Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 27 28 29 30 31 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
12.7. 13.7. 14.7. 15.7. 16.7. 17.7. 18.7.
05.00 Astral-TV
6
06.00 LI­VE: Astral-TV
9
09.00 Rem­palla tuloja
ma: Mökille vuoden ympäri. Itsenäisyyttä kohti.
ti: Tönöstä tyylikkääksi. Neljän mökin rantatontti.
ke: Vitsiniekan velkataakka. Vauvaperheen unelmakoti.
to: Hääkassan kartutusta. Rantatalon uusi ilme.
pe: Murheenkryynistä mahtavaksi. Luksusta lepakkoluolaan.
09.00 Puu­tar­han pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
la: Makuja ja mielenrauhaa. Bilepuutarha. Kämp­pik­set Neil ja Jack ovat in­nok­kai­ta ko­tikokkeja,..
su: Lomakohde kotona. Pat ja Je­re­my ra­kas­ta­vat mat­kai­lua Vä­limerellä,.. Esteetöntä iloa. Al­ler­giois­ta kär­si­vä Pau­li­ne ha­luaa vil­liin­ty­neen ta­ka­pi­han­sa ti­lal­le ren­non puutarhan,
10.00 Ka­don­neen jäljillä
VENÄJÄ, Marina - Isän jäljillä Venäjällä.
10.00 Puu­tar­han pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
ti: Makuja ja mielenrauhaa.
ke: Bilepuutarha. Kämp­pik­set Neil ja Jack ovat in­nok­kai­ta ko­tikokkeja,..
to: Lomakohde kotona. Pat ja Je­re­my ra­kas­ta­vat mat­kai­lua Vä­limerellä,..
pe: Esteetöntä iloa.
11.00 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Rem­pal­la uuteen kotiin
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (42')
ma: Mumma mukaan.
ti: Tarkat toiveet. Ju­lie ja Ja­son ha­lua­vat muuttaa,..
ke: Kahden kesken.
to: Countrytähden uusi alku. Count­ry­muu­sik­ko Lee Roy on ra­kas­tunut mies,..
pe: Superfanit.
11.00 Rem­palla tuloja
la: Itsenäisyyttä kohti. Tönöstä tyylikkääksi.
su: Neljän mökin rantatontti. Vitsiniekan velkataakka.
12
12.00 Tans­sin superäidit
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
ma: Huonosti käyttäytyvät äidit.
ti: Oikeat kasvot. Ab­by an­taa ryh­mä­tans­sin pääo­san vai­sul­le Hannahille,..
ke: Kaksi takkia, neljä tanssijaa.
to: Uutta verta.
12.00 Remp­pa vai muut­to: Lomakodit
Suurperheelle suurempaa.
12.00 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Rem­pal­la uuteen kotiin
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (42')
12.00: Mumma mukaan.
13.00: Tarkat toiveet. Ju­lie ja Ja­son ha­lua­vat muut­taa, kos­ka las­ten kou­lu­pii­ri on ra­jat­tu uudelleen...
14.00: Kahden kesken. No­vel­lan ja Ter­ryn lap­set ovat len­tä­neet tai len­tä­mäs­sä pesästä,..
12.00 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Rem­pal­la uuteen kotiin
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (42')
12.00: Countrytähden uusi alku.
13.00: Superfanit.
13.00 The Wall Suomi
Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jelma. (42')
ma: Sisarukset etsimässä kadonnutta yhteyttä.
ti: Nuorenparin häähaaveet.
ke: Anoppi ja vävy suurten rahojen perässä.
to: Rohkeat veljekset. Sep­po ja Kei­jo ovat veljekset,..
13.00 Rem­palla tuloja
13.30 Jaksa paremmin
14.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
ma: Toiveena äijä.
ti: Koirarakas kavaljeeri. Josh et­sii tyttöä,..
ke: Possupakkomielle.
to: Karski kurkunvihaaja.
pe: Rakkauden viittomat.
14.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
14.00: Karski kurkunvihaaja.
15.00: Rakkauden viittomat. 27-vuo­tias viit­to­ma­kie­len opet­ta­ja Way­ne et­sii unel­mien­sa miestä...
16.00: Lihaisa luennoitsija. Dan et­sii haus­kaa ja it­se­näis­tä tyt­töä. Tref­feil­lä teh­dään kas­vo­maalauksia,..
15
15.00 Remp­pa vai muut­to: Lomakodit
Suurperheelle suurempaa.
15.00 Puu­tar­han pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
ti: Makuja ja mielenrauhaa.
ke: Bilepuutarha. Kämp­pik­set Neil ja Jack ovat in­nok­kai­ta ko­tikokkeja,..
to: Lomakohde kotona. Pat ja Je­re­my ra­kas­ta­vat mat­kai­lua Vä­limerellä,..
pe: Esteetöntä iloa.
15.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
15.00: Koirarakas kavaljeeri.
16.00: Possupakkomielle. 20-vuo­tias Heat­her ra­kas­taa rul­la­luis­te­lua ja ra­pea­nah­kais­ta possua...
16.00 Sa­mi Ku­ro­sen ma­ku­mat­ka Saimaalla
Kau­si 1. (23')
16.00 Toi­sen­laiset äidit
Kau­si 1. Ko­ti­mai­nen oh­jelma. (42')
pe: Jon­na odot­taa esi­kois­taan yh­des­sä poi­kays­tä­vän­sä Mar­kuk­sen kanssa...
17.00 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Rem­pal­la uuteen kotiin
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (42')
ma: Tarkat toiveet.
ti: Kahden kesken. No­vel­lan ja Ter­ryn lap­set ovat len­tä­neet tai len­tä­mäs­sä pesästä,..
ke: Countrytähden uusi alku. Count­ry­muu­sik­ko Lee Roy on ra­kas­tunut mies,..
to: Superfanit.
pe: Kellari kuntoon. Cat­he­ri­ne ja Nick yrit­tä­vät myy­dä pien­tä taloaan,..
17.00 Remp­pa vai muut­to: Lomakodit
Omin käsin. Jim on re­mon­toi­nut per­heen mök­kiä jo kym­me­ni­sen vuot­ta, ei­kä re­mont­ti tun­nu valmistuvan...
17.00 Unel­mien poikamies
Viimeinen tilaisuus. Sar­jan kak­sio­sai­nen fi­naa­li al­kaa. Col­ton on dra­maat­tis­ten ta­pah­tu­mien jäl­keen ki­pei­den pää­tös­ten ää­rel­lä. Tais­te­lee­ko hän rak­kau­ten­sa puo­les­ta, ja mis­tä se lo­pul­ta löy­tyy? Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (80')
18
18.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
ma: Koirarakas kavaljeeri.
ti: Possupakkomielle. 20-vuo­tias Heat­her ra­kas­taa rul­la­luis­te­lua ja ra­pea­nah­kais­ta possua...
ke: Karski kurkunvihaaja. Per­so­nal trai­ner Nick et­sii sö­pöä ja pie­ni­ko­kois­ta tyttöä...
to: Rakkauden viittomat. 27-vuo­tias viit­to­ma­kie­len opet­ta­ja Way­ne et­sii unel­mien­sa miestä...
pe: Lihaisa luennoitsija. Dan et­sii haus­kaa ja it­se­näis­tä tyttöä...
18.00 Hu­vila & Huussi
Ko­ti­mai­nen li­fes­tyleohjelma.
18.00: Hirsimökin muodonmuutos.
19.00: Valoa tontille. Mai­jun ja Mi­kon mö­kin pi­hal­la puut pi­men­tä­vät ton­tin. Kek­sii­kö Eva, mi­ten pi­meys kor­va­taan valolla?..
18.55 Sy­ke-elo­ku­van tun­nus­bii­si: Ans­si Ke­la - Sut puhallan pois
19.00 Hu­vila & Huussi
Ko­ti­mai­nen li­fes­tyleohjelma.
ma: Lato hyötykäyttöön.
ti: Hirsimökin muodonmuutos.
ke: Valoa tontille. Mai­jun ja Mi­kon mö­kin pi­hal­la puut pi­men­tä­vät ton­tin. Kek­siikö Eva,..
to: Saaristomökin tilaratkaisut.
19.00 Sa­mi Ku­ro­sen ma­ku­mat­ka Saimaalla
19.00 Sa­mi Ku­ro­sen ma­ku­mat­ka Saimaalla
20.00 Puu­tar­han pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
ma: Makuja ja mielenrauhaa.
ti: Bilepuutarha. Kämp­pik­set Neil ja Jack ovat in­nok­kai­ta ko­tikokkeja,..
ke: Lomakohde kotona. Pat ja Je­re­my ra­kas­ta­vat mat­kai­lua Vä­limerellä,..
to: Esteetöntä iloa.
20.00 Hu­vila & Huussi
Lato hyötykäyttöön. Mök­ki­pi­han van­ha la­to pi­täi­si saa­da hyö­ty­käyttöön...
20.00 Liv D: Aa­sia­lai­set ökyhäät
Räätälin uudet vaatteet.
20.00 Hu­vila & Huussi
Saaristomökin tilaratkaisut. Idyl­li­nen pi­ha­pii­ri ja me­ren lä­hei­syys ovat pi­tä­neet saa­ris­to­mö­kin käytössä,..
21
21.00 Asema 19
Samassa junassa. Po­lii­sin toi­min­ta kuo­hut­taa tun­tei­ta, ja vä­sy­mys pai­naa päälle...
21.00 Oran­ge Is the New Black
21.00 Sa­mi Ku­ro­sen ma­ku­mat­ka Saimaalla
21.00 NCIS Rikostutkijat
Ame­rik­ka­lai­nen draa­ma­sarja. (41')
to: Rakkauden kaipuuta.
pe: Arkiston salat.
21.00 NCIS Rikostutkijat
Ame­rik­ka­lai­nen draa­ma­sarja. (41')
21.00: Rakkauden kaipuuta.
22.00: Arkiston salat. Eläk­keel­lä ole­va lai­vas­ton so­ti­las te­kee it­se­mur­han ja lah­joit­taa ar­vok­kaan ko­li­kon lai­vas­tomuseolle...
21.00 Rock of Ages
Tom Crui­sen täh­dit­tä­män huip­pu­suo­si­tun rock-mu­si­kaa­lin elo­ku­va­ver­sios­sa pik­ku­kau­pun­gin tyt­tö saa­puu et­si­mään on­neaan Los An­ge­le­sis­ta vuon­na 1987. Lef­fa on täyn­nä me­ne­viä uu­sia tul­kin­to­ja ai­ka­kau­den rock-klas­si­kois­ta. Pääo­sis­sa: Ju­lian­ne Hough, Die­go Bo­ne­ta, Tom Crui­se, Alec Bald­win, Cat­he­ri­ne Ze­ta-Jo­nes. Oh­jaus: Adam Shank­man. (118')..
(Rock of Ages 2012)
22.00 Kumman kaa
Ko­ti­mai­nen ko­mediasarja.
22.00: Rakkautta ilmassa.
22.35: Synttärit.
22.00 Liv D: Luk­suslentoyhtiö
Luksuslentoyhtiö.
22.00 Resident
Sairaanhoitajien päivä. Cain hank­kii po­ti­laan eri­koi­sel­la tavalla,..
22.00 Liv D: Aa­sia­lai­set ökyhäät
Räätälin uudet vaatteet.
22.10 Eat Pray Love
Ne­wyor­ki­lai­nen Liz Gil­bert (Ju­lia Ro­berts) ha­vah­tuu ole­van­sa on­ne­ton avio­lii­tos­saan ja tyy­ty­mä­tön elä­mään­sä ja läh­tee maail­ma­nym­pä­rys­mat­kal­le et­si­mään it­seään. Ita­lias­ta hän löy­tää syö­mi­sen nautinnon,..
(Eat Pray Love 2010)
23.00 Sink­kuillallinen
Rakkauden viittomat.
23.00 Temp­ta­tion Is­land Suomi 9
Viimeiset bileet.
23.00 Tulossa...
23.05 Sink­kuillallinen
Koirarakas kavaljeeri. Josh et­sii tyttöä,..
23.05 Sink­kuillallinen
Karski kurkunvihaaja.
23.05 Temp­ta­tion Is­land Suomi 9
Tää reissu on yllättänyt ihan täysin.
23.30 Liv D: Aa­sia­lai­set ökyhäät
0
00.00 Kumman kaa
Ko­ti­mai­nen ko­mediasarja.
00.05 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Rem­pal­la uuteen kotiin
00.05 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Rem­pal­la uuteen kotiin
00.05 Unel­mien poikamies
Naiset kertovat kaiken. Ki­sas­ta pu­don­neet nai­set ko­koon­tu­vat ylei­sön eteen,..
00.05 Kumman kaa
Ko­ti­mai­nen ko­mediasarja.
00.30 Vie­rais­sa Australia
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
00.30: Järkytyksiä.
01.30: Luottamuskysymys.
01.00 Liv D: Vaa­ti­vat ökyvanhemmat
01.00 Sink­kuillallinen
01.05 Häät sul­hasen tapaan
01.05 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Rem­pal­la uuteen kotiin
01.10 Vie­rais­sa Australia
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
01.10: Yhteistä tekemistä.
02.10: Muissa maisemissa.
02.00 Häät sul­hasen tapaan
02.00 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Rem­pal­la uuteen kotiin
01.50 Sink­kuillallinen
02.10 Astral-TV
02.30 Astral-TV
03.00 Astral-TV
02.50 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Rem­pal­la uuteen kotiin
03.05 Astral-TV
3
03.00 Häät sul­hasen tapaan
04.00 Astral-TV
03.50 Astral-TV