Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 27 28 29 30 31 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
12.7. 13.7. 14.7. 15.7. 16.7. 17.7. 18.7.
10.25 Cool Girls
Ko­me­dia kah­des­ta lu­kio­lais­nör­tis­tä (Vic­to­ria Jus­ti­ce, Eden Sher), jot­ka hau­to­vat kos­toa jou­dut­tuaan kou­lun­sa al­fa­naa­raan nöy­ryyt­tä­vän pi­lan kohteeksi...
(Cool Girls 2017)
11.20 Mar­ti­na ja hen­genpelastajat
Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sarja. (42')
ma: Sähellystä pohjassa.
ti: Paniikki veden alla.
ke: Haastajat palaavat.
to: Kultainen lippu.
11.35 Suu­rin pu­dottaja Suomi
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
pe: Puukkoa selkään. Uutispommi.
la: Eeppinen taistelu. Finalistit selviää.
12
12.05 Suu­rin pu­dottaja Suomi
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
ma: Puukkoa selkään.
ti: Uutispommi.
ke: Eeppinen taistelu.
to: Finalistit selviää.
12.00 2 yötä aamuun
Rans­ka­lai­sark­ki­teh­ti Ca­ro­li­nen ja suo­ma­lais-dj Jaa­kon yh­tei­nen ho­tel­liyö Liet­tuan Vil­nas­sa joh­taa yl­lät­täen ti­lanteeseen,..
(2 yötä aamuun 2015)
12.50 Remp­pa vai muutto UK
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
ma: Lemmikkien valtakunta. Kasapäin kanootteja.
ti: Reviiririita. Vas­ta eläk­keel­le jää­nyt Bar­ba­ra ha­luaa muuttaa,.. Skotlannin maisemissa.
ke: Remonttipelkoa. Kallis maku. Kirs­tie ja Phil aut­ta­vat Ja­me­sia ja Grahamia,..
to: Perinteitä vai helppoutta? Asunto Wappingissa.
13.05 Kimpassa
Ko­ti­mai­nen kes­kus­te­luoh­jelma. (41')
pe: Satu Silvo ja Reidar Palmgren.
la: Jukka Poika ja Teija Stormi.
13.30 I Lo­ve You Phillip Morris
Mes­ta­ri­koo­mik­ko Jim Car­rey esit­tää hul­vat­to­man ko­me­dian pääo­sas­sa pa­to­lo­gis­ta va­leh­te­li­jaa ja hui­ja­ria Ste­ven Russellia,..
(I Love You Phillip Morris/Ranska - USA 2009)
13.50 Häät sul­hasen tapaan
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (46')
pe: Svengaava sulhanen. Modernia maalaisromantiikkaa.
la: Tuulen viemää. Morsio merihädässä.
14.30 Hou­se Ru­les Australia
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
ma: Mutkia matkassa.
ti: Stressiä pukkaa.
ke: Piinallinen pihakatselmus.
to: Allasbileet. En­sim­mäi­set kun­nos­te­tut ta­ka­pi­hat ar­vostellaan...
15
15.10 A Family Man
Huip­pu­näyt­te­li­jöi­den täh­dit­tä­mäs­sä draa­mae­lo­ku­vas­sa rek­ry­toin­ti­fir­mas­sa työs­ken­te­le­vä uraoh­jus Da­ne Jen­sen (Ge­rard But­ler) pai­naa pit­kää päi­vää ta­voi­tel­les­saan ylen­nys­tä kei­no­ja kaihtamatta...
(Family Man, A 2016)
15.25 Häät sul­hasen tapaan
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (46')
ma: Svengaava sulhanen.
ti: Modernia maalaisromantiikkaa.
ke: Tuulen viemää.
to: Morsio merihädässä.
15.30 Kup­pi­lat kun­toon, Hans Välimäki!
Ko­ti­mai­nen ruo­ka­rea­lity. (42')
15.30: Kaverukset kateissa.
16.15: Perhe pinteessä.
15.30 Suomen Tulli
Kau­si 3. Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (41')
16.15: Ja­ri ja Jyr­ki saa­vat ta­kaa-ajos­sa kiin­ni henkilön,..
16.15 Suomen Tulli
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (41')
17.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
ma: Suunnatonta hermoilua. Vaarallisia kätköjä.
ti: Pillereitä ja pornoa. Iäkäs huumekuriiri.
ke: Samat kasvot, eri nimi. Suuri takavarikko.
to: Erikoinen tuliainen. Laukut täynnä lahjoja.
17.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
pe: Suunnatonta hermoilua. Vaarallisia kätköjä. Pillereitä ja pornoa. Iäkäs huumekuriiri.
la: Samat kasvot, eri nimi. Suuri takavarikko. Erikoinen tuliainen. Laukut täynnä lahjoja.
17.00 Silmäterä
Em­mi Par­viai­nen on jän­ni­tysd­raa­man pääo­sas­sa yk­sin­huol­ta­ja Mar­ja, jo­ka on omis­ta­nut elä­män­sä seit­se­män­vuo­tiaal­le tyt­tä­rel­leen Ju­lial­le (Lu­na Lei­no­nen Bo­te­ro). Erää­nä päi­vä­nä Mar­ja ja Ju­lia tör­mää­vät Ju­lian bio­lo­gi­seen isään Kamaraniin ..
(Silmäterä/Suomi 2013)
18
18.00 Kup­pi­lat kun­toon, Hans Välimäki!
Ko­ti­mai­nen ruo­ka­rea­lity. (42')
ma: Kaverukset kateissa.
ti: Perhe pinteessä.
18.00 Bur­ge­ri­mies Euroopassa
Ko­ti­mai­nen ruo­ka­rea­lity. (43')
ke: Sveitsi: Juustossa löytyy!
to: Skotlanti: Viskiä ja haggista!
18.45 Ou­to­lin­tu-sar­ja: Kapinallinen
Tie­teis-toi­min­tae­lo­ku­va­sar­jan toi­ses­sa osas­sa pa­ko­sal­la ole­va Tris Prior jat­kaa tais­te­luaan yh­teis­kun­taan­sa uh­kaa­vaa sa­la­liit­toa vas­taan, mut­ta sel­vi­täk­seen hä­nen on en­sin koh­dat­ta­va si­säi­set de­mo­nin­sa. Elo­ku­va pe­rus­tuu Ve­ro­ni­ca Rot­hin suo­sit­tuun Ou­to­lin­tu-tri­lo­giaan. Pääo­sis­sa: Shai­le­ne Wood­ley, Theo James,..
(Insurgent 2015)
19.00 This Is Us
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
ma: Auto.
ti: Polttarit. Ka­te ja To­by suun­taa­vat seu­ruei­neen Las Ve­ga­siin juh­li­maan polt­tareitaan,..
ke: Ihmeellinen elämä. De­ja on elä­nyt epä­va­kais­sa olois­sa syn­ty­mäs­tään saakka,..
to: Häät. HUOM! al­kaa he­ti vii­kon pääs­tä 18. 7. klo 21 Li­vil­lä ja Ruudussa!..
19.00 Nuo­tin vierestä
Lau­ri Nurk­sen oh­jaa­mas­sa draa­ma­ko­me­dias­sa Ar­to Mul­kon­saa­ri (Ri­ku Nie­mi­nen) läh­tee Lee­na-äi­tin­sä (Lee­na Uo­ti­la) kans­sa koh­ti Kot­kas­sa jär­jes­tet­tä­viä ka­rao­ken SM-kil­pai­lu­ja. Aluk­si Ar­to pa­nee ko­ko hank­keel­le vas­taan mut­ta hel­tyy pik­ku hiljaa,..
(Nuotin vierestä 2014)
19.00 A Family Man
Huip­pu­näyt­te­li­jöi­den täh­dit­tä­mäs­sä draa­mae­lo­ku­vas­sa rek­ry­toin­ti­fir­mas­sa työs­ken­te­le­vä uraoh­jus Da­ne Jen­sen (Ge­rard But­ler) pai­naa pit­kää päi­vää ta­voi­tel­les­saan ylen­nys­tä kei­no­ja kaih­ta­mat­ta. Hä­nen elä­män­sä kui­ten­kin mul­lis­tuu, kun hä­nen lap­sen­sa sai­ras­tuu vakavasti...
(Family Man, A 2016)
20.00 Havaiji 5-0
Ame­rik­ka­lai­nen draa­ma­sarja. (41')
ma: Vanhaa koulukuntaa.
ti: Kiitospäivän ihme. Gro­ve­rin rii­te­ly vel­jen­sä kans­sa uh­kaa la­tis­taa kii­tos­päi­vän tunnelman...
ke: Oman elämänsä sankari. Yö­vah­dik­si it­seään kut­su­va pai­kal­li­nen oi­keu­den puo­lus­ta­ja murhataan...
to: Heikompien puolustaja. Dan­nyn ty­tär jou­tuu pa­haan on­net­tomuuteen,..
21
21.00 Ma­gic in the Moonlight
1920-lu­kuun si­joit­tu­vas­sa ro­mant­ti­ses­sa ko­me­dias­sa maail­man­kuu­lu tai­ku­ri Stan­ley Craw­ford (Co­lin Firth) kut­su­taan Ete­lä-Rans­kaan pal­jas­ta­maan ame­rik­ka­lais­mee­dio (Em­ma Sto­ne) huijariksi...
(Magic in the Moonlight 2014)
21.00 Gangsterisota
1940-lu­vun Los An­ge­le­siin si­joit­tu­vas­sa to­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­vas­sa toi­min­tae­lo­ku­vas­sa po­lii­sien muo­dos­ta­ma eri­kois­ryh­mä yrit­tää pan­na kam­poi­hin häi­käi­le­mät­tö­mäl­le gangs­te­ril­le Mic­key Co­he­nil­le (Sean Penn)..
(Gangster Squad 2013)
21.00 Unlocked
Noo­mi Ra­pa­ce esit­tää tril­le­ris­sä pei­te­roo­lis­sa toi­mi­vaa en­tis­tä CIA:n kuu­lus­te­li­jaa, kun MI5 ja CIA saa­vat tie­tää is­la­mis­tien suun­nit­te­le­mas­ta bio­lo­gi­ses­ta is­kus­ta Lon­too­seen. Pääo­sis­sa: Noo­mi Ra­pa­ce, Or­lando Bloom,..
(Unlocked 2017)
21.00 A Family Man
Huip­pu­näyt­te­li­jöi­den täh­dit­tä­mäs­sä draa­mae­lo­ku­vas­sa rek­ry­toin­ti­fir­mas­sa työs­ken­te­le­vä uraoh­jus Da­ne Jen­sen (Ge­rard But­ler) pai­naa pit­kää päi­vää ta­voi­tel­les­saan ylen­nys­tä kei­no­ja kaih­ta­mat­ta. Hä­nen elä­män­sä kui­ten­kin mullistuu,..
(Family Man, A 2016)
21.00 Uhma
To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­vas­sa so­tad­raa­mas­sa juu­ta­lai­set Biels­kin vel­jek­set pa­ke­ne­vat nat­si­mie­hit­tä­jiä Val­ko-Ve­nä­jän met­siin. Pie­neen Tu­via Biels­kin (Bond-täh­ti Da­niel Craig) joh­ta­maan jouk­koon liit­tyy ko­ko ajan li­sää juu­ta­lai­sia, ja pian met­sään ra­ken­tuu­kin ko­ko­nai­nen yhteisö...
(Defiance 2008)
21.05 Argo
To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va ker­to­mus uh­ka­roh­keas­ta pe­las­tu­so­pe­raa­tios­ta, jos­sa kuu­si ame­rik­ka­lais­ta pe­las­tet­tiin is­la­mi­lai­sen val­lan­ku­mouk­sen ai­ka­na Ira­nis­ta. Elo­ku­va pal­kit­tiin kol­mel­la Os­car-pal­kin­nol­la, mu­kaan lu­kien par­haan elo­ku­van pal­kin­to. Pääo­sis­sa: Ben Aff­leck, Bryan Crans­ton, Alan Ar­kin, John Good­man, Vic­tor Gar­ber. Oh­jaus: Ben Aff­leck. (115')
(Argo 2012)
21.00 No Es­ca­pe - Ei pakotietä
In­si­nöö­ri Jack Dwyer (Owen Wil­son) muut­taa per­heen­sä kans­sa ul­ko­mail­le uu­den työ­pai­kan pe­räs­sä, mut­ta uu­si al­ku muut­tuu pai­na­jai­sek­si, kun maas­sa syn­tyy val­lan­kaap­paus. Jack yrit­tää vie­dä per­het­tään tur­vaan brit­ti­läi­sen Hammondin ..
(No Escape 2015)
22.50 Havaiji 5-0
Vanhaa koulukuntaa.
22.55 Havaiji 5-0
Ame­rik­ka­lai­nen draa­ma­sarja. (41')
22.55: Auringonlaskun ratsastajat.
23.55: Vaarallinen varasto. Va­ras­to­huu­to­kaup­pa saa hyy­tä­vän käänteen,..
23.00 Gangsterisota
1940-lu­vun Los An­ge­le­siin si­joit­tu­vas­sa to­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­vas­sa toi­min­tae­lo­ku­vas­sa po­lii­sien muo­dos­ta­ma eri­kois­ryh­mä yrit­tää pan­na kam­poi­hin häi­käi­le­mät­tö­mäl­le gangs­te­ril­le Mic­key Co­he­nil­le (Sean Penn)..
(Gangster Squad 2013)
23.10 Havaiji 5-0
Kiitospäivän ihme.
23.10 Havaiji 5-0
Heikompien puolustaja. Dan­nyn ty­tär jou­tuu pa­haan on­net­tomuuteen,..
23.20 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Ruot­sa­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
Kausi 9. Jaksot 9-10.
23.50 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
23.40 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
0
00.05 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
00.05 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
00.40 Pientä pilaa
00.50 Pientä pilaa
00.55 Pientä pilaa
01.00 Laiva
Kau­si 1. Oh­jel­ma on ku­vat­tu vuon­na 2012. Ko­ti­mai­nen rea­li­tyoh­jelma. (21')
Kausi 1. Jaksot 21-28.
01.00 Ame­ri­kan rajavartijat
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
01.00 Kup­pi­lat kun­toon, Hans Välimäki!
Ko­ti­mai­nen ruo­ka­rea­lity. (42')
Kausi 5. Jaksot 7-8. (kausi loppuu)
01.00 Bur­ge­ri­mies Euroopassa
Ko­ti­mai­nen ruo­ka­rea­lity. (43')
01.00: Sveitsi: Juustossa löytyy!
01.45: Skotlanti: Viskiä ja haggista!