Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
11.9. 12.9. 13.9. 14.9. 15.9. 16.9. 17.9.
6
04.05 Ka­nadan rajalla
Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
ke: Ame­rik­ka­lais­mies saa­puu Ka­na­daan ta­paa­maan net­ti­tyt­töys­tä­vään­sä, mut­ta van­hat tuo­miot aset­ta­vat es­tei­tä. Brit­ti­mie­hen avio­liit­to­sot­kut taas he­rät­tä­vät epäi­lyk­siä maa­han­tu­lon tar­koituksesta.
to: Len­to­ken­tän vir­kai­li­jat te­ke­vät yl­lät­tä­vän löy­dön ame­rik­ka­lais­mie­hen ka­me­ras­ta. Li­säk­si ra­ja­ny­li­tys­pai­kal­la tar­kas­te­taan kah­ta ka­na­da­lais­ta, joi­den au­tos­sa on eri­koi­nen ominaisuus.
9
09.00 Remp­pa vai muutto Suomi
09.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
ke: Mis­ka Haa­ka­na ja Ali­sa Aar­nio­mä­ki myy­vät he­vos­ta. He­li ihas­tuu Cadillaciin,
to: Mei­ju Su­vak­sel­la on mie­les­sään la­ti­no­bän­ge­rit, Akil­la paperinuket.
pe: Mik­ko Mä­ke­läi­nen myy en­sim­mäis­tä kitaraansa,..
la: Käy­kö kaup­pa lau­la­ja Kat­ja Kät­kän kanssa?..
09.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
10.00: Mik­ko Mä­ke­läi­nen myy en­sim­mäis­tä kitaraansa,..
10.00 Uu­si elä­mä etelässä
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (45')
ti: Lo­ma­kau­si lä­hes­tyy. Ta­nyan bou­ti­que-ho­tel­liin saa­puu vieraita,..
to: Ja­veaan on tar­koi­tus ava­ta pian ve­gaa­ni­nen kahvila,..
pe: Hauk­ka­si­vat­ko kah­vi­lan ja baa­rin Es­pan­jaan avan­neet Lisa, Alex,..
10.00 Jaksa paremmin
10.30 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Mis­ka Haa­ka­na ja Ali­sa Aar­nio­mä­ki myy­vät hevosta...
11.00 Ka­nadan rajalla
Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
11.00 Ame­ri­kan rajavartijat
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
11.00 Ka­nadan rajalla
Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
12.00: Ra­ja­ny­li­tys­pai­kal­la koe­taan kriit­ti­nen tilanne,..
11.30 Ka­nadan rajalla
Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
13.30: Ra­jal­le saa­puu ko­di­ton ame­rik­kalaismies,..
12
12.00 Alas­kan jää­lentokenttä
12.00 Ras­kaan ka­lus­ton pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (44')
ke: Tez jou­tuu vaa­ral­li­seen paikkaan,..
to: Mar­ta ja Nick hoi­ta­vat eri­kois­kuljetuksen,..
pe: Mer­rie saa han­ka­lan tehtävän,..
13.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
ti: Mis­ka Haa­ka­na ja Ali­sa Aar­nio­mä­ki myy­vät hevosta...
ke: Mei­ju Su­vak­sel­la on mie­les­sään la­ti­no­bän­ge­rit, Akil­la paperinuket.
to: Mik­ko Mä­ke­läi­nen myy en­sim­mäis­tä kitaraansa,..
13.00 Remp­pa vai muutto Suomi
13.00 Team Ahma
Pääo­sis­sa P-P Pe­te­lius ja Ta­ne­li Mä­ke­lä. Ko­ti­mai­nen ko­mediasarja.
13.30: (23')
14.00: (21')
14.30: (22')
14.00 Suomen Tulli
Kau­si 1. Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (21')
14.00 Tulossa...
14.00 Suomen Tulli
14.00 Suomen Tulli
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
pe: Len­to­ken­täl­lä on me­nos­sa ra­haoperaatio,..
14.00 Team Ahma
Pääo­sis­sa P-P Pe­te­lius ja Ta­ne­li Mä­ke­lä. Ko­ti­mai­nen ko­mediasarja.
14.30: (23')
15.00: (22')
15.30: (21')
14.05 Suomen Tulli
14.55 Tulossa...
15
15.00 Team Ahma
Pääo­sis­sa P-P Pe­te­lius ja Ta­ne­li Mä­ke­lä. Ko­ti­mai­nen ko­mediasarja.
15.00 4D: Ha­luan näyt­tää julkkikselta
15.00 Ras­kaan ka­lus­ton pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (44')
16.00: Mer­rie saa han­ka­lan tehtävän,..
16.00 Uu­si elä­mä etelässä
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (45')
ke: Ja­veaan on tar­koi­tus ava­ta pian ve­gaa­ni­nen kahvila,..
to: Hauk­ka­si­vat­ko kah­vi­lan ja baa­rin Es­pan­jaan avan­neet Lisa, Alex,..
16.00 Ras­kaan ka­lus­ton pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (44')
17.00: Tez jou­tuu vaa­ral­li­seen paik­kaan, kun mai­toau­to lui­suu mu­tai­seen ojaan...
17.00 Ras­kaan ka­lus­ton pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (44')
ti: Tez jou­tuu vaa­ral­li­seen paik­kaan, kun mai­toau­to lui­suu mu­tai­seen ojaan...
ke: Mar­ta ja Nick hoi­ta­vat eri­kois­kul­je­tuk­sen, jo­ka päät­tyy vaa­ral­li­seen nos­to-operaatioon.
to: Mer­rie saa han­ka­lan tehtävän,..
17.00 Bur­ge­ri­mie­het Pohjolassa
Ko­ti­mai­nen ruokaohjelma.
18.00: Bur­ge­ri­mies­ten Tans­kan mat­ka jat­kuu. Ak­se­li ja Os­si tyh­jen­tä­vät Vat­ti­me­ren ostereista,..
17.00 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
18.00: Rick asui Ka­li­for­nias­sa, mut­ta muut­ti Wis­con­si­niin, kun hä­nen se­tän­sä Butch kuo­li. Butch ke­rä­si au­totavaraa,..
18
18.00 Bur­ge­ri­mie­het Poh­jois-Amerikassa
Ak­se­li Her­le­vi ja Os­si Lah­ti­nen lä­hes­ty­vät At­lan­tin valtamerta...
18.00 Pant­ti­lai­naa­mon au­tospesialistit
Dan­ny saa taas vie­raak­seen rock­le­gen­da Ali­ce Cooperin,..
18.00 Amis­päiväkirjat
18.00 New York 24/7
New Yor­kis­sa kaik­ki on suur­ta, ja nyt tun­ne­tun maamerkin,..
18.00 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
19.00: Sa­ra­hin edes­men­neel­lä isäl­lä oli va­lo­ku­vauss­tu­dio kes­kel­lä aa­vik­koa. Hä­nel­lä oli var­hai­sia maas­topyöriä,..
18.30 Petolliset
18 kil­pai­li­jaa saa­puu Va­na­jan­lin­naan pe­laa­maan elä­män­sä jän­nit­tä­vin­tä pe­liä, jos­sa ei voi luot­taa ke­neen­kään. Ket­kä kil­pai­li­jois­ta Ch­ris­tof­fer va­lit­see petollisiksi,
18.55 Tu­los­sa elo­ku­va­teat­te­rei­hin: Mic­hael Mon­roe -do­ku­menttielokuva
19.00 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
ti: Sa­ra­hin edes­men­neel­lä isäl­lä oli va­lo­ku­vauss­tu­dio kes­kel­lä aavikkoa...
19.00 Ar­man ja vii­den­kympin kriisi
Ar­man läh­tee tut­ki­maan aal­lon­har­jal­la ole­via tren­de­jä sii­nä pelossa,..
19.00 New York 24/7
New Yor­kis­sa kaik­ki on suur­ta, ja nyt tun­ne­tun maamerkin,..
19.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Tan­go­ku­nin­ga­tar Hei­di Pa­ka­ri­nen kaup­paa kep­pa­rei­taan kum­mi­tuskartanossa.
20.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Mu­ka­na me­nos­sa Ja­ni Hal­me, he­vo­sen pää ja Tu­ro’s He­vi Geen Ha­ra Laukkanen.
20.00 Lei­jo­nan luola Suomi
Täl­lä ker­taa lei­jo­nat saa­vat koh­da­ta ve­ny­viä ken­gän­nau­ho­ja, ä­lyk­käi­tä palloja,..
20.00 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
to: Rick asui Ka­li­for­nias­sa, mut­ta muut­ti Wis­con­si­niin, kun hä­nen se­tän­sä Butch kuoli...
20.00 Tu­los­sa elo­ku­va­teat­te­rei­hin: Mic­hael Mon­roe -do­ku­menttielokuva
20.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Tan­go­ku­nin­ga­tar Hei­di Pa­ka­ri­nen kaup­paa kep­pa­rei­taan kum­mi­tuskartanossa.
20.00 Lei­jo­nan luola Suomi
Täl­lä ker­taa lei­jo­nat saa­vat koh­da­ta ve­ny­viä ken­gän­nau­ho­ja, ä­lyk­käi­tä palloja,..
20.05 Pant­ti­lai­naa­mon au­tospesialistit
Dan­ny saa taas vie­raak­seen rock­le­gen­da Ali­ce Cooperin,..
21
21.00 Tulossa...
21.00 Tulossa...
21.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Tan­go­ku­nin­ga­tar Hei­di Pa­ka­ri­nen kaup­paa kep­pa­rei­taan kum­mi­tuskartanossa.
21.00 Alas­kan jää­lentokenttä
Kan­sal­lis­kaar­tin eliit­ti­pe­las­tus­jou­kot jär­jes­tä­vät har­joituksen,..
21.00 Panttilainaamo
Rick saa kä­siin­sä hui­kean esineen,..
21.00 Duud­so­nit tuli taloon
Kau­si 5. Jak­so 1/10. Duud­so­nit Juk­ka Hil­dén, HP Par­viai­nen, Jarp­pi Lep­pä­lä ja Jar­no Laa­sa­la jou­tu­vat kai­va­maan pin­taa sy­vem­mäl­tä saa­dak­seen Hau­ki­pu­taa­lai­sen Pit­kä­län per­heen ki­pu­koh­dat päi­vän­va­loon. Kir­veel­le on töitä,
21.05 New York 24/7
New Yor­kis­sa kaik­ki on suur­ta, ja nyt tun­ne­tun maamerkin,..
21.05 Poliisit 2021
Raa­se­po­ris­sa huo­les­tut­taa nuor­ten hu­ma­la­hakuisuus...
22.05 Lei­jo­nan luola Suomi
Täl­lä ker­taa lei­jo­nat saa­vat koh­da­ta ve­ny­viä ken­gän­nau­ho­ja, ä­lyk­käi­tä palloja,..
22.05 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Tan­go­ku­nin­ga­tar Hei­di Pa­ka­ri­nen kaup­paa kep­pa­rei­taan kum­mi­tuskartanossa.
22.00 Duud­so­nit tuli taloon
Duud­so­nit Juk­ka Hil­dén, HP Parviainen,..
22.00 Petolliset
Yön ai­ka­na yk­si kil­pai­li­jois­ta on mur­hat­tu. Hä­nen muis­tol­leen on jär­jes­tet­ty muis­to­ti­lai­suus, jon­ka ai­ka­na on mah­dol­li­suus löy­tää ho­peaharkkoja...
22.00 Alas­kan jää­lentokenttä
Kan­sal­lis­kaar­tin eliit­ti­pe­las­tus­jou­kot jär­jes­tä­vät har­joituksen,..
22.00 New York 24/7
New Yor­kis­sa kaik­ki on suur­ta, ja nyt tun­ne­tun maa­mer­kin, lois­to­ho­tel­lin ja baa­rin työn­te­ki­jät koh­taa­vat myös suu­ria haasteita...
22.00 Ar­man ja vii­den­kympin kriisi
Ar­man läh­tee tut­ki­maan aal­lon­har­jal­la ole­via tren­de­jä sii­nä pelossa,..
23.05 Kum­me­li esit­tää: Kon­tio & Parmas
Ma­ha­res­hi Ma­hes Par­mas, vä­ke­vä joogi,..
23.05 Alas­kan jää­lentokenttä
23.00 Kum­me­li esit­tää: Kon­tio & Parmas
Mut­ta ku­ka on öi­nen kiitäjä,..
23.00 Mad­ventures Suomi
Tä­tä et vie­lä näh­nyt. Nyt ol­laan siel­lä mis­sä oh­jel­ma syntyy...
23.00 Poliisit 2021
Raa­se­po­ris­sa huo­les­tut­taa nuor­ten hu­ma­la­hakuisuus...
23.00 Keihäsmatkat
Ko­ti­mai­nen draamakomedia.
23.30 Panttilainaamo
Tä­nään on tar­jol­la mu­sii­kin historiaa,..
0
00.05 Stand Up!
00.05 Mui­nai­set avaruusoliot
00.00 Mad­ventures Suomi
00.00 Mui­nai­set avaruusoliot
00.00 Stand Up!
-oh­jel­man nel­jäs kausi!..
00.25 Poliisit 2021
01.05 Pa­ko - Jan­ne ”Nac­ci” Tran­bergin tarina
01.05 Suomen Tulli
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
01.00 Mui­nai­set avaruusoliot
01.00 Suomen Tulli
01.00 Mui­nai­set avaruusoliot
01.00 Mad­ventures Suomi
Tä­tä et vie­lä nähnyt...
01.25 Suomen Tulli
02.05 Bur­ge­ri­mie­het Poh­jois-Amerikassa
02.00 Suomen Tulli
02.00 Ame­ri­kan rajavartijat
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
02.00 4D: Ir­lan­nin On­ly­Fans-tähdet
02.00 4D: Lyö it­se­si lä­pi OnlyFansissa
02.35 Ka­nadan rajalla
Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
02.25 Ka­nadan rajalla
Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
03.00 Ka­nadan rajalla
Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
3
03.05 Suomen Tulli
03.35 Ka­nadan rajalla
Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')