 Tulosruutu
19.20 F1 Extra
19.25 Tulosruutu
19.30 Sa­la­tut elämät
Pih­la­ja­ka­dun asuk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan asioi­ta kaihtamatta.
19.30 Kai­ken maail­man ennätykset
19.30 Mis­sä olit, kun tsunami iski?
20.00 Sukuni salat
Hjallis Harkimo. Po­lii­ti­kot ja liikemiehet...
20.00 MasterChef VIP
Potut pottuina. Kär­ki­kol­mik­ko koh­taa toi­sen­sa kak­sio­sai­ses­sa mys­tee­ri­laa­tik­ko­teh­tävässä,..
20.00 Sta­di vs. Lande
Vanhaa klassismia. . Van­haa klas­sis­mia. Vas­taus­ten myö­tä Sta­diin saa­daan uusi puisto.
20.00 Maa­jus­sil­le mor­sian maailmalla
Kenen kanssa matka jatkuu? . Ke­nen kans­sa mat­ka jatkuu?..
20.00 Suurmestari
No hands! . No hands! Kauan­ko Akul­la kes­tää saa­da ko­ri­pal­lo ko­riin kä­siä käyt­tä­mät­tä? En­tä mi­ten hou­sut saa jal­kaan il­man käsiä?
20.00 Pöllötöllö
Gladiaattorit kohtaavat Jukka Virtasen!
20.10 Tulosruutu
20.15 Lii­gan Playoffs
21
21.00 Ex-Onnelliset
Elämän beta-testaaja. UU­SI KAU­SI AL­KAA! Sar­ja pa­laa tauolta!..
21.00 Myyrä
Ihmeelliset ihmissoihdut. Kil­pai­li­jat ko­ke­vat kom­mu­ni­kaa­tio­vaikeuksia...
21.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Jarkko Tamminen. Taas­kaan ei ku­mo­ta val­taa, mut­ta eh­kä vesilasit...
21.00 Pen­kin­lämmittäjät
Sään­tö­jä ve­nyt­tä­vää ur­hei­lun ilo­tu­li­tus­ta tar­joi­le­vat va­kio­pa­ne­lis­teis­ta Vil­le Myllyrinne,..
21.01 Pa­ras vuosi ikinä
21.01: Survivalistit.
21.30: Mikä kaduttaa kuolinvuoteella.
21.00 Joo­nas Nordman Show
Jaakko Saariluoma, Kirsi Alm-Siira ja Joalin. Joo­nak­sen soh­val­le is­tah­taa suo­raan Suur­mes­ta­ris­ta juon­ta­ja-kol­le­ga Jaak­ko Saariluoma,
21.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Mikko Kuoppala. Rat­kai­su­kes­kei­nen te­ra­pia­het­kem­me pe­las­taa kan­san huo­li­taakan alta!..
22.00 Kym­menen uutiset
22.00 Kym­menen uutiset
22.10 Lot­to, Jo­ke­ri ja Lomatonni
22.15 Viikon sää
22.20 Päivän sää
22.20 Tulosruutu
22.25 Tulosruutu
22.30 Teknavi
22.35 Joo­nas Nordman Show
Krista Kosonen, Köpi Kallio ja Samu Haber.
22.35 Asian yti­mes­sä, Jaak­ko Loikkanen
22.35 Rikospaikka
22.35 Formulasirkus
22.35 F1 Extra
22.45 Ju­man­ji: Wel­co­me to the Jungle
Jumanji: Welcome to the Jungle. Vauh­di­kas ja viih­dyt­tä­vä seik­kai­lue­lo­ku­va ker­too nel­jäs­tä nuoresta,..
Ohjaaja: Jake Kasdan, USA 2017
22.45 Wal­lander: Petos
Wallander: Petos. Vie­raas­sa vuo­tees­sa viih­ty­nyt va­ra­kas kon­sult­ti rii­te­lee vai­mon­sa kans­sa, ja pian sen jäl­keen vai­mo löy­tyy sur­mat­tu­na rannalta...
Ohjaaja: Leif Magnusson, Ruotsi 2013
23.05 NCIS: New Orleans
Kaasua, kaasua. Elo­ku­va­teat­te­ris­sa sat­tuu tu­hoi­sa kaa­su­rä­jäh­dys. Paljastuu,..
23.05 Pen­kin­lämmittäjät
Penkkarit is back! Va­kio­pa­ne­lis­tit Pau­la No­ro­nen, Vil­le Myllyrinne,..
23.05 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Jarkko Tamminen. Taas­kaan ei ku­mo­ta valtaa,..
23.00 For­mu­la 1 koos­te: Por­tu­ga­lin osakilpailu
Formula 1 osakilpailu kooste.
23.35 Suurmestari
0
00.00 Myyrä
00.05 Joo­nas Nordman Show
00.05 Sta­di vs. Lande
00.00 Myyrä
Ihmeelliset ihmissoihdut.
00.30 Pen­kin­lämmittäjät
00.35 NCIS: New Orleans
Kaasua, kaasua.
00.55 Pen­kin­lämmittäjät
01.00 Maa­jus­sil­le mor­sian maailmalla
01.00 MasterChef VIP
01.05 Rikospaikka
00.55 Rikospaikka
01.25 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
01.30 C.S.I.
Ame­rik­ka­lai­nen ri­kosd­raa­ma, jos­sa C. S. I...
Kausi 14. Jaksot 9-10.
01.25 Yö­ky­läs­sä Maria Veitola
01.35 Teknavi
01.50 Sukuni salat
01.55 Po­mo piilossa UK
Kierrätystä.
01.55 Maria Wern
2. Pa­ris­kun­ta löy­de­tään sa­ma­na yö­nä mur­hat­tu­na kah­des­ta eri paikasta,..
02.05 Hävyttömät
Väärät mielipiteet.
02.20 C.S.I. Cyber
02.20: Selfietytöt.
03.15: Vanha suola.
02.25 Gladiaattorit
Viimeiset finaalipaikat.
02.45 60 päi­vää ki­ven sisässä
Kausi 3. Jaksot 11-12.
02.55 Jär­jen jättiläinen
3
03.15 The Litt­le Drummer Girl
03.20 Pie­ta­rin ka­pellimestari
03.45 Sta­di vs. Lande
03.50 Oli­pa kerran elämä
03.50 Ota ra­hat ja juokse
Iloiset äiti ja poika.
04.10 Sta­di vs. Lande
04.10 Mökkireissu
04.35 Oli­pa kerran elämä
04.40 Oli­pa kerran elämä