Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
4.9. 5.9. 6.9. 7.9. 8.9. 9.9. 10.9.
6
03.05 Ka­nadan rajalla
Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
ke: Alas­kaan muut­ta­va tek­sa­si­lais­pa­ris­kun­ta ajaa mat­kal­laan Ka­na­dan lä­pi. Kos­ka mu­ka­na on myös asei­ta ja Ka­na­dan la­ki on tar­kem­pi nii­den suh­teen, hei­dän muut­to­kuor­man­sa käy­dään lä­pi pe­rus­teel­li­ses­ti. Ko­reas­ta saa­puu Van­cou­ve­rin len­to­ken­täl­le nuorimies,
to: Van­cou­ve­rin sa­ta­mas­sa tut­ki­taan Thai­maas­ta saa­pu­nut­ta rah­ti­lai­vaa. Maa­ra­jal­la on mies, jol­la on mu­ka­naan lait­to­mia lääk­kei­tä. Rul­la­lau­tai­li­ja esit­te­lee tai­to­jaan len­to­kentällä.
pe: Len­to­mat­kus­ta­ja Kii­nas­ta jou­tuu tark­kaan syy­niin, kun mat­ka­ta­va­rois­sa on pal­jon ra­haa ja ar­vo­ta­va­roi­ta. Pos­tin työn­te­ki­jät taas tut­ki­vat Ma­le­sias­ta tul­lut­ta pa­ket­tia, jon­ka si­säl­tö on mel­koi­nen yllätys.
04.00 Suomen Tulli
Pos­ti­tul­lis­ta löy­tyy ha­sis­ta ja osoi­te vai­kut­taa tar­kas­ta­jis­ta tu­tul­ta. Sa­maan osoit­tee­seen me­ne­viä lä­he­tyk­siä on py­säy­tet­ty en­nen­kin. Tut­kin­nan­joh­ta­ja mää­rää ko­tiet­sin­nän jon­ne Sus­ki läh­tee koi­ran kans­sa mu­kaan. Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (21')
03.45 Ka­nadan rajalla
Kii­nas­ta pa­laa­vaa mat­kus­ta­jaa uh­kaa syy­te, kun lau­kus­ta löy­tyy tul­laa­ma­ton­ta li­haa ja ar­vo­ta­va­raa. Alas­kaan ve­nei­le­vä kau­pal­li­nen ka­las­ta­ja taas kä­räh­tää huu­mei­den sa­la­kul­je­tuk­ses­ta. Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
9
09.00 Haa­pa­sa­lo ja kaverit
Vil­le Haa­pa­sa­lo mat­kaa Vic­ky Ros­tin kans­sa Prahaan,..
09.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
ke: TVOF-voit­ta­ja Mar­kus Sa­lo myy ta­va­roi­taan, mut­ta kuu­luu­ko lau­lu hintaan?..
pe: Jon­na Ort­ju kaup­paa har­vi­nais­ta Snoo­py-konsolia,..
la: Po­pe­dan La­cu Lah­ti­nen myy van­han kau­pan ir­taimistoa...
09.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
10.00: Jon­na Ort­ju kaup­paa har­vi­nais­ta Snoo­py-kon­so­lia, jo­ka joh­taa hui­keaan huutokisaan.
10.00 Alas­kan jää­lentokenttä
10.00 Uu­si elä­mä etelässä
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (45')
ke: Li­sa ja Joff­rey pyö­rit­tä­vät ra­vin­to­laa Espanjassa,..
to: Seu­raam­me brit­tien uut­ta elä­mää au­ringon alla...
pe: Seu­raam­me brit­tien uut­ta elä­mää au­ringon alla...
10.00 Jaksa paremmin
10.30 Team Ahma
Ko­ti­mai­nen ko­mediasarja.
11.00: Pääo­sis­sa P-P Pe­te­lius ja Ta­ne­li Mä­kelä. (23')
11.30: Pääo­sis­sa P-P Pe­te­lius ja Ta­ne­li Mä­kelä. (22')
12.00: Pääo­sis­sa P-P Pe­te­lius ja Ta­ne­li Mä­kelä. (24')
11.00 Ka­nadan rajalla
Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
11.00 Ka­nadan rajalla
Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
12
12.00 Me postilaiset
Kau­si 1. Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sarja. (41')
ti: No­kial­la Vir­veä ja Pet­rii­naa mie­ti­tyt­tä­vät jää­kie­kon salat...
12.30 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
13.30: Mi­ke ja Rob­bie kier­tä­vät Ma­ry­lan­dis­sa. Jim myy isän­sä jäämistöä,..
12.30 100 Places to Be
12.35 Tulossa...
12.40 Team Ahma
Pääo­sis­sa P-P Pe­te­lius ja Ta­ne­li Mä­ke­lä. Ko­ti­mai­nen ko­mediasarja.
13.15: (24')
13.45:
14.20: (23')
13.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
ti: TVOF-voit­ta­ja Mar­kus Sa­lo myy ta­va­roi­taan, mut­ta kuu­luu­ko lau­lu hintaan?..
to: Jon­na Ort­ju kaup­paa har­vi­nais­ta Snoo­py-konsolia,..
13.00 4D: Tah­don näyt­tää nuoremmalta
14.00 Suomen Tulli
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
14.30 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Mu­ka­na me­nos­sa Jani Halme,..
14.50 Tulossa...
15.00 Team Ahma
Ko­ti­mai­nen ko­mediasarja.
15.00 Mas­sii­viset muutot
Ka­na­das­sa asu­vat Mar­li ja Da­vid os­ta­vat unel­mien­sa ko­din Uu­des­ta-Seelannista,..
14.55 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Mu­ka­na me­nos­sa Jani Halme,..
15
15.30 Ennakkostudio
16.00 Uu­si elä­mä etelässä
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (45')
ti: Li­sa ja Joff­rey pyö­rit­tä­vät ra­vin­to­laa Espanjassa,..
ke: Seu­raam­me brit­tien uut­ta elä­mää au­ringon alla...
to: Seu­raam­me brit­tien uut­ta elä­mää au­ringon alla...
16.00 Vaah­te­ra­mal­ja XLIV LIVE
Vaah­te­ra­lii­ga tar­joaa Ruu­dun täy­del­tä touch­dow­ne­ja ja voi­mak­kai­ta tak­lauk­sia - ai­na Vaah­te­ra­mal­jaan as­ti! Kau­den jo­kai­nen ot­te­lu kat­sot­ta­vis­sa suo­ra­na ja tal­len­tee­na. Ur­heiluohjelma.
15.55 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (41')
16.55: Mi­ke ja Rob­bie käy­vät Hol­ly­woo­dis­sa War­re­nin vel­jes­ten luona...
17.00 Mas­sii­viset muutot
Ka­na­das­sa asu­vat Mar­li ja Da­vid os­ta­vat unel­mien­sa ko­din Uu­des­ta-Seelannista,..
17.00 Pant­ti­lai­naa­mon au­tospesialistit
Dan­nyn pa­jal­la pis­täy­tyy it­se rock­le­gen­da Ali­ce Cooper,..
17.00 Rajavalvojat
Uu­si­see­lan­ti­lai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (22')
17.55 Tulossa...
17.55 Tulossa...
18
18.00 Bur­ge­ri­mie­het Poh­jois-Amerikassa
Ko­ti­mai­nen ruo­kaoh­jelma. (42')
ti: Ak­se­li ja Os­si kut­su­taan Dal­las Star­sin NHL-tree­nei­hin pu­hu­maan oi­keas­ta ravinnosta...
to: Ame­ri­kan hal­ki is­ke­vät Bur­ge­ri­mie­het käy­vät Ar­kan­sa­sis­sa pit­sal­la, burgerilla,..
pe: Kun mun­kit on nähty,..
18.00 Duud­so­ni Elämää
Oh­jel­ma si­säl­tää koh­tauk­sia, jot­ka saat­ta­vat ol­la hai­tal­li­sia lap­sil­le. Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jelma. (21')
18.30 Ext­re­me Duud­so­nit Maail­mankiertue 1
Ko­ti­mai­nen viihdeohjelma.
19.00 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
Mi­ke ja Rob­bie kier­tä­vät Ma­ry­lan­dis­sa. Jim myy isän­sä jää­mis­töä, jo­hon lu­keu­tuu klas­sikkoautoja,..
ti: Mi­ke ja Rob­bie ovat Ka­li­for­nias­sa ja ta­paa­vat Jua­nin, jon­ka täy­tyy rai­va­ta pi­haan­sa kau­pun­gin sää­dösten vuoksi. Mi­ke ja Rob­bie käy­vät Hol­ly­woo­dis­sa War­re­nin vel­jes­ten luona...
19.00 New York 24/7
New Yor­kin vi­li­näs­sä tu­tus­tu­taan nyt hek­ti­sen työn te­kijöihin,..
19.00 Ar­man ja vii­den­kympin kriisi
19.00 New York 24/7
New Yor­kin vi­li­näs­sä tu­tus­tu­taan nyt hek­ti­sen työn te­kijöihin,..
19.00 Duudsonit
19.15 Ext­re­me Duud­so­nit Maail­mankiertue 2
Kau­si 2. Ko­ti­mai­nen viihdeohjelma.
19.30 Duud­so­nit Amerikassa
Kau­si 1. Ko­ti­mai­nen viihdeohjelma.
20.00 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
to: Mi­ke ja Rob­bie ovat San Fran­cis­cos­sa, jos­sa he ta­paa­vat miehen,..
20.00 Pant­ti­lai­naa­mon au­tospesialistit
Dan­nyn pa­jal­la pis­täy­tyy it­se rock­le­gen­da Ali­ce Cooper,..
20.30 Duud­so­nit Gum­ball 3000 ral­lis­sa: New York - Los Angeles
20.45 Ext­re­me Duud­so­nit Maail­mankiertue 3
Kau­si 3. Ko­ti­mai­nen viihdeohjelma.
21
21.00 Tulossa...
21.00 Poliisit 2021
Häi­riö­käyt­täy­ty­mis­tä. Hel­sin­gis­sä jouk­ko­tap­pe­lu saa sil­mät­kin kir­velemään...
21.00 Tulossa...
21.00 Alas­kan jää­lentokenttä
21.00 Panttilainaamo
Tä­nään on tar­jol­la mu­sii­kin his­to­riaa, kun asiak­kaat tar­joa­vat mm. BMW:tä,..
21.00 Duud­so­nit Gum­ball 3000 ral­lis­sa: Köö­pen­ha­mina - Monaco
21.05 New York 24/7
New Yor­kin vi­li­näs­sä tu­tus­tu­taan nyt hek­ti­sen työn te­kijöihin,..
21.05 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Mu­ka­na me­nos­sa Ja­ni Hal­me, he­vo­sen pää ja Tu­ro’s He­vi Geen Ha­ra Laukkanen.
21.30 elokuva: Duud­sonit-elokuva
(Duud­so­nit-elo­ku­va 2006) . Duud­so­nien ikio­ma elo­ku­va seu­raa vuo­den ajan nel­jän poh­jan­maan po­jan hur­ja­päis­tä ext­re­me-elä­mää. Tar­jol­la on se­ko­päi­siä temp­pu­ja, pii­lo­ka­me­rajekkuja,..
21.30 Duud­so­nit Gumball 3000
21.55 Tulossa...
22.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Mu­ka­na me­nos­sa Ja­ni Hal­me, he­vo­sen pää ja Tu­ro’s He­vi Geen Ha­ra Laukkanen.
22.00 Petolliset
18 kil­pai­li­jaa saa­puu Va­na­jan­lin­naan pe­laa­maan elä­män­sä jän­nit­tä­vin­tä pe­liä, jos­sa ei voi luot­taa ke­neen­kään. Ket­kä kil­pai­li­jois­ta Ch­ris­tof­fer va­lit­see petollisiksi,
22.00 Extreme Run
Suo­men suo­si­tuin hu­pi­juok­su­ta­pah­tu­ma Ext­re­me­run jär­jes­tet­tiin en­sim­mäis­tä ker­taa Lah­den Sal­paus­selällä...
22.00 Tulossa...
22.05 Kum­me­li esit­tää: Kon­tio & Parmas
22.05 Mad­ventures Suomi
Pa­him­mat iskut,..
22.05 Tulossa...
22.10 Ar­man ja vii­den­kympin kriisi
23.00 Tu­los­sa elo­ku­va­teat­te­rei­hin: Mic­hael Mon­roe -do­ku­menttielokuva
23.00 Alas­kan jää­lentokenttä
23.05 Stand Up!
-oh­jel­man nel­jäs kausi!..
23.05 Alas­kan jää­lentokenttä
23.05 Kum­me­li esit­tää: Kon­tio & Parmas
Riip­pa pu­noo juoniaan,..
23.10 Tulossa...
23.10 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
00.10: Mi­ke ja Rob­bie ovat San Franciscossa,..
23.15 New York 24/7
New Yor­kin vi­li­näs­sä tu­tus­tu­taan nyt hek­ti­sen työn te­kijöihin,..
23.30 Tulossa...
23.35 Panttilainaamo
0
00.05 Pa­ko - Jan­ne ”Nac­ci” Tran­bergin tarina
00.05 Mui­nai­set avaruusoliot
Ame­rik­ka­lai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (40')
00.00 Mad­ventures Suomi
00.15 Poliisit 2021
Häi­riö­käyt­täytymistä...
00.30 Poliisit 2021
01.05 Bur­ge­ri­mie­het Poh­jois-Amerikassa
Kau­si 2. Ko­ti­mai­nen ruo­kaoh­jelma. (42')
01.00 Bur­ge­ri­mie­het Poh­jois-Amerikassa
01.15 Stand Up!
01.10 Mad­ventures Suomi
Pa­him­mat iskut,..
01.30 Bur­ge­ri­mie­het Poh­jois-Amerikassa
02.05 Suomen Tulli
02.00 Suomen Tulli
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
02.00 Mui­nai­set avaruusoliot
Ame­rik­ka­lai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (40')
02.10 4D: Ka­tast­ro­faa­li­set kau­neusleikkaukset
02.35 Ka­nadan rajalla
Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
02.30 Mas­sii­viset muutot
3
03.00 Suomen Tulli
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (21')
03.15 Ka­nadan rajalla
Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
03.45: Kii­nas­ta pa­laa­vaa mat­kus­ta­jaa uh­kaa syyte,..
03.30 Ka­nadan rajalla
Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')