Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 27 28 29 30 31
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
2.8. 3.8. 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8.
6
05.00 Mexico Life
05.10 Ca­ribbean Life
Sar­jas­sa seu­ra­taan perheitä,..
05.20 Mexico Life
06.20 Kakkukuningas
06.10 Kakkukuningas
Kausi 3. Jaksot 19-20.
06.20 Jär­ven­ran­ta­ta­loa etsimässä
06.05 Kakkukuningas
Jau­ho­peu­ka­loi­den suo­sik­ki­sar­ja seu­raa New Jer­seys­sä si­jait­se­van Car­lo's Ba­ke­ry -per­he­lei­po­mon ar­kea, jos­sa nok­ka­mie­he­nä hää­rää kak­ku­mes­ta­ri Bud­dy Valastro.
06.05 Kakkukuningas
06.55 Kakkukuningas
07.05 Mexico Life
Sar­jas­sa pai­kal­li­set asun­non­vä­lit­tä­jät aut­ta­vat uut­ta ko­tia et­si­viä Mek­si­kon au­rin­koi­sel­la ran­ni­kol­la. (Me­xi­co Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
Kausi 6. Jaksot 10-13.
07.10 Ko­ti­kulmat kuntoon
Karen E.
07.25 Ko­ti­kulmat kuntoon
Alkaa uusintana. Karen E...
07.25 Ko­ti­kulmat kuntoon
ke: Karen E.
08.00 Ir­wi­nin per­heen eläintarha
Kro­ko­tii­li­mie­he­nä tun­ne­tuk­si tul­leen Ste­ve Ir­wi­nin pe­rin­tö elää hä­nen les­kes­sään Ter­ris­sä se­kä lap­sis­saan Bin­dis­sä ja Ro­ber­tis­sa. In­to­hi­moi­si­na luon­non­suo­je­li­joi­na he pyö­rit­tä­vät ai­van eri­tyis­laa­tuis­ta Aust­ra­lian eläin­tar­haa, jos­sa toi­mii myös huip­pu­ta­son vil­lie­läin­sai­raa­la. (Cri­key! It's The Ir­wins, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
Kausi 1. Jaksot 1-4.
08.05 Ca­ribbean Life
Sar­jas­sa seu­ra­taan perheitä,..
Kausi 1. Jaksot 13-14.
08.20 Ca­ribbean Life
Sar­jas­sa seu­ra­taan perheitä,..
Kausi 1. Jaksot 11-12.
08.15 Ca­ribbean Life
Sar­jas­sa seu­ra­taan per­hei­tä, jot­ka ha­lua­vat jät­tää ame­rik­ka­lai­sen tal­ven taak­seen ja et­si­vät uut­ta ko­tia Karibialta.
Kausi 2. Jaksot 1-6.
09.00 Lo­ma­ko­ti ilmaiseksi
Alkaa uusintana. Sar­jas­sa pa­ris­kun­nat met­säs­tä­vät unel­mien­sa lomakotia,..
9
09.15 Chi­ca­gon ta­lo­van­hukset kuntoon
09.10 Lo­ma­ko­ti ilmaiseksi
09.20 Lo­ma­ko­ti ilmaiseksi
Sar­jas­sa pa­ris­kun­nat met­säs­tä­vät unel­mien­sa lomakotia,..
09.20 Lo­ma­ko­ti ilmaiseksi
09.55 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Alkaa uusintana.
su: Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,.. Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
10.10 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Da­vid Broms­tad aut­taa lot­to­voit­ta­jia löy­tä­mään unel­miensa kodin...
09.55 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
10.05 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Da­vid Broms­tad aut­taa lot­to­voit­ta­jia löy­tä­mään unel­miensa kodin...
10.10 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Da­vid Broms­tad aut­taa lot­to­voit­ta­jia löy­tä­mään unel­miensa kodin...
10.15 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
10.50 Tans­kan­laivalla 24h
Nor­ja­lai­ses­sa to­si-tv-sar­jas­sa seu­ra­taan tans­ka­lai­sen Ste­na Sa­ga -aluk­sen ar­kea. Lai­va sei­laa päi­vit­täin Nor­jan ja Tans­kan väliä,..
10.40 Tans­kan­laivalla 24h
Nor­ja­lai­ses­sa to­si-tv-sar­jas­sa seu­ra­taan tans­ka­lai­sen Ste­na Sa­ga -aluk­sen arkea...
10.50 90 päi­vää morsiamena
Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien eri­kois­ta deit­tai­lua. Aluk­si ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met mat­kus­ta­vat Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min turvin...
(90 Day Fiance, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2018)
11.10 90 päi­vää morsiamena
Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien eri­kois­ta deittailua...
(90 Day Fiance, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2018)
11.05 90 päi­vää morsiamena
Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien eri­kois­ta deittailua...
(90 Day Fiance, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2018)
11.10 90 päi­vää morsiamena
Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien eri­kois­ta deit­tai­lua. Aluk­si ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met mat­kus­ta­vat Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min turvin...
(90 Day Fiance, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2018)
11.10 90 päi­vää morsiamena
Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien eri­kois­ta deittailua...
(90 Day Fiance, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2018)
11.35 San Fran­cis­con eläinpoliisit
(Ani­mal Cops San Fran­sis­co, , Yh­dys­vallat, 2004)
12.30: Vi­ra­no­mai­set sel­vit­tä­vät, on­ko omis­ta­ja lai­min­lyö­nyt rottweilereita,
11.50 San Fran­cis­con eläinpoliisit
(Ani­mal Cops San Fran­sis­co, , Yh­dys­vallat, 2004)
12.50: Eläin­po­lii­si saa vi­hiä koirista,..
12
12.55 Ko­ti­kulmat kuntoon
ma: Karen E.
12.55 Ko­ti­kulmat kuntoon
Karen E.
13.00 Ko­ti­kulmat kuntoon
Karen E.
13.45 TV Shop
ma: (, )
13.45 TV Shop
pe: (, )
13.50 TV Shop
(, )
14.45 Kiin­teis­töhuutokauppa
14.35 Kiin­teis­töhuutokauppa
14.45 Kiin­teis­töhuutokauppa
14.40 Kiin­teis­töhuutokauppa
14.50 Kiin­teis­töhuutokauppa
15
15.15 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
15.00 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
15.10 Say Yes to the Dress: Atlanta
Hää­pu­ku­liik­keen omis­ta­ja Lo­ri Al­len ja tä­män ys­tä­vä, hää­pu­ku­jen asian­tun­ti­ja, Mon­te Dur­ham ot­ta­vat tu­le­vat mor­sia­met vas­taan liik­kees­sä suu­rel­la vie­raan­va­rai­suu­del­la. (Say Yes to the Dress: At­lan­ta, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
15.20 Say Yes to the Dress Suomi
15.20 Say Yes to the Dress Suomi
15.30 Ra­kas­tu­nut Shakespeare
Ro­mant­ti­ses­sa elo­ku­vas­sa maail­man­kuu­lu ky­nä­niek­ka saa to­sie­lä­mäs­tä ki­pi­nän kir­joit­taa tun­ne­tuim­man rak­kaus­ta­ri­nan­sa: Wil­liam Sha­kes­pea­ren on luo­ta­va kii­rees­ti näy­tel­mä, mut­ta ru­noi­li­ja on muu­saa vailla...
(Shakespeare in Love, Draama, Iso-Britannia, Yhdysvallat, 1998)
15.40 Tahraton mieli
Os­car-pal­ki­tus­sa ro­mant­ti­ses­sa draa­mae­lo­ku­vas­sa Joel Ba­rish jär­kyt­tyy kuul­les­saan, et­tä hä­nen tyt­töys­tä­vän­sä Cle­men­ti­ne on käy­nyt muis­tik­li­ni­kal­la pyyh­ki­mäs­sä ko­ko rak­kaus­suh­teen pois mie­lestään...
(Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Draama, Yhdysvallat, 2004)
16.10 Kol­me vai­moa, yksi aviomies
16.15 Vin­ta­ge-kodit kuntoon
Erin and Ben Na­pier ra­kas­ta­vat pie­nen mis­sis­sip­pi­läi­sen ko­ti­kau­pun­kin­sa van­ho­ja, his­to­rial­li­sia taloja...
16.15 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Kausi 1. Jaksot 5-6.
17.05 Ir­wi­nin per­heen eläintarha
Kro­ko­tii­li­mie­he­nä tun­ne­tuk­si tul­leen Ste­ve Ir­wi­nin pe­rin­tö elää hä­nen les­kes­sään Ter­ris­sä se­kä lap­sis­saan Bin­dis­sä ja Ro­ber­tis­sa. In­to­hi­moi­si­na luon­non­suo­je­li­joi­na he pyö­rit­tä­vät ai­van eri­tyis­laa­tuis­ta Aust­ra­lian eläin­tar­haa, jos­sa toi­mii myös huip­pu­ta­son vil­lie­läin­sai­raa­la. (Cri­key! It's The Ir­wins, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
Kausi 1. Jaksot 1-4.
17.10 Dodo Heroes
Kos­ket­ta­vas­sa sar­jas­sa ih­mi­set te­ke­vät kaik­ken­sa, jot­ta pys­tyät aut­ta­maan apua tar­vit­se­via eläi­miä ym­pä­ri maailmaa.
17.45 Ra­kas­tu­nut Shakespeare
Ro­mant­ti­ses­sa elo­ku­vas­sa maail­man­kuu­lu ky­nä­niek­ka saa to­sie­lä­mäs­tä ki­pi­nän kir­joit­taa tun­ne­tuim­man rak­kaus­ta­ri­nan­sa: Wil­liam Sha­kes­pea­ren on luo­ta­va kii­rees­ti näy­tel­mä, mut­ta ru­noi­li­ja on muu­saa vail­la. Kau­nis Vio­la puo­les­taan ja­noaa teat­te­rin lu­moa ja naa­mioi­tuu mie­hek­si ki­vu­tak­seen näyt­tä­möl­le. Pa­rin koh­da­tes­sa syt­tyy romanssi,
(Shakespeare in Love, Draama, Iso-Britannia, Yhdysvallat, 1998)
17.45 Pien­tä säätöä
Ja­ne ja Ja­ke ovat eron­neet kym­me­nen vuot­ta sit­ten, ja Ja­ke on uu­sis­sa nai­mi­sis­sa. En­ti­sen pa­ris­kun­nan vä­lil­le syn­tyy kui­ten­kin uu­des­taan su­ti­naa, ja se pa­nee ih­mis­suh­teet kai­kin puo­lin kie­mu­ral­le. 110 min. Oh­jaus: Nan­cy Meyers. Pääo­sis­sa: Alec Bald­win, Da­ryl Sa­ba­ra, Hun­ter Par­rish, John Kra­sins­ki, Me­ryl St­reep, Ri­ta Wil­son, Steve Martin.
18
18.00 Say Yes to the Dress: Atlanta
Hää­pu­ku­liik­keen omis­ta­ja Lo­ri Al­len ja tä­män ys­tä­vä, hää­pu­ku­jen asian­tun­ti­ja, Mon­te Dur­ham ot­ta­vat tu­le­vat mor­sia­met vas­taan liik­kees­sä suu­rel­la vie­raan­va­rai­suu­del­la. (Say Yes to the Dress: At­lan­ta, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
Kausi 8. Jaksot 13-18.
18.05 Say Yes to the Dress Suomi
18.10 Kol­me vai­moa, yksi aviomies
19.00 Tans­kan­laivalla 24h
Nor­ja­lai­ses­sa to­si-tv-sar­jas­sa seu­ra­taan tans­ka­lai­sen Ste­na Sa­ga -aluk­sen ar­kea. Lai­va sei­laa päi­vit­täin Nor­jan ja Tans­kan väliä,..
19.05 Kau­niit ja kuuluisat
UU­SI KAU­SI Dis­co­ve­ry+-pal­ve­lus­ta tut­tu sar­ja nyt te­levisiossa...
19.30 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
ti: Alkaa uusintana.
ke: Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
to: Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
20.00 San Fran­cis­con eläinpoliisit
(Ani­mal Cops San Fran­sis­co, , Yh­dys­vallat, 2004)
ti: Eläin­po­lii­si saa vi­hiä koi­ris­ta, joi­ta pi­de­tään kah­lit­tu­na ta­lon ta­kapihalle...
ke: Koi­rat hyök­kää­vät naa­pu­rin kimp­puun omis­ta­jien pois­sa ollessa,..
to: Vi­ra­no­mai­set sel­vit­tä­vät, on­ko omis­ta­ja lai­min­lyö­nyt rottweilereita,
20.00 Suomurhat
Kuu­ma ja kos­tea suoa­lue on eri­no­mai­nen pii­lo­paik­ka - ruu­miin hä­vit­tämiseen...
20.00 Kun­nes kuo­le­ma mei­dät erottaa
Rak­kaus­ta­ri­na voi ul­koi­ses­ti vai­kut­taa ihas­tut­ta­val­ta, mut­ta to­tuus voi ol­la toinen...
20.00 Oi­keu­den äärellä
UU­SI KAU­SI True Con­vic­tion tut­kii, mi­ten mur­hat rat­kais­taan ka­dul­la ja voi­te­taan oi­keus­sa­lis­sa. An­na-Sig­ga Nicolazzi,..
21
21.00 Mur­han sy­vät jäljet
Sar­ja seu­raa ih­mi­siä, joi­den elä­mä järk­ky­nyt rai­teil­taan lä­hei­sen kuo­le­man seurauksena...
21.00 Kaaos oikeusalissa
Ka­me­ra seu­raa oi­keus­sa­lin ta­pah­tu­mia pal­jas­taen tun­tei­ta ja reak­tioi­ta, joi­ta tuomarit,..
21.00 Deadly Recall
Va­lo­ku­va­muis­tin omaa­va Pat Pos­tig­lio­ne työs­ken­te­li 25 vuo­den ajan Nash­vil­les­sä mur­haetsivänä...
21.00 Tulkki
Ni­co­le Kid­man esit­tää jän­ni­ty­se­lo­ku­vas­sa YK:n tulk­kia, jo­ka kuu­lee va­hin­gos­sa kes­kus­te­lun sa­la­mur­has­ta ja jou­tuu pian it­se pa­ke­ne­maan mur­haa­jia. 122 min. Oh­jaus: Syd­ney Pol­lack. Pääo­sis­sa: Ni­co­le Kid­man, Sean Penn, Cat­he­ri­ne Kee­ner, George Harris.
(Interpreter, The, Toiminta, Yhdysvallat, 2005)
21.00 Pa­ho­lai­nen joukossamme
Kos­to, sar­ja­mur­hat ja pe­tos­ver­kot saa­vat yh­tei­söt pel­kää­mään. Kun ri­kok­set lo­pul­ta paljastuvat,..
21.00 At­lan­tan murharyhmä
21.00 Murhanauhat
UU­SI KAU­SI Hen­ki­ri­kok­set ete­ne­vät dra­maat­tis­ten to­del­lis­ten ku­va­ma­te­riaa­lien avul­la täs­sä uraauur­ta­vas­sa sarjassa...
22.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (spe­cial vic­tims unit) , Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2010)
(Law & Order SVU
ti:
ke:
22.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
(Law & Or­der SVU (spe­cial victims unit)
la: Alkaa uusintana.
22.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Or­der SVU (spe­cial vic­tims unit) , Ri­kosdraama, )
22.50 Hii­pi­vää kauhua
Kun Ni­co­le ta­paa ko­mean ja ka­ris­maat­ti­sen Da­vi­din, hän on kaik­kea, mi­tä vain toi­voa saat­taaa. Kaik­ki vai­kut­taa täy­del­li­sel­tä, mut­ta pian hän huomaa,..
(Fear, Trilleri, Yhdysvallat, 1996)
22.50 Tulkki
Ni­co­le Kid­man esit­tää jän­ni­ty­se­lo­ku­vas­sa YK:n tulk­kia, jo­ka kuu­lee va­hin­gos­sa kes­kus­te­lun sa­la­mur­has­ta ja jou­tuu pian it­se pa­ke­ne­maan mur­haa­jia. 122 min.
(Interpreter, The, Toiminta, Yhdysvallat, 2005)
23.25 Yhä mysteeri
Nuo­ri Hol­ly­wood-julk­kis juh­lii syn­ty­mä­päiviään,..
23.40 Mur­ha­mys­tee­ri: Chris Watts
23.45 Deadly Recall
23.40 Pa­ho­lai­nen joukossamme
23.45 At­lan­tan murharyhmä
0
00.20 Kun­nes kuo­le­ma mei­dät erottaa
00.40 Suomurhat
00.40 Yhä mysteeri
00.35 Kaaos oikeusalissa
00.40 Kun­nes kuo­le­ma mei­dät erottaa
00.40 Mur­han sy­vät jäljet
Sar­ja seu­raa ihmisiä,..
01.20 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Kausi 12. Jaksot 15-16.
01.15 Mur­ha­mys­tee­ri: Chris Watts
01.35 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Kausi 12. Jaksot 12-14.
01.35 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Kausi 12. Jaksot 17-18.
01.35 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
02.15 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
02.25 Mur­haaja kotonani
Jos ih­mi­nen lä­hi­pii­ris­sä­si hau­toi­si kar­mei­ta te­ko­ja, niin huo­mai­sit­ko mer­kit etukäteen?..
02.25 Mur­haaja kotonani
3
03.00 Mur­haaja kotonani
03.20 Mel­kein täy­dellinen rikos
Sar­ja esit­te­lee to­si­ta­ri­noi­ta ri­kollisista,..
03.20 Mel­kein täy­dellinen rikos
03.20 Mel­kein täy­dellinen rikos
03.55 Mel­kein täy­dellinen rikos
04.00 Mel­kein täy­dellinen rikos
04.15 Tref­fit helvetistä
04.15 Tref­fit helvetistä
04.20 Tref­fit helvetistä
04.45 Ca­ribbean Life
04.55 Mexico Life