Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 10 11 12 13 14
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
27.3. 28.3. 29.3. 30.3. 31.3. 1.4. 2.4.
12
12.20 Toi­sen­laiset äidit
Kau­si 1. Ko­ti­mai­nen oh­jelma. (42')
12.40 Hur­ja pai­non­pudotus Suomi
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
ke: Hen­rik joh­taa yri­tyksiään,..
13.05 Toi­sen­laiset äidit
Kau­si 1. Ko­ti­mai­nen oh­jelma. (42')
13.05 Korkeasaari
13.25 Puu­tar­han pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
to: Cat ja Joel asu­vat lä­hel­lä junarataa,..
13.50 Hui­keat kakkutaiturit
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
14.15 Toi­sen­laiset äidit
Kau­si 1. Ko­ti­mai­nen oh­jelma. (42')
14.35 Hui­keat kakkutaiturit
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
14.40 BumtsiBum
Oh­jel­man juon­taa Jaa­na Pel­ko­nen jouk­kue­kap­tee­nei­naan Le­ri Les­ki­nen ja Len­ni-Kal­le Tai­pa­le. Ko­ti­mai­nen mu­siikkiohjelma.
Bumt­si­Bum tar­joi­lee jäl­leen kat­tauk­sen upei­ta mu­siik­kie­si­tyk­siä. Jak­sos­sa vie­rai­le­vat Su­vi Te­räsniska,..
15.00 Tankkaustarinat
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
15
15.50 The Voi­ce of Fin­land: Senior
Ko­ti­mai­nen mu­siikkiohjelma.
ti: Täh­ti­val­men­ta­jat ovat äi­mä­nä, kun 90-lu­vul­ta tut­tu tan­go­ku­nin­gas ka­jaut­taa ää­nen­sä ilmoille.
ke: Mic­hael löy­tää tii­mis­tään sie­lun­kumppanin,..
to: Se­nio­rit pis­tä­vät täh­ti­val­men­ta­jat tus­kais­ten pää­tös­ten ää­rel­le mat­kal­la koh­ti finaalia...
16.15 Korkeasaari
17.00 Hui­keat kakkutaiturit
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
Mol­lyl­la on paineita,..
Su­zan­ne lei­poo tal­vi­sen hääkakun,..
17.00 Puu­tar­han pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
Ni­co­le on viet­tä­nyt lap­suu­ten­sa Sak­sas­sa ja ha­luaa pi­haan­sa siir­to­la­puu­tar­ha­pals­tan eli kleingartenin.
la: Cat ja Joel asu­vat lä­hel­lä ju­na­ra­taa, ja ra­joi­tus­mää­räys­ten ta­kia ton­til­le ei voi is­tut­taa sy­vään juur­tu­via kasveja. Tie­dos­sa on var­si­nai­nen unel­map­ro­jek­ti, kun koh­tee­na on rin­ne­tont­ti ku­van­kau­niin laak­son lai­dal­la Ete­lä-Walesissa...
17.00 Sa­ve the Date Suomi
Kau­si 1. Ko­ti­mai­nen realitysarja.
18.00: 50 päi­vää on ku­lu­nut sii­tä kun Mi­mi, Noo­ra ja Ka­ta­rii­na aloit­ti­vat suun­nit­te­le­maan häi­tään il­man sulhasta.
18
18.00 Puu­tar­han pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
ke: Cat ja Joel asu­vat lä­hel­lä junarataa,..
to: Tie­dos­sa on var­si­nai­nen unel­maprojekti,..
19.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Uu­si viik­ko al­kaa, ja täl­lä ker­taa tee­ma­na on il­mas­tonmuutos...
19.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Krii­si na­pa­jää­ti­köl­lä pahenee,..
19.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
19.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Viik­ko al­kaa ry­ti­näl­lä, kun ta­loon tu­lee uu­si tyttö...
19.00 Elokuva: Hurjapäät
(The Fast and the Fu­rious 2001) . Huip­pu­suo­si­tun The Fast And The Fu­rious -sar­jan en­sim­mäi­ses­sä elo­ku­vas­sa nuo­ri po­lii­si ni­mel­tä Brian O'Con­ner (Paul Walker)..
19.00 Elokuva: Hur­ja­päät: Tokio Drift
(The Fast and the Fu­rious: To­kyo Drift 2006) . Kol­mas ben­san­kat­kui­nen Hur­ja­päät-elo­ku­va si­joit­tuu To­kioon, jon­ne on­gel­ma­nuo­ri Sean (Lu­cas Black) on lä­het­ty asu­maan isän­sä luo. Hän ajau­tuu­kin pian ala­maail­man drif­taus­ki­soi­hin, jois­sa au­to­ja tai ih­mi­siä ei säästellä,
19.00 Elokuva: Figh­ting with My Family
(Figh­ting with My Fa­mi­ly 2019) . To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­vas­sa draa­ma­ko­me­dias­sa nuo­ri show­pai­nia har­ras­ta­va brit­ti­nai­nen Pai­ge (Flo­ren­ce Pugh) saa elä­män­sä ti­lai­suu­den, kun hä­net hy­väk­sy­tään WWE:n kou­lu­tu­sohjelmaan...
19.55 Tulossa...
19.55 Tulossa...
20.00 Blue Bloods
Ame­rik­ka­lai­nen draa­ma­sarja. (41')
ti: Ja­mie vä­hät­te­lee ko­dit­to­man nai­sen toi­min­taa kons­taa­pe­lia kohtaan,..
ke: Dan­ny ja Baez epäi­le­vät erään mie­hen tap­pa­neen mon­ta koditonta...
20.00 Sho­kee­raa­vat vartalot
Do­ku­ment­ti esit­te­lee pääs­tä var­pai­siin ih­mis­ke­hon ää­rim­mil­lään. Lu­vas­sa on ve­ri­kyyneleitä,
21
21.00 Elokuva: Fo­rever My Girl
(Fo­re­ver My Girl 2018) . Ai­koi­naan suu­ren ko­hun saat­te­le­ma­na ko­ti­kau­pun­kin­sa jät­tä­nyt kant­ri­täh­ti Liam pa­laa ko­tiin ys­tä­vän­sä hau­ta­jai­siin ja saa sel­vil­le, et­tä hä­nel­lä on­kin pie­ni ty­tär en­ti­sen hei­lansa kanssa.
21.00 Elokuva: Hurjapäät
(The Fast and the Fu­rious 2001) . Huip­pu­suo­si­tun The Fast And The Fu­rious -sar­jan en­sim­mäi­ses­sä elo­ku­vas­sa nuo­ri po­lii­si ni­mel­tä Brian O'Con­ner (Paul Wal­ker) so­lut­tau­tuu lait­to­mia ka­tu­ki­so­ja hal­lit­se­van Do­minicin ..
21.00 Elokuva: Hur­ja­päät: Tokio Drift
(The Fast and the Fu­rious: To­kyo Drift 2006) . Kol­mas ben­san­kat­kui­nen Hur­ja­päät-elo­ku­va si­joit­tuu To­kioon, jon­ne on­gel­ma­nuo­ri Sean (Lu­cas Black) on lä­het­ty asu­maan isänsä luo...
21.00 Elokuva: Tomb Raider
(Tomb Rai­der 2018) . Le­gen­daa­ri­seen vi­deo­pe­li­sar­jaan poh­jau­tu­va toi­min­nan­täy­tei­nen seik­kai­lue­lo­ku­va ta­val­lis­ta elä­mää Lon­toos­sa elä­väs­tä La­ra Croftista,..
21.05 Elokuva: Star Wars: The Last Jedi
(Star Wars: The Last Je­di 2017) . Star Wars -uni­ver­su­min uu­det ja tu­tut san­ka­rit jat­ka­vat seik­kai­lu­jaan. Vas­ta­rin­ta­liik­keen lai­vas­ton rip­pei­den pae­tes­sa En­sim­mäis­tä ri­ta­ri­kun­taa Finn, Poe ja uu­si tut­ta­vuus Ro­se pu­no­vat roh­kean suun­ni­tel­man ti­lan­teen rat­kaisemiseksi.
21.10 Elokuva: Dal­las Buyers Club
(Dal­las Buyers Club 2013) . Matt­hew Mc­Co­nag­hey esit­tää to­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­vas­sa draa­mas­sa rai­lak­kaas­ti elä­vää säh­kö­mies­tä ja här­kä­ro­deo­har­ras­ta­jaa Ron Wood­roo­fia, jo­ka saa HIV-diag­noo­sin. Vuo­den 1985 Te­xa­sis­sa en­sim­mäi­nen AIDS-lää­ke on vas­ta tut­ki­musvaiheessa,
21.15 Elokuva: Tans­si haudoilla
(A Walk Among the Tombs­to­nes 2014) . Liam Nee­so­nin täh­dit­tä­mä tril­le­ri en­ti­ses­tä po­lii­sis­ta Matt Scud­de­ris­ta, jo­ka ryh­tyy nark­ka­ri­tut­ta­van­sa Pe­te­rin (Boyd Holb­rook) pyyn­nös­tä jäl­jit­tä­mään huu­me­dii­le­rin (Dan Ste­vens) vai­mon kid­nappaajia...
23.05 Blue Bloods
Ja­mie vä­hät­te­lee ko­dit­to­man nai­sen toi­min­taa kons­taa­pe­lia kohtaan,..
23.10 Tulossa...
23.15 Tulossa...
23.15 Blue Bloods
Dan­ny ja Baez epäi­le­vät erään mie­hen tap­pa­neen mon­ta koditonta...
23.20 Blue Bloods
Ba­ke­rin kimp­puun hyö­kä­tään kadulla,..
23.25 Blue Bloods
Dan­nyä odot­taa ikä­vä yl­lä­tys ase­kaup­pajutussa,..
23.35 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Ruot­sa­lai­nen realitysarja.
su: Viik­ko al­kaa ry­tinällä,..
0
00.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
00.05 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
00.20 Aust­ra­lian rajalla
00.15 Aust­ra­lian rajalla
00.25 Aust­ra­lian rajalla
00.30 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
00.45 100 Places to Be
00.50 100 Places to Be
00.55 100 Places to Be
01.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Tanska
Tans­ka­lainen sarja.
01.00 Pa­ra­tii­si­hotelli Suomi
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.