Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 17 18 19 20 21 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
26.4. 27.4. 28.4. 29.4. 30.4. 1.5. 2.5.
6
05.20 Ruo­ka­mat­kalla USA:ssa
Juon­ta­ja Guy Fie­ri kier­tää pit­kin USA:ta ja vie­rai­lee maan suo­si­tuim­mis­sa pie­nis­sä ra­vintoloissa...
06.20 Ruo­ka­mat­kalla USA:ssa
06.45 Xt­re­me Waterparks
(Xt­re­me Wa­ter­parks, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2017)
Alkaa uusintana.
to: Hie­noim­mat ve­sipuistot,..
pe:
06.35 Xt­re­me Waterparks
Hie­noim­mat ve­sipuistot,..
06.35 Xt­re­me Waterparks
Hie­noim­mat ve­sipuistot,..
06.55 Xt­re­me Waterparks
Lu­vas­sa on jän­ni­tys­tä ja ad­renaliinia,..
Kausi 6. Jaksot 14-15.
07.05 Wheeler Dealers
BMW 2002Tii - Ka­li­for­nia. Au­to­le­gen­dat Mi­ke Bre­wer ja Edd Chi­na ot­ta­vat uran­sa suu­rim­man riskin...
07.45 Wheeler Dealers
(Whee­ler Dea­lers, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2015)
ti: Ford F100 - Seattle.
ke: MGA - Kalifornia. Kaik­ki ovat kuul­leet hy­vin myy­väs­tä MGB:stä,..
to: BMW 2002Tii - Kalifornia...
pe: AMC Pacer - Kalifornia.
07.40 Wheeler Dealers
AMC Pacer - Kalifornia.
07.55 Wheeler Dealers
Alkaa uusintana. Pon­tiac GTO - Chicago...
08.10 Die­sel Brothers
Die­sel­Sel­ler­zin Hea­vy D ja Die­sel Da­ve työn­te­ki­jöi­neen tart­tu­vat le­gen­daa­ri­seen tyy­liin suu­rim­piin­kin haas­tei­siin ja ja­ka­vat avo­la­va-au­to­ja tar­vit­se­vil­le. (Die­sel Brot­hers, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
Kausi 1. Jaksot 6-7.
08.55 Fast n' Loud
Au­to­tun­ti­ja Ric­hard Raw­lings et­sii Tek­sa­sis­ta klas­sik­koau­to­ja Gas Mon­key Ga­ra­ge -kor­jaa­mol­le kun­nos­tet­ta­vik­si ja edel­leen huu­to­kau­pat­ta­vik­si. (Fast n Loud, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
08.40 Ar­vo­ka­man etsijät
9
09.55 Ar­vo­ka­man etsijät
Ny­ky­päi­vän aar­tee­net­si­jä Drew Pritc­hard mat­kus­taa ym­pä­ri Bri­tan­niaa et­sies­sään upei­ta ja ih­meel­li­siä an­tiik­kie­si­nei­tä. Mi­tä isom­pi saa­lis, si­tä on­nel­li­sem­pi mies. (Sal­va­ge Hun­ters, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2018)
09.45 Elä­mää Tser­no­by­lin jälkeen
10.10 Löy­tö­ret­ki tuntemattomaan
10.55 Alas­ka: Vii­meinen rintama
Kilc­he­rin per­he elää maa­ti­lal­la Alas­kan ta­ka­mail­la täy­sin eris­tyk­sis­sä yh­teis­kun­nas­ta. Ää­rio­lo­suh­teis­sa sel­viy­ty­mi­nen vaa­tii jo­kai­sen per­heen­jä­se­nen pa­nos­ta. (Alas­ka: The Last Fron­tier, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2016)
10.45 Löy­tö­ret­ki tuntemattomaan
11.15 Top Gear
Alkaa uusintana.
11.50 Top Gear
Au­to­sar­jo­jen klas­si­kos­sa tu­tus­tu­taan au­toi­hin ja tes­ta­taan me­no­pe­le­jä lai­das­ta laitaan. 7...
12
12.15 TV Shop
(, )
13.00 TV Shop
ma: (, )
12.50 TV Shop
(, )
13.15 Top Gear
Au­to­sar­jo­jen klas­si­kos­sa tu­tus­tu­taan au­toi­hin ja tes­ta­taan me­no­pe­le­jä lai­das­ta lai­taan. 7. kau­del­la sar­jaa luot­saa­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2005)
14.00 Wheeler Dealers
(Whee­ler Dea­lers, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2015)
ma: Datsun 240Z - Kalifornia.
ti: Volkswagen 181 Thing.
ke: Desoto Firedome.
to: Best Of The US.
pe: Rover P5 B.
13.50 Arktiset vedet
(Ark­ti­set ve­det, Li­fes­ty­le, Suomi, 2020)
15.00 Gold Rush
(Gold Rush, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
ma: Alkaa uusintana.
ti: Kullankaivuu Alaskan jäätävissä olosuhteissa jatkuu.
15
15.00 Snoo­ker: MM-ki­sat, Sheffield
Snooker: MM-kisat, Sheffield. Suo­ra lä­he­tys fi­naa­lin 2. ses­sios­ta. Se­los­ta­ja­na Aki Kauppinen
(Urheilu, Iso-Britannia, 2021)
16.55 Elä­mää Tser­no­by­lin jälkeen
En­sim­mäi­se­nä täy­den pää­syn Tser­no­by­lin vaa­ra-alueel­le saa­neet tie­de­mie­het tutkivat,..
16.55 Tser­no­by­lin kuo­let­ta­va salaisuus
Dokumentti vie Tsernobylin hylätyn kaupungin raunioille. Uu­det to­dis­teet vihjaavat,..
16.55 Wheeler Dealers
(Whee­ler Dea­lers, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2012)
ke: Porsche 914.
to: G-Wagen. Mi­ke ha­luaa suo­si­tun Mer­ce­des G-sar­jan maasturin...
pe: Jag XK8. Mi­ke et­sii brit­tik­las­sik­koa ja löy­tää huo­no­kun­toi­sen Ja­guar XK8:n...
17.55 Alas­ka: Vii­meinen rintama
Kilc­he­rin per­he elää maa­ti­lal­la Alas­kan ta­ka­mail­la täy­sin eris­tyk­sis­sä yh­teis­kun­nas­ta. Ää­rio­lo­suh­teis­sa sel­viy­ty­mi­nen vaa­tii jo­kai­sen per­heen­jä­se­nen pa­nos­ta. (Alas­ka: The Last Fron­tier, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
ma: Erikoisjaksot.
18.00 Di­no­sau­rus­ten jäljillä
Ti­la­no­mis­ta­jat Clay­ton Phipps ja Mi­ke Har­ris oivaltavat,..
18.00 Vii­kin­git Amerikassa
Ar­keo­lo­gi­ryh­mä tut­kii, kuin­ka vii­kin­git ai­koi­naan aset­tui­vat Ame­ri­kan man­te­reel­le. Käyt­tä­mäl­lä uu­sin­ta teknologiaa,..
18
19.00 Alas­to­mat sel­viy­ty­jät extreme
Kak­si alas­ton­ta kil­pai­li­jaa koh­taa toi­sen­sa en­si­ker­taa sy­väl­lä vii­da­kos­sa. Sii­tä al­kaa 21 päi­vää kes­tä­vä vaa­ro­ja si­säl­tä­vä ext­re­me-seik­kai­lu il­man ruo­kaa, juo­maa ja vaat­tei­ta. (Na­ked And Af­raid XL, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
19.00 Alas­to­mat sel­viy­ty­jät extreme
Kak­si alas­ton­ta kil­pai­li­jaa koh­taa toi­sen­sa en­si­ker­taa sy­väl­lä vii­da­kos­sa. Sii­tä al­kaa 21 päi­vää kes­tä­vä vaa­ro­ja si­säl­tä­vä ext­re­me-seik­kai­lu il­man ruo­kaa, juo­maa ja vaat­tei­ta. (Na­ked And Af­raid XL, Tosi-tv,
19.00 Vii­kin­git Amerikassa
Ar­keo­lo­gi­ryh­mä tut­kii, kuin­ka vii­kin­git ai­koi­naan aset­tui­vat Ame­ri­kan man­te­reel­le. Käyt­tä­mäl­lä uu­sin­ta teknologiaa,..
19.00 Di­no­sau­rus­ten jäljillä
Ti­la­no­mis­ta­jat Clay­ton Phipps ja Mi­ke Har­ris oivaltavat,..
20.00 Tser­no­by­lin kuo­let­ta­va salaisuus
Dokumentti vie Tsernobylin hylätyn kaupungin raunioille. Uu­det to­dis­teet vihjaavat,..
20.00 Wheeler Dealers
(Whee­ler Dea­lers, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2012)
ti: Porsche 914.
ke: G-Wagen. Mi­ke ha­luaa suo­si­tun Mer­ce­des G-sar­jan maasturin...
to: Jag XK8. Mi­ke et­sii brit­tik­las­sik­koa ja löy­tää huo­no­kun­toi­sen Ja­guar XK8:n...
20.00 Wheeler Dealers
(Whee­ler Dea­lers, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2012)
la: Porsche 914.
su: G-Wagen. Mi­ke ha­luaa suo­si­tun Mer­ce­des G-sar­jan maas­tu­rin. Edd pa­ran­te­lee si­tä vaih­ta­mal­la sii­hen vuo­den 2012 etu- ja takavalot.
21
21.00 Top Gear
7. kau­del­la sar­jaa luot­saa­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2005)
ma: Alkaa uusintana. Au­to­sar­jo­jen klas­si­kos­sa tu­tus­tu­taan au­toi­hin ja tes­ta­taan me­no­pe­le­jä lai­das­ta laitaan.
ti:
ke:
21.00 Hail, Caesar!
Hol­ly­woo­din kul­ta­kau­teen si­joit­tu­va ko­me­dia ker­too yh­des­tä kii­rei­ses­tä päi­väs­tä unel­ma­teh­taan ku­lis­seis­sa, kun suu­ren elo­ku­vas­tu­dion po­mo saa ko­ko jou­kon on­gel­mia rat­kot­ta­vak­seen. 96 min. Oh­jaus: Et­han ja Joel Coen. Pääo­sis­sa: Josh Brolin,
, Komedia, Yhdysvallat, 2016)
21.00 Rendel
Ko­ti­mai­ses­sa su­per­san­ka­rie­lo­ku­vas­sa Eu­roo­pan ar­mot­to­min ri­kol­lis­jär­jes­tö VA­LA on jo vuo­sia lah­jo­nut vir­ka­mie­hiä run­noak­seen lä­pi tes­taa­mat­to­man Nh25-ro­kot­teen kol­man­nen maail­man pa­haa aa­vis­ta­mat­to­mil­le markkinoille...
(Rendel, Toiminta, Suomi, 2017)
21.00 Snoo­ker: MM-ki­sat Sheffield
(Ur­hei­lu, Iso-Bri­tannia, 2021)
la: Snooker: MM-kisat, Sheffield.
su: Suo­ra lä­he­tys fi­naa­lin 2. ses­sios­ta. Se­los­ta­ja­na Aki Kauppinen
23.10 Arktiset vedet
(Ark­ti­set ve­det, Li­fes­ty­le, Suomi, 2020)
Kausi 9. Jaksot 1-2.
23.10 Arktiset vedet
(Ark­ti­set ve­det, Li­fes­ty­le, Suomi, 2020)
Kausi 9. Jaksot 3-4.
23.05 Josh Gates Tonight
23.10 R.I.P.D. - Haamukytät
Yli­luon­nol­li­nen toi­min­ta­ko­me­dia kuol­leis­ta po­liiseista,..
, Toiminta, Yhdysvallat, 2013)
23.45 Luon­non ou­doim­mat mysteerit
00.00 Luon­non ou­doim­mat mysteerit
Kausi 1. Jaksot 24-25.
00.00 Arktiset vedet
(Ark­ti­set ve­det, Li­fes­ty­le, Suomi, 2020)
0
00.05 Yli­luon­nol­li­sen jäljillä
00.20 Fast n' Loud
(Fast n Loud, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
Kausi 6. Jaksot 1-3.
01.05 Yl­lä­tystuunaajat
pe: Mustang Sting.
la: Alkaa uusintana. Mustang...
su: Perheauto.
ma: Herätys.
01.20 Yl­lä­tystuunaajat
(Over­hau­lin, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2006)
Kausi 4. Jaksot 15-17.
02.10 Ame­rican Chopper
(Ame­ri­can Chop­per, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2007)
Kausi 5. Jaksot 4-7.
02.25 Ame­rican Chopper
(Ame­ri­can Chop­per, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2007)
Kausi 5. Jaksot 1-3.
3
03.10 Kut­sun si­nua, kummitus
Alkaaa uusintana.
Nick pa­laa hy­lät­tyyn Trans-Al­leg­he­nyn mie­li­sairaalaan,..
03.25 Kut­sun si­nua, kummitus
Yli­luon­nol­li­siin il­miöi­hin eri­kois­tu­nut kak­sik­ko us­koo saa­van­sa ru­pea­man ai­ka­na kon­tak­tin tuon­puoleiseen.
Kausi 2. Jaksot 11-3.
05.10 Ruo­ka­mat­kalla USA:ssa
05.10 Ruo­ka­mat­kalla USA:ssa
05.20 Ruo­ka­mat­kalla USA:ssa