Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 17 18 19 20 21 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
26.4. 27.4. 28.4. 29.4. 30.4. 1.5. 2.5.
9
09.30 Her­kul­linen elämä
Ruot­sa­lai­sen oh­jaa­ja­mes­ta­rin Las­se Hallst­rö­min hur­maa­vas­sa draa­mae­lo­ku­vas­sa Ka­da­min per­he (per­heen poi­ka­na Re­si­dent-sar­jan täh­ti Ma­nish Dayal) muut­taa In­tias­ta rans­ka­lai­seen pik­ku­kaupunkiin,..
(Hundred-Foot Journey, The 2014)
09.40 Unel­mien poikamies
Sutinaa ja salaisuuksia. En­sim­mäi­sil­lä ryh­mät­ref­feil­lä pääs­tään jo hää­tun­nel­miin va­lo­ku­vaus­ten muodossa...
10.05 Unel­mien poikamies
Prinsessa Ruusunen. Nai­sil­la on edes­sään eri­tyi­sen hoh­dok­kaat ryh­mätreffit,..
10.40 Unel­mien poikamies
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
ke: Paluu juurille.
to: Möröt irti. Nick vie nai­set New Or­lean­siin, jos­sa oh­jel­mas­sa ovat sel­kä­pii­tä kar­mi­vat ryh­mät­ref­fit kum­mi­tustalossa...
10.30 Dio­rin muo­ti­ta­lon kulisseissa
Kak­sio­sai­ses­sa do­ku­men­tis­sa su­kel­le­taan 70-vuo­tiaan muo­ti­ta­lo Dio­rin maail­maan. Eng­lan­ti­lai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
Jaksot 1-2.
10.40 Haa­pa­sa­lo goes lomalle
Ko­ti­mai­nen mat­kai­luoh­jelma. (42')
10.40: Barbados.
11.25: Trinidad ja Tobago.
11.05 Yk­sin kotona Suomi
Nel­jän tei­nin yk­sin­huol­ta­ja Mar­jo toivoo,..
11.30 Yk­sin kotona Suomi
11.30 Silmäterä
Em­mi Par­viai­nen on jän­ni­tysd­raa­man pääo­sas­sa yk­sin­huol­ta­ja Mar­ja, jo­ka on omis­ta­nut elä­män­sä seit­se­män­vuo­tiaal­le tyt­tä­rel­leen Ju­lial­le (Lu­na Lei­no­nen Botero)..
(Silmäterä/Suomi 2013)
11.50 Haa­pa­sa­lo goes lomalle
Barbados.
12
12.15 Haa­pa­sa­lo goes lomalle
Trinidad ja Tobago.
12.05 Yk­sin kotona Suomi
Kau­si 1. Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
Kausi 1. Jaksot 4-5.
12.10 Suu­rin pu­dottaja Suomi
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
pe: Eeppinen taistelu. Finalistit selviää.
la: Houkutuksia. Fi­na­lis­tit tree­naa­vat ko­tioloissa... Finaali. Ku­ka on Suu­rin pudottaja?..
12.35 Mar­ti­na ja hen­genpelastajat
13.00 Mar­ti­na ja hen­genpelastajat
12.50 Dio­rin muo­ti­ta­lon kulisseissa
Kak­sio­sai­ses­sa do­ku­men­tis­sa su­kel­le­taan 70-vuo­tiaan muo­ti­ta­lo Dio­rin maail­maan. Eng­lan­ti­lai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
13.00 Rock of Ages
Tom Crui­sen täh­dit­tä­män huip­pu­suo­si­tun rock-mu­si­kaa­lin elo­ku­va­ver­sios­sa pik­ku­kau­pun­gin tyt­tö saa­puu et­si­mään on­neaan Los An­ge­le­sis­ta vuon­na 1987. Lef­fa on täyn­nä me­ne­viä uu­sia tul­kin­to­ja ai­ka­kau­den rock-klassikoista...
(Rock of Ages 2012)
13.20 Vieraissa
Seksi vie.
13.45 Vieraissa
Ko­ti­mai­nen sarja. (41')
ti: Katso peiliin!
to: Vaimot yhteen. Vai­mot yhteen!..
13.40 Remp­pa vai muutto UK
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (47')
pe: Vempainten kuningas. Kaunis mutta kaukana. Kirs­tie ja Phil aut­ta­vat Ni­ge­lia ja Catherinea,..
la: Karmivia käänteitä. Wa­ter­beac­his­sä Camb­rid­ges­hi­res­sä on paritalo,.. Koti loppuelämäksi.
14.05 Remp­pa vai muutto UK
Vempainten kuningas.
14.30 Remp­pa vai muutto UK
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (47')
ti: Kaunis mutta kaukana.
ke: Karmivia käänteitä.
to: Koti loppuelämäksi.
14.55 Suu­rin pu­dottaja Suomi
Eeppinen taistelu.
15.00 Ou­to­lin­tu-sar­ja: Kapinallinen
Tie­teis-toi­min­tae­lo­ku­va­sar­jan toi­ses­sa osas­sa pa­ko­sal­la ole­va Tris Prior jat­kaa tais­te­luaan yh­teis­kun­taan­sa uh­kaa­vaa sa­la­liit­toa vas­taan, mut­ta sel­vi­täk­seen hä­nen on en­sin koh­dat­ta­va si­säi­set demoninsa...
(Insurgent 2015)
15
15.20 Suu­rin pu­dottaja Suomi
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
ti: Finalistit selviää.
ke: Houkutuksia.
to: Finaali. Ku­ka on Suu­rin pudottaja?..
15.20 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
pe: Siemenkätköjä. Salamatkustaja. Hämärä häämatka. Tupakkaa Tongasta.
la: Kalliit sipulit. Salaperäiset sukat. Vatsavaivat ja vaippakätköt. Serkukset kuin veljekset.
15.40 Mas­terC­hef Australia
Salaisuuksia. Sa­lai­suuk­sien viik­ko al­kaa. Tai­ki­na­nyyt­ti­ki­sas­sa ratkotaan,..
16.05 Mas­terC­hef Australia
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
ti: Paineita paellasta.
ke: Mysteerikokki.
to: Kaksi nonnaa keittiössä.
17.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
ma: Siemenkätköjä. Salamatkustaja.
ti: Hämärä häämatka. Tupakkaa Tongasta.
ke: Kalliit sipulit. Salaperäiset sukat.
to: Vatsavaivat ja vaippakätköt. Serkukset kuin veljekset.
17.00 Lei­jo­nan luola USA
Hiljaisia öitä. Kau­den pää­tös­jak­sos­sa näh­dään ras­kas makuupussi,..
17.00 Ame­ri­kan rajavartijat
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
17.00: Synnytyskipuja.
17.30: Eläkeläisten kalaretki.
18.00: Kokaiinia Karibialta.
18.30: Kosiomatkalla. Ra­ja-ase­mal­le saa­puu ka­na­da­lainen mies,..
17.00 Entourage
Fil­mi­täh­ti Vin­cent Cha­se ka­ve­rei­neen jat­kaa seik­kai­lu­jaan Hol­ly­woo­din ih­me­maas­sa. Vin­cent on en­sim­mäis­tä ker­taa oh­jaa­jan pal­lil­la, ei­kä on­gel­mil­ta voi­da vält­tyä. On­nek­si apu­na ja tu­ke­na on myös stu­dioi­den rau­tai­nen am­mat­ti­lai­nen, Ari Gold. Pääo­sis­sa: Ke­vin Con­nol­ly, Ad­rian Gre­nier, Ke­vin Dillon,..
(Entourage 2015)
18
18.00 Lei­jo­nan luola USA
Hiljaisia öitä. Kau­den pää­tös­jak­sos­sa näh­dään ras­kas makuupussi,..
18.00 Ame­ri­kan rajavartijat
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
ti: Kalloja ja kokaiinia. Juhlahumua ja hankala asiakas.
ke: Synnytyskipuja. Eläkeläisten kalaretki.
to: Kokaiinia Karibialta. Kosiomatkalla.
pe: Kalloja ja kokaiinia. Juhlahumua ja hankala asiakas.
19.00 Ar­man ja vii­mei­nen ristiretki
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
ma: Kambodza, roskienkerääjä-lapset. Brasilia, elämä rikollisjengissä.
ti: Siperia, Jäämeren poropaimentolaiset. Filippiinit, kolmen jengin loukussa.
ke: Benin, voodoo-papin oppipoikana. Nepal, Himalajan armoilla.
to: Intia, ruumiinpolttajat. Paljastuksien kirja.
19.00 Eve­ry­bo­dy Wants Some!!
(Everybody Wants Some! ! 2016) . Huip­puoh­jaa­ja Ric­hard Link­la­te­rin nos­tal­gi­ses­sa ko­me­dias­sa ele­tään vuot­ta 1980. Nuo­ret ba­se­ball-pe­laa­jat elä­vät vii­mei­siä vil­le­jä päi­viä en­nen col­le­gen al­kua, ja mie­les­sä ovat en­nen kaik­kea ty­töt ja juo­mi­nen. Kes­ki­näi­sen kettuilun,
19.00 Ou­to­lin­tu-sar­ja: Kapinallinen
Tie­teis-toi­min­tae­lo­ku­va­sar­jan toi­ses­sa osas­sa pa­ko­sal­la ole­va Tris Prior jat­kaa tais­te­luaan yh­teis­kun­taan­sa uh­kaa­vaa sa­la­liit­toa vas­taan, mut­ta sel­vi­täk­seen hä­nen on en­sin koh­dat­ta­va si­säi­set de­mo­nin­sa. Elo­ku­va pe­rus­tuu Ve­ro­ni­ca Rot­hin suo­sit­tuun Ou­to­lin­tu-tri­lo­giaan. Pääo­sis­sa: Shai­le­ne Wood­ley, Theo Ja­mes, Ka­te Winslet,..
(Insurgent 2015)
19.05 Ben-Hur
Kris­tuk­sen ai­koi­hin si­joit­tu­van le­gen­daa­ri­sen seik­kai­lu­ta­ri­nan uu­des­sa ver­sios­sa juu­ta­lai­nen yli­mys Ju­dah Ben-Hur (Jack Hus­ton) tu­lee roo­ma­lai­sen ot­to­vel­jen­sä Mes­sa­lan (To­by Keb­bell) pet­tä­mäk­si ja jou­tuu lop­puiäk­seen or­ja­ka­lee­ril­le. Ju­dah kui­ten­kin pää­see pa­ke­ne­maan ja al­kaa sheik­ki Il­de­ri­min (Mor­gan Free­man) avul­la suun­ni­tel­la kostoa,..
(Ben-Hur 2016)
20.00 Kyt­tä­put­ki: Holmes NYC
Ame­rik­ka­lai­nen draa­ma­sarja. (40')
ma: Sormen salaisuus.
ti: Askeleen edellä. Sher­loc­kin toi­pu­mi­nen on­tuu, kun sar­ja­mur­haa­ja­jah­din st­res­si is­kee päälle...
ke: Juoksuhiekkaa. Hol­mes ja Wat­son et­si­vät tappajaa,..
to: Nuori jälleen.
21
21.00 Free State of Jones
USA:n si­säl­lis­so­dan rin­ta­ma­kar­ku­ri New­ton Knight nou­si mui­den kar­ku­rien ja ka­ran­nei­den or­jien kans­sa ka­pi­naan Kon­fe­de­raa­tion kor­rup­toi­tu­nut­ta hal­lin­toa vas­taan. To­si­ta­ri­na si­joit­tuu vuo­siin 1862 - 1876. Pääo­sis­sa Matt­hew Mc­Co­naug­hey, Gu­gu Mbat­ha-Raw, Ma­hers­ha­la Ali, Ke­ri Rus­sell, Ch­ris­top­her Ber­ry. Oh­jaus Ga­ry Ross. (134')
(Free State of Jones 2016)
21.00 Kun­nes kuo­le­ma mei­dät erottaa
Pii­naa­va jän­ni­ty­se­lo­ku­va on­nel­li­ses­ta pa­ris­kun­nas­ta, joi­den 25-vuo­ti­nen avio­liit­to saa uu­den kään­teen, kun il­me­nee yl­lät­tä­vä yh­teys aluet­ta pii­naa­vaan sar­ja­murhaajaan...
(Stephen King's a Good Marriage 2014)
21.00 G.I. Joe: Kosto
(G. I. Tur­boah­det­tu toi­min­tat­ril­le­ri mars­sit­taa ka­me­roi­den eteen Du­ken (Chan­ning Ta­tum ) ja Roadb­loc­kin (Dway­ne "The Rock" John­son) joh­ta­man G.I. Joe -eri­kois­jou­kon, jo­ka saa pe­rään­sä tap­pa­jien is­ku­ryh­män Yh­dys­val­tain presidentin ..
Joe: Retaliation/USA 2013)
21.00 Dying of the Light
Ni­co­las Ca­gen esit­tä­vä ikään­ty­vä CIA-agent­ti Evan La­ke al­kaa kär­siä de­men­tias­ta, mut­ta vii­mei­se­nä työ­nään hän ha­luaa löy­tää ja tap­paa ter­ro­ris­tin, jo­ka pää­si hä­nel­tä kar­kuun 20 vuot­ta sitten...
(Dying of the Light 2014)
21.20 Ben-Hur
Kris­tuk­sen ai­koi­hin si­joit­tu­van le­gen­daa­ri­sen seik­kai­lu­ta­ri­nan uu­des­sa ver­sios­sa juu­ta­lai­nen yli­mys Ju­dah Ben-Hur (Jack Hus­ton) tu­lee roo­ma­lai­sen ot­to­vel­jen­sä Mes­sa­lan (To­by Keb­bell) pet­tä­mäk­si ja jou­tuu lop­puiäk­seen or­ja­ka­lee­ril­le. Ju­dah kui­ten­kin pää­see pa­ke­ne­maan ja al­kaa sheik­ki Il­de­ri­min (Mor­gan Freeman)..
(Ben-Hur 2016)
21.25 The Mag­ni­ficent Seven
Häi­käi­le­mä­tön lii­ke­mies Bart­ho­lo­mew Bo­gue (Pe­ter Sars­gaard) val­taa mai­ta vil­lis­sä län­nes­sä palk­ka-ar­mei­jan­sa avul­la. Kun hän yrit­tää saa­da hal­tuun­sa pie­nen Ro­se Cree­kin, mie­hen­sä me­net­tä­nyt Em­ma Cul­len (Ha­ley Ben­nett) läh­tee et­si­mään mie­hiä, jot­ka voi­si­vat vas­tus­taa Bo­guen ar­mei­jaa. Apuun löy­tyy­kin Den­zel Was­hing­to­nin esit­tä­mä lain­val­vo­ja Sam Chisolm...
(The Magnificent Seven 2016)
21.25 Bu­rying the Ex
Naa­miais­puo­dis­sa työs­ken­te­le­vän Ma­xin (An­ton Yelc­hin) ja ym­pä­ris­töin­toi­li­ja Eve­ly­nin (As­ley Gree­ne) suh­de on al­ka­nut kär­siä, vaik­ka väl­ly­jen vä­lis­sä hom­ma toi­mii­kin. Kau­hu­ko­me­dian pää­pa­ris­kun­ta lu­paa toi­sil­leen kui­ten­kin ol­la ikui­ses­ti yhdessä,..
(Burying the Ex 2014)
23.05 Kyt­tä­put­ki: Holmes NYC
Ame­rik­ka­lai­nen draa­ma­sarja. (40')
ti: Askeleen edellä.
ke: Juoksuhiekkaa. Hol­mes ja Wat­son et­si­vät tappajaa,..
to: Nuori jälleen.
23.15 Imaginaerum
Night­wis­hin mu­sii­kin säes­tä­mä fan­ta­sia­seikkailu,..
(Imaginaerum/Suomi-Kanada 2012)
23.50 Kyt­tä­put­ki: Holmes NYC
00.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Ruot­sa­lai­nen rea­li­ty­sarja. (42')
Kausi 13. Jaksot 6-7.
23.55 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
23.50 Ame­ri­kan rajavartijat
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
00.00 Ame­ri­kan rajavartijat
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
0
00.50 Pientä pilaa
00.55 Pientä pilaa
01.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
01.00 Kyl­mä­ve­risesti sinun
Ko­ti­mai­nen draama.
Kausi 3. Jaksot 2-4.
01.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Ruot­sa­lai­nen realitysarja.
la: Sykähdyttäviä suorituksia. Pommeja ja kranaatteja.
su: Jäätävää kyytiä. Huijareita liukkaalla jäällä.
01.00 Keisari Aarnio
Kau­si 1. Ko­ti­mai­nen draamasarja.
01.45 Kyl­mä­ve­risesti sinun