Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 27 28 29 30 31
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
26.7. 27.7. 28.7. 29.7. 30.7. 31.7. 1.8.
6
05.05 Mexico Life
Kausi 5. Jaksot 9-7.
06.25 Kakkukuningas
Toi­nen tois­taan us­ko­mat­to­mam­mat vi­siot muut­tu­vat Bud­dyn tii­min kä­sis­sä syö­tä­vik­si tai­de­teok­sik­si. (Ca­ke Boss, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2010)
Kausi 3. Jaksot 1-5.
06.30 Kakkukuningas
Jau­ho­peu­ka­loi­den suo­sik­ki­sar­ja seu­raa New Jer­seys­sä si­jait­se­van Car­lo's Ba­ke­ry -per­he­lei­po­mon ar­kea, jos­sa nok­ka­mie­he­nä hää­rää kak­ku­mes­ta­ri Bud­dy Valastro.
Kausi 3. Jaksot 6-11.
06.35 Kakkukuningas
06.15 Kakkukuningas
07.00 Mexico Life
Sar­jas­sa pai­kal­li­set asun­non­vä­lit­tä­jät aut­ta­vat uut­ta ko­tia et­si­viä Mek­si­kon au­rin­koi­sel­la rannikolla.
07.25 Mexico Life
(Me­xi­co Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
Alkaa uusintana.
07.15 Mexico Life
07.35 Mexico Life
Kausi 6. Jaksot 2-3.
07.40 Mexico Life
08.00 Bron­xin eläintarha
New Yor­kin Bron­xis­sa si­jait­se­vas­sa eläin­tar­has­sa asuu yli 6000 eläin­tä, joi­den hy­vin­voin­nis­ta vas­taa 500 asial­leen omis­tau­tu­nut­ta työn­te­ki­jää. Sar­ja vie eläin­tar­han kieh­to­viin ku­lis­sei­hin, jois­sa jo­kai­nen päi­vä on täyn­nä yl­lä­tyk­siä. (The Zoo, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
08.25 Ca­ribbean Life
(Ca­rib­bean Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2014)
Kausi 1. Jaksot 1-8.
08.40 Ca­ribbean Life
Sar­jas­sa seu­ra­taan perheitä,..
Kausi 1. Jaksot 9-10.
9
09.20 Chi­ca­gon ta­lo­van­hukset kuntoon
Si­sus­tus­suun­nit­te­li­ja Ali­son Vic­to­ria os­taa ja kun­nos­taa Chi­ca­gon par­haat päi­vän­sä näh­nei­tä ko­te­ja. Vic­to­rian tar­koi­tuk­se­na on pyr­kiä säi­lyt­tä­mään ta­lo­jen ai­nut­laa­tui­set omis­nai­suu­det ja yk­si­tyis­koh­dat samalla,
Kausi 1. Jaksot 6-9.
09.35 Chi­ca­gon ta­lo­van­hukset kuntoon
09.50 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
su: UU­SI KAU­SI Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
10.10 Say Yes to the Dress Lancashire
Hääoh­jel­ma Say Yes to the Dres­sin spin off -sar­jas­sa et­si­tään si­tä elä­män ai­nut­ker­tai­sin­ta asua Ir­lan­nin­me­ren ran­nal­la Lan­cas­hi­res­sa Luo­teis-Englannissa...
10.10 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Oli­pa ky­se sa­to­jen­tu­han­sien tai mil­joo­nien voi­tos­ta, on­nek­kaat äk­ki­ri­kas­tu­neet ha­lua­vat hy­pä­tä asun­to­mark­ki­noil­le he­ti. (My Lot­te­ry Dream Ho­me, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2016)
Kausi 1. Jaksot 1-6.
10.45 Tans­kan­laivalla 24h
Nor­ja­lai­ses­sa to­si-tv-sar­jas­sa seu­ra­taan tans­ka­lai­sen Ste­na Sa­ga -aluk­sen ar­kea. Lai­va sei­laa päi­vit­täin Nor­jan ja Tans­kan vä­liä, ja mat­kal­la Os­los­ta Fre­de­riks­hav­niin ja ta­kai­sin sat­tuu ja tapahtuu.
11.10 90 päi­vää morsiamena
Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien eri­kois­ta deit­tai­lua. Aluk­si ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met mat­kus­ta­vat Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min tur­vin. Pa­ris­kun­nal­la on sen jäl­keen 90 päi­vää ai­kaa ta­pail­la, min­kä päät­teek­si hei­dän on jo­ko men­tä­vä nai­mi­siin, tai mor­sian jou­tuu pois­tu­maan maas­ta. (90 Day Fian­ce, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
11.20 90 päi­vää morsiamena
Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien eri­kois­ta deit­tai­lua. Aluk­si ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met mat­kus­ta­vat Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min tur­vin. Pa­ris­kun­nal­la on sen jäl­keen 90 päi­vää ai­kaa ta­pail­la, min­kä päät­teek­si hei­dän on jo­ko men­tä­vä nai­mi­siin, tai mor­sian jou­tuu pois­tu­maan maas­ta. (90 Day Fian­ce, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
11.45 Phoe­ni­xin eläinpoliisit
(Ani­mal Cops Phoe­nix, Do­ku­ment­ti­sar­ja, Yh­dys­vallat, 2009)
11.45: Syyhyn kourissa.
12.40: Taistelu hengestä.
11.55 Phoe­ni­xin eläinpoliisit
Elämä ja kuolema.
12
12.55 Ko­ti­kulmat kuntoon
Upeak­si kun­nos­tet­tu­jen ko­tien myö­tä asui­na­lueen ar­vo on nous­sut ja ylei­sil­me ko­hen­tu­nut huimasti...
Kausi 2. Jaksot 1-3.
12.50 San Fran­cis­con eläinpoliisit
Osa 1...
13.05 Ko­ti­kulmat kuntoon
to: Karen E.
13.45 TV Shop
ma: (, )
13.35 TV Shop
la: (, )
13.55 TV Shop
to: (, )
14.45 Kiin­teis­töhuutokauppa
Kausi 7. Jaksot 8-10.
14.35 Kiin­teis­töhuutokauppa
su: (Flip or Flop, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
14.55 Kiin­teis­töhuutokauppa
15
15.15 Say Yes to the Dress Suomi
15.15 Say Yes to the Dress: Atlanta
Hää­pu­ku­liik­keen omis­ta­ja Lo­ri Al­len ja tä­män ys­tä­vä, hää­pu­ku­jen asian­tun­ti­ja, Mon­te Dur­ham ot­ta­vat tu­le­vat mor­sia­met vas­taan liik­kees­sä suu­rel­la vie­raan­va­rai­suu­del­la. (Say Yes to the Dress: Atlanta,
15.25 Say Yes to the Dress Suomi
15.10 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
su: UU­SI KAU­SI Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
15.40 Billy Elliot
Pal­kit­tu draa­ma poh­joi­seng­lan­ti­lai­ses­sa kai­vos­kau­pun­gis­sa 1980-lu­vul­la kas­va­vas­ta 11-vuo­tiaas­ta Bil­lys­tä, jon­ka tans­si­haa­vei­ta jäy­hä isä ei kat­so hy­väl­lä. 105 min. Oh­jaus: Step­hen Dald­ry. Pääo­sis­sa: Ga­ry Le­wis, Jamie Bell,
(Billy Elliot, Draama, Iso-Britannia, Ranska, 2000)
15.40 To Walk Invisible
1800-lu­vul­le si­joit­tu­vas­sa elo­ku­vas­sa Bron­ten sis­kok­set ta­voit­te­le­vat uraa kir­jai­li­joi­na. He ei­vät tee si­tä täy­sin omas­ta ha­lus­taan, vaan he ha­lua­vat ol­la ta­lou­del­li­ses­ti riip­pu­mat­to­mia sen jäl­keen, kun hei­dän isän­sä on kuol­lut. Elo­ku­va pe­rus­tuu löy­häs­ti to­si­tapahtumiin.
(To Walk Invisible, , Iso-Britannia, 2016)
16.05 Kol­me vai­moa, yksi aviomies
16.15 Vin­ta­ge-kodit kuntoon
Erin and Ben Na­pier ra­kas­ta­vat pie­nen mis­sis­sip­pi­läi­sen ko­ti­kau­pun­kin­sa van­ho­ja, his­to­rial­li­sia taloja...
16.20 Vin­ta­ge-kodit kuntoon
Erin and Ben Na­pier ra­kas­ta­vat pie­nen mis­sis­sip­pi­läi­sen ko­ti­kau­pun­kin­sa vanhoja,..
17.00 Bron­xin eläintarha
New Yor­kin Bron­xis­sa si­jait­se­vas­sa eläin­tar­has­sa asuu yli 6000 eläin­tä, joi­den hy­vin­voin­nis­ta vas­taa 500 asial­leen omis­tau­tu­nut­ta työn­te­ki­jää. Sar­ja vie eläin­tar­han kieh­to­viin ku­lis­sei­hin, jois­sa jo­kai­nen päi­vä on täyn­nä yl­lä­tyk­siä. (The Zoo, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
Kausi 4. Jaksot 11-13.
17.10 Bron­xin eläintarha
New Yor­kin Bron­xis­sa si­jait­se­vas­sa eläin­tar­has­sa asuu yli 6000 eläintä,..
17.15 Dodo Heroes
Kos­ket­ta­vas­sa sar­jas­sa ih­mi­set te­ke­vät kaikkensa,..
17.40 To Walk Invisible
1800-lu­vul­le si­joit­tu­vas­sa elo­ku­vas­sa Bron­ten sis­kok­set ta­voit­te­le­vat uraa kir­jai­li­joi­na. He ei­vät tee si­tä täy­sin omas­ta ha­lus­taan, vaan he ha­lua­vat ol­la ta­lou­del­li­ses­ti riip­pu­mat­to­mia sen jäl­keen, kun hei­dän isän­sä on kuol­lut. Elo­ku­va pe­rus­tuu löy­häs­ti to­si­ta­pah­tu­miin. 120 min. Oh­jaus: Sal­ly Wainw­right. Pääo­sis­sa: Finn At­kins, Re­becca Callard,
(To Walk Invisible, , Iso-Britannia, 2016)
18
18.00 Say Yes to the Dress: Atlanta
Hää­pu­ku­liik­keen omis­ta­ja Lo­ri Al­len ja tä­män ys­tä­vä, hää­pu­ku­jen asian­tun­ti­ja, Mon­te Dur­ham ot­ta­vat tu­le­vat mor­sia­met vas­taan liik­kees­sä suu­rel­la vie­raan­va­rai­suu­del­la. (Say Yes to the Dress: At­lan­ta, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
Kausi 8. Jaksot 7-12.
18.00 Tahraton mieli
Os­car-pal­ki­tus­sa ro­mant­ti­ses­sa draa­mae­lo­ku­vas­sa Joel Ba­rish jär­kyt­tyy kuul­les­saan, et­tä hä­nen tyt­töys­tä­vän­sä Cle­men­ti­ne on käy­nyt muis­tik­li­ni­kal­la pyyh­ki­mäs­sä ko­ko rak­kaus­suh­teen pois mie­les­tään. Rai­vois­saan Joel ha­luaa teh­dä it­se­kin saman,..
(Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Draama, Yhdysvallat, 2004)
18.10 Say Yes to the Dress Suomi
18.10 Kol­me vai­moa, yksi aviomies
19.00 Tans­kan­laivalla 24h
Nor­ja­lai­ses­sa to­si-tv-sar­jas­sa seu­ra­taan tans­ka­lai­sen Ste­na Sa­ga -aluk­sen ar­kea. Lai­va sei­laa päi­vit­täin Nor­jan ja Tans­kan väliä,..
19.00 Yhä mysteeri
Nuo­ri Hol­ly­wood-julk­kis juh­lii syn­ty­mä­päiviään,..
19.30 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
ti: Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
ke:
to: UU­SI KAU­SI Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
20.00 Phoe­ni­xin eläinpoliisit
(Ani­mal Cops Phoe­nix, Do­ku­ment­ti­sar­ja, Yh­dys­vallat, 2009)
ma: Syyhyn kourissa.
ti: Taistelu hengestä.
ke: Elämä ja kuolema.
20.00 San Fran­cis­con eläinpoliisit
Osa 1...
20.00 Suomurhat
Kuu­ma ja kos­tea suoa­lue on eri­no­mai­nen pii­lo­paik­ka - ruu­miin hä­vit­tämiseen...
20.00 Kun­nes kuo­le­ma mei­dät erottaa
Rak­kaus­ta­ri­na voi ul­koi­ses­ti vai­kut­taa ihas­tut­ta­val­ta, mut­ta to­tuus voi ol­la toi­nen. Pin­nan al­la voi ol­la rai­voa, pak­ko­miel­tei­tä ja suo­ra­nais­ta vai­no­har­hai­suut­ta. Sar­jas­sa kä­si­tel­lään pa­ri­suh­tei­ta, jot­ka ovat päät­ty­neet kar­meal­la ta­val­la - mur­haan. (Til Death Do Us Part,
21
21.00 Mur­han sy­vät jäljet
Sar­ja seu­raa ih­mi­siä, joi­den elä­mä järk­ky­nyt rai­teil­taan lä­hei­sen kuo­le­man seurauksena...
21.00 Kaaos oikeusalissa
Ka­me­ra seu­raa oi­keus­sa­lin ta­pah­tu­mia pal­jas­taen tun­tei­ta ja reak­tioi­ta, joi­ta tuomarit,..
21.00 Deadly Recall
Va­lo­ku­va­muis­tin omaa­va Pat Pos­tig­lio­ne työs­ken­te­li 25 vuo­den ajan Nash­vil­les­sä mur­haetsivänä...
21.00 Villi joki
Per­he läh­tee las­ke­maan kos­kia per­heen äi­din Gai­lin nuo­ruu­den mai­se­miin. Joel­le pääs­tyään he ta­paa­vat kol­me mies­tä, mut­ta jos­sain koh­taa po­ru­kan ai­noa kos­ken­las­ku­tai­toi­nen mies ka­toaa sa­la­pe­räisesti...
(River Wild, The, Trilleri, Yhdysvallat, 1994)
21.00 Pa­ho­lai­nen joukossamme
Kos­to, sar­ja­mur­hat ja pe­tos­ver­kot saa­vat yh­tei­söt pel­kää­mään. Kun ri­kok­set lo­pul­ta paljastuvat,..
21.00 At­lan­tan murharyhmä
21.00 Mur­ha­mys­tee­ri: Chris Watts
Kun ras­kaa­na ole­va Sha­nann Watts ja hä­nen kak­si pien­tä ty­tär­tään ka­to­si­vat jäl­jettömiin,..
22.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (spe­cial vic­tims unit) , Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2010)
(Law & Order SVU
ti:
ke:
22.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Or­der SVU (spe­cial vic­tims unit) , Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2010)
22.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Or­der SVU (spe­cial vic­tims unit) , Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2010)
Kausi 12. Jaksot 16-17.
22.50 Funny People
Tähtikoomikko George Simmons sairastuu vakavasti. Hän ha­luaa pan­na elä­män­sä uu­teen uskoon,..
(Funny People, Komedia, Yhdysvallat, 2009)
22.50 Villi joki
Per­he läh­tee las­ke­maan kos­kia per­heen äi­din Gai­lin nuo­ruu­den mai­se­miin. Joel­le pääs­tyään he ta­paa­vat kol­me mies­tä, mut­ta jos­sain koh­taa po­ru­kan ai­noa kos­ken­las­ku­tai­toi­nen mies ka­toaa sa­la­pe­räisesti...
(River Wild, The, Trilleri, Yhdysvallat, 1994)
23.00 Yhä mysteeri
Nuo­ri Hol­ly­wood-julk­kis juh­lii syn­ty­mä­päiviään,..
23.40 New Yor­kia jär­kyt­tä­neet rikokset
23.40 Deadly Recall
23.40 Pa­ho­lai­nen joukossamme
23.40 At­lan­tan murharyhmä
23.55 Kun­nes kuo­le­ma mei­dät erottaa
0
00.35 Suomurhat
00.35 Yhä mysteeri
00.35 Kaaos oikeusalissa
00.35 Mur­han sy­vät jäljet
00.55 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Kausi 12. Jaksot 5-6.
00.50 New Yor­kia jär­kyt­tä­neet rikokset
01.30 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Kausi 12. Jaksot 2-4.
01.30 Kun­nes kuo­le­ma mei­dät erottaa
01.25 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
01.50 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
02.20 Mur­haaja kotonani
Jos ih­mi­nen lä­hi­pii­ris­sä­si hau­toi­si kar­mei­ta tekoja,..
02.25 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Kausi 12. Jaksot 7-8.
02.20 Mur­haaja kotonani
02.35 Mur­haaja kotonani
3
03.10 Mel­kein täy­dellinen rikos
Kausi 1. Jaksot 12-1.
03.10 Mel­kein täy­dellinen rikos
03.30 Mel­kein täy­dellinen rikos
03.30 Mel­kein täy­dellinen rikos
04.05 Sek­si­lei­keistä putkaan
04.05 Mel­kein täy­dellinen rikos
04.05 Sek­si­lei­keistä putkaan
04.35 Mexico Life
(Me­xi­co Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
Kausi 5. Jaksot 10-1.
04.25 Sek­si­lei­keistä putkaan
04.25 Sek­si­lei­keistä putkaan
04.30 Mexico Life
Kausi 6. Jaksot 8-9.
04.55 Mexico Life