Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 27 28 29 30 31
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
26.7. 27.7. 28.7. 29.7. 30.7. 31.7. 1.8.
10.25 Cool Girls
Ko­me­dia kah­des­ta lu­kio­lais­nör­tis­tä (Vic­to­ria Jus­ti­ce, Eden Sher), jot­ka hau­to­vat kos­toa jou­dut­tuaan kou­lun­sa al­fa­naa­raan nöy­ryyt­tä­vän pi­lan kohteeksi...
(Cool Girls 2017)
10.40 Nel­jän tähden talkoot
Mar­ko Keränen,..
11.15 Napakymppi
Ko­ti­mai­nen viihdeohjelma.
ma: Muotoja ja taitoja.
ti: Koiria studiossa. Nei­ti X saa­puu ke­ra Herra Bogon...
ke: Sisarukset studiossa!
to: Huolestuneet kaverit.
12.00 Nel­jän tähden talkoot
Kausi 1. Jaksot 5-12.
12.00 Jackie
Kol­me Os­car-eh­dok­kuut­ta an­sain­nees­sa draa­mae­lo­ku­vas­sa ku­vail­laan Jac­kie Ken­ne­dyn elä­mää päi­vi­nä John F. Ken­ne­dyn sa­la­mur­han jälkeen...
(Jackie 2016)
12
12.20 Napakymppi
Ko­ti­mai­nen viihdeohjelma.
pe: Muotoja ja taitoja. Koiria studiossa. Nei­ti X saa­puu ke­ra Herra Bogon...
la: Sisarukset studiossa! Huolestuneet kaverit.
12.50 Remp­pa vai muutto UK
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
ma: Vempainten kuningas. Kaunis mutta kaukana. Kirs­tie ja Phil aut­ta­vat Ni­ge­lia ja Catherinea,..
ti: Karmivia käänteitä. Wa­ter­beac­his­sä Camb­rid­ges­hi­res­sä on paritalo,.. Koti loppuelämäksi.
ke: Laatikkohirvitys. Allasbileet. Ch­ri­sin ja To­nyn ta­los­sa on verhot,..
to: Paluu Carron Valleyyn. Kirs­tie pa­laa katsomaan,.. Tärkeysjärjestys. Phil käy kat­so­massa paria,..
13.40 Polttarittaret
Mor­sius­nei­dot- ja Kau­hea kank­ku­nen -me­nes­tys­ten jäl­jil­lä ete­ne­vä sär­mi­käs vauh­ti­ko­me­dia käyn­nis­tyy Bec­kyn (Re­bel Wil­son) pyy­täes­sä mor­sius­nei­doik­seen kol­mea kaveriaan,..
(Bachelorette/USA 2012)
13.50 Häät sul­hasen tapaan
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
pe: Hirviömäinen hääkyyti. Kalmojen kinkerit.
la: Sotilaalliset satuhäät. Lu­cy ja Ree­ce ta­pa­si­vat armeijassa,.. Gangsterihäät.
14.30 Hou­se Ru­les Australia
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
ma: Onnea ja epäonnea.
ti: Verta, hikeä ja kyyneleitä.
ke: Bronxista Balille. Jän­ni­tys tiivistyy,..
to: Suuri pudotus. Ta­ka­pi­ha­tais­ton kol­mas ja vii­mei­nen erä on ohi,..
15
15.10 I Feel Pretty
Amy Sc­hu­me­rin täh­dit­tä­mäs­sä ko­me­dias­sa huo­nos­ta it­se­tun­nos­ta kär­si­vä Re­nee saa täl­lin pää­hän­sä ja al­kaa näh­dä it­sen­sä hui­kea­na kau­not­ta­re­na. Pa­ran­tu­neen it­se­tun­non avul­la Re­nee to­teut­taa unelmiaan,..
(I Feel Pretty 2018)
15.25 Häät sul­hasen tapaan
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
ma: Hirviömäinen hääkyyti.
ti: Kalmojen kinkerit.
ke: Sotilaalliset satuhäät.
to: Gangsterihäät.
15.30 Suomen Tulli
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (41')
pe: Savukkeita puskurissa ja rahavalvontaa. Alaikäinen turvapaikanhakija ja törkeä huumausaine.
la: Amfetamiinia kätkötilassa ja romut lavalle.
16.15 Suomen Tulli
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (41')
ma: Savukkeita puskurissa ja rahavalvontaa.
17.00 Su­perkauppiaat
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
ma: Yhteistyön voimaa.
ti: Lihapullamestari työssään.
ke: Pieniä ja isoja asiakastoiveita. Poh­jan­maal­la koe­taan vauh­dik­kai­ta hetkiä,..
to: Kauppiaan vapaapäivä.
17.00 Su­perkauppiaat
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
pe: Yhteistyön voimaa. Lihapullamestari työssään.
la: Pieniä ja isoja asiakastoiveita. Poh­jan­maal­la koe­taan vauh­dik­kai­ta het­kiä, kun Jaa­na to­teut­taa va­kioa­siak­kaan­sa suu­ren haaveen... Kauppiaan vapaapäivä. Je­re pää­see vih­doin lo­mal­le ja läh­tee viet­tä­mään rie­ha­kas­ta mök­ki­vii­kon­lop­pua ka­ve­rei­den­sa kanssa...
17.00 The Circle
Kan­taa ot­ta­vas­sa tek­not­ril­le­ris­sä nuo­ri Mae Hol­land (Em­ma Wat­son) saa töi­tä so­siaa­li­sen me­dian jät­tiy­ri­tyk­ses­tä The Circ­les­tä. Aluk­si kaik­ki on pelk­kää unel­maa, mut­ta pian käy sel­väk­si, et­tei ih­mis­ten yk­si­tyi­syys mer­kit­se ka­ris­maat­ti­sen Ea­mon Bai­leyn (Tom Hanks) joh­ta­mal­le yh­tiöl­le mi­tään. Jo­pa Maen lä­hei­set jou­tu­vat kärsimään,..
(Circle, The 2017)
18
18.00 Bur­ge­ri­mies Euroopassa
Ko­ti­mai­nen ruo­ka­rea­lity. (43')
ma: Vanha iloinen Englanti!
ti: Maihinnousu Normandiaan! . Vii­kin­kien jäl­keläiset,..
ke: Vanha iloinen Uusimaa!
to: Erämaan kutsu!
19.00 This Is Us
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
ma: Toby.
ti: Vaalikentällä.
ke: Joskus. Jack yrit­tää suo­jel­la Viet­na­mis­sa pik­ku­vel­jeään, jon­ka mie­li on järkkynyt...
to: Kuusi kiitospäivää. Pear­so­nit viet­tä­vät kii­tos­päi­vää poik­keuk­sel­li­ses­ti ku­kin tahoillaan...
19.00 Jackie
Kol­me Os­car-eh­dok­kuut­ta an­sain­nees­sa draa­mae­lo­ku­vas­sa ku­vail­laan Jac­kie Ken­ne­dyn elä­mää päi­vi­nä John F. Ken­ne­dyn sa­la­mur­han jälkeen...
(Jackie 2016)
19.00 Polttarittaret
Mor­sius­nei­dot- ja Kau­hea kank­ku­nen -me­nes­tys­ten jäl­jil­lä ete­ne­vä sär­mi­käs vauh­ti­ko­me­dia käyn­nis­tyy Bec­kyn (Re­bel Wil­son) pyy­täes­sä mor­sius­nei­doik­seen kol­mea ka­ve­riaan, jot­ka pii­kit­te­li­vät hän­tä lu­kios­sa. Re­gan (Kirs­ten Dunst) ot­taa kaa­son teh­tä­vän vas­taan pit­kin hampain,..
(Bachelorette/USA 2012)
19.15 Wonder Wheel
1950-lu­vun Co­ney Is­lan­dil­le si­joit­tu­vas­sa draa­mas­sa nuo­ri näy­tel­mä­kir­jai­li­ja (Jus­tin Tim­ber­la­ke) ker­too ta­ri­naa hu­vi­puis­to­työn­te­ki­jäs­tä (Jim Be­lus­hi) ja tä­män elä­mään­sä kyl­läs­ty­nees­tä, her­mo­hei­kos­ta vai­mos­ta (Ka­te Winslet)..
(Wonder Wheel 2017)
20.00 Havaiji 5-0
Ame­rik­ka­lai­nen draa­ma­sarja. (40')
ma: Aseen kertomaa.
ti: Kissa haudattuna. 5-0:lle paljastuu,..
ke: Opettaja, oppilas.
to: Sisarusvoimaa. Mc­Gar­ret­tin sis­ko tu­lee vierailulle,..
20.55 Tulossa...
21
21.00 The Circle
Kan­taa ot­ta­vas­sa tek­not­ril­le­ris­sä nuo­ri Mae Hol­land (Em­ma Wat­son) saa töi­tä so­siaa­li­sen me­dian jät­tiy­ri­tyk­ses­tä The Circ­les­tä. Aluk­si kaik­ki on pelk­kää unel­maa, mut­ta pian käy sel­väk­si, et­tei ih­mis­ten yk­si­tyi­syys mer­kit­se ka­ris­maat­ti­sen Ea­mon Baileyn ..
(Circle, The 2017)
21.00 The Trust
Ni­co­las Ca­ge ja Eli­jah Wood näyt­te­le­vät po­lii­si­tut­ki­joi­ta, jot­ka saa­vat on­nek­kaan sat­tu­man kaut­ta tie­tää ruo­ka­kau­pas­ta, jon­ka ta­ka­huo­nee­seen on ra­ken­net­tu suu­ri kas­sa­hol­vi. Ai­noa ongelma on,..
(Trust, The 2016)
21.00 Ben-Hur
Kris­tuk­sen ai­koi­hin si­joit­tu­van le­gen­daa­ri­sen seik­kai­lu­ta­ri­nan uu­des­sa ver­sios­sa juu­ta­lai­nen yli­mys Ju­dah Ben-Hur (Jack Hus­ton) tu­lee roo­ma­lai­sen ot­to­vel­jen­sä Mes­sa­lan (To­by Keb­bell) pet­tä­mäk­si ja jou­tuu lop­puiäk­seen or­ja­kaleerille...
(Ben-Hur 2016)
21.00 Man of Steel
Kryp­ton-pla­neet­ta on tu­hou­tu­mai­sil­laan, ja kan­sa­kun­nan pe­las­ta­mis­ta yrit­tä­vä Jor-El (Rus­sell Cro­we) lä­het­tää vas­ta­syn­ty­neen poi­kan­sa Kal-Elin (Hen­ry Ca­vill) maa­pal­lol­le, jot­ta tä­mä voi­si jat­kaa kryp­to­ni­lais­ten ro­tua ja kas­vaa hy­väk­si ih­mi­sek­si. Poi­ka pää­see Ken­tin per­heen suo­jiin ja maa­pal­lol­la ni­mek­seen Clark...
(Man of Steel 2013)
21.00 Entourage
Fil­mi­täh­ti Vin­cent Cha­se ka­ve­rei­neen jat­kaa seik­kai­lu­jaan Hol­ly­woo­din ih­me­maas­sa. Vin­cent on en­sim­mäis­tä ker­taa oh­jaa­jan pal­lil­la, ei­kä on­gel­mil­ta voi­da vält­tyä. On­nek­si apu­na ja tu­ke­na on myös stu­dioi­den rau­tai­nen am­mat­ti­lai­nen, Ari Gold...
(Entourage 2015)
21.00 Argo
To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va ker­to­mus uh­ka­roh­keas­ta pe­las­tu­so­pe­raa­tios­ta, jos­sa kuu­si ame­rik­ka­lais­ta pe­las­tet­tiin is­la­mi­lai­sen val­lan­ku­mouk­sen ai­ka­na Ira­nis­ta. Elo­ku­va pal­kit­tiin kol­mel­la Os­car-pal­kin­nol­la, mu­kaan lu­kien par­haan elo­ku­van pal­kin­to. Pääo­sis­sa: Ben Aff­leck, Bryan Crans­ton, Alan Ar­kin, John Good­man, Vic­tor Garber...
(Argo 2012)
21.25 Gold
Matt­hew Mc­Co­naug­hey on 80-lu­vul­le si­joit­tu­vas­sa draa­mas­sa ko­vaon­ni­nen mal­mi­net­si­jä Ken­ny Wells, jon­ka isäl­tä pe­rit­ty kai­vo­syh­tiö on vai­keuk­sis­sa. Kun Ken­ny nä­kee vis­ki­päis­sään en­neu­nen, hän päät­tää pan­na kai­ken pe­liin ja läh­teä et­si­mään kul­taa In­do­ne­sian vii­da­kois­ta. Pääo­sis­sa: Matt­hew Mc­Co­naug­hey, Ed­gar Ra­mírez, Bry­ce Dal­las Howard,..
(Gold 2016)
22.50 Havaiji 5-0
Kissa haudattuna. 5-0:lle paljastuu,..
23.10 Havaiji 5-0
Aseen kertomaa. Kun 5-0 kuu­lee tei­ni­ty­tön os­ta­neen aseen,..
23.20 Havaiji 5-0
Opettaja, oppilas.
23.10 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Ruot­sa­lai­nen realitysarja.
pe: Voittajan on helppo hymyillä.
la: Täysin aitoa. Ei muistella pahalla.
su: Sitkeä pirulainen.
23.50 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
23.45 Havaiji 5-0
23.50 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
0
00.05 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
00.10 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
00.45 Pientä pilaa
00.50 Pientä pilaa
00.50 Pientä pilaa
01.00 Laiva
Kau­si 1. Oh­jel­ma on ku­vat­tu vuon­na 2012. Ko­ti­mai­nen rea­li­tyoh­jelma. (21')
Kausi 1. Jaksot 37-40. (kausi loppuu)
01.00 Po­lii­sit - kotihälytys
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (42')
01.00 Ame­ri­kan rajavartijat
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
01.00 Bur­ge­ri­mies Euroopassa
Ko­ti­mai­nen ruo­ka­rea­lity. (43')
su: Vanha iloinen Englanti! Maihinnousu Normandiaan!
ma: Vanha iloinen Uusimaa! Erämaan kutsu!