Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 27 28 29 30 31
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
26.7. 27.7. 28.7. 29.7. 30.7. 31.7. 1.8.
05.00 Astral-TV
6
06.00 LI­VE: Astral-TV
9
09.00 Häät sul­hasen tapaan
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (46')
ma: Morsio merihädässä.
ti: Ikirouta.
ke: Altaassa avioon.
to: Keijupölyä karjamarkkinoilla.
pe: Häät aikojen alussa.
09.00 Puu­tar­han pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
la: Lepoa ja leikkiä. Paahteista Provencea.
su: Viettävästä viehättäväksi. Suen ja Ro­ber­tin kal­te­va puu­tar­ha kai­paa ta­soittamista,.. Kiemuroita kerrakseen. Arit An­der­son ja Ric­hin vel­jek­set loih­ti­vat Ka­tel­le ja Tho­ma­sil­le unel­ma­puutarhan,..
10.00 Ka­don­neen jäljillä
LATVIA, Kristina - Hämäriä muistikuvia. Kol­me­kymppisen,..
10.00 Puu­tar­han pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
ti: Lepoa ja leikkiä.
ke: Paahteista Provencea.
to: Viettävästä viehättäväksi.
pe: Kiemuroita kerrakseen.
11.00 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Rem­pal­la uuteen kotiin
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (42')
ma: Ikuisuusremontti.
ti: Yksin eteenpäin.
ke: Kaupungin humuun.
to: Arvoalueen unelma. Frank,..
pe: Nuorenparin uusi alku.
11.00 Han­sin matkassa
Ko­ti­mai­nen mat­kailuohjelma.
la: Lukas Hradecky. Suvi Riggs. Huip­pu­mal­li Su­vi Ko­po­nen asuu per­heen­sä kans­sa Los An­ge­le­sis­sa, Sher­man Oak­sin alueella...
su: Tomi Björck. Han­sin mat­kas­sa on odo­tet­ta­vis­sa to­del­lis­ta ruokajuhlaa,.. Laura Huhtasaari.
12
12.00 Tans­sin superäidit
Jälleennäkeminen, osa 1. Eri­kois­jak­sos­sa sarjan 8...
12.00 Tulossa...
12.00 Suu­rin pu­dottaja Suomi
Uusi kausi alkaa! . Suu­rin pu­dot­ta­ja Suo­mi heit­tää Mei­ju Suvaksen,..
12.00 Suu­rin pu­dottaja Suomi
Tyrmistyttävät testitulokset.
12.00 Remp­pa vai muut­to: Lomakodit
Uutta eloa sukumökkiin.
12.05 Tans­sin superäidit
Jälleennäkeminen, osa 2. Eri­kois­jak­sos­sa sarjan 8...
12.55 Tulossa...
12.55 Tulossa...
13.00 The Wall Suomi
Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jelma. (42')
ma: Isä ja tytär Savosta.
ti: Ystävykset unelmajahdissa.
ke: Isän ja pojan kiekkounelmia.
to: Tehokaksikko Turusta. Emi­lia ja Ju­lia ovat täyn­nä energiaa,..
13.00 Rem­palla tuloja
13.00 Häät sul­hasen tapaan
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (46')
13.00: Morsio merihädässä.
14.00: Ikirouta. Mic­kyn mor­sian Sop­hia osaa vä­lil­lä ol­la var­si­nai­nen jää­kuningatar,..
13.00 Häät sul­hasen tapaan
Altaassa avioon. Kun­to­sa­lil­la viih­ty­vät Ben ja Hay­ley ei­vät ota elä­mää tur­han vakavasti...
13.30 Jaksa paremmin
14.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
ma: Lihaksia ja lenkkareita.
ti: Karitsataistelu. Nick et­sii pie­ni­ko­kois­ta blondia,..
ke: Chiliä ja currya.
to: Joulun taikaa.
pe: Julkkisseuraa.
14.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
14.00: Joulun taikaa.
15.00: Julkkisseuraa. "Lo­ve Is­lan­dis­ta" tut­tu Ch­ris Tay­lor et­sii huu­mo­rin­ta­juis­ta kau­no­tar­ta, jo­ka ei tur­hia kainostele.
16.00: Saippuatähden treffit.
15
15.00 Remp­pa vai muut­to: Lomakodit
Uutta eloa sukumökkiin.
15.00 Puu­tar­han pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
ti: Lepoa ja leikkiä.
ke: Paahteista Provencea.
to: Viettävästä viehättäväksi.
pe: Kiemuroita kerrakseen.
15.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
15.00: Karitsataistelu.
16.00: Chiliä ja currya. 32-vuo­tias ta­pah­tu­ma­pääl­lik­kö Ryan et­sii it­se­var­maa, lii­kun­nal­lis­ta naista...
16.00 Sa­mi Ku­ro­sen ma­ku­mat­ka Saimaalla
Kau­si 1. (23')
16.00 Han­sin matkassa
Ko­ti­mai­nen mat­kailuohjelma.
ti: Lukas Hradecky.
ke: Suvi Riggs.
to: Tomi Björck. Han­sin mat­kas­sa on odo­tet­ta­vis­sa to­del­lis­ta ruokajuhlaa,..
pe: Laura Huhtasaari.
17.00 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Rem­pal­la uuteen kotiin
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (42')
ma: Yksin eteenpäin.
ti: Kaupungin humuun.
17.00 Vie­rais­sa Australia
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
ke: Parisuhteet kriisissä.
to: Alkutaipaleella. Koe­pa­rit aset­tu­vat taloksi,..
pe: Yhteistä tekemistä. Koe­pa­rit te­ke­vät yh­des­sä jo­tain, mi­tä he ei­vät tee puo­li­son­sa kanssa...
17.00 Remp­pa vai muut­to: Lomakodit
Pikkumökki Whistlerissä.
17.00 Unel­mien poi­kamiestyttö
Sankarit ja huijarit. Ala­ba­man kau­no­tar Han­nah ta­paa 30 sul­hoeh­do­kas­ta, jot­ka yrit­tä­vät teh­dä hä­neen vai­ku­tuk­sen. Pik­ku­lin­nut kui­ten­kin lau­la­vat, et­tä kai­kil­la mie­hil­lä ei ole puh­taat jau­hot pus­sis­sa. Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (81')
18
18.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
ma: Karitsataistelu.
ti: Chiliä ja currya. 32-vuo­tias ta­pah­tu­ma­pääl­lik­kö Ryan et­sii it­se­var­maa, lii­kun­nal­lis­ta naista...
ke: Joulun taikaa. Sink­kuil­lal­li­sia syö­dään täl­lä ker­taa jou­lui­sis­sa tunnelmissa...
to: Julkkisseuraa. "Lo­ve Is­lan­dis­ta" tut­tu Ch­ris Tay­lor et­sii huu­mo­rin­ta­juis­ta kaunotarta,..
pe: Saippuatähden treffit.
18.00 Hu­vila & Huussi
Ko­ti­mai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (41')
18.00: Koko suvun mökki.
19.00: Forssellien unelmat toteen. Mi­kael Fors­sel­lin poi­ka­mie­sai­koi­na hank­ki­ma mök­ki il­man mu­ka­vuuk­sia toi­mii uk­ko­po­ru­kan mök­ki­reissulla,..
18.55 Sy­ke-elo­ku­van tun­nus­bii­si: Ans­si Ke­la - Sut puhallan pois
19.00 Hu­vila & Huussi
Ko­ti­mai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (41')
ma: Ellenin surffiparatiisi.
ti: Koko suvun mökki.
ke: Forssellien unelmat toteen.
to: Jättömaa hyötykäyttöön. Me­ren­ran­nal­la si­jait­se­vas­sa mö­kis­sä on kaik­ki puit­teet kunnossa...
19.00 Liv D: Täy­del­li­nen some-vartalo
LivD: Täydellinen some-vartalo.
19.00 Liv D: Täy­del­li­nen some-vartalo
LivD: Täydellinen some-vartalo.
20.00 Puu­tar­han pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
ma: Lepoa ja leikkiä.
ti: Paahteista Provencea.
ke: Viettävästä viehättäväksi. Suen ja Ro­ber­tin kal­te­va puu­tar­ha kai­paa ta­soittamista,..
to: Kiemuroita kerrakseen.
20.00 Hu­vila & Huussi
Ellenin surffiparatiisi. El­len Jo­ki­kun­nas hank­ki muu­ta­ma vuo­si sit­ten en­sim­mäi­sen oman ke­sä­mökkinsä...
20.00 Liv D: Ö­ky­rik­kaiden hotelli
Liv D: Ökyrikkaiden hotelli.
20.00 Hu­vila & Huussi
Jättömaa hyötykäyttöön. Me­ren­ran­nal­la si­jait­se­vas­sa mö­kis­sä on kaik­ki puit­teet kunnossa...
21
21.00 Asema 19
Hän on minun. Vi­cil­le sel­viää Theon men­nei­syy­des­tä jo­tain yl­lättävää...
21.00 Oran­ge Is the New Black
21.00 Jackie
Kol­me Os­car-eh­dok­kuut­ta an­sain­nees­sa draa­mae­lo­ku­vas­sa ku­vail­laan Jac­kie Ken­ne­dyn elä­mää päi­vi­nä John F. Ken­ne­dyn sa­la­mur­han jälkeen...
(Jackie 2016)
21.00 NCIS Rikostutkijat
Vihreän päivän keikka. Py­hän Pat­ric­kin päi­vä se­koit­taa po­lii­sin toimintaa,..
21.00 Tulossa...
21.00 Just Go With It
Adam Sand­le­rin esit­tä­mä plas­tiik­ka­ki­rur­gi Dan­ny Mac­ca­bee on on­nis­tu­nut ko­ko ikän­sä ve­tä­mään nai­sia puo­leen­sa esit­tä­mäl­lä sur­keas­sa avio­lii­tos­sa riu­tu­vaa mies­tä. Kun Dan­ny ihas­tuu it­seään nuo­rem­paan nai­seen, kek­si­tys­tä avio­lii­tos­ta on tul­ta­va tot­ta, ja lo­pul­ta lää­kä­rin avus­ta­ja (Jen­ni­fer Anis­ton) suos­tuu vai­mon roo­liin. Pääo­sis­sa: Adam Sandler,..
(Just Go With It 2011)
21.05 NCIS Rikostutkijat
USS Arizona. Ami­raa­lin ko­toa va­ras­te­taan tyt­tä­ren kun­niamerkki,..
21.10 Tulossa...
21.15 NCIS Rikostutkijat
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
21.15: Vihreän päivän keikka.
22.15: USS Arizona. Ami­raa­lin ko­toa va­ras­te­taan tyt­tä­ren kun­nia­merk­ki, ei­kä va­ras ole mi­ten­kään ta­vanomainen...
21.55 Tulossa...
22.00 Tulossa...
22.00 Resident
Aihetta kiitollisuuteen. AJ viet­tää kii­tos­päi­vää yh­des­sä uu­sien per­heen­jä­sen­ten­sä kanssa,..
22.00 Liv D: Ö­ky­rik­kaiden hotelli
Liv D: Ökyrikkaiden hotelli.
22.05 Kumman kaa
Ko­ti­mai­nen ko­mediasarja.
22.05: Henkinen prosessi.
22.40: Vallan ytimessä.
22.15 Polttarittaret
Mor­sius­nei­dot- ja Kau­hea kank­ku­nen -me­nes­tys­ten jäl­jil­lä ete­ne­vä sär­mi­käs vauh­ti­ko­me­dia käyn­nis­tyy Bec­kyn (Re­bel Wilson)..
(Bachelorette/USA 2012)
23.00 Tulossa...
23.00 Sink­kuillallinen
Julkkisseuraa.
23.10 Sink­kuillallinen
Karitsataistelu. Nick et­sii pie­ni­ko­kois­ta blon­dia, jo­ka nau­rai­si hä­nen vitseilleen...
23.05 Sink­kuillallinen
Joulun taikaa.
23.10 Temp­ta­tion Is­land Suomi 9
VP:n ja Annan viimeinen iltanuotio.
23.15 Tulossa...
23.20 Temp­ta­tion Is­land Suomi 9
Unelmatreffit, osa 2.
23.25 Tulossa...
23.30 Liv D: Ö­ky­rik­kaiden hotelli
0
00.05 Sink­kuillallinen
00.05 Vie­rais­sa Australia
Parisuhteet kriisissä.
00.00 Kumman kaa
Ko­ti­mai­nen ko­mediasarja.
00.10 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Rem­pal­la uuteen kotiin
00.10 Unel­mien poikamies
Viimeinen ruusu. Rak­kaut­ta et­si­vän Col­to­nin koh­ta­lo ratkeaa,..
00.20 Kumman kaa
Ko­ti­mai­nen ko­mediasarja.
Kausi 2. Jaksot 9-10. (kausi loppuu)
00.40 Pa­ra­tii­sihotelli USA
Villi kortti. Pe­li on käynnissä...
01.05 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Rem­pal­la uuteen kotiin
01.05 Vie­rais­sa Australia
Alkutaipaleella.
01.05 Liv D: Ö­ky­rik­kaiden hotelli
01.10 Lätkävaimot
01.25 Pa­ra­tii­sihotelli USA
Perillä paratiisissa.
01.40 Astral-TV
02.15 Häät sul­hasen tapaan
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (46')
Kausi 13. Jaksot 6-10.
02.25 Liv D: Täy­del­li­nen some-vartalo
3
03.15 Lätkävaimot
Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sarja. (42')
Kausi 1. Jaksot 3-4.
03.10 Astral-TV
03.10 Lätkävaimot
Rakkautta ja inhoa L. A:ssa...
03.00 Vie­rais­sa Australia
Yhteistä tekemistä.
03.25 Astral-TV
04.15 Astral-TV
04.05 Astral-TV