Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 10 11 12 13 14
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
27.3. 28.3. 29.3. 30.3. 31.3. 1.4. 2.4.
9
09.30 Hui­keat kakkutaiturit
09.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
09.00 Remp­pa vai muutto UK
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
10.00: Ga­ry ja Bill asu­vat eri­koi­ses­sa ta­los­saan hau­taus­maan kyljessä,..
09.00 Remp­pa vai muut­to Australia
10.00 Täh­ti­kok­kien Bocuse d´Or
10.00 Puu­tar­han pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
ke: Lee ja hä­nen kak­sos­tyt­tä­ren­sä toi­vo­vat puutarhaa,..
10.00 Hu­vi­la & Huus­si Asuntomessuilla
Ko­ti­mai­nen si­sus­tusohjelma.
10.05 Hu­vi­la & Huus­si Asuntomessuilla
Ko­ti­mai­nen si­sus­tusohjelma.
11.05: Ar­jen luk­sus, mi­tä se kul­le­kin tarkoittaa?..
11.35: Täs­sä jak­sos­sa näem­me asuntoja,..
11.00 Plus-ko­koi­nen elämäni
11.00 Remp­pa vai muutto UK
Lu­cy ja Lyn­ton asu­vat pa­ri­ta­lon­puo­lik­kaas­sa, jo­ka on ah­das ja täyn­nä tavaraa...
11.00 Remp­pa vai muutto UK
Ga­ry ja Bill asu­vat eri­koi­ses­sa ta­los­saan hau­taus­maan kyljessä,..
11.00 Lo­mai­le kuin ökyrikas
11.00 Remp­pa vai muut­to Australia
11.00 Puu­tar­han pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
12.00: Lee ja hä­nen kak­sos­tyt­tä­ren­sä toi­vo­vat puutarhaa,..
12
12.00 Tulossa...
12.00 Su­perkauppiaat
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
to: Jak­sos­sa tu­tus­tu­taan toi­sen kau­den su­per­kauppiaisiin...
12.05 Luokan edessä
12.05 Su­perkauppiaat
12.05 Remp­pa vai muut­to: Muut­tuiko mieli?
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
13.00: Cal­lie ja Jeff os­ti­vat ta­lon sok­ko­na, ja toi­nen heis­tä ka­tuu päätöstä...
13.05 Vä­li­me­ren unelmakodit
Cos­ta del Sol on suo­sit­tu pa­ket­ti­mat­ka­koh­de, jo­ka tun­ne­taan upeis­ta rannoistaan...
13.00 Vä­li­me­ren unelmakodit
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
ke: Her­kul­lis­ta ruo­kaa upeis­sa mai­se­mis­sa. Ibi­za tun­ne­taan bi­lesaarena,..
13.00 Hui­keat kakkutaiturit
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (23')
13.00 Remp­pa vai muut­to: Muut­tuiko mieli?
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
14.00: Hi­la­ry ja Da­vid aut­toi­vat Mag­gie­ta ja Aa­ro­nia päät­tämään,..
14.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
14.00 Sink­kuillallinen
Kol­me mies­tä kok­kaa il­lal­lis­ta lau­la­ja­tar Hollylle...
14.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
15.00: Kol­me mies­tä kok­kaa il­lal­lis­ta lau­la­ja­tar Hollylle...
14.10 Eläin­vel­ho: lem­mi­kit jaloilleen
14.45 Tulossa...
14.50 Remp­pa vai muut­to: Muut­tuiko mieli?
15.00 Remp­pa vai muut­to: Muut­tuiko mieli?
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
ke: Gre­gin ja Ro­dol­fon re­mont­tip­ro­jek­ti jäi kes­ken, kun Gregin isä,..
to: Cal­lie ja Jeff os­ti­vat ta­lon sok­ko­na, ja toi­nen heis­tä ka­tuu päätöstä...
15.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
16.00: Tum­maa ko­mis­tus­ta et­si­vä Gra­cie koh­taa yh­den lem­pie­läi­mis­tään lautasella,
15
15.00 Rik­kai­den & kuu­lui­sien ökylomat
15.50 Tulossa...
15.55 Su­perkauppiaat
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
ke: Jak­sos­sa tu­tus­tu­taan toi­sen kau­den su­per­kauppiaisiin...
16.00 Eläin­vel­ho: lem­mi­kit jaloilleen
16.00 Rik­kai­den & kuu­lui­sien ökylomat
Mo­ritz. Pe­rin­tei­käs St. Mo­ritz Sveit­sis­sä on van­han ra­han lomakohde,..
16.30 Jaksa paremmin
16.55 Puu­tar­han pelastajat
Sloug­his­sa asu­vil­la Amyl­la ja Ki­ra­nil­la on kum­mal­li­sen muo­toi­nen, van­ha­nai­kai­nen puutarha,..
17.00 Puu­tar­han pelastajat
Lee ja hä­nen kak­sos­tyt­tä­ren­sä toi­vo­vat puutarhaa,..
17.00 Hu­vi­la & Huus­si Asuntomessuilla
Ko­ti­mai­nen si­sus­tusohjelma.
to: Ar­jen luk­sus, mi­tä se kul­le­kin tarkoittaa?.. Täs­sä jak­sos­sa näem­me asuntoja,..
17.00 Plus-ko­koi­nen elämäni
Jouk­ko plus­ko­koi­sia nai­sia osal­lis­tuu bi­ki­ni­ku­vauk­siin ui­ma­ran­nal­la. Täy­del­li­syyt­tä ta­voit­te­le­va Em­ma et­sii kur­veil­leen so­pi­vaa hää­pu­kua. Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
17.00 Nyt jos koskaan
Mar­co Bjurst­rö­min avus­tuk­sel­la Na­na ot­taa omaa ai­kaa kuin täh­ti. Myös ys­tä­vät pää­se­vät osal­li­sek­si vauhdista,
17.55 Tulossa...
18
18.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
ti: Tum­maa ko­mis­tus­ta et­si­vä Gra­cie koh­taa yh­den lem­pie­läi­mis­tään lautasella,
ke: . Myyn­ti­pääl­lik­kö Jon va­lit­see in­hos­taan huo­li­mat­ta kak­si lis­taa, joil­la on katkarapuja...
to: Kol­me mies­tä kok­kaa il­lal­lis­ta lau­la­ja­tar Hollylle...
18.00 Kup­pi­lat kun­toon, Hans Välimäki!
Van­ha to­tuus kuu­luu, et­tä ys­tä­vien ei kan­na­ta teh­dä yh­des­sä bisnestä...
18.00 Rik­kai­den & kuu­lui­sien ökylomat
Suih­ku­seu­ra­pii­rit ran­tau­tui­vat Mo­na­coon Gra­ce Kel­lyn va­na­ve­des­sä. Sa­ta­mas­sa on vain su­perjahteja,..
18.00 Remp­pa vai muutto Suomi
Sok­ke­loi­nen Es­poo­lai­sen pa­ri­ta­lon poh­ja­rat­kai­su ei toi­mi Ber­lii­nin ava­ruu­des­ta haa­vei­le­val­le lap­si­perheelle...
19.00 Rik­kai­den & kuu­lui­sien ökylomat
Eng­lan­ti­lai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (43')
ti: Mo­ritz. Pe­rin­tei­käs St. Mo­ritz Sveit­sis­sä on van­han ra­han lomakohde,..
19.00 Remp­pa vai muutto Suomi
Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sarja. (41')
19.00 Rik­kaat ja rahattomat
19.00 Remp­pa vai muutto Suomi
. Rai­sio­lai­sen oma­ko­ti­ta­lon poh­ja­rat­kai­sus­sa on jo­tain vialla,..
19.00 Rik­kaat ja rahattomat
20.00 Remp­pa vai muutto UK
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
ti: Ga­ry ja Bill asu­vat eri­koi­ses­sa ta­los­saan hau­taus­maan kyl­jes­sä, Edin­burg­hin liepeillä...
20.00 Mes­tarileipurit
. Kah­dek­san pa­ria saa­puu mum­mo­laan ki­saa­maan Mes­ta­ri­lei­pu­rit-tit­te­lis­tä Ant­ti Hol­man johdolla...
20.00 Remp­pa vai muut­to Australia
Ja­cob ra­kas­taa 1940-lu­vun pu­na­tii­li­ta­loaan Mel­bour­nen Kew Eastissä,..
20.00 Mes­tarileipurit
. Kah­dek­san pa­ria saa­puu mum­mo­laan ki­saa­maan Mes­ta­ri­lei­pu­rit-tit­te­lis­tä Ant­ti Hol­man johdolla...
20.00 Nyt jos koskaan
Mar­co Bjurst­rö­min avus­tuk­sel­la Na­na ot­taa omaa ai­kaa kuin täh­ti. Myös ys­tä­vät pää­se­vät osal­li­sek­si vauhdista,
20.00 Hu­vi­la & Huus­si - par­haat remontit
Mi­ten Mik­ko Ve­sas­ta on har­hau­tet­tu, kun työ­maal­la on ka­tast­ro­fin ai­nek­set kasassa,..
20.58 Ke­no ja Synttärit
21
21.00 Tulossa...
21.00 Hu­vi­la & Huus­si - par­haat remontit
Mi­ten Mik­ko Ve­sas­ta on harhautettu,..
21.00 Rik­kaat ja rahattomat
21.00 Hu­vi­la & Huus­si - par­haat remontit
Mi­ten Mik­ko Ve­sas­ta on harhautettu,..
21.00 Elokuva: Ker­ro mi­nul­le jo­tain hyvää
Jo­jo Moye­sin me­nes­tys­ro­maa­niin pe­rus­tu­va ro­mant­ti­nen draa­mae­lo­ku­va hert­tai­ses­ta Lou Clar­kis­ta (roo­lis­sa Ga­me of Th­ro­nes -täh­ti Emi­lia Clar­ke) , jo­ka pää­tyy ne­li­raa­ja­hal­vaan­tu­neen ja elä­mä­ni­lon­sa me­net­tä­neen Wil­lin hoitajaksi...
21.00 Mes­tarileipurit
. Kah­dek­san pa­ria saa­puu mum­mo­laan ki­saa­maan Mes­ta­ri­lei­pu­rit-tit­te­lis­tä Ant­ti Hol­man johdolla...
21.00 Koti koiralle
Se­nio­ri-ikään eh­ti­neet chi­hu-pa­pat Ep­pu ja Pa­te et­si­vät yh­des­sä uut­ta ko­tia, jos­sa ei oli­si pit­kiä yk­si­noloaikoja...
21.05 Koti koiralle
Bor­der­col­lie­mix Ot­to et­sii lii­kun­nal­lis­ta omis­ta­jaa, jo­ka tar­joai­si Otol­le ak­tii­vi­sen arjen...
22.00 Tulossa...
22.00 Tulossa...
22.00 Syke
Ko­ti­mai­nen draama. (23')
22.35: Son­ja tah­too ol­la Jessen tukena.
22.00 Tulossa...
22.00 Kumman kaa
Ko­ti­mai­nen ko­mediasarja.
22.35: An­ne päät­tää ha­kea Ruo­ho­lah­den kou­lun reh­to­rin paikkaa,..
22.05 Nyt jos koskaan
El­len Jo­ki­kun­nas tart­tuu toi­meen Ti­con ko­to­na ja uu­den loo­kin saa se­kä ko­ti että mies...
22.05 Elokuva: The Hust­le - Am­mattihuijarit
(Hust­le, The 2019) ...
22.05 Syke
Ko­ti­mai­nen draama. (23')
22.35: Le­ni­ta saa tie­tää Jar­mon vierailusta.
22.05 Syke
Ko­ti­mai­nen draama. (23')
22.35: Le­ni­ta saa tie­tää Jar­mon vierailusta.
23.40: Son­ja tah­too ol­la Jessen tukena.
23.05 Sink­kuillallinen
Ete­läaf­rik­ka­lai­nen Lu­ke ra­kas­taa sus­hia ja et­sii ä­ly­käs­tä naista...
23.05 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
to: Kol­me mies­tä kok­kaa il­lal­lis­ta lau­la­ja­tar Hollylle...
23.05 Vie­rais­sa Australia
Koe­pa­rit aloit­ta­vat yh­tei­sen elä­män toi­siin­sa tu­tus­tuen. Toi­set pi­tä­vät haus­kaa, toi­set ot­ta­vat rennommin...
23.20 Temp­ta­tion Island Suomi
0
00.05 Remp­pa vai muutto UK
00.00 Sink­kuillallinen
00.05 Remp­pa vai muutto UK
00.05 Remp­pa vai muut­to Australia
00.10 Temp­ta­tion Island Suomi
00.10 Sex Tape Suomi
00.20 Kumman kaa
Ko­ti­mai­nen ko­me­dia­sarja. (24')
01.00 Liv D: Vaie­tut vaihdevuodet
01.10 Vie­rais­sa Australia
01.10 Temp­ta­tion Island Suomi
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
01.10 Sex Tape Suomi
01.10 Plus-ko­koi­nen elämäni
01.25 Liv D: Ir­lan­nin On­ly­Fans-tähdet
02.10 Plus-ko­koi­nen elämäni
02.10 Kumman kaa
Ko­ti­mai­nen ko­me­dia­sarja. (24')
02.10 Liv D: Ir­lan­nin On­ly­Fans-tähdet
3