Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 17 18 19 20 21
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
17.5. 18.5. 19.5. 20.5. 21.5. 22.5. 23.5.
05.00 Astral-TV
6
06.00 LI­VE: Astral-TV
9
09.00 Suu­rin pu­dottaja Suomi
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
ma: Eeppinen taistelu.
ti: Finalistit selviää.
ke: Houkutuksia. Fi­na­lis­tit tree­naa­vat ko­tioloissa...
to: Finaali. Ku­ka on Suu­rin pudottaja?..
09.00 Hu­vila & Huussi
Annin ja Nikon kesäparatiisi.
09.00 Remp­pa vai muutto
Kau­si 9. Kan­nat­tai­si­ko ra­hat lait­taa ny­kyi­sen asun­non täys­re­mont­tiin vai hank­kia upouu­si kämp­pä? Tä­tä poh­di­taan ame­rik­ka­lais­per­heis­sä huip­pu­kiin­teis­tö­vä­lit­tä­jien avus­tuk­sel­la. Ame­rik­ka­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
10.00 Kimpassa
Sami Hedberg ja Saija Tuupanen.
10.00 Remp­pa vai muutto
Kau­si 9. Kan­nat­tai­si­ko ra­hat lait­taa ny­kyi­sen asun­non täys­re­mont­tiin vai hank­kia upouu­si kämp­pä? Tä­tä poh­di­taan ame­rik­ka­lais­per­heis­sä huip­pu­kiin­teis­tö­vä­lit­tä­jien avus­tuk­sel­la. Ame­rik­ka­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
Kausi 9. Jaksot 21-24.
11.00 Ka­don­neen jäljillä
ISRAEL, Liana - Paluu juurille.
11.00 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Rem­pal­la uuteen kotiin
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (42')
ti: Kahden kesken.
ke: Countrytähden uusi alku. Count­ry­muu­sik­ko Lee Roy on ra­kas­tunut mies,..
to: Superfanit.
pe: Kellari kuntoon.
11.00 Rem­palla tuloja
Kiikkerä piippu.
11.00 Häät sul­hasen tapaan
Svengaava sulhanen.
11.30 Häät sul­hasen tapaan
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (46')
11.30: Pelimiehen pikahäät.
12.30: Sokkeloiset suunnitelmat.
12
12.00 Rem­palla tuloja
ma: Eristystä ja linnunpesiä. Kiikkerä piippu.
ti: Huolehtivainen poika. Oppirahat.
ke: Eläketurvaa. Kaatopaikka.
to: Asunto vanhemmille. Liza,.. Asbestia ja muurahaisia.
12.00 Remp­pa vai muut­to: Lomakodit
Mökki muistojen järveltä.
12.00 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Rem­pal­la uuteen kotiin
Kellari kuntoon. Cat­he­ri­ne ja Nick yrit­tä­vät myy­dä pien­tä taloaan,..
13.00 Lätkävaimot
Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sarja. (42')
ma: Uupumusta kotikentällä.
ti: Hyökkäys omasta päädystä. Ni­co­le käy it­se­puo­lus­tus­kurssilla,..
ke: Maila kohti tulevaisuutta.
to: Suhde liukkaalla jäällä.
13.00 Rem­palla tuloja
13.00 Häät sul­hasen tapaan
Modernia maalaisromantiikkaa. Sop­hie on tot­tu­nut pi­tä­mään oh­jat kä­sissään,..
13.30 Jaksa paremmin
13.30 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
13.30: Bilehileen treffit.
14.30: Italian tunnelmaa. Kath­ryn pää­see il­lal­li­sel­le Ada­min, Ja­me­sin ja As­hin luokse...
14.00 Kup­pi­lat kun­toon, Hans Välimäki!
Kuka tätä paikkaa johtaa?
14.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
ti: Bilehileen treffit.
ke: Italian tunnelmaa. Kath­ryn pää­see il­lal­li­sel­le Adamin,..
to: Huippuheila haussa.
pe: Oikeanlaista kemiaa.
14.05 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
14.05: Huippuheila haussa.
15.05: Oikeanlaista kemiaa. Tum­maa ko­mis­tus­ta et­si­vä Gra­cie koh­taa yh­den lem­pie­läi­mis­tään lautasella,
15
15.00 Remp­pa vai muut­to: Lomakodit
Mökki muistojen järveltä.
15.00 Toi­sen­lai­set teiniäidit
Kau­si 2. Ko­ti­mai­nen realitysarja.
15.00 Rik­kaat ja rahattomat
Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sarja. (41')
to: Kiitollisuusharjoituksia.
pe: Miljonääri ja työtön lähihoitaja.
15.30 Remp­pa vai muut­to: Lomakodit
Jokimaisemissa. Brent on kiin­ty­nyt per­heen ke­säasuntoon,..
16.00 Vieraissa USA
Tahdonko vai en? . Ko­kei­luun osal­lis­tu­neet pa­rit ovat taas yh­des­sä, ja nyt hei­dän on teh­tä­vä pää­tös avio­liit­to­jen­sa jatkosta.
15.55 Remp­pa vai muutto
Kau­si 9. Kan­nat­tai­si­ko ra­hat lait­taa ny­kyi­sen asun­non täys­re­mont­tiin vai hank­kia upouu­si kämp­pä? Tä­tä poh­di­taan ame­rik­ka­lais­per­heis­sä huip­pu­kiin­teis­tö­vä­lit­tä­jien avus­tuk­sel­la. Ame­rik­ka­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
Kausi 9. Jaksot 21-24.
16.05 Ka­don­neen jäljillä
ISRAEL, Liana - Paluu juurille. 28-vuo­tiaan Lia­nan äi­dil­le pal­jas­tui ras­kau­den aikana,..
16.30 Liv D: Meg­han Mark­le: tie ku­ninkaalliseksi
16.55 Vie­rais­sa Australia
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
ti: Parisuhteet kriisissä.
ke: Alkutaipaleella. Koe­pa­rit aset­tu­vat ta­lok­si, ja en­sim­mäi­nen yl­lä­tys koet­te­lee hei­dän so­vit­te­lutaitojaan.
to: Yhteistä tekemistä. Koe­pa­rit te­ke­vät yh­des­sä jo­tain, mi­tä he ei­vät tee puo­li­son­sa kanssa...
pe: Muissa maisemissa. Koe­pa­rit viet­tä­vät vii­kon­lop­pua ren­tout­ta­vis­sa merkeissä...
17.05 Unel­mien poikamies
26-vuotias Colton Underwood etsii rakkautta su 9. 5. al­kaen! Jal­ka­pal­loam­mat­ti­lai­nen ja hy­vän­te­ke­väi­syy­des­sä ak­tiii­vi­nen Col­ton ta­paa 25 mor­sia­neh­do­kas­ta ja lu­vas­sa on jäl­leen ihas­tu­mi­sia, sy­dän­su­ru­ja se­kä yl­lät­tä­viä kään­tei­tä! Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (81')
17.30 Toi­sen­lai­set teiniäidit
Sus­ki on huos­taa­no­tet­tu van­hem­mil­taan ja tah­too nyt ra­ken­taa uuden,..
18
18.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
ma: Bilehileen treffit.
ti: Italian tunnelmaa. Kath­ryn pää­see il­lal­li­sel­le Ada­min, Ja­me­sin ja As­hin luokse...
ke: Huippuheila haussa. Ete­läaf­rik­ka­lai­nen Lu­ke ra­kas­taa sus­hia ja et­sii ä­ly­käs­tä naista...
to: Oikeanlaista kemiaa. Tum­maa ko­mis­tus­ta et­si­vä Gra­cie koh­taa yh­den lem­pie­läi­mis­tään lautasella,
18.00 Kup­pi­lat kun­toon, Hans Välimäki!
Kuka tätä paikkaa johtaa?
18.30 Farmi Suomi
Koti-ikävä. Ko­ti-ikä­vä kol­kut­te­lee ovel­la, mut­ta fi­naa­li­paik­ka mo­ti­voi jak­sa­maan. Nai­set lai­te­taan ul­ko­töi­hin ja mie­het si­sä­hom­miin. Far­mi­lai­set poh­ti­vat kil­pai­lua fi­lo­so­fi­ses­ti. Ku­ka on vah­va ja kuka heikko?
18.55 Tulossa...
19.00 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Rem­pal­la uuteen kotiin
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (42')
ma: Kahden kesken.
ti: Countrytähden uusi alku. Count­ry­muu­sik­ko Lee Roy on ra­kas­tunut mies,..
ke: Superfanit.
to: Kellari kuntoon. Cat­he­ri­ne ja Nick yrit­tä­vät myy­dä pien­tä taloaan,..
19.00 Su­perkauppiaat
Su­per­kaup­piaat sar­jas­sa su­kel­le­taan K-Su­per­mar­ket -kaup­piai­den elä­mään ym­pä­ri Suomen...
19.00 Syke
Ko­ti­mai­nen draama.
19.30: Maxin isälliset vaistot heräilevät.
20.00 Remp­pa vai muutto
Kau­si 9. Kan­nat­tai­si­ko ra­hat lait­taa ny­kyi­sen asun­non täys­re­mont­tiin vai hank­kia upouu­si kämp­pä? Tä­tä poh­di­taan ame­rik­ka­lais­per­heis­sä huip­pu­kiin­teis­tö­vä­lit­tä­jien avus­tuk­sel­la. Ame­rik­ka­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
20.00 Remp­pa vai muutto
Kan­nat­tai­si­ko ra­hat lait­taa ny­kyi­sen asun­non täys­re­mont­tiin vai hank­kia upouu­si kämppä?..
20.00 Hu­vila & Huussi
Ripaus Amerikkaa maailmanmestarille.
20.00 Syke
Ko­ti­mai­nen draama.
20.30: Maxin isälliset vaistot heräilevät.
20.00 Hu­vila & Huussi
Ripaus Amerikkaa maailmanmestarille. Jaa­na ja Je­re Leh­ti­sen pi­ha uu­sit­tiin Hu­vi­la & Huus­sis­sa muu­ta­ma vuo­si sitten...
20.58 Ke­no ja Synttärit
20.58 Ke­no ja Synttärit
21
21.00 Tulossa...
21.00 Oran­ge Is the New Black
Piper Chapman (Tay­lor Sc­hil­ling) ele­lee New Yor­kis­sa mu­ka­vas­sa ta­los­sa iha­nan sul­ha­sen­sa kanssa...
21.00 Syke
Ko­ti­mai­nen draama.
21.30: Maxin isälliset vaistot heräilevät.
21.00 This Is Us
HUOM! Sar­ja on tauol­la Yh­dys­val­tain esi­ty­sai­ka­tau­lun mu­kai­ses­ti ja jat­kuu to 15. 4...
21.00 Criminal Minds
Esirippu laskeutuu.
21.00 Liv D: Aa­sia­lai­set ökyhäät
Räätälin uudet vaatteet.
21.00 Sex and the Ci­ty - Sinkkuelämää
Kat­so­jaen­nä­tyk­siä rik­ko­nut me­nes­tys­ko­me­dia saat­taa Car­rien, Sa­mant­han, Char­lot­ten ja Mi­ran­dan jäl­leen yh­teen Man­hat­ta­nin säih­ket­tä heh­ku­vis­sa mai­se­mis­sa nel­jä vuot­ta hit­ti­sar­jan päät­ty­mi­sen jäl­keen. Te­rä­vä, mu­kaan­sa­tem­paa­va ta­ri­na ke­rä­si jo elo­ku­va­teat­te­reis­sa maail­man­laa­jui­ses­ti lä­hes puo­len mil­joo­nan dol­la­rin lip­pu­tu­lot ja ko­ho­si Suo­mes­sa en­si-il­ta­vuo­ten­sa 3. kat­so­tuim­mak­si elokuvaksi...
(Sex and the City: The Movie/USA 2008)
21.05 Asema 19
Menneisyyden haamut.
22.00 Pa­ra­tii­sihotelli USA
Jäätävä pudotus. Ran­nal­la käy­dään pa­ri­kil­pai­lu, jos­sa on niin kyl­mät kuin kuu­mat tunnelmat...
22.00 Liv D: Aa­sia­lai­set ökyhäät
Räätälin uudet vaatteet.
22.00 Pa­ra­tii­sihotelli USA
Finaali. Jäl­jel­lä on enää kol­me pa­ria. On ai­ka kut­sua pai­kal­le en­ti­set asukkaat,..
22.00 Vaientamattomat
22.00 Liv D: Deit­tailen rahasta
Liv D: Deittailen rahasta.
22.15 Bad Teacher
Ca­me­ron Diaz on rä­vä­käs­sä ko­me­dias­sa on­ne­non­ki­ja Eli­za­beth, jo­ka vi­haa työ­tään opet­ta­ja­na ja val­mis­tau­tuu elä­mään rik­kaan sul­ha­sen­sa siivellä...
(Bad Teacher 2011)
22.10 Resident
Heikossa hapessa.
23.00 Sink­kuillallinen
Bilehileen treffit.
23.00 Tulossa...
23.00 Sink­kuillallinen
Oikeanlaista kemiaa.
23.00 Tulossa...
23.05 Pa­ra­tii­sihotelli USA
Rannalla kuohuu.
23.10 Pa­ra­tii­sihotelli USA
Jäätävä pudotus. Ran­nal­la käy­dään pa­rikilpailu,..
23.05 Pa­ra­tii­sihotelli USA
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
23.05: Rannalla kuohuu.
00.00: Finaali.
00.00 Remp­pa vai muutto
00.00 Sink­kuillallinen
00.00 Remp­pa vai muutto
23.55 Bur­ge­ri­mies Suomessa
0
00.10 Sink­kuillallinen
00.10 Unel­mien poikamies
Ensimmäisiä kertoja. Col­to­nin mor­sia­neh­dok­kaat jou­tu­vat teat­te­rin lavalle,..
01.00 Vieraissa USA
Tahdonko vai en? . Ko­kei­luun osal­lis­tu­neet pa­rit ovat taas yhdessä,..
01.00 Remp­pa vai muutto
01.00 Vie­rais­sa Australia
Yhteistä tekemistä.
01.00 Remp­pa vai muutto
Kau­si 9. Kan­nat­tai­si­ko ra­hat lait­taa ny­kyi­sen asun­non täys­re­mont­tiin vai hank­kia upouu­si kämppä?..
00.55 Liv D: Deit­tailen rahasta
01.10 Remp­pa vai muutto
02.10 Vie­rais­sa Australia
Parisuhteet kriisissä.
02.00 Vie­rais­sa Australia
02.00 Vie­rais­sa Australia
01.55 Remp­pa vai muutto
Kau­si 9. Kan­nat­tai­si­ko ra­hat lait­taa ny­kyi­sen asun­non täys­re­mont­tiin vai hank­kia upouu­si kämppä?..
02.05 Lätkävaimot
Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sarja. (42')
Kausi 1. Jaksot 2-3.
02.50 Häät sul­hasen tapaan
03.05 Häät sul­hasen tapaan
Modernia maalaisromantiikkaa.
03.00 Lätkävaimot
Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sarja. (42')
Kausi 1. Jaksot 4-5.
3
03.00 Astral-TV
03.15 Häät sul­hasen tapaan
03.50 Astral-TV
03.55 Astral-TV
04.15 Astral-TV
04.55 Astral-TV