Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 17 18 19 20 21
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
17.5. 18.5. 19.5. 20.5. 21.5. 22.5. 23.5.
9
09.55 Eläinsairaala
Kau­si 1. Ko­ti­mai­nen eläinohjelma.
09.50 Toi­sen­lai­set teiniäidit
Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sarja. (41')
Kausi 1. Jaksot 7-8.
10.05 Eläinsairaala
Kau­si 1. Ko­ti­mai­nen eläinohjelma.
10.35 Eläinsairaala
Kau­si 1. Ko­ti­mai­nen eläi­noh­jelma. (19')
10.30 Toi­sen­lai­set teiniäidit
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
10.30: Elisabet - valmis äidiksi.
11.15: Ronja. Ron­ja saa uus­per­heen ar­jen vai­keuk­sien kes­kel­le tiedon,..
10.40 Eläinsairaala
Kau­si 1. Ko­ti­mai­nen eläinohjelma.
10.35 Ma­gic in the Moonlight
1920-lu­kuun si­joit­tu­vas­sa ro­mant­ti­ses­sa ko­me­dias­sa maail­man­kuu­lu tai­ku­ri Stan­ley Craw­ford (Co­lin Firth) kut­su­taan Ete­lä-Rans­kaan pal­jas­ta­maan ame­rik­ka­lais­mee­dio (Em­ma Sto­ne) huijariksi...
(Magic in the Moonlight 2014)
10.45 Mi­tä lap­sesi tekisi?
10.55 Mi­tä lap­sesi tekisi?
Huijaavia robotteja ja karvaisia hämähäkkejä.
11.25 Mi­tä lap­sesi tekisi?
Ke­nen per­he tun­tee lap­sen­sa par­hai­ten? Ko­ti­mainen sarja.
Kausi 1. Jaksot 4-5.
11.30 Gril­lit huurussa
Kuopio.
11.20 Gril­lit huurussa
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
11.20: Oulu.
12.05: Kouvola. Kou­vo­las­sa jo­kai­nen hoi­taa oman ruutunsa...
11.40 Gril­lit huurussa
Kuusamo. Kuu­sa­mon gril­leil­lä syn­tyy sanomista,..
12
12.10 Gril­lit huurussa
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
ma: Oulu.
ti: Kouvola.
12.00 Gril­lit huurussa
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
12.00: Kuusamo.
12.45: Kuopio.
12.15 Toi­sen­lai­set teiniäidit
12.10 Juliet, Naked
Nick Horn­byn ro­maa­niin poh­jau­tu­va ro­mant­ti­nen ko­me­dia eng­lan­ti­lai­ses­ta mu­seo­ku­raat­to­ri An­nies­ta (Rose Byrne)..
(Juliet, Naked 2018)
12.25 Toi­sen­lai­set teiniäidit
12.55 Toi­sen­lai­set teiniäidit
Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sarja. (41')
ti: Petra - Itsetunto-ongelmia.
12.50 Han­sin matkassa
Ko­ti­mai­nen mat­kai­luoh­jelma. (42')
12.50: Petteri Koponen.
13.35: Mika Salo.
13.00 Häät sul­hasen tapaan
Modernia maalaisromantiikkaa.
13.10 Häät sul­hasen tapaan
Svengaava sulhanen.
13.40 Häät sul­hasen tapaan
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (46')
ma: Pelimiehen pikahäät.
ti: Sokkeloiset suunnitelmat.
13.30 Ö­ky­vai­mo­jen salaisuudet
Ökyvaimojen salaisuudet.
13.45 Wonder Wheel
1950-lu­vun Co­ney Is­lan­dil­le si­joit­tu­vas­sa draa­mas­sa nuo­ri näy­tel­mä­kir­jai­li­ja (Jus­tin Tim­ber­la­ke) ker­too ta­ri­naa hu­vi­puis­to­työn­te­ki­jäs­tä (Jim Be­lus­hi) ja tä­män elä­mään­sä kyl­läs­tyneestä,..
(Wonder Wheel 2017)
14.00 Hou­se Ru­les Australia
Palkkiopotti pelissä.
13.50 Hou­se Ru­les Australia
Ratkaiseva huutokauppa.
14.30 Nau­run historia
ma: Naisten naurattajat.
ti: V***n hauskaa. On­ko ole­mas­sa ai­hei­ta ja sanoja,..
14.20 Nau­run historia
pe: Naisten naurattajat. V***n hauskaa. On­ko ole­mas­sa ai­hei­ta ja sanoja,..
la: Hullun hauskaa. Parodia ja satiiri.
15
15.00 Nau­run historia
Parodia ja satiiri.
15.15 Han­sin matkassa
Ko­ti­mai­nen mat­kai­luoh­jelma. (42')
ma: Petteri Koponen.
ti: Mika Salo.
15.15 Nau­run historia
Hullun hauskaa.
15.25 Dear Alice
Nel­jä hy­vin eri­lais­ta elä­mää ni­vou­tuu kos­ket­ta­vas­sa ruot­sa­laisd­raa­mas­sa yh­teen näen­näi­ses­ti ta­val­li­sen päi­vän ai­ka­na. Niin gam­bia­lai­nen maa­hanmuuttaja,..
(Dear Alice 2010)
15.45 Mas­terC­hef Australia
Mellejä ja muroja. Mas­terC­he­fin ma­kean vii­kon tu­lee avaa­maan Hes­ton Blumenthal...
15.50 Farmi Suomi
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
pe: Kuka pelaa, kuka ei?
la: Piiat ja rengit. Unia hei­nä­la­dos­sa ja työn­te­koa ve­res­li­hal­la. Vä­ki vä­he­nee, mut­ta pa­ra­nee­ko pidot? (64')
16.00 Mas­terC­hef Australia
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
ma: Juustoa ja sipulia.
ti: Eväsretki.
ke: Ylistyslaulu yrttitarhalle.
17.00 Ame­ri­kan rajavartijat
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
ma: Sveitsiläiset kellot. Mies Nicaraguasta.
ti: Rahat vähissä. Mallikappaleet.
ke: Suojelupyhimys. Eräs mies tu­lee Meksikosta,.. Väärään suuntaan.
to: Luita laukussa. Chi­ca­goon saa­puu matkustaja,.. Kohtalokas harharetki.
17.00 Ame­ri­kan rajavartijat
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
pe: Sveitsiläiset kellot. Mies Nicaraguasta. Maa­han pyr­kii mies Ni­caraguasta,.. Rahat vähissä. Mallikappaleet.
la: Suojelupyhimys. Eräs mies tu­lee Meksikosta,.. Väärään suuntaan. Eräs mies kään­tyy va­hin­gos­sa rajalle,.. Luita laukussa. Chi­ca­goon saa­puu matkustaja,.. Kohtalokas harharetki.
17.00 Pientä pilaa
17.05 In­si­de Llewyn Davis
Vuo­teen 1961 si­joit­tu­va draa­mae­lo­ku­va nuo­res­ta, ra­hat­to­mas­ta muu­si­kos­ta, jon­ka us­ko omaan lä­pi­mur­toon on koe­tuk­sel­la. Folk ei lyö lei­vil­le ei­kä hen­ki­lö­koh­tai­nen elä­mä su­ju yh­tään sen pa­rem­min. Het­kit­täin elä­mä tun­tuu sy­si­mus­tal­ta ko­me­dial­ta. Pääo­sis­sa: Os­car Isaac, Ca­rey Mul­li­gan, John Good­man, Gar­rett Hedlund,..
(Inside Llewyn Davis 2013)
18
18.00 Kum­me­li esit­tää: Kon­tio & Parmas
Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jelma. (41')
ma: Pyörävarkaat.
ti: Kostaja Otepäästä. Par­ma­sin men­nei­syy­des­tä pal­jas­tuu ka­ru­ja piirteitä...
ke: Vihaa ja rakkautta. Kon­tion pin­na on ki­reäl­lä, mut­ta sit­ten kau­pun­kiin saa­puu enkeli...
to: Häähumua. Ko­ko po­lii­si­lai­tos val­mis­tau­tuu Kon­tion ja Ve­ro­ni­can häihin...
19.00 This Is Us
Ame­rik­ka­lai­nen draa­ma­sarja. (41')
ma: Syntymäpäivä.
ti: Kova kolmikko. UU­SI SARJA ALKAA!..
ke: Poika nimeltä Kyle.
to: Uima-altaalla. Pear­so­nit viet­tä­vät hel­le­päi­vää uimalassa,..
19.00 Ma­gic in the Moonlight
1920-lu­kuun si­joit­tu­vas­sa ro­mant­ti­ses­sa ko­me­dias­sa maail­man­kuu­lu tai­ku­ri Stan­ley Craw­ford (Co­lin Firth) kut­su­taan Ete­lä-Rans­kaan pal­jas­ta­maan ame­rik­ka­lais­mee­dio (Em­ma Sto­ne) huijariksi...
(Magic in the Moonlight 2014)
19.00 The Great Gats­by - Kultahattu
1920-lu­vun vil­lin jaz­ze­lä­män hou­kut­te­le­ma Nick Car­ra­way (To­bey Ma­gui­re) aloit­taa työt Wall St­ree­til­lä ja muut­taa vaa­ti­mat­to­maan ta­loon ä­ve­riään väen asut­ta­mal­le Long Is­lan­dil­le. Hän tun­tee alueel­ta ai­noas­taan serk­kun­sa Dai­syn (Ca­rey Mul­li­gan) ja tä­män avio­mie­hen To­min (Joel Ed­ger­ton), mut­ta tu­tus­tuu pian naa­pu­ris­sa asu­vaan sa­la­pe­räi­seen mil­jo­nää­riin her­ra Gats­byyn (Leo­nar­do DiCaprio)..
(Great Gatsby, The 2013)
19.10 Bad Teacher
Ca­me­ron Diaz on rä­vä­käs­sä ko­me­dias­sa on­ne­non­ki­ja Eli­za­beth, jo­ka vi­haa työ­tään opet­ta­ja­na ja val­mis­tau­tuu elä­mään rik­kaan sul­ha­sen­sa sii­vel­lä. Kun sul­ho yl­lät­täen jät­tää Eli­za­bet­hin, tä­mä jou­tuu pa­laa­maan in­hoa­maan­sa kou­luun mut­tei an­na sen es­tää kiroilua,..
(Bad Teacher 2011)
20.00 Kyt­tä­put­ki: Holmes NYC
Ame­rik­ka­lai­nen draa­ma­sarja. (40')
ma: Näkyjä.
ti: Yhtälöitä. Hol­me­sin ma­te­maa­tik­koys­tä­vän opis­ke­li­ja siepataan,..
ke: Vanhan ystävän paluu. Hol­me­sin van­ha sar­ja­mur­haa­ja­tut­tu pa­laa kuvioihin...
to: Ystävien kesken. Wat­so­nia syy­te­tään mur­has­ta, mut­ta jos hän ei mur­haa teh­nyt, ku­ka sitten?..
21
21.00 The Expendables 2
Toi­min­ta­seik­kai­lu mars­sit­taa ka­me­roi­den eteen jäl­leen Bar­ney Ros­sin (Syl­ves­ter Stal­lo­ne) joh­ta­man palk­ka­so­tu­rei­den eliit­ti­jou­kon, jo­ka läh­tee van­han kon­ka­rin Churc­hin (Bru­ce Wil­lis) ke­ho­tuk­ses­ta heit­tä­mään hel­pol­ta vai­kut­ta­van ru­tiinikeikan...
(The Expendables 2/USA 2012)
21.00 Godzilla
Ja­pa­nin Jan­ji­ran ydin­voi­ma­las­sa ta­pah­tuu epä­ta­val­li­sia jä­ris­tyk­siä. Voi­ma­lan työn­te­ki­jä Joe Bro­dy (Bryan Crans­ton) epäi­lee, et­tä ky­sees­sä ei ole nor­maa­li seis­mi­nen toi­min­ta. 15 vuot­ta myö­hem­min Joen poi­ka (Aa­ron Tay­lor-John­son) jou­tuu läh­te­mään Japaniin,..
(Godzilla 2014)
21.00 Star Wars: The Force Awakens
Star Wars -sar­jan seit­se­män­nes­sä osas­sa jul­ma En­sim­mäi­nen ri­ta­ri­kun­ta on nous­sut Im­pe­riu­min rau­niois­ta, ja vii­mei­nen je­di­ri­ta­ri Lu­ke Sky­wal­ker on ka­don­nut. Van­hem­pan­sa me­net­tä­nyt ro­mun­ke­rää­jä Rey pää­tyy Lu­ken jäl­jil­le apu­naan en­ti­nen is­ku­so­tilas Finn,..
(Star Wars: The Force Awakens 2015)
21.00 Ant-Man
Mar­ve­lin su­per­san­ka­riu­ni­ver­su­miin si­joit­tu­vas­sa toi­min­ta­ko­me­dias­sa mur­to­va­ras Scott Lang (Paul Rudd) va­pau­tuu van­ki­las­ta ja yrit­tää py­syä kai­dal­la tiel­lä, mut­ta kun kämp­pä­ka­ve­ri Luis (Mic­hael Peña) eh­dot­taa tuot­toi­saa mur­tokeikkaa,..
(Ant-Man 2015)
21.00 Aftermath
Ar­nold Sch­war­ze­neg­ge­rin täh­dit­tä­mäs­sä to­si­ta­pah­tu­mien in­noit­ta­mas­sa elo­ku­vas­sa ra­ken­nus­mies Ro­man Mel­nyk me­net­tää lä­hei­sen­sä len­to-on­net­to­muu­des­sa. On­net­to­muu­den syy on epäselvä,..
(Aftermath 2017)
21.05 Vice
Tie­teist­ril­le­ris­sä lii­ke­mies Ju­lian Mic­haels (Bru­ce Wil­lis) on pe­rus­ta­nut elä­mys­puis­to Vi­cen, jos­sa vie­raat saa­vat teh­dä mi­tä ta­han­sa täy­sin ih­mi­sil­tä näyt­tä­vien kei­noih­mi­sa­suk­kai­den kans­sa. Kun yk­si pai­kan asuk­kais­ta pa­ke­nee, ta­paus­ta al­kaa tut­kia ko­vaot­tei­nen po­lii­si (Thomas Jane)..
(Vice 2015)
21.45 24 Hours to Live
Am­mat­ti­tap­pa­ja Tra­vis Con­rad (Et­han Haw­ke) läh­tee hoi­ta­maan vie­lä yh­tä keik­kaa, kun kaik­ki me­nee pie­leen ja hä­net am­mu­taan. Hä­net kui­ten­kin he­rä­te­tään hen­kiin, ja hän saa 24 tun­tia eli­nai­kaa. Hän päät­tää so­vit­taa te­kon­sa ja yrit­tää pe­las­taa nai­sen, jo­ta oli aiem­min tappamassa...
(24 Hours to Live 2017)
22.55 Blue Bloods
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
22.55: Kädet rautoihin.
23.55: Auktoriteetin hakua. Ja­mie yrit­tää selvittää,..
23.00 Bu­rying the Ex
Naa­miais­puo­dis­sa työs­ken­te­le­vän Ma­xin (An­ton Yelc­hin) ja ym­pä­ris­töin­toi­li­ja Eve­ly­nin (As­ley Gree­ne) suh­de on al­ka­nut kär­siä, vaik­ka väl­ly­jen vä­lis­sä hom­ma toimiikin...
(Burying the Ex 2014)
23.05 Kyt­tä­put­ki: Holmes NYC
23.15 Kyt­tä­put­ki: Holmes NYC
23.25 Kyt­tä­put­ki: Holmes NYC
Yhtälöitä.
23.45 Kyt­tä­put­ki: Holmes NYC
23.40 Ame­ri­kan rajavartijat
00.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
00.05 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
00.10 Blue Bloods
Ame­rik­ka­lai­nen draa­ma­sarja. (39')
00.10: Häiriötekijöitä.
01.00: Merkkipaaluja.
0
00.25 Ame­ri­kan rajavartijat
00.45 Pientä pilaa
00.55 Pientä pilaa
00.55 Pientä pilaa
00.50 Pientä pilaa
01.00 Pe­las­tushelikopteri
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (21')
01.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Ruot­sa­lai­nen realitysarja.
01.00 Pe­las­tushelikopteri
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (21')
01.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Ruot­sa­lai­nen realitysarja.
01.00 Blue Bloods
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
01.00: Kädet rautoihin.
01.45: Auktoriteetin hakua.
02.30: Häiriötekijöitä.
03.15: Merkkipaaluja.
01.45 Pe­las­tushelikopteri
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
Kausi 1. Jaksot 7-10.
01.45 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Ruot­sa­lai­nen realitysarja.
Kausi 13. Jaksot 19-20.
3