Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 10 11 12 13 14
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
27.3. 28.3. 29.3. 30.3. 31.3. 1.4. 2.4.
6
06.00 Moderni perhe
06.40 Simpsonit
06.45 Simpsonit
07.05: Li­sa saa kou­lus­sa uu­den ystävän,..
07.50: Il­mas­to läm­pe­nee ko­vaa vauhtia,..
06.45 Huu­to­kau­pan metsästäjät
07.30: Bar­ry saa­puu kii­reel­lä Stantoniin,..
07.45 Moderni perhe
08.15 Mas­ter Cleaners Suomi
08.30 Tuho-osasto
08.50 Huu­to­kau­pan metsästäjät
08.50 Huu­to­kau­pan metsästäjät
9
09.00 En­nätystehdas
09.00 Moderni perhe
09.30: Ko­ko per­he huomaa,..
09.15 En­si­silmäyksellä
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
09.40 En­si­silmäyksellä
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
09.40 Moderni perhe
10.05 Simpsonit
Li­sa saa kou­lus­sa uu­den ystävän,..
Il­mas­to läm­pe­nee ko­vaa vauhtia,..
10.00 Mas­ter Cleaners Suomi
10.00 Simpsonit
11.00: Li­sa läh­tee mu­seoon bus­sil­la il­man Mar­gen lupaa,..
13.30: Her­ra Burns jär­jes­tää Näl­kä­pe­li-tyyp­pi­sen kilpailun,..
11.00 Family Guy
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
Vil­li­mies Pe­ter. Peterin,..
ti: Le­lu­jen hautausmaa... Baa­reis­ta rak­kain. Peter,..
ke: Maa­seu­dun taikaa... Tiet Vegasiin...
to: Pa­rem­mis­sa piireissä...
Quag­mi­re ta­paa elä­män­sä naisen,..
11.00 En­si­silmäyksellä
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
12
12.00 Simpsonit
Has­su-klov­ni huomaa,..
to: Li­sas­ta tu­lee las­ten uu­tis­ten ankkuri,..
12.30 Tuho-osasto
13.00: Tur­kin pi­tää koh­da­ta nuo­ri kon­sert­ti­pia­nis­ti sen jälkeen,..
13.30: D...
14.00: Turk ei tiedä,..
14.30: D...
13.00 En­nätystehdas
Suo­men par­haat skuut­taa­jat täyt­tä­vät teh­taan lattian...
13.00 En­si­silmäyksellä
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
13.00 Si­lent Library Suomi
13.30 En­si­silmäyksellä
14.30: Li­ly al­kaa miettiä,..
14.00 Ih­me­mies MacGyver
Ame­rik­ka­lai­nen toi­mintasarja.
15.00: Sy­väl­lä Ama­zo­nin vii­da­kos­sa ta­pah­tuu kummia...
14.00 Moderni perhe
14.00 En­nätystehdas
14.00 Mie­hen puolikkaat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
17.00: Maan­jä­ris­tys ai­heut­taa tu­ho­ja Ju­dit­hin kotona,..
17.30: Kun Eve­lyn vä­hek­syy Ja­ken kou­lu­me­nestystä,..
15
15.00 Ih­me­mies MacGyver
Ame­rik­ka­lai­nen toi­mintasarja.
15.00 Mas­ter Cleaners Suomi
15.00 Tuho-osasto
16.00: Per­ho­nen osoittaa,..
15.00 Family Guy
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
15.30: Baa­reis­ta rak­kain. Peter,..
16.00: Maa­seu­dun taikaa...
16.30: Tiet Vegasiin...
17.00: Pa­rem­mis­sa piireissä...
16.00 Tuho-osasto
16.30 Simpsonit
Mil­hou­sen isäl­lä Kir­kil­lä on kes­ki-iän kriisi,..
Li­sa saa kou­lus­sa uu­den ystävän,..
Il­mas­to läm­pe­nee ko­vaa vauhtia,..
Bar­tin uu­si kou­lu­to­ve­ri har­ras­taa hau­kan­koulutusta,..
17.30 Family Guy
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
Baa­reis­ta rak­kain. Peter,..
ti: Maa­seu­dun taikaa... Tiet Vegasiin...
ke: Pa­rem­mis­sa piireissä...
Quag­mi­re ta­paa elä­män­sä naisen,..
18
18.00 Moderni perhe
18.30: Ko­ko per­he huomaa,..
18.00 En­si­silmäyksellä
18.30: Li­ly ja Mars­hall saa­vat va­rat­tua unel­mien­sa hääpaikan,..
19.00: Li­ly al­kaa miet­tiä, mi­tä hän ha­luaa elä­mältään...
20.00: Mars­hall on mu­ser­tu­nut ja Ted on­nen­sa kuk­ku­loil­la Ro­bi­nin kanssa...
20.30: Li­ly pa­laa kau­pun­kiin ja et­sii it­sel­leen asuntoa...
18.30 Simpsonit
Has­su-klov­ni huomaa,.. Moe hou­kut­te­lee Ho­me­rin mu­kaan va­kuu­tus­petokseen,..
ke: Li­sas­ta tu­lee las­ten uu­tis­ten ankkuri,..
to: Li­sa läh­tee mu­seoon bus­sil­la il­man Mar­gen lupaa,..
Her­ra Burns jär­jes­tää Näl­kä­pe­li-tyyp­pi­sen kilpailun,..
19.00 Simpsonit
19.30: Has­su-klov­ni huomaa,..
20.00: Moe hou­kut­te­lee Ho­me­rin mu­kaan va­kuu­tus­petokseen,..
20.00 Moderni perhe
20.00 Mas­ter Cleaners Suomi
20.00 Mie­hen puolikkaat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
20.00 Mie­hen puolikkaat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
21.00: Maan­jä­ris­tys ai­heut­taa tu­ho­ja Ju­dit­hin kotona,..
21.30: Kun Eve­lyn vä­hek­syy Ja­ken kou­lu­me­nestystä,..
21
21.00 9-1-1
21.00 9-1-1: Lone Star
126 kil­pai­lee ai­kaa vas­taan es­tääk­seen ko­ti­mai­sen ter­ro­ris­tiu­han to­teu­tu­mi­sen pää­kaupungissa.
21.00 En­si­silmäyksellä
21.30: Li­ly ja Mars­hall saa­vat va­rat­tua unel­mien­sa hääpaikan,..
22.00: Li­ly al­kaa miet­tiä, mi­tä hän ha­luaa elä­mältään...
23.25: Li­ly pa­laa kau­pun­kiin ja et­sii it­sel­leen asuntoa...
21.00 Elokuva: Signs
Signs, USA 2002. O: M. Night Shya­ma­lan. P: Mel Gib­son, Joa­quin Phoe­nix, Cher­ry Jo­nes. Maan­vil­jel­jän pel­lol­le il­mes­tyy yön ai­ka­na val­ta­via mys­ti­siä ku­vioi­ta. Ou­dot asiat seu­raa­vat tois­taan ja joh­dat­ta­vat kau­his­tut­ta­vaan pai­na­jai­seen. Sci­fi, trilleri.
21.00 Elokuva: Australia
(Aust­ra­lia, USA 2008) O: Baz Luhr­mann, P: Ni­co­le Kid­man, Hugh Jack­man, Da­vid Wen­ham, Bryan Brown. Ro­mant­ti­nen seik­kai­lud­raa­ma si­joit­tuu tois­ta maail­man­so­taa edel­tä­vään Aust­ra­liaan. Nuo­ri les­ki ryh­tyy vai­val­loi­seen kar­ja­na­joon pi­tääk­seen pe­ri­män­sä ti­lan toi­min­nas­sa. Mat­kal­la hän ra­kas­tuu erak­ko­mai­seen kar­janajajaan.
22.00 Mie­hen puolikkaat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
22.00 Criminal Minds
BAU te­kee Lync­his­tä jär­kyt­tä­vän löy­dön, jo­ka vai­kut­taa Ros­siin hen­ki­lö­kohtaisesti.
22.00 Cri­mi­nal Minds: Beyond Borders
22.00 Elokuva: The Omen
(The Omen, USA 2006) . O: John Moo­re, P: Liev Sc­hei­ber, Ju­lia Sti­les, Mia Farrow...
23.00 Family Guy
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
23.00 Elokuva: Max Payne
Max Pay­ne, USA, 2008. O: John Moo­re. P: Mark Wahl­berg, Mila Kunis,..
23.00 Family Guy
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
23.05 Simpsonit
23.55: Li­sas­ta tu­lee las­ten uu­tis­ten ankkuri,..
23.50 Simpsonit
23.50 Simpsonit
23.50 Family Guy
0
00.10 Elokuva: Max Payne
Max Pay­ne, USA, 2008. O: John Moore...
00.20 Family Guy
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
00.15 9-1-1: Lone Star
00.40 9-1-1: Lone Star
00.40 Elokuva: The Omen
(The Omen, USA 2006) . O: John Moo­re, P: Liev Sc­hei­ber, Ju­lia Stiles,..
00.40 Simpsonit
01.00 Family Guy
01.10 9-1-1
01.30 Criminal Minds
01.35 Why Women Kill
02.35: Säi­lyt­tääk­seen kunniansa,..
01.50 Simpsonit
02.05 Family Guy
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
02.00 Huu­to­kau­pan metsästäjät
02.40 9-1-1
02.25 Cri­mi­nal Minds: Beyond Borders
02.50 9-1-1
02.55 Simpsonit
3
03.00 Criminal Minds
03.15 9-1-1: Lone Star
03.30 Ih­me­mies MacGyver
Ame­rik­ka­lai­nen toi­mintasarja.
03.35 Why Women Kill
04.20: Säi­lyt­tääk­seen kunniansa,..
03.40 The Or­vil­le: New Horizons
03.45 Cri­mi­nal Minds: Beyond Borders
04.00 Ih­me­mies MacGyver
04.15 Family Guy
04.15 The Or­vil­le: New Horizons
04.30 Family Guy
04.25 Huu­to­kau­pan metsästäjät
04.50 Family Guy
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
05.20 Huu­to­kau­pan metsästäjät
05.15 Family Guy
05.15 Huu­to­kau­pan metsästäjät
05.10 La­pin poliisit
05.40 Pe­lastajat Lappi
05.35 Huu­to­kau­pan metsästäjät
05.35 La­pin poliisit
05.35 Huu­to­kau­pan metsästäjät
05.35 La­pin poliisit