Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
25.9. 26.9. 27.9. 28.9. 29.9. 30.9. 1.10.
6
03.35 Ame­ri­kan rajavartijat
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
ke: . In­tias­ta pa­laa­val­la nai­sel­la on lauk­ku täyn­nä vää­ren­net­ty­jä merk­ki­tuot­tei­ta. Gha­na­lai­nen toi­mit­ta­ja saa se­li­tel­lä mat­kan­sa tarkoitusta.
to: JFK:n rah­ti­kes­kuk­seen saa­pu­neen mui­nai­se­si­neen ai­tout­ta sel­vi­tel­lään. Ams­ter­da­mis­ta pa­laa­va mat­kus­ta­ja jou­tuu tar­kem­paan syy­niin tyh­jien lää­ke­purk­kien takia.
pe: Va­hin­gos­sa ra­jal­le pää­ty­neen eri­koi­sen ko­koon­pa­non hal­lus­ta löy­tyy asei­ta. Ce­lo-koi­ra on työn touhussa.
03.00 Ar­man ja vii­mei­nen ristiretki
Ar­man kul­kee avoi­min mie­lin ja ute­liaa­na maail­man ää­riin, jos­ta hän tuo kat­so­jil­le kah­dek­san eri­lais­ta ja su­per­suur­ta seik­kai­lua, jol­lais­ta ei ole en­nen näh­ty. Sar­jan kat­to­tee­ma­na on se, kuin­ka van­ha ja uu­si maail­ma koh­taa­vat. Ar­man ky­syy mat­koil­laan, mi­ten men­neen maail­man perinteet,
9
09.00 Remp­pa vai muutto Suomi
09.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
ke: Ka­ri Vep­sä pe­ruut­taa he­vo­sel­la ja myy länk­kä­ritavaraa...
pe: Tru­ba­duu­ri Mark­ku Ke­to­la kaup­paa Kuusnepaa,..
la: Tan­go­ku­nin­ga­tar Kai­ja Poh­jo­la ihas­tuu kei­sa­ril­li­siin silmiin...
09.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
10.00: Tru­ba­duu­ri Mark­ku Ke­to­la kaup­paa Kuusnepaa,..
10.00 Uu­si elä­mä etelässä
to: Mal­lor­cal­la seik­kai­luy­ri­tys koh­taa ai­na vain li­sää ongelmia...
pe: Mal­lor­cal­la seik­kai­luy­ri­tyk­sel­le on tar­jol­la ra­ha­kas keikka,..
10.00 Jaksa paremmin
10.30 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Ka­ri Vep­sä pe­ruut­taa he­vo­sel­la ja myy länk­kä­ritavaraa...
11.00 Ame­ri­kan rajavartijat
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
to: Vir­kai­li­ja ha­luaa varmistaa,..
11.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
11.00 Ame­ri­kan rajavartijat
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
12.00: Vir­kai­li­ja ha­luaa varmistaa,..
11.30 Ame­ri­kan rajavartijat
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
12.30: Eri mai­den va­luu­tat ai­heut­ta­vat pään­vai­vaa rajalla...
12
12.00 Alas­kan jää­lentokenttä
Tal­vi­myrs­ky mo­tit­taa syr­jäi­sen kylän,..
12.00 Ras­kaan ka­lus­ton pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
ke: Stig aut­taa ko­ke­ma­ton­ta kuljettajaa,..
pe: Ste­ve pää­see joh­ta­maan isoa operaatiota,..
13.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
ti: Ka­ri Vep­sä pe­ruut­taa he­vo­sel­la ja myy länk­kä­ritavaraa...
to: Tru­ba­duu­ri Mark­ku Ke­to­la kaup­paa Kuusnepaa,..
13.00 Remp­pa vai muutto Suomi
13.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
14.00 Suomen Tulli
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
ke: To­ni jou­tuu tur­vau­tu­maan tä­nään ko­viin otteisiin,..
14.00 Lei­jo­nan luola USA
Ame­rik­ka­lai­nen sarja. (43')
15.00: Luo­laan as­tuu elin­tar­vi­kea­lan yrit­tä­jiä ja kak­sik­ko, jon­ka verk­ko­pal­ve­lu aut­taa avio­liit­toon aikovia.
16.00: Lei­jo­nil­ta hae­taan si­joi­tus­ta eko­lo­gi­sel­le pyy­kin­pe­suin­no­vaa­tiol­le, maa­lausseteille,
14.00 Lei­jo­nan luola USA
Ame­rik­ka­lai­nen sarja. (43')
15.00: Tä­nään luo­las­sa rat­ko­taan täs­mäl­li­sem­pää ongelmaa,..
15
15.00 Lei­jo­nan luola USA
Ame­rik­ka­lai­nen sarja. (43')
ti: Luo­laan as­tuu elin­tar­vi­kea­lan yrit­tä­jiä ja kaksikko,..
ke: Lei­jo­nil­ta hae­taan si­joi­tus­ta eko­lo­gi­sel­le pyy­kin­pe­suin­no­vaatiolle,..
to: On vuo­den kau­nein ai­ka luolassa,..
pe: Tä­nään luo­las­sa rat­ko­taan täs­mäl­li­sem­pää ongelmaa,..
16.00 Uu­si elä­mä etelässä
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (45')
ke: Mal­lor­cal­la seik­kai­luy­ri­tys koh­taa ai­na vain li­sää ongelmia...
to: Mal­lor­cal­la seik­kai­luy­ri­tyk­sel­le on tar­jol­la ra­ha­kas keikka,..
16.00 Ras­kaan ka­lus­ton pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
17.00: Ste­ve pää­see joh­ta­maan isoa ope­raa­tio­ta, kun kip­piau­to kel­lah­taa las­tei­neen ku­moon ojaan...
17.00 Ras­kaan ka­lus­ton pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
ti: Stig aut­taa ko­ke­ma­ton­ta kul­jet­ta­jaa, jon­ka kuor­mu­ri kar­kaa ojanpohjalle...
ke: Sean ja Mic­hael pää­se­vät pe­las­ta­maan lam­peen nup­pi edel­lä va­jon­nut­ta rekkaa...
to: Ste­ve pää­see joh­ta­maan isoa ope­raa­tio­ta, kun kip­piau­to kel­lah­taa las­tei­neen ku­moon ojaan...
17.00 Bur­ge­ri­mie­het Pohjolassa
Ko­ti­mai­nen ruokaohjelma.
18.00: Bur­ge­ri­mies­ten Vi­ron seik­kai­lu jat­kuu. Ak­se­li ja Os­si vael­ta­vat lau­lu­mail­la vil­lisikojen,..
17.00 Ras­kaan ka­lus­ton pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (44')
18.00: Stig aut­taa ko­ke­ma­ton­ta kul­jet­ta­jaa, jon­ka kuor­mu­ri kar­kaa ojanpohjalle...
18
18.00 Panttilainaamo
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
19.00: Chum­lee pää­tyy os­ta­maan esi­neen, jo­ka vie hä­net ja Ric­kin ai­na Roo­maan asti,..
18.00 Pant­ti­lai­naa­mon au­tospesialistit
18.00 Amis­päiväkirjat
18.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen rea­li­ty­sarja. (23')
18.00 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
Mi­ke ja Jon ovat his­to­rial­li­ses­sa Sel­man kau­pun­gis­sa tut­ki­mas­sa polt­toai­neyh­tiön varastoa...
18.30 Petolliset
Kil­pai­li­joi­den ri­vit har­ve­ne­vat, tun­nel­ma ti­he­nee ja ryh­mä­pai­ne kas­vaa. Päi­vän teh­tä­väs­sä tes­ta­taan kil­pai­li­joi­den muis­tia ei­kä se­kaan­nuk­sil­ta vältytä...
19.00 Duud­so­nit tuli taloon
Suo­ra­jär­ven per­hees­sä Pert­tu­las­sa kom­mu­ni­koin­ti ta­pah­tuu huutamalla...
19.00 Ar­man ja vii­den­kympin kriisi
Ar­man viik­kaa suk­kia Es­poos­sa ja miettii,..
19.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen rea­li­ty­sarja. (23')
19.00 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
Rob ja Jer­sey Jon ta­paa­vat Joh­nin, jo­ka on ke­räil­lyt van­ho­ja au­to­ja 50 vuoden ajan...
19.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Ni­na Mik­ko­nen kaup­paa Ti­mo-puo­li­son cow­boy-muis­to­ja. Mark­ku saa am­mat­tia­pua li­pas­ton pin­ta­käsittelyyn.
19.55 Tu­los­sa elo­ku­va­teat­te­rei­hin: Mic­hael Mon­roe -do­ku­menttielokuva
20.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
20.00 Lei­jo­nan luola Suomi
Jen­ni löy­tää jäl­leen tien­sä mui­den lom­pa­koil­le, kun uu­det yrit­tä­jät as­te­le­vat lei­jo­na­lau­man eteen...
20.00 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (42')
20.00 Pant­ti­lai­naa­mon au­tospesialistit
20.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Ni­na Mik­ko­nen kaup­paa Ti­mo-puo­li­son cow­boy-muis­to­ja. Mark­ku saa am­mat­tia­pua li­pas­ton pin­ta­käsittelyyn.
20.00 Lei­jo­nan luola Suomi
Jen­ni löy­tää jäl­leen tien­sä mui­den lom­pa­koil­le, kun uu­det yrit­tä­jät as­te­le­vat lei­jo­na­lau­man eteen...
21
21.00 Tulossa...
21.00 Tu­los­sa elo­ku­va­teat­te­rei­hin: Mic­hael Mon­roe -do­ku­menttielokuva
21.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Ni­na Mik­ko­nen kaup­paa Ti­mo-puo­li­son cow­boy-muistoja...
21.00 Tulossa...
21.00 Panttilainaamo
Pant­ti­lai­naa­mos­sa ol­laan täl­lä ker­taa jou­lu­tunnelmissa,..
21.00 Duud­so­nit tuli taloon
Kau­si 5. Jak­so 3/10. Au­ras­sa asu­van Finn­berg-Vuor­man per­heen lap­set ovat kes­ke­nään jat­ku­vas­ti so­ta­ja­lal­la, ei­vät­kä he pys­ty edes hen­git­tä­mään sa­maa il­maa. Saa­dak­seen lap­set pu­hal­ta­maan yh­teen hii­leen Duud­so­nit päät­tä­vät raot­taa ovea pi­meäl­le puolelle.
21.05 Duud­so­nit tuli taloon
Suo­ra­jär­ven per­hees­sä Pert­tu­las­sa kom­mu­ni­koin­ti ta­pah­tuu huutamalla...
21.05 Poliisit 2021
21.05 Alas­kan jää­lentokenttä
Kol­me il­ma-alus­ta te­ke­vät yh­tei­sen ma­nööverin,..
21.55 Tulossa...
22.00 Tu­los­sa elo­ku­va­teat­te­rei­hin: Mic­hael Mon­roe -do­ku­menttielokuva
22.00 Alas­kan jää­lentokenttä
Kol­me il­ma-alus­ta te­ke­vät yh­tei­sen ma­nööverin,..
22.00 Panttilainaamo
Chum­lee pää­tyy os­ta­maan esi­neen, jo­ka vie hä­net ja Ric­kin ai­na Roo­maan as­ti, mis­sä kak­sik­ko tu­tus­tuu muun muas­sa Vespoihin...
22.00 Ar­man ja vii­den­kympin kriisi
Ar­man viik­kaa suk­kia Es­poos­sa ja miettii,..
22.05 Lei­jo­nan luola Suomi
Jen­ni löy­tää jäl­leen tien­sä mui­den lompakoille,..
22.05 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Ni­na Mik­ko­nen kaup­paa Ti­mo-puo­li­son cow­boy-muistoja...
22.05 Duud­so­nit tuli taloon
Au­ras­sa asu­van Finn­berg-Vuor­man per­heen lap­set ovat kes­ke­nään jat­ku­vas­ti so­tajalalla,..
22.05 Petolliset
Aa­miais­pöy­däs­sä jää jäl­leen yk­si tuo­li tyh­jäk­si, mut­ta si­tä ei ole ai­kaa jää­dä su­re­maan. Ch­ris­tof­fer on jär­jes­tä­nyt kil­pai­li­joil­le sun­nuntaiajelun,
23.05 Kum­me­li esit­tää: Kon­tio & Parmas
23.05 Alas­kan jää­lentokenttä
Tal­vi­myrs­ky mo­tit­taa syr­jäi­sen kylän,..
23.05 Kum­me­li esit­tää: Kon­tio & Parmas
23.00 Mui­nai­set avaruusoliot
23.00 Poliisit 2021
23.00 Keihäsmatkat
Ko­ti­mai­nen draa­ma­ko­media. (41')
23.35 Poliisit 2021
0
00.05 Stand Up!
00.05 Mui­nai­set avaruusoliot
Ame­rik­ka­lai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (40')
00.00 Suomen Tulli
00.00 Stand Up!
-oh­jel­man nel­jäs kausi!..
00.35 Ar­man ja vii­mei­nen ristiretki
01.05 Ar­man ja vii­mei­nen ristiretki
Kau­si 4. Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (42')
01.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
01.00 Mui­nai­set avaruusoliot
01.00 Ar­man ja vii­mei­nen ristiretki
Kau­si 4. Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
01.35 Suomen Tulli
02.05 Suomen Tulli
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
02.00 Ar­man ja vii­mei­nen ristiretki
Kau­si 4. Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (42')
03.00: Ar­man kul­kee avoi­min mie­lin ja ute­liaa­na maail­man ääriin,..
02.35 Ame­ri­kan rajavartijat
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
3
03.05 Ame­ri­kan rajavartijat
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')