Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 17 18 19 20 21 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
26.4. 27.4. 28.4. 29.4. 30.4. 1.5. 2.5.
05.00 Astral-TV
6
06.00 LI­VE: Astral-TV
9
09.00 Han­sin matkassa
Ko­ti­mai­nen mat­kai­luoh­jelma. (42')
ma: Laura Huhtasaari.
ti: Iiro Seppänen.
ke: Petteri Koponen.
to: Mika Salo.
09.00 Rem­palla tuloja
09.00: Vitsiniekan velkataakka.
09.30: Vauvaperheen unelmakoti.
09.00 Remp­pa vai muutto
Ame­rik­ka­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
la: Perheenlisäyspulmia. Metsän siimeksessä. Mark on os­ta­nut ihas­tut­ta­van maa­lais­ta­lon poi­ka­mies­vuosinaan,..
su: Kasvunvaraa. Jes­si­ca ja Aa­ron ovat saa­neet esi­koi­sen­sa, ja hei­dän ko­tin­sa al­kaa käy­dä pieneksi,.. Lääniä ja läheisyyttä. Kath­ri­ne on muut­ta­nut mie­hen­sä Ty­le­rin ta­loon, jo­ka on kuin hä­mä­rä luola...
10.00 Kimpassa
Jone Nikula ja Hanna Kattunen.
10.00 Remp­pa vai muutto
Ame­rik­ka­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
ti: Perheenlisäyspulmia.
ke: Metsän siimeksessä.
to: Kasvunvaraa. Jes­si­ca ja Aa­ron ovat saa­neet esikoisensa,..
pe: Lääniä ja läheisyyttä.
11.00 Ka­don­neen jäljillä
ITALIA, Carla - Etsinnän estelyä Italissa.
11.00 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Rem­pal­la uuteen kotiin
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (42')
ti: Isoäidin lahja.
ke: Kahden sukupolven koti.
to: Salainen puutarha.
pe: Budjettistressi. Ky­lah ja Jon ha­lua­vat tyt­tä­ri­neen isom­paan taloon,..
11.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
11.00: Rento rekrytointikonsultti.
12.00: Satuprinssi lastenhoitajalle. Las­ten­hoi­ta­ja Jes­si­ca et­sii rin­nal­leen lem­peää jättiä...
13.00: Sushia ja sarkasmia. Tä­nään il­lal­li­sia syö­dään Skotlannissa...
11.00 Rem­palla tuloja
11.00: Vitsiniekan velkataakka.
11.30: Vauvaperheen unelmakoti.
12
12.00 Napakymppi
Kau­si 4. Le­gen­daa­ri­ses­sa oh­jel­mas­sa nei­ti tai her­ra X va­lit­see mie­lei­sen­sä ko­sioeh­dok­kaan ser­min ta­ka­na ky­sy­myk­siin vas­taa­vis­ta eh­dok­kais­ta A, B tai C.
12.00 Men­tal Samurai Suomi
Ko­ti­mai­nen vi­sailuohjelma.
ke: Mental Samurai Suomi alkaa!
to: Unelmien esteenä robotti nimeltä Eva.
pe: Tietokilpailu todellisille itsensä haastajille.
12.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
12.00: Lihaksia ja lenkkareita.
13.00: Karitsataistelu. Nick et­sii pie­ni­ko­kois­ta blon­dia, jo­ka nau­rai­si hä­nen vitseilleen...
13.00 Häät sul­hasen tapaan
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (46')
ma: Rakkautta raunioilla.
ti: Rennoin ottein. Leon on rento mies,..
ke: Musta morsian.
to: Päivä kuningattarena.
13.00 Rem­palla tuloja
13.30 Jaksa paremmin
14.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
ma: Rento rekrytointikonsultti.
ti: Satuprinssi lastenhoitajalle.
ke: Sushia ja sarkasmia. Tä­nään il­lal­li­sia syö­dään Skotlannissa...
to: Lihaksia ja lenkkareita.
pe: Karitsataistelu. Nick et­sii pie­ni­ko­kois­ta blondia,..
14.00 Rem­palla tuloja
Vauvaperheen unelmakoti.
14.00 Häät sul­hasen tapaan
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (46')
14.00: Musta morsian.
15.00: Päivä kuningattarena. Evan jär­jes­tää Ga­me of Th­ro­nes -tee­mai­set häät lo­hi­käärmeineen,..
14.30 Häät sul­hasen tapaan
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (46')
14.30: Rakkautta raunioilla.
15.30: Rennoin ottein. Leon on ren­to mies, jo­ka yleen­sä jät­tää kai­ken vii­me tippaan...
15
15.00 Rem­palla tuloja
15.00: Vitsiniekan velkataakka.
15.30: Vauvaperheen unelmakoti.
15.00 Toi­sen­lai­set teiniäidit
Kau­si 2. Ko­ti­mai­nen realitysarja.
ke: Syn­ny­tyk­ses­sä ah­mi­taan ki­lo­ka­lo­rei­ta ja ki­lo­met­rejä. (41')
15.00 Rik­kaat ja rahattomat
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
to: Pikavippejä ja ennakkoluuloja.
pe: Maailmanparantajat.
16.00 Vieraissa USA
Vaihtoterapiaa. Nel­jä avio­pa­ria ryh­tyy mul­lis­ta­vaan ko­kei­luun pe­las­taak­seen avio­liittonsa...
16.00 Remp­pa vai muutto
Ame­rik­ka­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
ti: Perheenlisäyspulmia.
ke: Metsän siimeksessä.
to: Kasvunvaraa. Jes­si­ca ja Aa­ron ovat saa­neet esikoisensa,..
pe: Lääniä ja läheisyyttä.
16.00 Ka­don­neen jäljillä
ITALIA, Carla - Etsinnän estelyä Italissa. 34-vuo­tiaan Car­lan ol­les­sa vain pa­rivuotias,..
16.30 Liv D: Ra­kas­tuinkin naiseen
Liv D: Rakastuinkin naiseen. Vart­tu­nei­den les­bo­jen lu­ku­mää­rä on kasvussa...
17.00 Tulossa...
17.00 Vieraissa USA
ke: Toteutuvia toiveita.
to: Kohti läheisyyttä. Vii­kon­lop­pu­mat­ka vie koe­pa­rit haas­ta­viin ti­lanteisiin...
17.00 Vieraissa USA
Syviin vesiin. Ko­kei­lu on lä­hes puo­li­välissä,..
17.00 Liv D: Iha­na ökyelämä
Liv D: Ihana ökyelämä. Kat­saus erit­täin va­rak­kai­den brit­tien elämään...
17.05 Vieraissa USA
Alku hyvin, kaikki hyvin.
17.30 Toi­sen­lai­set teiniäidit
Seitsemän lasta kahdeksassa vuodessa! Ei ihme,..
17.55 Tulossa...
17.55 Tulossa...
18
18.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
ma: Satuprinssi lastenhoitajalle.
ti: Sushia ja sarkasmia. Tä­nään il­lal­li­sia syö­dään Skotlannissa...
ke: Lihaksia ja lenkkareita.
to: Karitsataistelu. Nick et­sii pie­ni­ko­kois­ta blon­dia, jo­ka nau­rai­si hä­nen vitseilleen...
18.00 Liv D: Deit­tailen rahasta
Liv D: Deittailen rahasta.
18.00 Toi­sen­lai­set teiniäidit
Iloi­sen so­me-kuo­ren ta­ka­na Tan­jan elä­mäs­sä on myös synk­kiä pil­viä. Uuvuttaa,..
18.30 Farmi Suomi
Yllätys Tampereelta. Far­mi­lai­set he­rää­vät uu­teen aa­mun, kun hiek­ka­tie­tä pit­kin tal­lus­taa yl­lä­tys Tam­pe­reel­ta. Pak­kaa se­koi­te­taan kun­nol­la, kun far­mi­lais­ten pe­li­tak­tii­kat me­nee uusiksi...
19.00 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Rem­pal­la uuteen kotiin
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (42')
ma: Isoäidin lahja.
ti: Kahden sukupolven koti. Fra­nil­la ja Roc­kyl­la on pie­ni lap­si ja toi­nen tulossa...
ke: Salainen puutarha.
to: Budjettistressi. Ky­lah ja Jon ha­lua­vat tyt­tä­ri­neen isom­paan taloon,..
19.00 Su­perkauppiaat
Pieniä ja isoja asiakastoiveita. Poh­jan­maal­la koe­taan vauh­dik­kai­ta hetkiä,..
19.00 Syke
19.00: Lenita tukee potilasta tämän rajun diagnoosin edessä.
19.30: Jesse kohtaa virheensä. Le­ni­ta kuu­lee työ­pai­kan kutsun,..
19.55 Tulossa...
20.00 Remp­pa vai muutto
Ame­rik­ka­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
ma: Perheenlisäyspulmia.
ti: Metsän siimeksessä. Mark on os­ta­nut ihas­tut­ta­van maa­lais­ta­lon poi­ka­mies­vuosinaan,..
ke: Kasvunvaraa. Jes­si­ca ja Aa­ron ovat saa­neet esi­koi­sen­sa, ja hei­dän ko­tin­sa al­kaa käy­dä pieneksi,..
to: Lääniä ja läheisyyttä. Kath­ri­ne on muut­ta­nut mie­hen­sä Ty­le­rin taloon,..
20.00 Hu­vila & Huussi
Mira Luodin unelmien piha.
20.00 Syke
20.00: Lenita tukee potilasta tämän rajun diagnoosin edessä.
20.30: Jesse kohtaa virheensä. Le­ni­ta kuu­lee työ­pai­kan kutsun,..
20.00 Hu­vila & Huussi
Mira Luodin unelmien piha. Ka­ti tai­koo muu­sik­ko­pa­ris­kun­ta Mi­ra Luo­din ja Mi­kan rä­jäh­tä­neen mök­ki­pi­han upeak­si keitaaksi.
20.58 Ke­no ja Synttärit
21
21.00 Asema 19
Vapaapäivän iloja. An­dy ja Ro­bert ker­to­vat Pruit­til­le seu­rus­telustaan,..
21.00 Oran­ge Is the New Black
Piper Chapman (Tay­lor Schilling)..
21.00 Syke
21.30: Jesse kohtaa virheensä.
21.00 Liv D: Deit­tailen rahasta
Liv D: Deittailen rahasta.
21.00 Criminal Minds
Muissa maailmoissa. Pren­tiss pun­ta­roi seu­rus­te­lu­suh­det­taan And­rew Mendozaan,..
21.00 Temp­ta­tion Is­land Suomi 9
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
21.00: Mikan ja Mirkun viimeinen iltanuotio.
22.00: Henkan ja Julian viimeinen iltanuotio. Tä­nään vii­mei­sel­lä il­ta­nuo­tiol­la toi­sen­sa koh­taa­vat Henk­ka ja Julia...
21.00 Juliet, Naked
Nick Horn­byn ro­maa­niin poh­jau­tu­va ro­mant­ti­nen ko­me­dia eng­lan­ti­lai­ses­ta mu­seo­ku­raat­to­ri An­nies­ta (Ro­se Byr­ne), jo­ka yl­lät­tä­vien kään­tei­den kaut­ta tu­tus­tuu mie­hen­sä Dun­ca­nin (Ch­ris O'Dowd) pak­ko­miel­tei­ses­ti ihan­noi­maan ame­rik­ka­lai­seen rok­ka­riin, Tuc­ker Cro­ween (Et­han Hawke)..
(Juliet, Naked 2018)
21.55 Tulossa...
22.00 Pa­ra­tii­sihotelli USA
Perillä paratiisissa.
22.00 Tulossa...
22.00 Resident
Hetken huuma.
22.10 Harjoittelija
Ro­bert De Ni­ro näyt­te­lee draa­ma­ko­me­dias­sa eläk­keel­le jää­nyt­tä Ben Whit­ta­ke­ria, jo­ka saa se­nio­ri­har­joit­te­li­jan pai­kan net­ti­vaa­te­kau­pan pää­kont­to­ril­ta. Yri­tys­tä luot­saa kun­nian­hi­moi­nen nuo­ri yrit­tä­jä Ju­les Os­tin (An­ne Hathaway)..
(Harjoittelija 2015)
22.05 Pa­ra­tii­sihotelli USA
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (41')
ke: Villi kortti.
to: Ken vie Barbien sydämen? . Uu­si mie­sa­su­kas Ky­le ote­taan avo­sy­lin vastaan...
23.00 Sink­kuillallinen
Satuprinssi lastenhoitajalle.
23.00 Tulossa...
23.00 Temp­ta­tion Is­land Suomi 9 Extra
23.00 Bur­ge­ri­mies Suomessa
Liekeissä Inarissa. Ak­se­li ja Os­si ai­heut­ta­vat pa­lo­hä­ly­tyk­sen ra­vin­to­la Aanarissa...
23.05 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
ke: Lihaksia ja lenkkareita.
to: Karitsataistelu. Nick et­sii pie­ni­ko­kois­ta blondia,..
23.05 Pa­ra­tii­sihotelli USA
Perillä paratiisissa.
23.30 Tulossa...
23.35 Pa­ra­tii­sihotelli USA
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (41')
23.35: Villi kortti.
00.35: Ken vie Barbien sydämen?
0
00.00 Remp­pa vai muutto
00.05 Remp­pa vai muutto
Ame­rik­ka­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
00.05 Liv D: Ra­kas­tuinkin naiseen
00.00 Liv D: Deit­tailen rahasta
00.40 Sink­kuillallinen
01.00 Kumman kaa
Ko­ti­mai­nen ko­mediasarja.
01.05 Vieraissa USA
Kausi 1. Jaksot 3-4.
01.00 Kumman kaa
Ko­ti­mai­nen ko­me­dia­sarja. (24')
01.00 Remp­pa vai muutto
Ame­rik­ka­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
01.00: Kasvunvaraa.
01.55: Lääniä ja läheisyyttä.
01.40 Remp­pa vai muutto
Metsän siimeksessä.
01.30 Remp­pa vai muutto
Ame­rik­ka­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
01.30: Perheenlisäyspulmia.
02.25: Metsän siimeksessä.
02.00 Häät sul­hasen tapaan
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (46')
02.05 Vieraissa USA
Vaihtoterapiaa.
02.05 Vieraissa USA
02.40 Vieraissa USA
03.00 Astral-TV
02.55 Astral-TV
3
03.25 Astral-TV
03.45 Häät sul­hasen tapaan
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (46')
04.45 Astral-TV