Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 27 28 29 30 31
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
26.7. 27.7. 28.7. 29.7. 30.7. 31.7. 1.8.
6
05.15 Mystery Diners
05.10 Mystery Diners
Kausi 7. Jaksot 11-13.
05.00 Emp­loyee Discount
05.30 Mis­sing Memorabilia
05.30 Be­hind the Eight Ball
05.10 Emp­loyee Discount
06.40 Ruo­ka­mat­kalla USA:ssa
Kausi 32. Jaksot 8-5.
07.05 Mi­ten kaik­ki tehdään?
Kausi 8. Jaksot 13-14.
07.05 Mystery Diners
07.05 Thanks­gi­ving Thievery
07.05 Poac­hing Profits
07.05 Robbed Kabobs
07.05 Food Cart Catastrophe
07.05 Me­mo­ra­bilia Mayhem
07.35 Emp­loyee Discount
07.35 Mis­sing Memorabilia
07.35 Be­hind the Eight Ball
07.35 Lo­cal Celebrities
07.35 Deep Sea Delivery
08.00 TV Shop
ma: (, )
9
09.00 Fast n' Loud
ke: Ric­hard ra­ken­taa 55-vuo­si­mal­lin Pink Cad­dyn. Työ al­kaa innolla,..
to: Kun va­rao­sat vaa­lean­pu­nai­seen 1955-vuo­si­mal­lin Ca­dil­la­ciin vih­doin saapuvat,..
pe: Ric­hard ja Aa­ron kun­nos­ta­vat vuo­den -71 Dod­ge Scat Pack Challengerin...
09.00 Die­sel Brothers
Die­sel­Sel­ler­zin Hea­vy D ja Die­sel Da­ve työn­te­ki­jöi­neen tart­tu­vat le­gen­daa­ri­seen tyy­liin suu­rim­piin­kin haas­tei­siin ja ja­ka­vat avo­la­va-au­to­ja tar­vit­se­vil­le. (Die­sel Brot­hers, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
09.00 Allasmestari
(Pool Mas­ter, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
10.00: Kun­toi­le­vat ka­ve­ruk­set ha­lua­vat mo­ni­käyt­töi­sen ui­ma-altaan,..
10.00 Ar­vo­ka­man etsijät
Ny­ky­päi­vän aar­tee­net­si­jä Drew Pritc­hard mat­kus­taa ym­pä­ri Bri­tan­niaa et­sies­sään upei­ta ja ih­meel­li­siä an­tiik­kie­si­nei­tä. Mi­tä isom­pi saa­lis, si­tä on­nel­li­sempi mies.
ti: (Sal­va­ge Hun­ters, Tosi-tv,
ke:
to:
pe: (Sal­va­ge Hun­ters, , Iso-Britannia,
10.55 To­kion olympialaiset: Nyrkkeily
Suora lähetys olympianyrkkeilystä. Se­los­ta­ja­na Ja­ni Rajalin.
(Urheilu, Suomi, 2021)
10.55 To­kion olympialaiset: Nyrkkeily
Se­los­ta­ja­na Ja­ni Ra­ja­lin. (Ur­hei­lu, Suomi, 2021)
ti: Suora lähetys olympianyrkkeilystä.
10.55 To­kion olympialaiset: Nyrkkeily
Suora lähetys olympianyrkkeilystä. Se­los­ta­ja­na Ja­ni Rajalin.
(Urheilu, Suomi, 2021)
10.55 To­kion olympialaiset: Nyrkkeily
Se­los­ta­ja­na Ja­ni Ra­ja­lin. (Ur­hei­lu, Suomi, 2021)
pe: Suora lähetys olympianyrkkeilystä.
10.55 To­kion olympialaiset: Nyrkkeily
Suora lähetys olympianyrkkeilystä. Se­los­ta­ja­na Ja­ni Rajalin.
(Urheilu, Suomi, 2021)
12
13.40 Arktiset vedet
13.50 To­kion olympialaiset: Jalkapallo
Suo­ra lä­he­tys nais­ten al­ku­loh­ko-ot­te­lus­ta Ka­na­da - Iso-Bri­tan­nia. Se­los­ta­ja­na Ju­ha­valt­te­ri Salminen.
(Olympialaiset, Suomi, 2021)
13.50 To­kion olympialaiset: Jalkapallo
Suo­ra lä­he­tys mies­ten al­ku­loh­ko-ot­te­lus­ta Es­pan­ja - Ar­gen­ti­na. Se­los­ta­ja­na Ju­ha­valt­te­ri Salminen.
(Olympialaiset, Suomi, 2021)
13.50 To­kion olympialaiset: Jalkapallo
Suora lähetys naisten puolivälieräottelusta. Se­los­ta­ja­na Ju­ha­valt­te­ri Salminen.
(Olympialaiset, Suomi, 2021)
13.50 To­kion olympialaiset: Jalkapallo
Suora lähetys miesten puolivälieräottelusta. Se­los­ta­ja­na Ju­ha­valt­te­ri Salminen.
(Olympialaiset, Suomi, 2021)
14.10 Thanks­gi­ving Thievery
14.15 Ame­rican Chopper
Mikeyn päätös.
14.35 Emp­loyee Discount
15
15.00 Buil­ding off The Grid: Co­lo­ra­do Mountain Lodge
15.05 Mi­ten kaik­ki tehdään?
15.05 Yk­sin­ker­tais­ta elämää
Deeterien koiravaljakkoperhe Alaskasta joutuu pulaan.
15.30 Ar­vo­ka­man etsijät
15.45 Mi­ten kaik­ki tehdään?
16.00 Mi­ten kaik­ki tehdään?
16.00 Mi­ten kaik­ki tehdään?
16.00 Poac­hing Profits
16.00 Mystery Diners
16.05 Löy­tö­ret­ki tuntemattomaan
Josh Gates tutkii maailman ratkaisemattomia mysteereitä.
16.15 Gold Rush: White Water
Alkaa uusintana.
16.25 Gold Rush: White Water
16.25 Gold Rush: White Water
16.25 Wheeler Dealers
16.25 Mis­sing Memorabilia
16.50 Mi­ten kaik­ki tehdään?
17.00 Wheeler Dealers
Huo­no­kun­toi­set klas­sik­koau­tot saa­vat Mi­ke Bre­we­rin ja Edd Chi­nan osaa­vis­sa kä­sis­sä uu­den elämän...
17.10 Wheeler Dealers
17.00 Pla­neet­to­jen arvoitukset
Ast­ro­naut­ti Mi­ke Mas­si­mi­no tutkii,..
17.20 Wheeler Dealers
Mi­ke ja Edd sou­ta­vat ja huo­paa­vat ai­don ur­hei­luau­ton mää­rittelyssä...
17.20 Formula E
Kooste Formula E-sarjan Lontoon osakilpailusta (Ur­hei­lu, Iso-Bri­tannia, 2021)
17.20 Wheeler Dealers
Alkaa uusintana.
17.20 Gold Rush: White Water
18.05 Top Gear: Top 41
Ric­hard Ham­mond esit­te­lee 41 pa­ras­ta ja mie­leen­pai­nu­vin­ta het­keä maail­man suo­si­tuim­mas­ta moot­to­ri­sar­jas­ta, Top Gea­ris­ta. (Top Gear: Top 41,
17.55 Top Gear: Top 41
Ric­hard Ham­mond esit­te­lee 41 pa­ras­ta ja mie­leen­pai­nu­vin­ta het­keä maail­man suo­si­tuim­mas­ta moot­to­ri­sar­jas­ta, Top Gearista.
19.00: (Top Gear: Top 41, Viihde, )
18
18.15 Top Gear: Top 41
18.15 Top Gear: Huippumokat
Top Gear -tii­mi on päät­tä­nyt niel­lä yl­pey­ten­sä ja ja­kaa epäon­ni­sim­mat ja viih­dyt­tä­vim­mät het­ken­sä. Kak­sio­sai­ses­sa eri­koi­soh­jel­mas­sa näh­dään Clarksonin,
19.00 Har­vi­nais­ten eläin­ten jäljillä
Mi­tä jos su­ku­puut­toon kuol­lei­ta la­je­ja on­kin edel­leen olemassa?..
19.10 Ron­da Rousey Uncaged
19.15 Air Jaws: Back from the Dead
19.10 Blood­li­ne: The Spawn of Jaws
19.15 Monster Tag
Aa­ron Rodgers,..
19.15 Laws of Jaws: Dan­gerous Waters
20.05 Wheeler Dealers
(Whee­ler Dea­lers, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2015)
ke: Alkaa uusintana.
20.00 Wheeler Dealers
Mi­ke ja Edd sou­ta­vat ja huo­paa­vat ai­don ur­hei­luau­ton mää­rittelyssä...
21
21.00 Top Gear: Top 41
Ric­hard Ham­mond esit­te­lee 41 pa­ras­ta ja mie­leen­pai­nu­vin­ta het­keä maail­man suo­si­tuim­mas­ta moot­to­ri­sar­jas­ta, Top Gearista.
22.00: (Top Gear: Top 41, Viihde, )
21.00 Top Gear: Huippumokat
Top Gear -tii­mi on päät­tä­nyt niel­lä yl­pey­ten­sä ja ja­kaa epäon­ni­sim­mat ja viih­dyt­tä­vim­mät het­ken­sä. Kak­sio­sai­ses­sa eri­koi­soh­jel­mas­sa näh­dään Clark­so­nin, Ham­mon­din ja Mayn mo­kaa­van lu­ke­mat­to­mil­la tavoilla.
21.00 Isän nimeen
To­si­ta­pah­tu­miin poh­jau­tu­va elo­ku­va ker­too nuo­res­ta ir­lan­ti­lais­mie­hes­tä, jo­ka per­hei­neen ja ys­tä­vi­neen tuo­mit­tiin vää­rin pe­rus­tein elin­kau­ti­seen ter­ro­ris­mis­ta epäil­ty­nä, ja jo­ka ryh­tyi van­ki­las­ta­kä­sin tais­te­luun vää­ryy­den kor­jaa­mi­sek­si. Oh­jaus: Jim She­ri­dan. Pääo­sis­sa: Em­ma Thomp­son, Da­niel Day-Lewis,
(In the Name of the Father, Draama, Irlanti, 1993)
21.00 Synkin hetki
Toi­sen maail­man­so­dan alun ta­pah­tu­miin poh­jau­tu­va so­tad­raa­ma ker­too Bri­tan­nian tuo­reen pää­mi­nis­te­rin Wins­ton Churc­hil­lin elä­män ken­ties suu­rim­mas­ta pää­tök­ses­tä: tu­li­si­ko Bri­tan­nian tais­tel­la oman va­pau­ten­sa ja it­se­näi­syy­ten­sä puo­les­ta vai sol­mia rau­ha nat­si-Sak­san kanssa?..
(Darkest Hour, Draama, Yhdysvallat, 2017)
21.00 Rid­dic­kin aikakirja
Pi­meän uh­ka -tie­tei­se­lo­ku­van jat­ko-osas­sa palk­kion­met­säs­tä­jiä pa­ke­ne­va van­ki­kar­ku­ri Rid­dick saa vas­taan­sa ko­ko uni­ver­su­mia uh­kaa­vat nek­ro­mon­ge­rit. 106 min. Oh­jaus: Da­vid Two­hy. Pääo­sis­sa: Ale­xa Da­va­los, Colm Feo­re, Ju­di Dench, Karl Ur­ban, Keith Da­vid, Nick Chin­lund, Than­die New­ton, Vin Diesel.
(Chronicles of Riddick, The, Toiminta, Yhdysvallat, 2004)
21.00 Ri­ta­riässä 2000
Vuon­na 2000 pe­rin­tei­set kä­sia­seet on kiel­let­ty ja lain­var­ti­jat kan­ta­vat ult­raää­ni­pis­too­lei­ta, joi­den osu­ma ei ta­pa. Bud­jet­ti­leik­kauk­set ovat joh­ta­neet myös sii­hen, et­tä pe­rin­tei­set van­keus­ran­gais­tuk­set on kor­vat­tu sy­vä­jää­dy­tys­tuomioilla,..
(Knight Rider 2000, Toiminta, Yhdysvallat, 1991)
23.00 Glo­bal Ga­me Show: Pi­rate Treasure
23.00 Glo­bal Ga­me Show: Fun & Games
22.55 Synkin hetki
(Darkest Hour, Draama, Yhdysvallat, 2017)
23.05 Your Highness
Irstaileva nahjusprinssi (Dan­ny McBride)..
(Your Highness, Komedia, Yhdysvallat, 2011)
23.20 Air America
(Air America, Toiminta, Yhdysvallat, 1990)
23.30 Lowriders
(Lowriders, Draama, Yhdysvallat, 2017)
00.00 Fast n' Loud
(Fast n Loud, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2013)
Kausi 3. Jaksot 1-1.
0
01.00 Yl­lä­tystuunaajat
(Over­hau­lin, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2006)
Kausi 3. Jaksot 2-4.
01.00 Top Gear: Huippumokat
01.10 Yl­lä­tystuunaajat
01.20 Yl­lä­tystuunaajat
(Over­hau­lin, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2006)
02.00 Ame­rican Chopper
Ei kameroita.
01.45 Ame­rican Chopper
(Ame­ri­can Chop­per, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2011)
01.55 Yl­lä­tystuunaajat
Ana on Sa­leen Mus­tang -fanaatikko,..
02.05 Ame­rican Chopper
02.20 Ame­rican Chopper
(Ame­ri­can Chop­per, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2011)
02.40 Ghost Adventures
Kausi 14. Jaksot 2-3.
02.55 Ghost Adventures
02.55 Ame­rican Chopper
03.00 Ghost Adventures
3
03.15 Ghost Adventures
Kausi 14. Jaksot 4-5.
03.45 Yl­lä­tystuunaajat
(Over­hau­lin, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2006)
Kausi 3. Jaksot 1-3.
03.50 Food Cart Catastrophe
03.55 Yl­lä­tystuunaajat
Ana on Sa­leen Mus­tang -fanaatikko,..
04.05 Yl­lä­tystuunaajat
(Over­hau­lin, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2006)
04.15 Ron­da Rousey Uncaged
04.40 Mystery Diners
Kausi 7. Jaksot 10-13.
04.35 Thanks­gi­ving Thievery
04.50 Me­mo­ra­bilia Mayhem
05.00 Emp­loyee Discount
05.05 Poac­hing Profits
05.00 Robbed Kabobs
05.10 Emp­loyee Discount
05.20 Deep Sea Delivery
05.30 Mis­sing Memorabilia
05.30 Be­hind the Eight Ball