Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 10 11 12 13 14 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
6.3. 7.3. 8.3. 9.3. 10.3. 11.3. 12.3.
9
09.30 Hui­keat kakkutaiturit
09.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
09.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (44')
Ela­nan ja Bria­nin ta­lo si­jait­see suo­si­tul­la alueella,..
Ali­so­nin ja Fran­kin ta­lo on val­ta­va mut­ta van­ha­naikainen...
10.00 Täh­ti­kok­kien Bocuse d´Or
10.00 Puu­tar­han pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
11.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (44')
ti: Mar­co­sin re­mon­tit ovat jää­neet kes­ken, ja Bren­da on turhautunut,..
ke: Ela­nan ja Bria­nin ta­lo si­jait­see suo­si­tul­la alueella,..
pe: Ali­so­nin ja Fran­kin ta­lo on val­ta­va mut­ta van­ha­naikainen...
11.00 Vä­li­me­ren unelmakodit
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (47')
Char­lie vie­rai­lee Amal­fin ran­ni­kol­la Ita­lias­sa ja tu­tus­tuu mo­der­nei­hin ja in­no­va­tii­vi­siin koteihin.
su: Mal­tan saa­ri tar­joaa kau­nii­ta mai­se­mia ja his­to­rial­li­sia kau­pun­ki­näkymiä... Cos­ta Blan­can kal­lioi­sil­la ran­noil­la voi naut­tia au­rin­gos­ta, ve­siur­hei­lus­ta ja kau­niis­ta maisemista.
12
12.00 Luokan edessä
Luo­kan eteen kä­ve­lee tä­nään Pe­rus­suo­ma­lais­ten pu­heen­joh­ta­ja Riikka Purra...
12.00 Vä­li­me­ren unelmakodit
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (47')
pe: Cos­ta Blan­can kal­lioi­sil­la ran­noil­la voi naut­tia auringosta,..
13.00 Liv D: Dia­nan haas­tat­te­lu: prin­sessan kosto
Dokumentti.
13.00 Plus-ko­koi­nen elämäni
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
13.00 Hui­keat kakkutaiturit
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (23')
13.00 Remp­pa vai muut­to: Ilo ir­ti neliöistä
Kirs­tie ja Phil muis­te­le­vat par­hai­ta on­nis­tumisiaan...
13.00 Puu­tar­han pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
14.00 Lo­mai­le kuin ökyrikas
Har­bour Is­land Ba­ha­mal­la tun­ne­taan ran­nois­taan ja ren­nos­ta il­ma­pii­ristään...
14.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
to: "Lo­ve Is­lan­dis­ta" tut­tu Ch­ris Tay­lor et­sii huu­mo­rin­ta­juis­ta kaunotarta,..
14.00 Puu­tar­han pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
15.00: Ric­hin vel­jek­set ja Char­lie suun­nit­te­le­vat nuo­rel­le­pa­ril­le mo­der­nin ja vir­ta­vii­vai­sen pihan,..
15
15.00 Remp­pa vai muut­to: Ilo ir­ti neliöistä
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (45')
ti: Täs­sä jak­sos­sa Kirs­tie ja Phil muis­te­le­vat re­mont­tikohteita,..
ke: Su­zen ja Mar­kin per­heen kas­vaes­sa ny­kyi­nen ko­ti jää pieneksi,..
to: Elä­mä yl­lät­ti Vi­cin ja Pau­lin kaksosilla,..
15.00 Rik­kai­den & kuu­lui­sien ökylomat
15.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
16.00 Vä­li­me­ren unelmakodit
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (47')
to: Cos­ta Blan­can kal­lioi­sil­la ran­noil­la voi naut­tia auringosta,..
16.00 Eläin­vel­ho: lem­mi­kit jaloilleen
16.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
17.00: 30-vuo­tias lii­kun­na­no­pet­ta­ja Ch­ris­tian on haus­ka mies to­ti­sen kuoren alla...
16.30 Jaksa paremmin
17.00 Puu­tar­han pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
ti: Ric­hin vel­jek­set ja Char­lie suun­nit­te­le­vat nuo­rel­le­pa­ril­le mo­der­nin ja vir­ta­vii­vai­sen pihan,..
ke: Jess ja Joe ha­lua­vat pe­rin­tei­sen eng­lan­ti­lai­sen puu­tar­han häi­väh­dyk­sel­lä Kreikkaa...
17.00 Plus-ko­koi­nen elämäni
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
18.00: Ma­ris­sa ha­luaa lo­pet­taa laih­du­tuk­sen ja heit­tää ma­ha­pannan pois...
17.00 Lo­mai­le kuin ökyrikas
The Mark Ho­te­lin kat­to­huo­neis­to tar­joaa upeat asuin­ti­lat se­kä en­si­luok­kai­sen pal­ve­lun New Yorkissa...
18
18.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
ti: 30-vuo­tias lii­kun­na­no­pet­ta­ja Ch­ris­tian on haus­ka mies to­ti­sen kuoren alla...
ke: "Lo­ve Is­lan­dis­ta" tut­tu Ch­ris Tay­lor et­sii huu­mo­rin­ta­juis­ta kau­no­tar­ta, jo­ka ei tur­hia kainostele.
18.00 Kup­pi­lat kun­toon, Hans Välimäki!
Señor Vä­li­mä­ki tä­räyt­tää syn­nyin­kau­pun­kiin­sa Tampereelle...
18.00 Kup­pi­lat kun­toon, Hans Välimäki!
Ko­ti­mai­nen ruo­ka­rea­lity. (42')
19.00: Ra­vin­to­la Old Sop­hien keit­tiö on niin li­kai­nen, et­tä Hans miet­tii jo sen polttamista.
19.00 Plus-ko­koi­nen elämäni
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
ti: Ma­ris­sa ha­luaa lo­pet­taa laih­du­tuk­sen ja heit­tää ma­ha­pannan pois...
19.00 Hu­vila & Huussi
Su­vi Te­räs­nis­ka ja hä­nen mie­hen­sä Si­mo ovat ihas­tu­neet joen ran­nas­sa ole­vaan mök­kipaikkaan,..
19.00 Lo­mai­le kuin ökyrikas
The Mark Ho­te­lin kat­to­huo­neis­to tar­joaa upeat asuin­ti­lat se­kä en­si­luok­kai­sen pal­ve­lun New Yorkissa...
19.00 Koti koiralle
Pe­lo­kas Lo­ve-koi­ra kär­sii kau­pun­gin vils­kees­sä ja tar­vit­see uu­den ko­din rau­hal­li­sel­ta alueelta...
19.00 Hu­vila & Huussi
Su­vi Te­räs­nis­ka ja hä­nen mie­hen­sä Si­mo ovat ihas­tu­neet joen ran­nas­sa ole­vaan mök­kipaikkaan,..
20.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (44')
ti: Ela­nan ja Bria­nin ta­lo si­jait­see suo­si­tul­la alueella,..
ke: Alek­sand­ra on kyl­läs­ty­nyt aja­maan pit­kää mat­kaa töi­hin ja las­ten hoi­topaikkaan,..
to: Ali­so­nin ja Fran­kin ta­lo on val­ta­va mut­ta van­ha­naikainen...
20.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Jeff ha­luaa muut­taa elä­ke­päi­vik­seen pie­nem­pään taloon,..
20.00 Nyt jos koskaan
Vi­ki Ee­rik­ki­lä tuo ko­van luo­kan julk­kik­sia jääl­le, kun ra­dio­juon­ta­jan työs­tä haa­vei­le­van Ii­ron unel­mia toteutetaan.
20.00 Koti koiralle
Pe­lo­kas Lo­ve-koi­ra kär­sii kau­pun­gin vils­kees­sä ja tar­vit­see uu­den ko­din rau­hal­li­sel­ta alueelta...
20.58 Ke­no ja Synttärit
21
21.00 Koti koiralle
Aust­ra­lian­pai­men­koi­ra Vel­ho et­sii ak­tii­vis­ta ja har­ras­ta­vaa kotia...
21.00 Elokuva: Rakkautta vain
(Lo­ve Ac­tual­ly 2003) . Rak­kaus­ta­ri­noi­den ki­ma­ra kie­tou­tuu yh­teen jou­luun val­mis­tau­tu­vas­sa Lon­toos­sa. Ra­kas­te­tun ro­mant­ti­sen ko­me­dian näyt­te­li­jöi­nä on pit­kä lis­ta ajan suu­rim­pia brit­ti­täh­tiä. Pääo­sis­sa Hugh Grant, Liam Nee­son, Co­lin Firth, Lau­ra Lin­ney, Em­ma Thompson.
21.00 Koti koiralle
Pe­lo­kas Lo­ve-koi­ra kär­sii kau­pun­gin vils­kees­sä ja tar­vit­see uu­den ko­din rau­hal­li­sel­ta alueelta...
21.00 Nyt jos koskaan
Vi­ki Ee­rik­ki­lä tuo ko­van luo­kan julk­kik­sia jäälle,..
21.00 Rik­kaat ja rahattomat
21.00 Temp­ta­tion Island Suomi
Lee­nu ja Art­tu ovat pit­kin mat­kaa tut­ki­neet, ovat­ko he kum­mat­kin sa­mal­la aal­to­pituudella...
21.00 Rik­kaat ja rahattomat
22.00 Tulossa...
22.00 Tulossa...
22.00 Tulossa...
22.00 Elokuva: Rakkautta vain
(Lo­ve Ac­tual­ly 2003) . Rak­kaus­ta­ri­noi­den ki­ma­ra kie­tou­tuu yh­teen jou­luun val­mis­tau­tu­vas­sa Lontoossa...
22.00 Tulossa...
22.00 Tulossa...
22.05 Rik­kaat ja rahattomat
22.05 Rik­kaat ja rahattomat
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
22.05 Rik­kaat ja rahattomat
22.05 Kumman kaa
Ko­ti­mai­nen ko­me­dia­sarja. (23')
22.40: An­ne löy­tää cha­tis­ta muusikon...
23.05 Sink­kuillallinen
34-vuo­tias baa­rin­pi­tä­jä Gar­ry ha­kee kars­kia treffiseuraa...
23.05 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
23.05 Sex Tape Suomi
. Sa­muel ja Au­ne-Eli­na ovat uu­den edes­sä, kun Sa­muel on ker­to­nut bi­sek­suaa­li­suudestaan...
23.10 Plus-ko­koi­nen elämäni
Ma­ris­sa ha­luaa lo­pet­taa laih­du­tuk­sen ja heit­tää ma­ha­pannan pois...
23.40 Sink­kuillallinen
0
00.05 Remp­pa vai muut­to Vancouver
00.05 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (44')
00.05 Kumman kaa
Ko­ti­mai­nen ko­mediasarja.
00.10 Sex Tape Suomi
. Sa­muel ja Au­ne-Eli­na ovat uu­den edessä,..
01.05 Vie­rais­sa Australia
01.05 Pa­ra­tii­si­hotelli Suomi
01.10 Pa­ra­tii­si­hotelli Suomi
02.10 Plus-ko­koi­nen elämäni
3