Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
4.9. 5.9. 6.9. 7.9. 8.9. 9.9. 10.9.
6
06.00 Moderni perhe
06.00 Moderni perhe
06.00 Moderni perhe
06.40 En­si­silmäyksellä
06.40 Tuho-osasto
07.00 Simpsonit
07.05 Simpsonit
07.25: Bart tuo koi­ran­saa kou­luun päivänä,..
08.15: Isoi­sä ra­kas­tuu Mar­gen äitiin,..
08.35: Ho­mer ryh­tyy ai­kui­so­pet­ta­jak­si kurssilla,..
09.50: Mar­ge päättää,..
07.30 On­nenpyörä VIP
07.45 Moderni perhe
08.15 En­nätystehdas
Rum­mun­pä­ri­nää eu­ro­vii­su­tyy­liin ja tram­po­lii­nia taivaalle...
08.30 Mie­hen puolikkaat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
9
09.00 Huu­to­kau­pan metsästäjät
09.15 Simpsonit
ke: Käy­tyään lä­hel­lä kuolemaa,..
Isoi­sä ra­kas­tuu Mar­gen äitiin,..
10.10 Family Guy
Nu­ja­koi­vat irkut...
Ste­wiel­lä diag­no­soidaan ADD,..
ke: Pe­ter esit­tää Joeta,..
Hän muis­taa äkkiä,..
10.15 Tuho-osasto
10.15 Moderni perhe
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
11.35: Clai­ren ja Ca­me­ro­nin ta­lop­ro­jek­ti kangertelee,..
11.05 Simpsonit
ke: Mai­nok­set he­rää­vät henkiin,..
11.05 Huu­to­kau­pan metsästäjät
12.00: Ivyl­la me­nee kä­sit­teet sekaisin,..
12
12.00 Tuho-osasto
12.00 Simpsonit
12.30: Si­des­how Bob kar­kaa jäl­leen vankilastaa...
13.00: Troy McC­lu­re ker­taa Simps­nit-sar­jan his­to­riaa n kunniaksi.
13.30: Mar­ge ei suos­tu os­ta­maan Bar­til­le vä­ki­val­tais­ta vi­deopeliä,..
14.00: Ho­mer pe­rus­taa oman kei­lai­lu­joukkueen,..
14.30: En­ti­nen pre­si­dent­ti Geor­ge H. W. Bush muut­taa Sp­ringfieldiin,..
12.30 Huu­to­kau­pan met­säs­täjät Suomi
12.30 Huu­to­kau­pan metsästäjät
12.30 En­si­silmäyksellä
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
13.00: Ted ja Vic­to­ria ovat karkaamassa,..
13.30: Rak­kau­den ke­sä kään­tyy ero­jen syksyyn...
13.00 On­nenpyörä VIP
13.00 En­si­silmäyksellä
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
Bar­neyl­le selviää,..
14.00 Castle
Ame­rik­ka­lai­nen dekkarisarja.
15.00: Ast­ro­fyy­sik­ko löy­tyy kuolleena,..
14.00 Moderni perhe
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
14.00 On­nenpyörä VIP
On­nen­pyö­rä VIP:ssä rä­vä­kät ja rää­vä­sui­set ki­saa­jat Ina Mikkola,..
14.00 Family Guy
14.30: Ste­wiel­lä diag­no­soidaan ADD,..
15.00: Pe­ter esit­tää Joeta,..
15.30: Lois pa­kot­taa Pe­te­rin hank­ki­maan uu­den patjan.
16.30: Hän muis­taa äkkiä,..
15
15.00 Kymppitonni
to: Kymp­pi­ton­nin voi­tos­ta kil­pai­le­mas­sa Kris­se Sal­mi­nen, Ville Klinga,
15.00 En­si­silmäyksellä
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
16.00: Li­lyn syn­ny­tys käynnistyy,..
16.30: Ted päät­tää ot­taa yh­teyt­tä Victoriaan...
17.00: Ted ja Vic­to­ria ovat karkaamassa,..
17.30: Rak­kau­den ke­sä kään­tyy ero­jen syksyyn...
16.00 Mie­hen puolikkaat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
16.30 Tuho-osasto
17.00 Simpsonit
ti: Käy­tyään lä­hel­lä kuolemaa,.. Bart tuo koi­ran­saa kou­luun päivänä,..
Isoi­sä ra­kas­tuu Mar­gen äitiin,..
to: Ho­mer ryh­tyy ai­kui­so­pet­ta­jak­si kurssilla,..
17.00 Moderni perhe
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
18.00: Phil ja Clai­re nä­ke­vät vä­läh­dyk­siä las­ten­sa tu­le­vaisuudesta.
18.30: Clai­ren ja Ca­me­ro­nin ta­lop­ro­jek­ti kangertelee,..
18
18.00 Family Guy
Ste­wiel­lä diag­no­soidaan ADD,..
ti: Pe­ter esit­tää Joeta,.. Lois pa­kot­taa Pe­te­rin hank­ki­maan uu­den patjan.
Hän muis­taa äkkiä,..
to: Pe­te­rin si­sar, Karen,.. Va­li­tet­ta­vas­ti hän tun­nus­taa rak­kau­tensa juuri,..
18.00 Mie­hen puolikkaat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
18.30: Jake,..
19.00: Kun Alan jou­tuu yl­lät­täen ve­rot­ta­jan hampaisiin,
20.00: Char­lie ja Alan esit­tä­vät ho­mo­pa­ria ta­lou­del­li­sista syistä,
19.00 Simpsonit
ti: Mai­nok­set he­rää­vät henkiin,..
Si­des­how Bob kar­kaa jäl­leen vankilastaa...
19.00 Simpsonit
19.30: Li­sa päät­tää lo­pet­taa li­ha­syön­nin ihas­tut­tuaan lam­paa­seen ko­tie­läintarhassa.
20.00: Mai­nok­set he­rää­vät hen­kiin, ta­lon­mies Wil­lie pe­lot­te­lee lap­sia ja Ho­mer ti­pah­taa kol­man­teen ulottuvuuteen.
20.30: Ho­mer on kyl­läs­ty­nyt ydin­voi­ma­lan kun­toi­luoh­jel­maan ja ta­voit­te­lee riit­tä­vää yli­pai­noa saa­dank­seen oi­keu­den etätöihin.
23.30: Ho­mer la­vas­taa oman kuo­le­man­sa saa­dak­seen va­paa­päi­vän töis­tä. Hä­nen sel­vit­täes­sä asiaa vi­ras­to­ta­lol­la paljastuu,
00.00: Si­des­how Bob kar­kaa jäl­leen van­ki­las­taa. Täl­lä ker­taa hän pyr­kii sul­ke­maan kau­pun­gin tv-kanavat.
00.30: Troy McC­lu­re ker­taa Simps­nit-sar­jan his­to­riaa n kunniaksi.
20.00 Moderni perhe
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
Kou­lun näy­tel­mä koh­taa vas­toin­käymisen,..
20.00 Mie­hen puolikkaat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
Jake,..
21
21.00 9-1-1
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
ti: Ro­mant­ti­sia ja hie­man pie­leen men­nei­tä yl­lä­tyk­siä ys­tä­vänpäivänä.
21.00 9-1-1: Lone Star
21.00 En­si­silmäyksellä
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
21.30: Bar­ney yrit­tää aut­taa Te­diä pää­se­mään yli Robinista.
22.00: Li­lyn syn­ny­tys käynnistyy,..
22.30: Ted päät­tää ot­taa yh­teyt­tä Victoriaan...
23.30: Rak­kau­den ke­sä kään­tyy ero­jen syksyyn...
21.00 Vet­tä elefanteille
Wa­ter for Elep­hants, USA, 2011. O: Fran­cis Law­ren­ce. P: Ro­bert Pat­tin­son, Ree­se Wit­hers­poon. Nuo­ri Ja­cob jou­tuu sir­kuk­sen mat­kaan ja ra­kas­tuu sir­kuk­sen äk­ki­pi­kai­sen joh­ta­jan vai­moon. Draama.
22.00 Mie­hen puolikkaat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
22.00 Castle
Joes­ta löy­tyy kel­lu­va ruu­mis, jo­ka pal­jas­tuu mur­ha­tuk­si baa­ri­no­mistajaksi...
22.00 Castle
Cast­len ro­maa­nis­ta teh­dään elo­ku­vaa, ja pää­roo­lin esit­tä­jä il­mes­tyy Bec­ket­tin kut­sus­ta seu­raa­maan tä­män työskentelyä.
23.00 Family Guy
23.30: Ste­wiel­lä diag­no­soidaan ADD,..
23.00 The Full Monty
(The Full Mon­ty, 1997) O: Pe­ter Cat­ta­neo. P: Ro­bert Car­ly­le, Tom Wil­kin­son, Mark Addy...
23.30 Family Guy
Hän muis­taa äkkiä,..
23.20 9-1-1: Lone Star
23.40 The Full Monty
(The Full Mon­ty, 1997) O: Pe­ter Cat­ta­neo. P: Ro­bert Car­ly­le, Tom Wilkinson,..
0
00.00 Simpsonit
00.00 Simpsonit
00.20 9-1-1
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
00.55 Castle
Ame­rik­ka­lai­nen dekkarisarja.
00.50 Family Guy
01.00 Family Guy
01.00 Borat
Bo­rat, USA, 2006. O: Lar­ry Char­les. P: Sac­ha Ba­ron Co­hen, Ken Davitian...
01.30 Family Guy
01.50 Simpsonit
02.10 Criminal Minds
03.05: BAU jah­taa epäiltyä,..
02.30 Simpsonit
02.45 Nuori MacGyver
02.40 9-1-1
02.40 The Full Monty
(The Full Mon­ty, 1997) O: Pe­ter Cat­ta­neo. P: Ro­bert Car­ly­le, Tom Wil­kin­son, Mark Addy...
3
03.30 Nuori MacGyver
Ame­rik­ka­lai­nen toi­mintasarja.
03.20 Family Guy
03.30 Mie­hen puolikkaat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
03.50 Nuori MacGyver
Ame­rik­ka­lai­nen toi­mintasarja.
04.10 Criminal Minds
04.20 Criminal Minds
04.05 En­nätystehdas
Pyö­rä­tuo­lil­la las­keu­du­taan alas por­tai­ta ja moot­to­ri­sa­hal­la jong­löörataan...
04.15 Next
Rä­jäh­dyk­sen jäl­keen Paul ja ko­va­le­vy ovat kateissa...
04.50 Family Guy
05.35 Moderni perhe
05.51 Family Guy