Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 10 11 12 13 14 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
6.3. 7.3. 8.3. 9.3. 10.3. 11.3. 12.3.
6
06.00 Wheeler Dealers
(Whee­ler Dea­lers, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2008)
06.15 Val­mis­tuksen salat
06.25 Kul­lan sukeltajat
06.25 Val­mis­tuksen salat
06.35 Kul­lan sukeltajat
06.30 Kul­lan sukeltajat
06.35 Val­mis­tuksen salat
Sar­jas­sa näytetään,..
06.40 Kul­lan su­kel­ta­jat: Spesiaali
kau­den eri­koisjaksot...
06.50 Kul­lan sukeltajat
06.50 Bitchin' Rides
07.00 Top Gear
Su­per­suo­sit­tu brit­ti­läi­nen au­to­sar­ja tar­joaa tie­toa, viih­det­tä ja tyyliä...
07.10 Hen­gen­vaa­ral­linen saalis
07.20 Hen­gen­vaa­ral­linen saalis
07.35 Hen­gen­vaa­ral­linen saalis
07.20 Ruot­sin rajavartijat
Ar­lan­das­sa mies pa­ke­nee Mimmistä,..
07.30 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis: Erikoisjakso
07.35 Latela 2022
(La­te­la, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2022)
07.55 TV Shop
08.05 Ar­vo­ka­man etsijät
08.15 Ar­vo­ka­man etsijät
08.05 Ar­vo­ka­man etsijät
08.25 Ar­vo­ka­man etsijät
08.35 Ar­vo­ka­man etsijät
08.35 Top Gear
Su­per­suo­sit­tu brit­ti­läi­nen au­to­sar­ja tar­joaa tie­toa, viih­det­tä ja tyy­liä. Lu­vas­sa on uu­sia au­to­ja, ko­via tes­te­jä, brit­ti­läis­tä huu­mo­ria ja uu­sin­ta moot­to­ri­tek­niik­kaa. Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, Viih­de, Iso-Britannia, )
09.10 Ro­muautot rahaksi
08.55 Ro­muautot rahaksi
9
09.05 Bitchin' Rides
09.20 Ro­mu­rau­dan valtiaat
Hän on au­tonörtti,..
09.35 Bitchin' Rides
09.40 Bitchin' Rides
10.00 Snoo­ker: 6 Red -MM-ki­so­jen loppuottelu
Se­los­ta­ja­na Aki Kaup­pi­nen. (Ur­hei­lu, Saksa, 2023)
10.10 Yl­lä­tystuunaajat
10.20 Yl­lä­tystuunaajat
Le­gen­daa­ri­nen hot rod -au­to­suun­nit­te­li­ja Chip Foo­se tii­mei­neen tuu­naa au­to­van­huk­sia huip­pu­kun­toon omis­ta­jilta salaa...
10.40 Yl­lä­tystuunaajat
10.40 Yl­lä­tystuunaajat
11.15 Tunnelbanan
Tuk­hol­ma on suh­teel­li­sen lep­poi­sa suurkaupunki,..
11.20 Tunnelbanan
Tuk­hol­ma on suh­teel­li­sen lep­poi­sa suur­kau­pun­ki, mut­ta maan al­la me­no voi yl­tyä hurjaksi...
11.25 Di­no­sau­rus­ten jäljillä
Ti­la­no­mis­ta­jat Clay­ton Phipps ja Mi­ke Har­ris oivaltavat,..
11.45 Tunnelbanan
Tuk­hol­ma on suh­teel­li­sen lep­poi­sa suurkaupunki,..
11.50 Tunnelbanan
Tuk­hol­ma on suh­teel­li­sen lep­poi­sa suurkaupunki,..
12
12.15 Val­mis­tuksen salat
Sar­jas­sa näytetään,..
12.25 Val­mis­tuksen salat
Sar­jas­sa näytetään,..
12.30 TV Shop
12.45 Val­mis­tuksen salat
12.55 TV Shop
13.00 Arktiset Vedet
(Ark­ti­set Ve­det, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2022)
13.20 TV Shop
13.15 TV Shop
13.30 Gold Rush: Par­ke­rin kultareitti
13.55 Val­mis­tuksen salat
(How It's Ma­de, Do­ku­ment­ti­sar­ja, Yh­dys­vallat, 2014)
13.55 Val­mis­tuksen salat
14.20 Val­mis­tuksen salat
Sar­jas­sa näytetään,..
14.05 Wheeler Dealers
(Whee­ler Dea­lers, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2008)
14.15 Kul­lan sukeltajat
Kul­lan­kai­va­jat su­kel­ta­vat kul­taa jää­ty­neen Be­rin­gin­me­ren poh­jas­ta hen­ken­sä kau­pal­la. (Be­ring Sea Gold,
14.30 Kul­lan sukeltajat
Kul­lan­kai­va­jat su­kel­ta­vat kul­taa jää­ty­neen Be­rin­gin­me­ren poh­jas­ta hen­ken­sä kau­pal­la. (Be­ring Sea Gold, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
14.30 Wheeler Dealers
(Whee­ler Dea­lers, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2008)
14.50 Kul­lan sukeltajat
14.55 Kul­lan sukeltajat
Kul­lan­kai­va­jat su­kel­ta­vat kul­taa jää­ty­neen Be­rin­gin­me­ren poh­jas­ta hen­ken­sä kau­pal­la. (Be­ring Sea Gold,
15
15.05 Kaa­ro­jen kaksintaistelu
15.30 Wheeler Dealers
15.35 Wheeler Dealers
Huo­no­kun­toi­set klas­sik­koau­tot saa­vat Mi­ke Bre­we­rin ja Edd Chi­nan osaa­vis­sa kä­sis­sä uu­den elä­män. Mi­kel­la on eh­ty­mä­tön vai­nu löy­tää ro­mun seas­ta helmet,..
15.35 Ka­tu­jen kaaharit
15.35 Grön­lan­nin kultamaat
Grön­lan­nin jää­peit­tei­den al­la on enem­män mi­ne­raa­le­ja kuin vaik­ka­pa Sau­di-Arabiassa...
15.50 Ruot­sin rajavartijat
Ste­fan py­säyt­tää au­toi­li­jan, jo­ka väit­tää os­ta­neen­sa an­kan Tanskasta...
16.05 Wheeler Dealers
16.35 Top Gear
Su­per­suo­sit­tu brit­ti­läi­nen au­to­sar­ja tar­joaa tie­toa, viih­det­tä ja tyy­liä. Lu­vas­sa on uu­sia au­to­ja, ko­via tes­te­jä, brit­ti­läis­tä huu­mo­ria ja uu­sin­ta moot­to­ri­tek­niik­kaa. Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, Viih­de, Iso-Britannia, )
16.50 Men­nei­syy­den mysteerit
Sar­jas­sa pää­sem­me tu­tus­tu­maan his­to­rial­li­siin koh­tei­siin ar­keo­lo­gien mat­kas­sa. Tut­ki­jat et­si­vät vas­tauk­sia men­nei­siin ta­pah­tu­miin, jot­ka ovat jää­neet ar­voi­tuk­sek­si. (Blo­wing Up History,
16.55 Ro­muautot rahaksi
18.00 Hen­gen­vaa­ral­linen saalis
Alas­kan ra­vun­pyy­tä­jän työ kuu­luu maail­man hen­gen­vaa­ral­li­sim­piin am­mat­tei­hin. Ra­vus­ta­jat pyy­tä­vät ar­vo­kas­ta ku­nin­gas­ra­pua Be­rin­gin­me­ren vaa­ral­li­sil­la ve­sil­lä. (Dead­liest Catch, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2022)
17.55 NA­SAn sa­laiset kansiot
Sar­ja pu­reu­tuu ih­mi­siä as­kar­rut­ta­vaan ikui­suus­ky­sy­myk­seen, on­ko maan ul­ko­puo­lis­ta elä­mää olemassa...
18
18.05 Komp­pa­nia Ke­to­nen & Gustafsberg
18.05 Vie­rai­ta avaruudesta
Kuu­si alan huip­pua­sian­tun­ti­jaa et­sii vas­taus­ta ky­symykseen,..
19.00 Gold Rush: Par­ke­rin kultareitti
Kul­lan­kai­vuun ih­me­lap­si Par­ker Sch­na­bel on seik­kail­lut Uu­teen-See­lan­tiin asti...
18.55 Gold Rush: Tal­ven kultakuume
Seu­raa­van kau­den tu­los mää­räy­tyy val­mis­te­lui­den pe­rus­teel­la. (Gold Rush: Win­ter's For­tu­ne, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2021)
19.00 Di­no­sau­rus­ten jäljillä
Ti­la­no­mis­ta­jat Clay­ton Phipps ja Mi­ke Har­ris oivaltavat,..
18.55 Men­nei­syy­den mysteerit
Sar­jas­sa pää­sem­me tu­tus­tu­maan his­to­rial­li­siin koh­tei­siin ar­keo­lo­gien mat­kas­sa. Tut­ki­jat et­si­vät vas­tauk­sia men­nei­siin tapahtumiin,
19.00 NA­SAn sa­laiset kansiot
Sar­ja pu­reu­tuu ih­mi­siä as­kar­rut­ta­vaan ikui­suus­ky­sy­myk­seen, on­ko maan ul­ko­puo­lis­ta elä­mää olemassa...
19.55 Latela 2022
(La­te­la, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2022)
19.55 Wheeler Dealers
Huo­no­kun­toi­set klas­sik­koau­tot saa­vat Mi­ke Bre­we­rin ja Edd Chi­nan osaa­vis­sa kä­sis­sä uu­den elä­män. Mi­kel­la on eh­ty­mä­tön vai­nu löy­tää ro­mun seas­ta hel­met, min­kä jäl­keen me­kaa­nik­ko Edd pis­tää tuu­le­maan. Kun­nos­tuk­sen jäl­keen kak­si­kon ta­voit­tee­na on myy­dä uu­siu­tu­nut me­no­pe­li voi­tol­la eteen­päin. (Whee­ler Dea­lers, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
19.55 Latela 2022
(La­te­la, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2022)
19.55 Wheeler Dealers
Huo­no­kun­toi­set klas­sik­koau­tot saa­vat Mi­ke Bre­we­rin ja Edd Chi­nan osaa­vis­sa kä­sis­sä uu­den elämän...
20.55 Top Gear
Su­per­suo­sit­tu brit­ti­läi­nen au­to­sar­ja tar­joaa tie­toa, viih­det­tä ja tyy­liä. Lu­vas­sa on uu­sia au­to­ja, ko­via tes­te­jä, brit­ti­läis­tä huu­mo­ria ja uu­sin­ta moot­to­ri­tek­niik­kaa. Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, Viih­de, Iso-Britannia, )
20.55 Top Gear
Su­per­suo­sit­tu brit­ti­läi­nen au­to­sar­ja tar­joaa tie­toa, viih­det­tä ja tyy­liä. Lu­vas­sa on uu­sia au­to­ja, ko­via tes­te­jä, brit­ti­läis­tä huu­mo­ria ja uu­sin­ta moot­to­ri­tek­niik­kaa. Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, Viih­de, Iso-Britannia, )
20.55 Top Gear
Lu­vas­sa on uu­sia au­to­ja, ko­via tes­te­jä, brit­ti­läis­tä huu­mo­ria ja uu­sin­ta moot­to­ri­tek­niik­kaa. Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja James May.
22.30: Su­per­suo­sit­tu brit­ti­läi­nen au­to­sar­ja tar­joaa tie­toa, viih­det­tä ja tyy­liä. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2009)
21.00 Elokuva: Se
SUO­MEN EN­SI-IL­TA Ke­säl­lä 1989 jouk­ko kiu­sat­tu­ja lap­sia ko­koon­tuu yh­teen tu­ho­tak­seen muo­toaan muut­ta­van Pen­ny­wi­sen, jo­ka naa­mioi­tuu klov­nik­si ja saa­lis­taa lap­sia Der­ryn kau­pun­gis­sa. 135 min. Oh­jaus: An­dy Musc­hiet­ti. Pääo­sis­sa: Bill Skars­gård, Jae­den Mar­tell ja Finn Wolf­hard, (It, Kau­hu, Yh­dys­vallat, 2017)
21.00 Elokuva: Blackhat
Ky­ber­ri­kol­li­suu­den maail­maan si­joit­tu­vas­sa tril­le­ris­sä tie­to­mur­ros­ta tuo­mit­tu hak­ke­ri saa mah­dol­li­suu­den ly­hen­tää van­ki­la­tuo­mio­taan liit­ty­mäl­lä kan­sain­vä­li­seen tii­miin, jo­ka jah­taa verk­ko­ri­kol­li­suu­teen eri­kois­tu­nut­ta lii­gaa ym­pä­ri maail­maa. 213 min. Oh­jaus: Mic­hael Mann. Pääo­sis­sa: Ch­ris Hems­worth, Vio­la Da­vis, Wei Tang,
21.00 Elokuva: To­tal Re­call - unoh­da tai kuole
Doug­las Quaid ha­luaa to­teut­taa jat­ku­vas­ti tois­tu­van unen­sa ja mat­kus­taa Mar­siin. Mat­kaa var­ten hän tar­vit­see muis­ti­siir­rän­näi­sen, jo­ta asen­net­taes­sa jo­kin me­nee pie­leen. Yh­täk­kiä Quaid huo­maa ole­van­sa sa­lai­nen agent­ti, jo­ka on jat­ku­vas­ti hen­gen­vaa­ras­sa. 105 min. Oh­jaus: Paul Ver­hoe­ven. Pääo­sis­sa: Ar­nold Sch­warzenegger,
21.00 Elokuva: Yön ritarin paluu
On ku­lu­nut kah­dek­san vuot­ta sii­tä kun Bat­man ka­to­si pi­mey­den tur­vin, ja muut­tui yh­des­sä yös­sä san­ka­ris­ta et­si­tyk­si ri­kol­li­sek­si. Ot­ta­mal­la syyn nis­koil­leen syyt­tä­jä Har­vey Den­tin kuo­le­mas­ta, Yön ri­ta­ri uh­ra­si kai­ken yh­tei­sen hy­vän puo­les­ta. Val­he toi­mi jon­kin ai­kaa, ja Got­ham Ci­tyn ri­kol­li­suus ka­to­si ri­kol­li­suu­den­vas­tai­sel­la Dent-lail­la. 165 in. Oh­jaus: Ch­ris­top­her No­lan. Pääo­sis­sa: Ch­ris­tian Ba­le, Mic­hael Cai­ne ja Ga­ry Old­man. (The Dark Knight Ri­ses, Toi­min­ta, Yh­dys­vallat, 2012)
21
23.15 Ro­mu­rau­dan valtiaat
Hän on au­to­nört­ti, ad­re­na­lii­ni­hul­lu ja vä­sy­mä­tön yrittäjä...
23.25 Ark­ti­nen retkikunta
Huo­non sään jat­kues­sa ko­tiin­pa­luu saat­taa ol­la ret­ki­kun­nan omis­sa käsissä...
23.25 Elokuva: Kau­hea kankkunen
Rie­ha­kas ko­me­dia polt­ta­reis­ta, jot­ka me­ne­vät to­del­la pa­has­ti poskelleen...
23.50 Elokuva: Air America
23.45 Elokuva: Ame­ri­can Gangster
To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va gangs­te­rie­lo­ku­va 1970-lu­vun huu­me­po­ha­tas­ta Frank Lucasista...
0
00.10 Ro­muautot rahaksi
00.30 Gold Rush: White Water
00.30 Elokuva: Cliff­han­ger - kui­lun partaalla
01.25 Gold Rush: Tal­ven kultakuume
01.40 Maan­tei­den sankarit
01.55 Top Gear
Su­per­suo­sit­tu brit­ti­läi­nen au­to­sar­ja tar­joaa tie­toa, viih­det­tä ja tyyliä...
02.15 Maan­tei­den sankarit
02.40 Us­ko­mat­to­mat puumajat
02.35 Maan­tei­den sankarit
3
03.00 Top Gear
Su­per­suo­sit­tu brit­ti­läi­nen au­to­sar­ja tar­joaa tie­toa, viih­det­tä ja tyy­liä. Lu­vas­sa on uu­sia autoja,..
03.20 Us­ko­mat­to­mat puumajat
03.35 Ar­vo­ka­man etsijät
03.30 Komp­pa­nia Ke­to­nen & Gustafsberg
03.50 Ghost Adventures
04.25 Ghost Adventures
04.30 Grön­lan­nin kultamaat
04.50 Val­mis­tuksen salat
Sar­jas­sa näytetään,..
04.45 Us­ko­mat­to­mat puumajat
04.50 Ro­muautot rahaksi