Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 27 28 29 30 31 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
5.7. 6.7. 7.7. 8.7. 9.7. 10.7. 11.7.
9
09.35 Mar­ti­na ja hen­genpelastajat
10.10 Mar­ti­na ja hen­genpelastajat
10.20 Mar­ti­na ja hen­genpelastajat
10.15 Ma­gic in the Moonlight
1920-lu­kuun si­joit­tu­vas­sa ro­mant­ti­ses­sa ko­me­dias­sa maail­man­kuu­lu tai­ku­ri Stan­ley Craw­ford (Co­lin Firth) kut­su­taan Ete­lä-Rans­kaan pal­jas­ta­maan ame­rik­ka­lais­mee­dio (Em­ma Sto­ne) huijariksi...
(Magic in the Moonlight 2014)
10.20 Suu­rin pu­dottaja Suomi
Puhuttelun paikka.
10.30 Mar­ti­na ja hen­genpelastajat
10.55 Suu­rin pu­dottaja Suomi
Järisyttävä pudotus.
11.05 Suu­rin pu­dottaja Suomi
Haasteita ja herkkiä hetkiä.
11.05 Jo­ne ja tähdet
Klamydia Lahdessa.
11.15 Suu­rin pu­dottaja Suomi
Yksilökilpailu kutsuu.
11.40 Jo­ne ja tähdet
Vesala Tavastialla.
11.35 Suu­rin pu­dottaja Suomi
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
pe: Järisyttävä pudotus. Puhuttelun paikka.
la: Haasteita ja herkkiä hetkiä. Yksilökilpailu kutsuu. Jouk­kuei­den tuo­ma tur­va loppuu,..
11.50 Remp­pa vai muutto UK
Remonttikammo.
11.50 Jo­ne ja tähdet
Ko­ti­mai­nen kes­kus­teluohjelma.
ke: Arttu Lindeman Tampereella.
to: Ellinoora Tampereella.
11.55 The Founder
To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va draa­mae­lo­ku­va ker­too Mc­Do­nald's-pi­ka­ruo­ka­ket­jun pe­rus­ta­mi­ses­ta ja yh­tiön al­ku­vuo­sis­ta. Mic­hael Kea­ton näyt­te­lee kaup­pa­rat­su Ray Krocia,..
(The Founder 2016)
12
12.25 Remp­pa vai muutto UK
Sokkeloinen kaninkolo.
12.40 Häät sul­hasen tapaan
Ihmeelliset jouluhäät.
12.35 Remp­pa vai muutto UK
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (46')
12.35: Ruskea poikamiesboksi.
13.25: Vastahakoinen talonetsijä.
12.45 Remp­pa vai muutto UK
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
12.45: Talo kauniista kylästä.
13.35: Yhden muuton mies.
13.05 Kimpassa
Ko­ti­mai­nen kes­kus­te­luoh­jelma. (41')
pe: Sami Hedberg ja Saija Tuupanen.
la: Juha ja Jutta Larm.
13.20 Häät sul­hasen tapaan
Rakkauden saari.
13.30 Hou­se Ru­les Australia
Kilpailu aikaa vastaan.
13.50 Tais­te­lu syö­pää vastaan
13.50 Häät sul­hasen tapaan
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (46')
13.50: Pelimiehen pikahäät.
14.40: Sokkeloiset suunnitelmat.
13.50 I Lo­ve You Phillip Morris
Mes­ta­ri­koo­mik­ko Jim Car­rey esit­tää hul­vat­to­man ko­me­dian pääo­sas­sa pa­to­lo­gis­ta va­leh­te­li­jaa ja hui­ja­ria Ste­ven Russellia,..
(I Love You Phillip Morris/Ranska - USA 2009)
14.10 Hou­se Ru­les Australia
Kummitustalo.
14.15 Hou­se Ru­les Australia
Taktikointia ja tiukkaa palautetta. Vii­mei­nen re­mont­ti en­nen pu­do­tus­ta lä­hes­tyy loppuaan...
14.25 Suomen Tulli
14.25 Hou­se Ru­les Australia
Kaunis kotitila.
14.45 Meg­han Mark­le: tie ku­ninkaalliseksi
15
15.05 Suomen Tulli
15.10 Mas­terC­hef Australia
Finaali. Täl­lä ker­taa voit­ta­ja rat­kais­taan kol­men ruo­ka­la­jin il­lal­lis­ser­vii­sis­sä, jos­sa kil­pai­li­jat kok­kaa­vat omia re­sep­te­jään 60:lle ruo­ka­maail­man tähdelle.
15.25 Häät sul­hasen tapaan
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (46')
ke: Pelimiehen pikahäät.
to: Sokkeloiset suunnitelmat.
15.30 Kup­pi­lat kun­toon, Hans Välimäki!
Ko­ti­mai­nen ruo­ka­rea­lity. (42')
pe: Kuka tätä paikkaa johtaa? Selkeää vai sittenkin sekavaa?
la: Nyt sattuu ja tapahtuu! Viriiliä vai virttynyttä? . Har­ry ja Pau­la ei­vät mil­lään ymmärrä,..
15.30 Imaginaerum
Night­wis­hin mu­sii­kin säes­tä­mä fan­ta­sia­seik­kai­lu, jos­sa koo­maan vai­pu­nut mies pa­laa lap­suus­muis­to­jen­sa pai­na­jais­mai­seen maailmaan...
(Imaginaerum/Suomi-Kanada 2012)
15.50 Mas­terC­hef Australia
Valkoista korallia.
16.15 Suomen Tulli
Kau­si 3. Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (41')
Kausi 3. Jaksot 7-8.
17.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
ma: Sekava tarina. Lukittu laukku.
ti: Menneisyyden synnit. Aamuvarhainen ratsia.
ke: Munia haaroissa. Kätkö veneessä.
to: Kiukkuinen matkustaja. Kokaiinijäämiä ja ruokatuliaisia.
17.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
pe: Sekava tarina. Lukittu laukku. Mel­bour­neen saa­puu ka­na­dalaismies,.. Menneisyyden synnit. Ra­jal­le saa­puu ame­rik­kalaismies,.. Aamuvarhainen ratsia.
la: Munia haaroissa. Syd­neyyn saa­puu Du­bais­ta tsekkimies,.. Kätkö veneessä. Kiukkuinen matkustaja. Viet­na­mis­ta saa­pu­nut mies saa hepulin,.. Kokaiinijäämiä ja ruokatuliaisia.
17.00 Ku­nin­kaan hologrammi
Ro­mant­ti­ses­sa draa­ma­ko­me­dias­sa lii­ke­mies Alan Clay (Tom Hanks) lä­he­te­tään Sau­di-Ara­biaan kau­pit­te­le­maan ku­nin­kaal­le uut­ta ho­log­ram­mi­poh­jais­ta vies­tin­tä­jär­jes­tel­mää. Reis­su on alus­ta al­kaen täyn­nä vai­keuk­sia, mut­ta vas­toin­käy­mis­ten seu­rauk­se­na Alan op­pii pal­jon uut­ta it­sestään,..
(Hologram for the King, A 2016)
18
18.00 Kup­pi­lat kun­toon, Hans Välimäki!
Ko­ti­mai­nen ruo­ka­rea­lity. (42')
ma: Kuka tätä paikkaa johtaa?
ti: Selkeää vai sittenkin sekavaa?
ke: Nyt sattuu ja tapahtuu! . Lu­vial­la si­jait­se­va Bar Pur­je sei­laa sis­kos­ten kip­paroimana...
to: Viriiliä vai virttynyttä? . Har­ry ja Pau­la ei­vät mil­lään ymmärrä,..
18.55 Pientä pilaa
19.00 This Is Us
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
ma: Viides pyörä.
ti: Clooney. Ran­dall pen­koo Wil­lia­min men­nei­syyt­tä tä­män van­has­sa asuintalossa...
ke: Sinä päivänä. Jack ja Re­bec­ca ovat in­nois­saan jal­ka­pal­lon Su­per Bowlista,..
to: Super Bowl -sunnuntai. Traa­gi­nen päi­vä muut­taa Pear­so­nin per­heen elä­män lo­pullisesti...
19.00 Ku­nin­kaan hologrammi
Ro­mant­ti­ses­sa draa­ma­ko­me­dias­sa lii­ke­mies Alan Clay (Tom Hanks) lä­he­te­tään Sau­di-Ara­biaan kau­pit­te­le­maan ku­nin­kaal­le uut­ta ho­log­ram­mi­poh­jais­ta vies­tin­tä­jär­jes­tel­mää. Reis­su on alus­ta al­kaen täyn­nä vaikeuksia,..
(Hologram for the King, A 2016)
19.00 Pientä pilaa
19.05 Ra­dio Suo­mi­pop - Suo­mi­pop­pia nyt ja tu­levaisuudessa
19.10 Imaginaerum
Night­wis­hin mu­sii­kin säes­tä­mä fan­ta­sia­seik­kai­lu, jos­sa koo­maan vai­pu­nut mies pa­laa lap­suus­muis­to­jen­sa pai­na­jais­mai­seen maailmaan...
(Imaginaerum/Suomi-Kanada 2012)
19.10 Silmäterä
Em­mi Par­viai­nen on jän­ni­tysd­raa­man pääo­sas­sa yk­sin­huol­ta­ja Mar­ja, jo­ka on omis­ta­nut elä­män­sä seit­se­män­vuo­tiaal­le tyt­tä­rel­leen Ju­lial­le (Lu­na Lei­no­nen Bo­te­ro). Erää­nä päi­vä­nä Mar­ja ja Ju­lia tör­mää­vät Ju­lian bio­lo­gi­seen isään Ka­ma­ra­niin (Maz­dak Nassir)..
(Silmäterä/Suomi 2013)
20.00 Deit­tailen rahasta
Liv D: Deittailen rahasta. Nä­mä nai­set saa­vat mie­het mak­sa­maan luk­su­sostoksensa...
20.00 Havaiji 5-0
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
ti: Mies taivaalta.
ke: Hiekan viemää. Hiek­ka­las­tis­ta löy­ty­vä ruu­mis he­rät­tää pal­jon ky­symyksiä,..
to: Taistelutoverit.
21
21.00 Bu­rying the Ex
Naa­miais­puo­dis­sa työs­ken­te­le­vän Ma­xin (An­ton Yelc­hin) ja ym­pä­ris­töin­toi­li­ja Eve­ly­nin (As­ley Gree­ne) suh­de on al­ka­nut kär­siä, vaik­ka väl­ly­jen vä­lis­sä hom­ma toimiikin...
(Burying the Ex 2014)
21.00 Dying of the Light
Ni­co­las Ca­gen esit­tä­vä ikään­ty­vä CIA-agent­ti Evan La­ke al­kaa kär­siä de­men­tias­ta, mut­ta vii­mei­se­nä työ­nään hän ha­luaa löy­tää ja tap­paa ter­ro­ris­tin, jo­ka pää­si hä­nel­tä kar­kuun 20 vuot­ta sitten...
(Dying of the Light 2014)
21.00 Annabelle
Kau­hue­lo­ku­va rii­va­tus­ta An­na­bel­le-nu­kes­ta, jon­ka John os­taa vai­mol­leen Mial­le lah­jak­si. Pian tä­män jäl­keen las­ta odot­ta­van pa­rin ko­dis­sa al­kaa ta­pah­tua kauheuksia...
(Annabelle 2014)
21.00 Knock Knock
Tril­le­ris­sä per­hee­ni­sä Evan (Kea­nu Ree­ves) jää vii­kon­lo­puk­si yk­sin muun per­heen ol­les­sa mat­koil­la ja pääs­tää kak­si ek­sy­nyt­tä nuor­ta nais­ta ko­tiin­sa sa­teensuojaan...
(Knock Knock 2015)
21.00 Unlocked
Noo­mi Ra­pa­ce esit­tää tril­le­ris­sä pei­te­roo­lis­sa toi­mi­vaa en­tis­tä CIA:n kuu­lus­te­li­jaa, kun MI5 ja CIA saa­vat tie­tää is­la­mis­tien suun­nit­te­le­mas­ta bio­lo­gi­ses­ta is­kus­ta Lon­too­seen. Pääo­sis­sa: Noo­mi Ra­pa­ce, Or­lando Bloom,..
(Unlocked 2017)
21.00 The Founder
To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va draa­mae­lo­ku­va ker­too Mc­Do­nald's-pi­ka­ruo­ka­ket­jun pe­rus­ta­mi­ses­ta ja yh­tiön al­ku­vuo­sis­ta. Mic­hael Kea­ton näyt­te­lee kaup­pa­rat­su Ray Kro­cia, jo­ka tun­nis­taa Mc­Do­nald'sin ai­nut­laa­tui­sen lii­ke-idean ja ha­luaa laa­jen­taa sen toimintaa...
(The Founder 2016)
21.00 Entourage
Fil­mi­täh­ti Vin­cent Cha­se ka­ve­rei­neen jat­kaa seik­kai­lu­jaan Hol­ly­woo­din ih­me­maas­sa. Vin­cent on en­sim­mäis­tä ker­taa oh­jaa­jan pal­lil­la, ei­kä on­gel­mil­ta voi­da vält­tyä. On­nek­si apu­na ja tu­ke­na on myös stu­dioi­den rau­tai­nen am­mat­ti­lai­nen, Ari Gold. Pääo­sis­sa: Ke­vin Con­nol­ly, Ad­rian Gre­nier, Ke­vin Dil­lon, Jer­ry Ferrara,..
(Entourage 2015)
22.45 Havaiji 5-0
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
ma: Kotilo.
ti: Helleaalto. Paah­ta­va hel­le koet­te­lee Oa­hua jo vii­det­tä päivää...
ke: Jos metsään haluat mennä nyt.
to: Taistelutoverit.
22.55 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Ruot­sa­lai­nen realitysarja.
22.55: Starojen paluu.
23.50: Pojat ovat taas täällä.
23.10 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Ruot­sa­lai­nen realitysarja.
23.10: Sormet pelissä.
00.05: Meille vai teille? . Rak­kaus­viikko alkaa...
23.05 Annabelle
Kau­hue­lo­ku­va rii­va­tus­ta An­na­bel­le-nu­kes­ta, jon­ka John os­taa vai­mol­leen Mial­le lahjaksi...
(Annabelle 2014)
23.45 Pa­ra­tii­sihotelli USA
23.50 Pa­ra­tii­sihotelli USA
Jäätävä pudotus.
23.50 Pa­ra­tii­sihotelli USA
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
Kausi 3. Jaksot 11-12. (kausi loppuu)
0
00.45 Pientä pilaa
00.45 Pientä pilaa
00.50 Pientä pilaa
01.00 Laiva
Kau­si 1. Oh­jel­ma on ku­vat­tu vuon­na 2012. Ko­ti­mai­nen rea­li­tyoh­jelma. (21')
Kausi 1. Jaksot 13-20.
01.00 Pa­ra­tii­sihotelli USA
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
la: Pelurit. Jäätävä pudotus.
su: Rannalla kuohuu. Finaali.
01.00 Kup­pi­lat kun­toon, Hans Välimäki!
Ko­ti­mai­nen ruo­ka­rea­lity. (42')
Kausi 5. Jaksot 3-4.