Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 27 28 29 30 31
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
2.8. 3.8. 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8.
05.00 Astral-TV
6
06.00 LI­VE: Astral-TV
9
09.00 Häät sul­hasen tapaan
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
ma: Hirviömäinen hääkyyti.
ti: Kalmojen kinkerit.
ke: Sotilaalliset satuhäät. Lu­cy ja Ree­ce ta­pa­si­vat armeijassa,..
to: Gangsterihäät.
pe: Hurjapäistä menoa. Jon­ny jär­jes­tää kih­la­tul­leen Ka­tel­le häät,..
09.00 Puu­tar­han pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
09.00: Australia-huumaa.
10.00: Yorkshiresta Japaniin. Ja­mes ja hä­nen vai­mon­sa Aki­ka toi­vo­vat puutarhaa,..
09.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (44')
09.00: Iso talo, pienet huoneet.
10.00: Hot dog -keittiö. Lap­suu­den­ko­dis­saan asu­va Ches­ter ha­luai­si muut­taa uu­teen taloon,..
10.00 Ka­don­neen jäljillä
ITALIA, Carla - Etsinnän estelyä Italissa.
10.00 Puu­tar­han pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
ti: Australia-huumaa.
ke: Yorkshiresta Japaniin.
10.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (44')
to: Iso talo, pienet huoneet.
pe: Hot dog -keittiö.
11.00 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Rem­pal­la uuteen kotiin
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (42')
ma: Tilaa tanssitytöille.
ti: Sijainti tai neliöt.
ke: Talo arkeen ja juhlaan. Da­niel­le ja Ste­ve ha­lua­vat talon,..
to: Hyvä sijoitus. Blan­ca on raa­ta­nut os­taak­seen en­sim­mäi­sen talonsa,..
pe: Samalla rahalla isompaan.
11.00 Han­sin matkassa
Ko­ti­mai­nen mat­kai­luoh­jelma. (42')
11.00: Iiro Seppänen.
12.00: Petteri Koponen. Täl­lä ker­taa Hans käy ter­veh­ti­mäs­sä Bayern Münc­he­nin täh­tipelaajaa,..
11.00 Han­sin matkassa
Mika Salo. Hans sei­laa lah­den yli Tal­lin­naan ta­paa­maan en­tis­tä for­mu­la­täh­ti Mika Saloa...
12
12.00 Suu­rin pu­dottaja Suomi
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
ma: Järisyttävä pudotus.
ti: Puhuttelun paikka.
ke: Haasteita ja herkkiä hetkiä.
to: Yksilökilpailu kutsuu. Jouk­kuei­den tuo­ma tur­va loppuu,..
12.00 Remp­pa vai muut­to: Lomakodit
Pikkumökki Whistlerissä.
12.00 Kup­pi­lat kun­toon, Hans Välimäki!
Sarja alkaa!
13.00 The Wall Suomi
Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jelma. (42')
ma: Mummojengi Lahdesta.
ti: Helpotusta ruuhkavuosiin.
ke: Kaikki tai ei mitään.
to: Kullankaivajat eurojahdissa.
13.00 Rem­palla tuloja
13.00 Häät sul­hasen tapaan
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
13.00: Hirviömäinen hääkyyti.
14.00: Kalmojen kinkerit.
13.00 Häät sul­hasen tapaan
Sotilaalliset satuhäät. Lu­cy ja Ree­ce ta­pa­si­vat armeijassa,..
13.30 Jaksa paremmin
14.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
ma: Saippuatähden treffit.
ti: Essexin tyylillä.
ke: Love Islandin pahis. To­si-tv-sta­ra Mic­hael Grif­fiths ta­paa kol­me naista,..
to: Hyvät vibat.
pe: Meritähden kuolema. Brad,..
14.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
14.00: Hyvät vibat.
15.00: Meritähden kuolema. Brad, Josh ja Seb kok­kaa­vat kol­men ruo­ka­la­jin ate­riat rak­kaut­ta et­si­väl­le Nadialle...
16.00: Palanutta sapuskaa. Josh et­sii kyp­sää nais­ta, mut­ta on­ko ku­kaan hä­nen va­lit­se­mas­taan kol­mi­kos­ta sellainen?..
15
15.00 Remp­pa vai muut­to: Lomakodit
Pikkumökki Whistlerissä.
15.00 Puu­tar­han pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
ti: Australia-huumaa.
ke: Yorkshiresta Japaniin.
15.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (44')
to: Iso talo, pienet huoneet.
pe: Hot dog -keittiö.
15.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
15.00: Essexin tyylillä.
16.00: Love Islandin pahis. To­si-tv-sta­ra Mic­hael Grif­fiths ta­paa kol­me naista,..
16.00 Liv D: Täy­del­li­nen some-vartalo
16.00 Han­sin matkassa
Ko­ti­mai­nen mat­kai­luoh­jelma. (42')
ti: Iiro Seppänen.
ke: Petteri Koponen.
to: Mika Salo.
16.00 Kup­pi­lat kun­toon, Hans Välimäki!
Sarja alkaa!
17.00 Vie­rais­sa Australia
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
ma: Muissa maisemissa.
ti: Järkytyksiä. Koe­pa­rit joh­tu­vat koh­taa­maan to­tuu­den it­sestään,..
ke: Luottamuskysymys. Koe­pa­rien vä­lil­lä on vah­va luot­ta­mus. Kun pro­jek­ti on lopuillaan,..
to: Kohtaamisia. Kun ko­kei­lua on jäl­jel­lä kak­si päi­vää, koe­pa­rit ta­paa­vat tois­ten­sa puolisot.
pe: Kotona jälleen. Pa­luu ko­tiin oman puo­li­son luo ei su­ju kai­kil­ta odo­te­tus­ti. Te­ra­peu­tit ovat tukena,
17.00 Remp­pa vai muut­to: Lomakodit
Rakkaudesta lajiin. Ch­ri­sin ja Rhon­dan vuo­ris­to­mö­kis­sä on tunnearvoa,..
17.00 Unel­mien poi­kamiestyttö
Kovaa peliä. Han­na­hin tref­fi­put­ki al­kaa, ja mie­hil­tä näh­dään niin pal­jas­ta pin­taa kuin ko­via kon­tak­te­ja. Yk­si heis­tä on jo ai­van hul­laan­tu­nut Han­na­hiin, ja toi­nen tur­vau­tuu ky­see­na­lai­siin temp­pui­hin. Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (81')
18
18.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
ma: Essexin tyylillä.
ti: Love Islandin pahis. To­si-tv-sta­ra Mic­hael Grif­fiths ta­paa kol­me naista,..
ke: Hyvät vibat. Tä­nään ro­mans­sia et­sii 23-vuo­tias hius­muo­toi­li­ja Brandon...
to: Meritähden kuolema. Brad,..
pe: Palanutta sapuskaa. Josh et­sii kyp­sää naista,..
18.00 Hu­vila & Huussi
Ko­ti­mai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (42')
18.00: Piha mökin mukaan.
19.00: Isoisän perintö.
18.55 Sy­ke-elo­ku­van tun­nus­bii­si: Ans­si Ke­la - Sut puhallan pois
19.00 Hu­vila & Huussi
Ko­ti­mai­nen li­fes­tyleohjelma.
ma: Lepistöjen sukumökin päivitys.
ti: Piha mökin mukaan.
ke: Isoisän perintö.
to: Kirjailijan kesämökki.
19.00 Liv D: Brit­ti­ku­nin­kaal­lis­ten suosikkikaupat
Liv D: Brittikuninkaallisten suosikkikaupat.
19.00 Liv D: Villit äidit
LIV D: Villit äidit. Do­ku­ment­ti 40 vuo­den ra­ja­pyy­kin ylit­tä­neis­tä brit­tiäideistä,..
20.00 Puu­tar­han pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
ma: Australia-huumaa.
ti: Yorkshiresta Japaniin. Ja­mes ja hä­nen vai­mon­sa Aki­ka toi­vo­vat puutarhaa,..
20.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (44')
ke: Iso talo, pienet huoneet.
to: Hot dog -keittiö. Lap­suu­den­ko­dis­saan asu­va Ches­ter ha­luai­si muut­taa uu­teen taloon,..
20.00 Hu­vila & Huussi
Lepistöjen sukumökin päivitys. Lau­ra Le­pis­tön iso­van­hem­pien mök­ki on siir­ty­nyt eteen­päin suvussa...
20.00 Liv D: Villit äidit
LIV D: Villit äidit. Do­ku­ment­ti 40 vuo­den ra­ja­pyy­kin ylit­tä­neis­tä brit­tiäideistä,..
20.00 Hu­vila & Huussi
Kirjailijan kesämökki. Ka­ri Ho­ta­kai­sen pel­to­jen kes­kel­tä hank­ki­ma rin­ta­ma­mies­ta­lo toi­mii per­heen mök­ki­nä ja Ka­rin kir­joi­tuspaikkana...
21
21.00 Asema 19
Kukaan ei ole yksin. Vic ja Tra­vis avaa­vat sa­nai­sen ark­kun­sa yh­tei­ses­sä am­bu­lans­si­vuorossaan...
21.00 Oran­ge Is the New Black
21.00 I Feel Pretty
Amy Sc­hu­me­rin täh­dit­tä­mäs­sä ko­me­dias­sa huo­nos­ta it­se­tun­nos­ta kär­si­vä Re­nee saa täl­lin pää­hän­sä ja al­kaa näh­dä it­sen­sä hui­kea­na kau­not­ta­re­na. Pa­ran­tu­neen it­se­tun­non avul­la Re­nee to­teut­taa unel­miaan, mut­ta mi­ten käy, kun to­tuus val­ke­nee? Pääo­sis­sa: Amy Schumer,..
(I Feel Pretty 2018)
21.00 Liv D: Brit­ti­ku­nin­kaal­lis­ten suosikkikaupat
Liv D: Brittikuninkaallisten suosikkikaupat.
21.00 Liv D: Villit äidit
LIV D: Villit äidit.
21.00 Sooloilua
Her­sy­vä draa­ma­ko­me­dia kol­me­kymp­pi­ses­tä toi­mit­ta­jas­ta Em­mas­ta (Sai­ja Len­to­nen), jo­ka lä­he­te­tään yl­lät­täen haas­tat­te­le­maan huip­pu­ka­pel­li­mes­ta­ri Joel Ab­ra­hams­so­nia (Ka­ri-Pek­ka Toi­vo­nen). Em­ma huo­maa pian ihas­tu­van­sa Joeliin...
(Sooloilua/Suomi 2007)
21.00 Kuutamolla
Kat­ja Kal­lion me­nes­tys­ro­maa­niin poh­jau­tu­vas­sa draa­mas­sa ro­man­tii­kan­näl­käi­nen kol­me­kymp­pi­nen Ii­ris (Min­na Haap­ky­lä) haa­vei­lee rak­kau­des­ta 2000-lu­vun alun Hel­sin­gis­sä. Haa­veet näyt­tä­vät käy­vän to­teen, kun Ii­rik­sen elä­mään as­tuu ko­mea, lu­paa­va elo­ku­vaoh­jaa­ja Mar­ko (Pe­ter Fran­zén). On­ko on­ni kui­ten­kin pelk­kää il­luu­sio­ta? Pääo­sis­sa: Min­na Haap­ky­lä, Pe­ter Franzén,..
(Kuutamolla 2002)
22.00 Tulossa...
22.00 Resident
Tulilinjalla. Kun en­ti­nen po­ti­las syyt­tää Con­ra­dia ki­dut­tamisesta,..
22.00 Kumman kaa
Kum­man kaa -ko­me­dia­sar­ja va­lot­taa ruot­si­no­pet­ta­ja An­nen (He­li Su­te­la) ja kou­lu­ter­vey­den­hoi­ta­ja Ellun ..
22.05 Kumman kaa
Kum­man kaa -ko­me­dia­sar­ja va­lot­taa ruot­si­no­pet­ta­ja An­nen (He­li Su­te­la) ja kou­lu­ter­vey­den­hoi­taja Ellun
22.15 Vic­ky Cris­ti­na Barcelona
Ys­tä­vyk­set Vic­ky (Re­bec­ca Hall) ja Cris­ti­na (Scar­lett Jo­hans­son) läh­te­vät ke­sän­viet­toon Barcelonaan...
(Vicky Cristina Barcelona 2008)
23.00 Tulossa...
23.00 Temp­ta­tion Is­land Suomi 9
Mikan ja Mirkun viimeinen iltanuotio.
23.05 Sink­kuillallinen
Essexin tyylillä.
23.05 Sink­kuillallinen
Meritähden kuolema. Brad,..
23.10 Temp­ta­tion Is­land Suomi 9
Henkan ja Julian viimeinen iltanuotio.
23.20 Tulossa...
23.25 Sink­kuillallinen
Hyvät vibat.
23.25 Tulossa...
23.30 Liv D: Brit­ti­ku­nin­kaal­lis­ten suosikkikaupat
0
00.05 Vie­rais­sa Australia
Muissa maisemissa.
00.05 Vie­rais­sa Australia
Kohtaamisia.
00.00 Unel­mien poi­kamiestyttö
Sankarit ja huijarit.
00.20 Sink­kuillallinen
Love Islandin pahis.
00.25 Vie­rais­sa Australia
Luottamuskysymys.
00.10 Kumman kaa
(He­li Su­te­la) (Min­na Kos­ke­la) Ko­ti­mai­nen ko­mediasarja.
Kausi 1. Jaksot 1-4. (Sarja alkaa!)
00.30 Pa­ra­tii­sihotelli USA
Taktiikka hioutuu.
01.05 Liv D: Ö­ky­rik­kaiden hotelli
01.10 Häät sul­hasen tapaan
Gangsterihäät.
01.20 Vie­rais­sa Australia
01.25 Häät sul­hasen tapaan
01.30 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (44')
Kausi 2. Jaksot 1-2. (Kausi alkaa!)
01.50 Sink­kuillallinen
02.15 Häät sul­hasen tapaan
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
Kausi 13. Jaksot 11-12.
02.25 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (44')
02.10 Pa­ra­tii­sihotelli USA
Ken vie Barbien sydämen?
02.50 Vie­rais­sa Australia
3
03.15 Lätkävaimot
Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sarja. (42')
Kausi 1. Jaksot 7-2.
03.10 Astral-TV
03.30 Astral-TV
03.50 Häät sul­hasen tapaan
04.15 Astral-TV
04.50 Astral-TV