Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 27 28 29 30 31
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
2.8. 3.8. 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8.
9
09.55 Just Go With It
Adam Sand­le­rin esit­tä­mä plas­tiik­ka­ki­rur­gi Dan­ny Mac­ca­bee on on­nis­tu­nut ko­ko ikän­sä ve­tä­mään nai­sia puo­leen­sa esit­tä­mäl­lä sur­keas­sa avio­lii­tos­sa riu­tu­vaa miestä...
(Just Go With It 2011)
10.40 Nel­jän tähden talkoot
la: Tä­nään suun­na­taan Kar­jalohjalle,..
11.00 Napakymppi
Ko­ti­mai­nen viihdeohjelma.
ke: Perhekeskeiset.
to: All stars: kosijoista X:iksi.
11.15 Napakymppi
Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jelma. (42')
12.00 Nel­jän tähden talkoot
Kau­si 1. (21')
11.45 Nel­jän tähden talkoot
Kausi 1. Jaksot 17-20.
11.50 Wonder Wheel
1950-lu­vun Co­ney Is­lan­dil­le si­joit­tu­vas­sa draa­mas­sa nuo­ri näy­tel­mä­kir­jai­li­ja (Jus­tin Tim­ber­la­ke) ker­too ta­ri­naa hu­vi­puis­to­työn­te­ki­jäs­tä (Jim Belushi)..
(Wonder Wheel 2017)
12
12.20 Napakymppi
Ko­ti­mai­nen viihdeohjelma.
pe: Sporttaajat. Laulavat savolaiset.
la: Perhekeskeiset. All stars: kosijoista X:iksi.
12.35 Remp­pa vai muutto UK
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
ke: Vastahakoinen talonetsijä. Talo kauniista kylästä.
to: Yhden muuton mies. Lemmikkien valtakunta.
12.50 Remp­pa vai muutto UK
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (46')
ma: Kissat ja koirat. Sokkeloinen kaninkolo.
ti: Remonttikammo. Ruskea poikamiesboksi.
13.30 Vic­ky Cris­ti­na Barcelona
Ys­tä­vyk­set Vic­ky (Re­bec­ca Hall) ja Cris­ti­na (Scar­lett Jo­hans­son) läh­te­vät ke­sän­viet­toon Barcelonaan...
(Vicky Cristina Barcelona 2008)
13.50 Häät sul­hasen tapaan
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (46')
pe: Hurjapäistä menoa. Eiffelin juurella. Cha­ni­sea on vai­kea miellyttää,..
la: Rugbyromantiikkaa. Char­lot­te ha­luaa pie­ni­muo­toi­set häät,.. Romantiikkaa raiteilla.
14.15 Hou­se Ru­les Australia
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
ke: Tunteikas talokierros.
to: Finaali. Kak­si jouk­kuet­ta ovat tais­tel­leet it­sen­sä finaaliin,..
14.30 Hou­se Ru­les Australia
Aust­ra­lia­lai­nen rea­li­ty­sarja. (52')
ma: Erityinen remontti.
ti: Tuskainen loppurutistus.
15
15.05 Ma­gic Mike XXL
Chan­ning Ta­tum tans­sii ja rii­suu jäl­leen, kun hi­tik­si nous­sut draa­ma­ko­me­dia Ma­gic Mi­ke saa jat­koa. St­rip­pa­rin ural­ta ve­täy­ty­nyt Mi­ke kes­kit­tyy huo­ne­ka­lu­fir­maan­sa, mut­ta ve­ri ve­tää lavalle,..
(Magic Mike XXL 2015)
15.25 Häät sul­hasen tapaan
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (46')
ma: Hurjapäistä menoa.
ti: Eiffelin juurella. Cha­ni­sea on vai­kea miellyttää,..
ke: Rugbyromantiikkaa.
to: Romantiikkaa raiteilla.
15.30 Suomen Tulli
Kau­si 4. Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
la: Nui­ja­maalla Teijo,..
16.15 Suomen Tulli
Kau­si 4. Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
ke: Nui­ja­maalla Teijo,..
17.00 Su­perkauppiaat
Kau­si 1. Su­per­kaup­piaat sar­jas­sa su­kel­le­taan K-Su­per­mar­ket -kaup­piai­den elä­mään ym­pä­ri Suo­men. Sar­ja va­lot­taa kaup­piai­den ar­kea myyn­ti­tis­kien, tar­jous­ten ja asia­kas­toi­vei­den takana...
17.00 Haa­pa­sa­lo Goes America
Kau­si 1. Ko­ti­mai­nen mat­kailuohjelma.
to: Il­li­noi­sis­sa Vil­le pää­see he­ti aa­mus­ta te­ke­mään it­sel­leen ame­rik­ka­lais­ta aamupalaa,..
17.00 Su­perkauppiaat
Kau­si 1. Su­per­kaup­piaat sar­jas­sa su­kel­le­taan K-Su­per­mar­ket -kaup­piai­den elä­mään ym­pä­ri Suo­men. Sar­ja va­lot­taa kaup­piai­den ar­kea myyn­ti­tis­kien, tar­jous­ten ja asia­kas­toi­vei­den ta­ka­na. Kaup­piaa­na ole­mi­nen on elä­män­ta­pa ja intohimo,..
17.00 Haa­pa­sa­lo Goes America
Kau­si 1. Ko­ti­mai­nen mat­kailuohjelma.
18.00: Il­li­noi­sis­sa Vil­le pää­see he­ti aa­mus­ta te­ke­mään it­sel­leen ame­rik­ka­lais­ta aa­mu­pa­laa, mais­si­ho­da­rin ni­mel­tä Cozy Dog...
17.00 Jackie
Kol­me Os­car-eh­dok­kuut­ta an­sain­nees­sa draa­mae­lo­ku­vas­sa ku­vail­laan Jac­kie Ken­ne­dyn elä­mää päi­vi­nä John F. Ken­ne­dyn sa­la­mur­han jälkeen...
(Jackie 2016)
18
18.00 Li­sää löy­lyä, Hjal­lis ja Jethro!
Ko­ti­mai­nen kes­kus­teluohjelma.
ma: Katri Kulmuni ja Samu Haber.
ti: Jari-Matti Latvala & Antti Rinne. Jeth­ro saa elä­män­sä kyy­din ja Hjal­lis kuu­lee ru­non­lausuntaa,..
ke: Pia Nykänen & Danny. Ko­ko Suo­mi py­säh­tyi kun mä­ki­le­gen­da Mat­ti Ny­kä­nen kuo­li hel­mi­kuussa 2019...
to: Timo Soini & Toni Nieminen. On­ko ex-mä­ki­kot­ka To­ni Nie­mi­sel­lä Ou­lun suun­nal­la pul­la uunissa,..
19.00 This Is Us
Ame­rik­ka­lai­nen draa­ma­sarja. (41')
ma: Alku on loppu on alku.
ti: Seitsemän viikkoa.
ke: Si­sa­ruk­set aja­vat ta­paa­maan se­tään­sä Nic­kyä ja saa­vat vii­mein kuul­la Viet­na­min ta­pahtumista,..
to: Ke­vin on päät­tä­nyt teh­dä kaik­ken­sa aut­taak­seen se­tään­sä, ja Re­bec­ca­kin saa­puu paikalle...
19.00 I Feel Pretty
Amy Sc­hu­me­rin täh­dit­tä­mäs­sä ko­me­dias­sa huo­nos­ta it­se­tun­nos­ta kär­si­vä Re­nee saa täl­lin pää­hän­sä ja al­kaa näh­dä it­sen­sä hui­kea­na kau­not­ta­re­na. Pa­ran­tu­neen it­se­tun­non avul­la Re­nee to­teut­taa unel­miaan, mut­ta mi­ten käy, kun to­tuus valkenee?..
(I Feel Pretty 2018)
19.00 Vic­ky Cris­ti­na Barcelona
Ys­tä­vyk­set Vic­ky (Re­bec­ca Hall) ja Cris­ti­na (Scar­lett Jo­hans­son) läh­te­vät ke­sän­viet­toon Bar­ce­lo­naan. Ei ai­kaa­kaan kun ty­töt pää­ty­vät ka­ris­maat­ti­sen tai­de­maa­la­ri Juan An­to­nion (Ja­vier Bar­dem) kut­su­mi­na vii­kon­lop­pu­reis­sul­le, jo­ka se­koit­taa kum­man­kin ty­tön pään...
(Vicky Cristina Barcelona 2008)
19.00 Gold
Matt­hew Mc­Co­naug­hey on 80-lu­vul­le si­joit­tu­vas­sa draa­mas­sa ko­vaon­ni­nen mal­mi­net­si­jä Ken­ny Wells, jon­ka isäl­tä pe­rit­ty kai­vo­syh­tiö on vai­keuk­sis­sa. Kun Ken­ny nä­kee vis­ki­päis­sään en­neu­nen, hän päät­tää pan­na kai­ken pe­liin ja läh­teä et­si­mään kul­taa In­do­ne­sian vii­da­kois­ta. Pääo­sis­sa: Matt­hew Mc­Co­naug­hey, Ed­gar Ra­mírez, Bry­ce Dal­las Ho­ward, Co­rey Stoll,..
(Gold 2016)
20.00 Havaiji 5-0
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
ma: Vanhan kertausta.
ti: Oikeutta jokaiselle.
20.00 NCIS Rikostutkijat
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
ke: Päivänvaloon.
to: Paljastuminen. Gibbs tuo Sa­ha­rin kuu­lus­teltavaksi,..
21
21.00 Polttarittaret
Mor­sius­nei­dot- ja Kau­hea kank­ku­nen -me­nes­tys­ten jäl­jil­lä ete­ne­vä sär­mi­käs vauh­ti­ko­me­dia käyn­nis­tyy Bec­kyn (Re­bel Wil­son) pyy­täes­sä mor­sius­nei­doik­seen kol­mea ka­ve­riaan, jot­ka pii­kit­te­li­vät hän­tä lu­kios­sa. Regan ..
(Bachelorette/USA 2012)
21.00 Argo
To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va ker­to­mus uh­ka­roh­keas­ta pe­las­tu­so­pe­raa­tios­ta, jos­sa kuu­si ame­rik­ka­lais­ta pe­las­tet­tiin is­la­mi­lai­sen val­lan­ku­mouk­sen ai­ka­na Ira­nis­ta. Elo­ku­va pal­kit­tiin kol­mel­la Os­car-pal­kin­nol­la, mu­kaan lu­kien par­haan elo­ku­van pal­kin­to. Pääo­sis­sa: Ben Affleck,..
(Argo 2012)
21.00 Ma­gic Mike XXL
Chan­ning Ta­tum tans­sii ja rii­suu jäl­leen, kun hi­tik­si nous­sut draa­ma­ko­me­dia Ma­gic Mi­ke saa jat­koa. St­rip­pa­rin ural­ta ve­täy­ty­nyt Mi­ke kes­kit­tyy huo­ne­ka­lu­fir­maan­sa, mut­ta ve­ri ve­tää la­val­le, kun hä­nen van­hat ka­ve­rin­sa ovat läh­dös­sä reissuun...
(Magic Mike XXL 2015)
21.00 Mortdecai
John­ny Depp lois­taa vei­ja­ri­ko­me­dian pääo­sas­sa oma­laa­tui­se­na lor­di Char­lie Mort­de­cai­na, jo­ka hank­kii elan­ton­sa muun muas­sa hank­ki­mal­la tai­det­ta po­ha­toil­le. Kun ar­vo­kas Goyan maa­laus va­rastetaan,..
(Mortdecai 2014)
21.05 Bu­rying the Ex
Naa­miais­puo­dis­sa työs­ken­te­le­vän Ma­xin (An­ton Yelc­hin) ja ym­pä­ris­töin­toi­li­ja Eve­ly­nin (As­ley Gree­ne) suh­de on al­ka­nut kär­siä, vaik­ka väl­ly­jen vä­lis­sä hom­ma toi­mii­kin. Kau­hu­ko­me­dian pää­pa­ris­kun­ta lu­paa toi­sil­leen kui­ten­kin ol­la ikui­ses­ti yhdessä,..
(Burying the Ex 2014)
21.10 Imaginaerum
Night­wis­hin mu­sii­kin säes­tä­mä fan­ta­sia­seik­kai­lu, jos­sa koo­maan vai­pu­nut mies pa­laa lap­suus­muis­to­jen­sa pai­na­jais­mai­seen maailmaan...
(Imaginaerum/Suomi-Kanada 2012)
21.25 Gravity
Sand­ra Bul­loc­kin ja Geor­ge Cloo­neyn täh­dit­tä­mä lois­te­lias ava­ruust­ril­le­ri sai pe­rä­ti seit­se­män Os­ca­ria, mm. par­haas­ta oh­jauk­ses­ta ja ku­vauk­ses­ta, ja myös pääo­sa­ne­sit­tä­jä Sand­ra Bul­lock oli ehdolla...
(Gravity 2013)
22.50 Havaiji 5-0
Vanhan kertausta.
23.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Ruot­sa­lai­nen realitysarja.
pe: Naisten kausi.
la: Olet ällöttävä! . Asuk­kaat saa­vat kuulla,.. Alkuasetelmia.
su: Pyramideja ja draamaa.
23.20 Havaiji 5-0
Oikeutta jokaiselle.
23.15 NCIS Rikostutkijat
Päivänvaloon. Zi­va il­mes­tyy Gibb­sin luok­se, ja kak­sik­ko jou­tuu pakenemaan...
23.10 NCIS Rikostutkijat
Paljastuminen.
23.15 Marttyyrit
Kau­hut­ril­le­rin kes­kiös­sä on lap­se­na kal­toin koh­del­tu nainen,..
(Martyrs 2015)
23.50 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
00.05 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
0
00.10 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Ruot­sa­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
00.50 Pientä pilaa
01.00 Po­lii­sit - kotihälytys
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
Kausi 3. Jaksot 3-6.
01.00 Ame­ri­kan rajavartijat
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
01.00 Li­sää löy­lyä, Hjal­lis ja Jethro!
Ko­ti­mai­nen kes­kus­teluohjelma.
su: Katri Kulmuni ja Samu Haber. Jari-Matti Latvala & Antti Rinne.
ma: Pia Nykänen & Danny. Timo Soini & Toni Nieminen.