Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
25.9. 26.9. 27.9. 28.9. 29.9. 30.9. 1.10.
6
06.00 Moderni perhe
06.00 Moderni perhe
06.40 En­si­silmäyksellä
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
06.40 Simpsonit
07.05: Mar­ge ta­juaa ha­lua­van­sa vauvan,..
08.15: Ma­sen­tu­nut Ho­mer voit­taa myPadin,..
07.00 Simpsonit
07.05 On­nenpyörä VIP
Ke­vään vii­mei­ses­sä fi­naa­lis­sa selviää,..
07.45 Moderni perhe
07.45 En­nätystehdas
08.25 Si­lent Library Suomi
08.25 Mie­hen puolikkaat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
08.25 Tuho-osasto
08.35 Tuho-osasto
08.30 Huu­to­kau­pan metsästäjät
08.50 Mie­hen puolikkaat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
9
09.15 Simpsonit
Mar­ge ta­juaa ha­lua­van­sa vauvan,..
pe: Ma­sen­tu­nut Ho­mer voit­taa myPadin,..
09.25 Ril­lit huurussa
09.45 Moderni perhe
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
10.10 Family Guy
10.15 Huu­to­kau­pan metsästäjät
11.05 Simpsonit
ke: Mar­ge pe­rus­taa oman rin­ke­li­bisneksen,..
11.35 En­si­silmäyksellä
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
12.30: Ted saa pu­he­lun Kapteenilta...
13.00: Pe­li­kir­ja tu­lee Bar­neyn uniin,..
13.30: Bar­ney ja Ro­bin ai­ko­vat myy­dä Bar­neyn asunnon...
11.30 Simpsonit
12.30: Si­des­how Bob va­pau­tuu jäl­leen ker­ran vankilasta,..
12
12.00 Tuho-osasto
12.30 Huu­to­kau­pan met­säs­täjät Suomi
12.30 Huu­to­kau­pan metsästäjät
13.00 On­nenpyörä VIP
Kol­man­nes­ta fi­naa­li­pai­kas­ta maa­gi­sis­sa tun­nel­mis­sa ki­saa­vat Noora Karma,..
13.00 En­si­silmäyksellä
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
Te­din pil­ven­piir­tä­jän avataan,..
Ted ta­paa pa­ri­kymp­pi­sen tytön,..
13.00 En­si­silmäyksellä
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
14.00: Ted saa pu­he­lun Kapteenilta...
14.00 Castle
Ame­rik­ka­lai­nen dekkarisarja.
15.00: Cast­le ja Bec­kett tut­ki­vat murhaa,..
14.00 Moderni perhe
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
14.00 On­nenpyörä VIP
Ke­vään vii­mei­ses­sä fi­naa­lis­sa selviää,..
14.00 Si­lent Library Suomi
14.30 Si­lent Library Suomi
14.30 Family Guy
15.30: Pe­ter lii­kut­tuu kyy­ne­liin as­ti kou­lun ky­ky­kilpailussa,..
16.00: Kun Pe­ter kuulee,..
16.30: He kuu­le­vat ri­ko­sil­moi­tuk­sen po­lii­si­ra­dios­ta. Peter vaatii,
15
15.00 Kymppitonni
ke: Juon­ta­ja­na Cristal Snow.
to: Kymp­pi­ton­ni is back...
15.00 Mie­hen puolikkaat
15.30: Ala­nin uu­si tyt­töys­tä­vä pal­jas­tuu eri­no­mai­sek­si kokiksi,..
16.00: Kun Alan saa her­mo­ro­mah­duk­sen jul­ki­sel­la paikalla,..
17.00: Char­lien ja Mian suh­de syvenee,..
15.30 Mie­hen puolikkaat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
16.00 Mie­hen puolikkaat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
16.30 Tuho-osasto
17.00 Ril­lit huurussa
Kooth­rap­pa­lia jännittää,..
ke: Kun Shel­don sairastuu,..
17.00 Ril­lit huurussa
17.00 Moderni perhe
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
17.30: Per­heen­jä­se­net jou­tu­vat yl­lät­tä­viin ja vai­kei­siin tilanteisiin,
18.00: Ko­ko per­he val­mis­tau­tuu kou­lun mark­ki­na­päivään...
17.30 Simpsonit
pe: Ho­mer ta­paa sur­vi­valisteja,..
18
18.00 Family Guy
Mie­het ovat in­nois­saan, kun kuulevat,..
Pe­ter lii­kut­tuu kyy­ne­liin as­ti kou­lun ky­ky­kilpailussa,..
ke: Kun Pe­ter kuulee,.. He kuu­le­vat ri­ko­sil­moi­tuk­sen po­lii­siradiosta...
pe: Meg on huo­lis­saan siitä,.. Ch­ris ta­pai­lee yk­sin­huoltajaa,..
18.00 Ril­lit huurussa
18.30: Kun Leo­nard ja Shel­don ta­paa­vat 15-vuo­tiaan fy­sii­kan ihmelapsen,..
19.00: Po­jat päät­tä­vät ki­sa­ta ylio­pis­ton fy­siik­kakisassa,..
19.30: Kun Leo­nard ja po­jat os­ta­vat vuo­den 1960 klas­sik­koe­lo­ku­van ai­ka­ko­ne­rekvisiitan,..
20.00: Leo­nard, Wo­lo­witz ja Kooth­rap­pa­li ihas­tu­vat Shel­do­nin kak­sois­sis­koon Missyyn...
20.30: Kun Pen­ny saa tietää,..
19.00 Simpsonit
ti: Mar­ge pe­rus­taa oman rin­ke­li­bisneksen,..
Tik­ku ja Tak­ku -ani­maa­tion suo­sio hiipuu...
Si­des­how Bob va­pau­tuu jäl­leen ker­ran vankilasta,..
19.00 Mie­hen puolikkaat
19.30: Ala­nin uu­si tyt­töys­tä­vä pal­jas­tuu eri­no­mai­sek­si kokiksi,..
20.00: Kun Alan saa her­mo­ro­mah­duk­sen jul­ki­sel­la paikalla,..
20.00 Ril­lit huurussa
ti: Kun Shel­don sairastuu,..
20.00 Ril­lit huurussa
20.00 Ril­lit huurussa
20.30: Kun Pen­ny saa tietää,..
20.30 Si­lent Library Suomi
21
21.00 9-1-1
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
ti: Los An­ge­le­sia ra­vis­te­lee voi­ma­kas maan­järistys...
21.00 9-1-1: Lone Star
21.00 Mie­hen puolikkaat
21.30: Ala­nin uu­si tyt­töys­tä­vä pal­jas­tuu eri­no­mai­sek­si kokiksi,..
22.00: Kun Alan saa her­mo­ro­mah­duk­sen jul­ki­sel­la paikalla,..
21.00 Mie­hen puolikkaat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
21.00 Kyttäyskeikka
Sta­keout, USA 1987. O: John Bad­ham, P: Emi­lio Es­te­vez, Ric­hard Drey­fuss, Ai­dan Quinn. Ru­tii­ni­no­mai­nen val­von­ta­keik­ka saa va­ka­van kään­teen, kun et­si­vä ryh­tyy suh­tee­seen suo­je­le­man­sa nai­sen kans­sa - vaa­ran­taen pa­rin­sa uran ja hei­dän mo­lem­pien hengen.
21.00 The Heat
(USA 2013) O: Paul Feig. P: Sand­ra Bul­lock, Me­lis­sa Mc­Cart­hy. Hul­va­ton toi­min­ta­ko­me­dia rä­jäh­dy­salt­tiis­ta po­lii­si­kak­si­kos­ta, jo­ka jah­taa huu­me­pa­ro­nia Bos­to­nis­sa ja yrit­tää sa­mal­la sie­tää toisiaan.
22.00 Mie­hen puolikkaat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
22.00 Castle
osa. Cast­le ja Bec­kett tut­ki­vat näen­näis­tä tak­si­kus­kin ryös­tömurhaa,..
22.00 Castle
osa. Cast­le ja Bec­kett yrit­tä­vät ko­vaot­tei­sen agent­ti Fal­lo­nin kans­sa es­tää ter­ro­ri-is­kun, jol­la voi­si ol­la tu­hoi­sat seu­rauk­set ko­ko New Yorkille.
22.00 Val­tion vihollinen
(Ene­my of the Sta­te, USA 1998) O:To­ny Scott. P: Will Smith, Ge­ne Hack­mann, Jon Voight. Me­nes­ty­vä asia­na­ja­ja saa tie­tä­mät­tään hal­tuun­sa vi­deo­nau­han, jo­ka näy­tää sa­lai­sen tur­val­li­suus­pal­ve­lun osal­li­suu­den po­lii­ti­kon murhaan.
23.00 I, Robot
I, Ro­bot, USA, Sak­sa, 2004. O: Alex Proyas. P: Will Smith, Brid­get Moy­na­han, Bru­ce Greenwood...
23.20 Simpsonit
23.20 9-1-1: Lone Star
23.30 Family Guy
23.30 Family Guy
23.30 En­si­silmäyksellä
00.00 Simpsonit
00.00 Simpsonit
0
00.00 Family Guy
00.20 9-1-1
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
00.35 I, Robot
I, Ro­bot, USA, Sak­sa, 2004. O: Alex Proyas. P: Will Smith, Brid­get Moy­na­han, Bru­ce Greenwood...
00.50 Castle
Ame­rik­ka­lai­nen dekkarisarja.
00.50 Val­tion vihollinen
(Ene­my of the Sta­te, USA 1998) O:To­ny Scott. P: Will Smith, Ge­ne Hack­mann, Jon Voight...
00.50 Simpsonit
00.50 Family Guy
01.15 Family Guy
01.45 9-1-1: Lone Star
02.15 Simpsonit
02.10 Criminal Minds
02.25 I, Robot
I, Ro­bot, USA, Sak­sa, 2004. O: Alex Proyas. P: Will Smith, Brid­get Moy­na­han, Bru­ce Greenwood...
02.45 Nuori MacGyver
02.40 Castle
osa. Ame­rik­ka­lai­nen dekkarisarja.
02.45 Family Guy
3
03.30 Nuori MacGyver
03.25 9-1-1
03.25 Simpsonit
03.35 Mie­hen puolikkaat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
03.35 Kyttäyskeikka
Sta­keout, USA 1987. O: John Bad­ham, P: Emi­lio Es­te­vez, Ric­hard Drey­fuss, Ai­dan Quinn...
04.10 Criminal Minds
04.05 Nuori MacGyver
04.10 Nuori MacGyver
04.10 Family Guy
04.20 Mie­hen puolikkaat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
04.45 Criminal Minds
04.55 Family Guy
05.00 Family Guy
04.50 En­nätystehdas
05.16 Moderni perhe
05.25 Pe­lastajat Lappi
05.30 Family Guy
05.31 Moderni perhe
05.35 Pe­lastajat Lappi
05.46 Family Guy