Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
25.9. 26.9. 27.9. 28.9. 29.9. 30.9. 1.10.
6
06.00 Mi­ten kaik­ki tehdään?
04.35 Ghost Adventures
Pa­ra­nor­maa­le­ja asioi­ta tut­ki­vat Zak Bagans,..
06.00 Val­mis­tuksen salat
04.55 Barn­wood Builders
04.35 Pon­ti­kankeittäjät
06.15 Mi­ten kaik­ki tehdään?
06.30 Barn­wood Builders
06.15 Val­mis­tuksen salat
06.10 Mer­ten sankarit
06.15 Mer­ten sankarit
06.50 Barn­wood Builders
06.40 Val­mis­tuksen salat
06.40 Barn­wood Builders
Mark Bo­we ja hä­nen po­ruk­kan­sa Län­si-Vir­gi­nias­ta pe­las­ta­vat an­tiik­ki­sia la­to­ja ja mökkejä.
07.05 Barn­wood Builders
06.55 Fast n' Loud
Gas Mon­key Ga­ra­ge -kor­jaa­mon omistajat,..
07.00 Ruot­sin rajavartijat
Ar­lan­das­sa tar­kas­te­taan Es­pan­jas­ta mat­kus­ta­va nainen,..
07.10 Mu­seoi­den mysteerit
07.30 Mu­seoi­den mysteerit
07.25 Mu­seoi­den mysteerit
Don Wil­de­ma­nin juon­ta­mas­sa sar­jas­sa tu­tus­tu­taan kiin­nos­ta­viin ja epä­ta­val­li­siin mu­seoe­sineisiin...
07.45 Mu­seoi­den mysteerit
07.45 Top Gear
Su­per­suo­sit­tu brit­ti­läi­nen au­to­sar­ja tar­joaa tie­toa, viih­det­tä ja tyy­liä. Lu­vas­sa on uu­sia au­to­ja, ko­via tes­te­jä, brit­ti­läis­tä huu­mo­ria ja uu­sin­ta moot­to­ri­tek­niik­kaa. Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja James May.
07.45 Top Gear
Su­per­suo­sit­tu brit­ti­läi­nen au­to­sar­ja tar­joaa tie­toa, viih­det­tä ja tyy­liä. Lu­vas­sa on uu­sia au­to­ja, ko­via tes­te­jä, brit­ti­läis­tä huu­mo­ria ja uu­sin­ta moot­to­ri­tek­niik­kaa. Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2009)
07.55 Alas­kan rautatiet
08.20 Alas­kan rautatiet
Eri alo­jen am­mat­ti­lai­sis­ta koos­tu­va va­lio­jouk­ko vas­taa siitä,..
08.10 Alas­kan rautatiet
Eri alo­jen am­mat­ti­lai­sis­ta koos­tu­va va­lio­jouk­ko vas­taa siitä,..
08.15 Men­nei­syy­den mysteerit
08.35 Alas­kan rautatiet
Eri alo­jen am­mat­ti­lai­sis­ta koos­tu­va va­lio­jouk­ko vas­taa siitä,..
08.45 Fast n' Loud
Gas Mon­key Ga­ra­ge -kor­jaa­mon omistajat,..
9
09.10 Fast n' Loud
Gas Mon­key Ga­ra­ge -kor­jaa­mon omistajat,..
09.05 Fast n' Loud
Gas Mon­key Ga­ra­ge -kor­jaa­mon omis­ta­jat, au­to­maest­ro Ric­hard Raw­lings ja me­ka­niik­ka­ne­ro Aa­ron Kauf­man et­si­vät latoihin,..
09.30 Fast n' Loud
Gas Mon­key Ga­ra­ge -kor­jaa­mon omistajat,..
09.40 Nais­ten autopaja
Nai­set kil­pai­le­vat haas­ta­vien pro­jek­tien tii­moil­la mie­hiä vas­taan to­distaakseen,..
09.50 Maa­na­lai­set salaisuudet
10.10 Nais­ten autopaja
Nai­set kil­pai­le­vat haas­ta­vien pro­jek­tien tii­moil­la mie­hiä vas­taan to­distaakseen,..
10.05 Nais­ten autopaja
(All Girls Ga­ra­ge, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2022)
10.10 Nais­ten autopaja
Nai­set kil­pai­le­vat haas­ta­vien pro­jek­tien tii­moil­la mie­hiä vas­taan to­distaakseen,..
10.20 Latela 2023
(La­te­la, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2023)
10.35 Nais­ten autopaja
10.45 Lone Star Law
11.10 Lone Star Law
10.55 Ul­jas universumi
Sar­ja tut­kii pe­rus­teel­li­ses­ti ul­koa­va­ruut­ta ja näyt­tää, kuin­ka ga­lak­sit, planeetat,..
11.15 Lone Star Law
11.15 Lone Star Law
11.20 NA­SAn sa­laiset kansiot
Sar­ja pu­reu­tuu ih­mi­siä as­kar­rut­ta­vaan ikui­suus­ky­symykseen...
11.35 Lone Star Law
11.50 Val­mis­tuksen salat
Ny­ky­maail­ma on täyn­nä mo­ni­mut­kai­sia tuo­tan­to- ja val­mis­tusp­rosesseja...
12.00 NA­SAn sa­laiset kansiot
Sar­ja pu­reu­tuu ih­mi­siä as­kar­rut­ta­vaan ikui­suus­ky­symykseen...
12
12.20 Mi­ten kaik­ki tehdään?
12.20 Val­mis­tuksen salat
Ny­ky­maail­ma on täyn­nä mo­ni­mut­kai­sia tuo­tan­to- ja val­mis­tusp­ro­ses­se­ja. No­pea­tah­ti­ses­sa sar­jas­sa ava­taan eri alo­jen asian­tun­ti­joiden kanssa,
12.25 Ul­jas universumi
Sar­ja tut­kii pe­rus­teel­li­ses­ti ul­koa­va­ruut­ta ja näyt­tää, kuin­ka ga­lak­sit, pla­nee­tat, täh­det ja täh­ti­jär­jes­tel­mät toimivat...
12.50 Val­mis­tuksen salat
12.45 Val­mis­tuksen salat
Ny­ky­maail­ma on täyn­nä mo­ni­mut­kai­sia tuo­tan­to- ja val­mis­tusp­rosesseja...
12.50 Mu­seoi­den mysteerit
13.00 Ro­muait­tojen aarteet
(Shed And Bu­ried, , Yh­dys­vallat, 2021)
13.20 Mu­seoi­den mysteerit
13.20 Mu­seoi­den mysteerit
Don Wil­de­ma­nin juon­ta­mas­sa sar­jas­sa tu­tus­tu­taan kiin­nos­ta­viin ja epä­ta­val­li­siin mu­seoe­si­nei­siin. Jo­kai­sen esi­neen taus­tal­la on us­ko­ma­ton ta­ri­na. (Mys­te­ries at the Museum,
13.30 Ro­muait­tojen aarteet
(Shed and Bu­ried, , Yh­dys­vallat, 2021)
13.50 Mu­seoi­den mysteerit
13.55 Gold Rush - Kultakuume
Ah­ke­rat kul­lan­kai­va­jat lait­ta­vat kaik­ken­sa pe­liin ja vaa­ran­ta­vat hen­ken­sä ri­kas­tu­mi­sen toivossa.
14.05 St­reet Outlaws 4B
Sar­jas­sa pääs­tään kur­kis­ta­maan kus­kin pai­kal­le lait­to­man ka­tu­ral­lin maailmaan.
14.20 Pon­ti­kankeittäjät
Josh op­pii erit­täin no­pean pon­ti­kan­val­mis­tus­ta­van lait­to­mal­ta tuot­ta­jal­ta Brasiliasta...
14.20 Gold Rush - Kultakuume
Ah­ke­rat kul­lan­kai­va­jat lait­ta­vat kaik­ken­sa pe­liin ja vaa­ran­ta­vat hen­ken­sä ri­kas­tu­mi­sen toi­vos­sa. (Gold Rush, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2022)
14.35 Vuo­si­sa­dan ryöstöt
Ri­kos­ne­ro päi­hit­tää huip­pu­te­hok­kaan tur­va­jär­jes­tel­män ja va­ras­taa mil­joo­nien ar­vos­ta ti­mant­te­ja ja jalokiviä.
14.45 Gold Rush spesiaali
15
15.00 Wheeler Dealers
Mi­ke ei pys­ty kiel­täy­ty­mään tu­han­nen pun­nan Porsc­he Box­te­ris­ta, jon­ka ko­ne­pel­ti on homeessa,..
15.05 Ro­muautot rahaksi
Me­tal­lin kä­sit­te­lyn mes­ta­ri Joe Mar­tin luo uut­ta elä­mää van­haan rau­ta­kaup­paan­sa, Joe Mar­tin Customiin...
15.30 Wheeler Dealers
Mi­ke os­taa kol­hi­tun Ran­ge Ro­ver Mk3:n 5000 pun­nan pilk­kahintaan...
15.30 Wheeler Dealers
(Whee­ler Dea­lers, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2013)
pe: Mi­ke löy­tää vain kah­dek­san ton­nia mak­sa­van TVR Cerberan...
15.40 Pon­ti­kankeittäjät
Josh op­pii erit­täin no­pean pon­ti­kan­val­mis­tus­ta­van lait­to­mal­ta tuot­ta­jal­ta Brasiliasta...
15.50 Ro­muait­tojen aarteet
16.25 Top Gear
Su­per­suo­sit­tu brit­ti­läi­nen au­to­sar­ja tar­joaa tie­toa, viih­det­tä ja tyy­liä. Lu­vas­sa on uu­sia au­to­ja, ko­via tes­te­jä, brit­ti­läis­tä huu­mo­ria ja uu­sin­ta moot­to­ri­tek­niik­kaa. Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja James May.
ke: Al­kaa uu­sin­ta­na. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2009)
16.20 Top Gear
Su­per­suo­sit­tu brit­ti­läi­nen au­to­sar­ja tar­joaa tie­toa, viih­det­tä ja tyy­liä. Lu­vas­sa on uu­sia au­to­ja, ko­via tes­te­jä, brit­ti­läis­tä huu­mo­ria ja uu­sin­ta moot­to­ri­tek­niik­kaa. Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear,
16.45 Top Gear
Su­per­suo­sit­tu brit­ti­läi­nen au­to­sar­ja tar­joaa tie­toa, viih­det­tä ja tyy­liä. Lu­vas­sa on uu­sia au­to­ja, ko­via testejä,..
16.45 Top Gear
Su­per­suo­sit­tu brit­ti­läi­nen au­to­sar­ja tar­joaa tie­toa, viih­det­tä ja tyy­liä. Lu­vas­sa on uu­sia au­to­ja, ko­via tes­te­jä, brit­ti­läis­tä huu­mo­ria ja uu­sin­ta moot­to­ri­tek­niik­kaa. Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear,
16.50 Gold Rush spesiaali
UU­SI KAU­SI Ah­ke­rat kul­lan­kai­va­jat lait­ta­vat kaik­ken­sa pe­liin ja vaa­ran­ta­vat hen­ken­sä ri­kas­tu­mi­sen toi­vos­sa. Eri­kois­jak­sois­sa kuul­laan sarjan 13.
17.55 Ro­muautot rahaksi
Me­tal­lin kä­sit­te­lyn mes­ta­ri Joe Mar­tin luo uut­ta elä­mää van­haan rau­ta­kaup­paan­sa, Joe Mar­tin Customiin...
18.00 Alas­kan rautatiet
Eri alo­jen am­mat­ti­lai­sis­ta koos­tu­va va­lio­jouk­ko vas­taa sii­tä, et­tä Alas­kan 800 ki­lo­met­riä pit­kä rau­ta­tie­ver­kos­to py­syy toi­min­ta­kel­poi­se­na lä­pi ko­ko ran­kan talven.
ke: (Rail­road Alas­ka, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2013)
to: Al­kaa uu­sin­ta­na. (Rail­road Alas­ka, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2014)
pe: (Rail­road Alas­ka, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2014)
18.00 Men­nei­syy­den mysteerit
Sar­jas­sa pää­sem­me tu­tus­tu­maan his­to­rial­li­siin koh­tei­siin ar­keo­lo­gien mat­kas­sa. Tut­ki­jat et­si­vät vas­tauk­sia men­nei­siin tapahtumiin,
18.00 Ufo­jen arvoitus
Ben tut­kii Flo­ri­das­sa nai­sen väi­tet­tä, jon­ka mu­kaan ava­ruu­so­lio vie­rai­li hä­nen puu­tarhassaan...
18
18.55 Gold Rush spesiaali
18.55 Gold Rush - Kultakuume
Ah­ke­rat kul­lan­kai­va­jat lait­ta­vat kaik­ken­sa pe­liin ja vaa­ran­ta­vat hen­ken­sä ri­kas­tu­mi­sen toi­vos­sa. (Gold Rush, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2022)
18.55 Maa­na­lai­set salaisuudet
18.55 Ufo­jen arvoitus
Ben tut­kii Flo­ri­das­sa nai­sen väi­tet­tä, jon­ka mu­kaan ava­ruu­so­lio vie­rai­li hä­nen puu­tarhassaan...
18.55 Men­nei­syy­den mysteerit
Sar­jas­sa pää­sem­me tu­tus­tu­maan his­to­rial­li­siin koh­tei­siin ar­keo­lo­gien matkassa...
19.50 Latela 2023
(La­te­la, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2023)
19.55 Wheeler Dealers
(Whee­ler Dea­lers, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2013)
to: Mi­ke löy­tää vain kah­dek­san ton­nia mak­sa­van TVR Cer­be­ran. Klas­si­nen ur­hei­luau­to on kui­ten­kin herk­kä ruostumaan.
pe: Mi­ke ha­kee Puo­las­ta Lam­borg­hi­ni Ur­ra­con. Klas­sik­koau­to on kui­ten­kin hin­nois­saan Lam­borg­hi­nin juh­la­vuoden takia.
19.50 Latela 2023
(La­te­la, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2023)
19.55 Wheeler Dealers
Mi­ke ei pys­ty kiel­täy­ty­mään tu­han­nen pun­nan Porsc­he Box­te­ris­ta, jon­ka ko­ne­pel­ti on ho­mees­sa, jar­rut ju­mis­sa ja mui­ta­kin vi­koja löytyy.
21
21.00 Top Gear
Su­per­suo­sit­tu brit­ti­läi­nen au­to­sar­ja tar­joaa tie­toa, viih­det­tä ja tyy­liä. Lu­vas­sa on uu­sia au­to­ja, ko­via tes­te­jä, brit­ti­läis­tä huu­mo­ria ja uu­sin­ta moot­to­ri­tek­niik­kaa. Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja James May.
22.40: Al­kaa uu­sin­ta­na. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2009)
21.00 Top Gear
Su­per­suo­sit­tu brit­ti­läi­nen au­to­sar­ja tar­joaa tie­toa, viih­det­tä ja tyy­liä. Lu­vas­sa on uu­sia au­to­ja, ko­via tes­te­jä, brit­ti­läis­tä huu­mo­ria ja uu­sin­ta moot­to­ri­tek­niik­kaa. Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2009)
21.00 elokuva: Dunkirk
Ta­pah­tu­mat al­ka­vat ti­lan­tees­ta, jos­sa vi­hol­lis­jou­kot ovat saar­ta­neet sa­dois­ta­tu­han­sis­ta so­ti­lais­ta koos­tu­vat Bri­tan­nian ja liit­tou­tu­nei­den jou­kot. Me­rel­le as­ti ve­täy­ty­neet so­ti­laat ovat ran­nal­la lou­kus­sa vi­hol­li­sen lä­hes­tyes­sä. 107 min.
21.00 Snoo­ker: Bri­tish Ope­nin puolivälierä
Se­los­ta­ja­na Aki Kaup­pi­nen. (Ur­hei­lu, Iso-Bri­tannia, 2023)
21.00 Snoo­ker: Bri­tish Ope­nin välierä
Se­los­ta­ja­na Aki Kaup­pi­nen. (Ur­hei­lu, Iso-Bri­tannia, 2023)
21.00 Snoo­ker: Bri­tish Ope­nin loppuottelu
Se­los­ta­ja­na Aki Kaup­pi­nen. (Ur­hei­lu, Iso-Bri­tannia, 2023)
23.15 elokuva: Po­lii­sio­pis­to 4 - Kort­telipoliisit
23.25 Po­lii­sien matkassa
Raa­ka, in­ten­sii­vi­nen ja toi­min­taa täyn­nä ole­va sar­ja vie si­nut etu­ri­viin po­lii­sien seu­ras­sa. To­del­li­sen ma­te­riaa­lin kans­sa ei ole säästelty,..
0
00.00 elokuva: Mad Max: Fury Road
Mad Ma­xin apo­ka­lyp­ti­nen ta­ri­na si­joit­tuu pla­neet­tam­me syr­jäi­sim­pään kolkkaan,..
00.00 Kaa­ro­jen kaksintaistelu
00.00 Latela 2023
(La­te­la, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2023)
00.15 Po­lii­sien matkassa
Raaka,..
00.25 Gold Rush - Kultakuume
00.30 Gold Rush - Kultakuume
01.05 Mer­ten sankarit
01.05 Top Gear: Parhaat palat
01.05 Top Gear
Su­per­suo­sit­tu brit­ti­läi­nen au­to­sar­ja tar­joaa tietoa,..
01.30 Gold Rush - Kultakuume
01.35 Mer­ten sankarit
01.45 Mer­ten sankarit
02.05 Lone Star Law
02.35 Mer­ten sankarit
02.40 Lone Star Law
02.25 Po­lii­sien matkassa
Raaka,..
02.25 Po­lii­sien matkassa
Raaka,..
02.45 Lone Star Law
02.35 Top Gear
3
03.20 Barn­wood Builders
03.25 Maa­na­lai­set salaisuudet
03.40 Barn­wood Builders
Mark Bo­we ja hä­nen po­ruk­kan­sa Län­si-Vir­gi­nias­ta pe­las­ta­vat an­tiik­ki­sia la­to­ja ja mök­ke­jä. (Barn­wood Builders,
03.30 St­reet Outlaws 4B
03.50 Po­lii­sien matkassa
Raaka,..
04.15 Ghost Adventures
04.35 Ghost Adventures
Pa­ra­nor­maa­le­ja asioi­ta tut­ki­vat Zak Bagans,..
04.35 Pon­ti­kankeittäjät
04.35 Ro­muautot rahaksi
04.55 Barn­wood Builders
05.20 Nais­ten autopaja